Hypothyreose II: Hvorfor er jeg syk når legen sier labsvarene er som hos de normale?

Noen av Amerikas fremste stoffskifteforskere har i mer enn 50 år hevdet at man kan ha normale blodprøver og likevel ha alle de viktigste symptomene på lavt stoffskifte og bli bedre av thyroid hormontilskudd! Er tiden inne for å introdusere begrepene Hypothyreose II og Thyroid Hormon Resistens i den norske debatten? Og hva betyr dette for deg?

Professor Broda Barnes: USA`s topp ekspert tok alltid syke på alvor.

Stopp  opp,nå!I 1976 kom boken Hypothyreose Den Uventede Diagnosen[i] og ble over natten en bestselger, lest med stor iver av leger og deres pasienter. Boken forteller om utviklingen av stoffskifteforskning i USA og Broda Barnes egne erfaringer med flere tusen pasienter. Boken tar utgangspunkt i erfaringene før laboratoriemålinger kom på markedet i 1965, da leger var henvist til å stille diagnosen ”lavt stoffskifte” ved å analysere pasientens symptomer, fysiske kjennetegn og måle morgentemperaturen. Dersom pasienten hadde mange eller alle tegn og symptomer på lavt stoffskifte og samtidig hadde lav morgen-temperatur foreskrev en hel generasjon leger organisk thyroid hormon (Armour Thyroid og lignende).

De erfaringene denne generasjons leger gjorde var: 40% av alle kronisk syke hadde de karakteristiske kjennetegn på lavt stoffskifte og ble bra eller bedre med stor nok dose organisk thyroidhormon! Organisk thyroidhormoner hadde da vært brukt siden 1895 i Europa, men helt siden 1475 i Kina[ii]!

Per Egil Hegge – vaktbikkja for de stoffskiftesyke!

Trenger vi vaktbikkjer..?

Trenger vi vaktbikkjer..?

Broda Barnes suksess som lege og forsker bygget på det vi kaller klinisk medisin, det vil si å ta pasienten på alvor og observere effekter av legemidler. Klinisk medisin forutsetter stor dyktighet hos leger i å gjenkjenne karakteristiske symptomer og tegn (endringer hos pasienter).

Hvordan det går når leger ikke lenger er klinikere og glemmer hvordan lavt stoffskifte arter seg kan man lese om i den kritikerroste og meget provokative boken «Og så må du ikke stille spørsmål» av Aftenpostens mangeårige USA- korrespondent : Per E Hegge. Boken omhandler forfatterens kone som har alle tegn på lavt stoffskifte, men ikke tas på alvor fordi legen tror mer på blodprøven enn på pasienten. Boken kan lastes ned gratis i sin helhet HER og er et lærestykke i hvordan ”alt kan gå galt” når legen ikke kan sitt fag. Boken beskriver også hvordan det hele går slik det skal i USA der Hegge møter en lege som kan klinisk medisin og setter blodprøven inn i en helhet og ikke lar laboratorieprøven bestemme alt!

Revolusjonen som kom for brått på!

På 1950 tallet skjedde det store fremskritt innen thyroid -forskningen. Dette startet med at doktor Chalmers i 1949 isolerte og laget kunstig thyroxin (T4). I 1952 ble det laget syntetisk Tri-jod-Tyronin. I 1960 klarte man å indentifisere og måle Thyroid Stimulerende Hormon (TSH)[iii]. Kjemikerne fant da hvilke verdier som var vanlige hos friske personer og når pasienter kom til legen kunne legen ta blodprøver og sammenlikne de med laboratoriets verdier for normale. Dersom pasientens verdier var avvikende (Høy TSH og Lave verdier av FT4 og /eller FT3 ) fikk pasientene thyroidhormoner. Fra 1960 tallet ble thyroidhormoner likeverdig med syntetiske Thyroxin.

Glemt var håndverket og pasientene med?

I følge Broda Barnes skjedde nå det tragiske: Legene begynte å stole 100% på lab prøvene, men glemte noe særdeles viktig. Laboratoriemåling av thyroidhormoner forteller intet om deres transport i blodet, deres omdannelse i lever og tarm eller virkningene på cellene og deres avhengighet av en rekke faktorer som gjør thyroidhormoner mer eller mindre potent, fordi man på 60 tallet manglet denne innsikten skriver en annen av USA`s fremste thyroid-forskere John C Lowe, så trakk legene altfor kjappe konklusjoner. De burde ha innsett at når en stor andel pasienter med klare symptomer på klinisk thyroidhormonsvikt (Klinisk hypothyreose) ble bedre av thyroidhormoner  – og ikke hadde unormale blodprøver i utgangspunktet, ja da var det ikke pasientene det var noe galt med – det var legenes forståelse av hele stoffskifteproblemet. Legene var med andre ord ikke kunnskapsrike nok!

Kunnskapsrevolusjonen starter og lar seg ikke stanse!

Dette ble løst av John C Lowe da han i år 2000 utgav sitt 1000 siders store : Stoffskifte-Behandling av Fibromyalgi.[iv] Boken tar for seg spesielt fibromyalgi, men omtaler også en rekke andre tilstander der pasienter har ”normale verdier av TSH og FT3 og FT4 ” men har alle kliniske tegn på svikt og blir bedre av thyroidhormoner. Bokens klare budskap bevist ved referanser til flere tusen artikler er: Det finnes en rekke tilstander og forhold som reduserer effekten av hormonene slik at selv med ”normale verdier ” vil pasienter ha samme symptomer som ved hormonsvikt og følgelig bli bedre av hormonterapi i store nok doser til at syke blir bedre.

Boken var en veritabel bombe i USA`s stoffskiftemiljø. Ingen som har lest den og forstått kan være i tvil om forfatterens omfattende kunnskaper og hans evne til å omsette teori i praksis. Det hører med til min store lykke i livet å ha Lowe som mentor for et eget forskningsprosjekt om fibromyalgi og få brev tilbake ”awesome” om min egen forskning[v] som deretter ble publisert i USA!

Hypothyreose II kommer…

Broda Barnes som hadde anbefalt samtidens leger til å stole på de syke, gi hormoner og registrere om de ble bedre, selv når blodprøvene

Think !!!

Think !!!

sa noe annet, ble trodd i sin samtid av et stort antall leger som fortsatt var klinikere. De som kritiserte Barnes og hevdet at han ikke visste hva han snakket om ble tause da John C Lowe’s forskning som forklarte hvorfor det var slik: nemlig eksistens av Thyroid Hormon Resistens eller det vi kaller Hypothyreose II[vi].. Ble pasientene bedre skulle man tro de. Dette gikk bra i USA som var og er delvis et pluralistisk og liberalt samfunn. Det gikk ikke helt så bra i andre land der medisinen var statlig styrt og man ønsket enhetlig tolkning og minst om mulig ingen pluralisme [vii]. [viii]

John C Lowe: The man…

Således har enda noen leger i Norge som ikke forstår den amerikanske stoffskifte revolusjonen der legene valgte å tro på pasientene selv om labtester synes normale. De samme legene vil så absolutt ikke lese forskning som forklarer hvorfor det er slik. Men et voksende antall moderne og kunnskapsrike leger som vil vite mer – tar dette på alvor. Når jeg reiser rundt i Norge og andre land med mine foredrag om vitenskapelig forskning på stoffskifte så møter jeg stadig flere som forteller at opplyste leger nå kjenner til både Per Egil Hegge, Broda Barnes og John C Lowe, og tar syke på alvor. Disse legene hvis antall øker for hver dag, er på pasientene og vitenskapens side. Neste gang skal vi se på noen av de mange vitenskapelige bevisene John C Lowe har for (Funksjonell Thyroid Hormon Resistens) Hypothyreose II og deretter på arbeidene til Datis Kharrazian.

Da sa legen : Og så må du  slutte å tenke…. ?

Kvinner stå opp!!!Vi avslutter med noe jeg hørte nylig : En eldre lege forstod ikke hva Hypothyreose II var. Denne legen sa til pasienten (som selv jobbet i helsevesenet og hadde en solid utdannelse) da vedkommende prøvde å forklare fastlegen om den nye kunnskapen: ” Du er useriøs, leger som sier at det finnes er useriøse. Det du trenger er å gå hjem og å slutte å tenke!” Heldigvis dør denne holdningen ut med en generasjon der det å tenke nytt og innovativt ikke blir ansett som greit!

Copyright Bjørn J Øverbye


Disclaimer Dette er helsejournalistisk innlegg og ikke nødvendigvis hva forfatteren mener eller gjør til daglig. Du må selv lese innholdet og ta stilling til hva du ønsker å tro.


Litteratur og Kilder: 

[i] Barnes B & Lawrence Galton: Hypothyroidism the unsuspect illness, Fitzherny and Whiteside,1976

[ii] Øverbye Bjørn J : Lavt Stoffskifte-endelig forklart slik det skal, Veiviseren Forlag, Fevik 2014

[iii] Øverbye BJ . På Jakt etter Sannheten om Hypothyreose : et tre timers Power Point foredrag som holdes på bestilling.

[iv] Lowe J C Metabolic Treatment of Fibromyalgia, Mc Dowell, Colorado , 2000

[v] http://www.thyroidscience.com/studies/overby.2007/ overby.metabolicfailure.fms.lowethesis.pdf

[vi] Kharrazian D: Why do i still have thyroid symptoms when my labtests are normal ?Elephant Press, 2010

[vii] Bøhmer AM. Helsevesenet 1940–1983. En administrasjonshistorisk oversikt. Riksarkivet 1984.

[viii] Evang K. Legevitenskapen kan revolusjonere verden. En sunn slekt overalt – hvis fornuften får rå, Orientering 1. mai 1958.

Per Egil Hegge’s Bok: OG SÅ MÅ DU IKKE STILLE SPØRSMÅL

Hypothyreose: hva syke forteller

thyroid-gland--cancer

En historie om lavt stoffskifte, illustrert ved en pasienthistorie. Om nødvendighet av å tro på pasienten og ikke la blodprøver alene være sannheten om sykes hverdag.

En leges hverdag handler om forskningsbasert erfaring omsatt i praksis slik at den sammenfaller med den enkeltes bakgrunn. Jeg liker en god samtale og å høre sykehistorien på pasientens premisser. Mange mennesker er språkfattige når det gjelder egen kropp, og det er ofte nødvendig å hjelpe dem i gang med spørsmål som leder til meningsfylte svar.

Mange som oppsøker meg er kronisk syke, noe jeg skal jeg illustrere med en enkel sykehistorie.

Gro er 40 år og fikk diagnosen deprimert av andre leger og av familien. Ved hjelp av et spørreskjema ble det klart at hun ikke var psykisk syk; hun var bare totalt utmattet uten at vi fant uvanlige belastninger eller ugreie familieforhold. Vi sammenliknet svarene på et skjema med 44 spørsmål som omhandler typiske symptomer for lavt stoffskifte [i]og fant at hun svarte bekreftende på 35 av dem. Svarene fortalte blant annet om vektøkning, søvnvansker, matthet, økt kroppsvæske, frossenhet, indre tristhet uten årsak, konsentrasjonsvansker, muskelverk, tap av seksuell glede og en rekke andre problemer.

Gro ble sendt hjem med beskjed om å måle morgentemperaturen[ii] i en måned, pH i morgenurinen og å oppsøke sykehuset for å ta blodprøver. Etter en måned viste tallene blant annet at hennes morgentemperatur i snitt var 1 grad lavere normalt og at urinens pH i snitt var 5,4 (1,4 enheter under optimalt i følge tysk forskning)[iii].

Blodprøvene viste at selv om vitamin B12-verdien lå innenfor ”normalen”, lå den nær nedre grense, og homocysteinkonsentrasjonen i blodet var for høy. Homocystein er et giftig nedbrytningsprodukt som krever vitamin B6, folat og B12 for å nøytraliseres, og derfor ordinerte jeg B12-injeksjoner og tilskudd av B-kompleks. Dernest sjekket jeg for kalk (kalsium) i blodet. Blodprøver av flere tusen syke har vist at forholdet mellom konsentrasjonen av kalsium og fosfat er en indikasjon på stoffskiftet. Den amerikanske tannlegen Melvin Page [iv]samarbeidet med ernæringsforskeren og tannlegen Weston A. Price, og de oppdaget at kalsium : fosfat-forholdet hos friske over hele kloden lå på 2,5. Hvis verdien stiger, blir det for mye kalk i blodet, som blir mer basisk samtidig med at overskytende kalk felles ut og legger seg i blodårene. Price mente dette at det indikerte at det ikke-viljestyrte (autonome) nervesystemet var dominert av parasympatikus, slik at det nedregulerte cellenes stoffskifte og derved effekten av stoffskiftehormonene. Price fikk bekreftelse på sin antakelse etter flere titalls tusen pasientundersøkelser. Han viste også at den enkleste metoden for å snu utviklingen var å gi skjoldkjertelhormoner og å tilpasse kostholdet.

 

Disse erfaringene ble gjort i en tid da det ikke fantes gode hormontester; med andre ord arbeidet man ut fra erfaringer som var høstet etter tusenvis av forsøk. Min pasient hadde forholdstallet 2,6 ( ved bruk av europeiske måleenheter enheter), med andre ord en sterk parasympatikusdominans [v]. For å undersøke dette nærmere brukte jeg en EKG-teknikk som måler hjerterytmevariasjonen (HRV-EKG), som gjenspeiler balansen og aktiviteten i det autonome nervesystemet. Gro var en typisk parasympatikusdominert person, og EKG-en kunne tallfeste det i ulike diagrammer som hun fikk med seg til fastlegen.

Hormonprøvene indikerte at hypofysens kontroll av skjoldkjertelens produksjon økte etterspørselen etter det sympatikusfremmende (stimulerende) hormonet tyroksin. Dette kunne avleses ved at hormonet TSH var svært høyt, mens konsentrasjonen av tyroksin i blodet lå innenfor normalen for friske. Dette betyr at kjertelen var under press og fortsatt kunne yte nok til at blodverdiene var normale. Forsøk utført i USA på 1970-tallet viste imidlertid at selv produksjonen om morgenen hos slike pasienter var normal, var totalproduksjonen i løpet av døgnet redusert. Tilstanden kalles subklinisk hypotyreose, en tilstand mange leger overser[vi]. I slike tilfeller bør pasientene få tyroksintilskudd.

En underliggende forklaring på Gros symptomer var at kjertelen var betent, noe man kan se blant annet ved å undersøke antistoffene anti-TPO. Gro hadde en verdi på hele 600 enheter, noe som tilsier at tilskudd av tyroksin kan få kroppen til å skru ned egenproduksjonen. Dermed får skjoldkjertelen hvile, og betennelsen stanser. Vi har fulgt denne prosedyren på over 1 000 pasienter og vet at den nesten alltid virker.

Mange leger overser at betennelsen kan dempes med tilskudd av for eksempel selen [vii]. Gro fikk derfor tabletter à 200 mikrogram organisk selen og 15 milligram av et organisk skjoldkjertelekstrakt utvunnet fra dyr. Organiske hormontilskudd blir foretrukket av 49% fordi det oppleves å ha en bedre effekt på hjernefunksjonen , 19% prosent foretrekker syntetisk tyroksin (Levaxin) og 32[viii]% har ingen preferanse for verken det ene eller det andre produktet.. Gro valgte naturlige hormoner etter å ha fått informasjon om begge alternativene.

Erfaringer viser at det kan være sammenheng mellom glutenintoleranse og skjoldkjertelbetennelse, noe vi har fått bekreftet på mer enn 500 pasienter. Gro fikk derfor råd om helst å spise glutenfritt [ix]. For å bedre allmenntilstanden fikk hun også råd om å kutte ut sukker og spise lavglykemisk mat. Vi anbefaler grønnsaker, grove kornprodukter, frukt, kjøtt, fisk, fugl og skalldyr.

Gro fikk også råd om å ta 2 000 enheter vitamin D3 (50 µg) per dag, omega-3-fettsyrer og et økologisk basert multimineral-/vitaminprodukt i pulverform, som er lett fordøyelig.

Hun kom til kontroll hver måned. Etter ett år var helsetilstanden normalisert, og hun har begynt å trappe nedpå hormontilskuddet. Vi håper at hun om ett år kan slutte helt med det og da vil være frisk som en fisk.

 


Disclaimer: Artiklene er helsejournalistikk og er ikke nødvendigvis uttrykk for hva Dr.Øverbye selv mener eller gjør.  Lesere må selv ta ansvar for å bedømme verdien av innholdet.


Kilder – Litteratur:

[i] De Groot et al: The thyroid and its Diseases, 5th edition. New York, John Wiley and Sons inc, 1984.

[ii] Barnes B & Galton L. Hypothyroidism, The Unsuspected Illness. Fitzhenry and Whitesside, Toronto, 1976

[iii] Elmau, H.: Vincents electronic evaluation- acid/base balance

in theory and practice. Monograph translated by Dr. Antony

Scott Morley, Copenhagen, 1985. Kan bestilles fra Dr.Scott-Morley, 103 North Road Poole, Dorset BH14 OLU,

UK.

[iv] Page M E : Degereation –Regeneration, Biochemical Research Foundation, Price Pottenger Nutritional Foundation , 1965

[v] Ibidem

[vi] Øverbye BJ : Metaboliv Falure as the Cause of Firbomyalgia Syndrome Exploring the John C Lowe Thesis, Thyroid Science 11(1):1-18, 2007

[vii] Dach J :Selenium for Hashimotos Thyroditis, www.jeffreydach.com/2009/11/07/selenium-for-hashimotos-thyroiditis-by-jeffrey-dach-md.aspx

[ix] Kresser K : The Gluten-Thyroid Connection, Food and Nutrition, July 18, 2010.,www.chriskesser,com