Når språkbruk hindrer legen å forstå ditt lave stoffskifte.

Vi ønsker å  stille et spørsmål: Er legers  bruk av språk til hinder for at hypothyreose-syke får rett diagnose og nødvendig terapi?Mye tyder på at dette kan være en årsak til den økende «stoffskifte-krigen» mellom de med lavt stoffskifte som ikke får hjelp og deres leger som mener seg å handle rett «etter boken».På tide med en fredspipe ved å gå språket etter i sømmene og bli fri en gang for alle–??

Fem vanskelige valg.

 

 

I 1958 kom det første stabile syntetiske thyroxin-produktet som er en av de viktige thyroid-hormonene som lages i thyreoidkjertelen . Legene trodde dette skulle helbrede all hypothyreose. Det var feil nummer en.

I 1970 kom de første kommersielle testene for å måle thyroxin, deretter T3 og så TSH. Legene mente nå at de forstod ”alt”. Dette ble feil nummer to.

Mange syke fikk vite at dersom de ikke ble bedre av syntetisk Thyroxin var det ikke hypothyreose. Det var feil nummer tre.

.Mange med  klinisk lavt stoffskifte (myxødem) hadde normale lab tester og fikk vite at  deres laboratorietester viste at de hadde samme verdi som friske -De ble da fortalt at de ikke led av lavt stoffskifte på tross av deres klare helseplager .Dette var feil nummer fire.

De fleste av de med  klinisk lavt stoffskifte og normale lab-tester  ble fortalt at thyroid-hormoner ikke var en del av problemet—- selv om pasientene kunne fortelle noe annet fordi de hadde vært hos leger som arbeidet etter den gamle metoden: Å gi terapi etter kliniske tilstand og notere om terapien gav bedring .Gjør man ikke det fratar man folk mulighet for god helse. Det var feil nummer fem.

Dette var tilstanden i perioden 1970 og utover og starten på en langvarig,tilspisset konflikt kalt laboratorie basert medisin   mot «klinikere» eller:Hvem skal hjelpe?

Hvorfor gikk det så galt etter 1970 spurte mange klinikere??

Hvordan kunne det gå så galt. Vi skal ikke derved anklage ”leger” under ett og si at ”leger gjør feil”. Vi skal bare analysere hva vi leger lærer og tror med litt selvransakelse og bitter erkjennelse av egen tilkortkommenhet,.

For også jeg som skriver dette og er lege tok i mange år feil angående troen laboratorieprøvers ufeilbarlighet hva angår thyroidhormon .Men jeg reformerte meg da jeg selv ble syk. Og det er sykdommers gode side: Legen begynner å tenke som pasient! Og legen begynner å tenke :Hvorfor blir jeg ikke bedre av den medisin jeg selv foreskriver??

Noen blir stående på sitt og går under som leger, andre endrer forståelse og begynner å utforske naturen, mennesket og tar kontakt med de som vet mer.

Når legers språkbruk ikke beskriver din virkelige verden.

Så i denne episoden av fortellingen om thyroidsykdom, husk hva du lærte før:

1.Lavt stoffskifte (hypo-metabolisme) er svikt i cellenes evne til å utføre arbeid som i siste instans gjenspeiler cellers energiproduksjon.

2.Hypothyreose er sviktende produksjon av en eller flere av thyroid-hormonene (T2, T3 eller T4).Siden thyroidhormoner er ”gasspedalen” i energiproduksjonen vil hypothyreose lede til energisvikt dvs lavt stoffskifte-

3.Hypothyoreose er ikke synonymt med Lavt stoffskifte :Men siden også andre hormoner, kjemiske stoffer og nervesignaler regulere energiproduksjonen så kan du få lavt stoffskifte av en rekke andre forhold og det er derfor helt, totalt feil å si at hypothyreose er synonymt med fenomenet  lavt stoffskifte.  Hypothyreose er bare en  av flere årsaker til lavt stoffskifte… men i følge mange forskere; den viktigste, men ikke den eneste.

Thyroid hormon resistens = hypothyreose type II.

Dernest lært du noe i forrige artikler du bør merke deg nå: Mange andre årsaker til lavt stoffskifte kan lede til det ubehagelige forhold at effekten av thyroidhormoner svekkes.

Klarer ikke legen å finne denne feilen og gjøre noe med den, oppstår en situasjon at legen får en oppfatning at cellene er resistente mot thyroidhormoner” (THR), fordi disse syke faktisk blir bedre/bra av tilskudd av thyroid-hormoner selv om de ikke har hypothyreose!!

Dette skremmer leger flest ,fordi de tror at dersom de gir thyroid-hormoner til den prosenten syke som har lavt stoffskifte og normale verdier av thyroid-hormoner; så gjør de folk syke.Men dette er en laboratorie-antakelse!!!Er legen i tvil er det kun et klinisk forsøk, at legen gir den syke terapi,kan avgjøre om handlingen er rett eller galt for—-den syke!!!

Men erfaringene fra historiske dokumenter og fra forskningen til en rekke flinke leger i USA , Frankrike  og en rekke andre teknologisk avanserte land har vist oss noe viktig : Noen av verdens beste thyroid-eksperter behandler THR med thyroidhormoner fordi det gjør syke friske.

Men når det er sagt må syke og leger huske: Det er ingen tvil om at THR finnes, men forklaringen på fenomenet har tatt to retninger! Den gamle forståelsen som professor Samuel Refetoff står for har kun  inkludert en meget liten gruppe syke med genfeil!! Mens nyere forskning har vist at en rekke kjemiske forhold kan fremkalle forbigående eller endog permanent THR selv om syke i utgangspunktet ikke har noen genfeil!! Mye av arbeidet for å forklare dette kan vi takke legene Lowe og Starr for.Vi kunne  kalle dette for ikke-gentisk-THR for å adskille det fra de som kun fokuserer på genetikk som eneste mulige forklaring.(Mer om dette i senere blogger)

Diagnose etter hvilken terapi som gjør deg frisk.

Og det var dette leger gjorde før man fikk lab tester: de behandlet mennesker med lavt stoffskifte med thyroidhormoner og så om folk ble bedre og gjorde de det gjorde de en terapeutisk rett handling, men gav sykdommen feil navn: De kalte alt som ble bedre av thyroid-hormon-terapi  for hypothyreose!!

Det de skulle ha gjort og som vi må gjøre heretter er: Vi må skille mellom to grupper lidelser:

 1. Lavt stoffskifte på grunn av thyroidhormon- produksjons svikt og blir derfor bedre av thyroidhormoner og skal kalles ekte hypothyreose!!
 2. Lavt stoffskifte på grunn av  en rekke forhold gjør at cellene ikke å reagere slik de skal på thyroidhormoner selv når de ankommer i store nok mengder sammenliknet med friske. Disse blir bedre/bra når de får thyroidhormoner. Men de har ikke hypothyreose!!! Dette var hva de gamle legene forstod i praksis, men ikke forstod på cellenivå fordi de manglet tester til å analysere hormonene.(Lowe 2007, Starr 2005: Sjekk også  de andre linkene ovenfor)

Da normalitetsbegrepet ble til et dogme.

Gausskurve,ikke alltid uttrykk for det normale

 

Så til dagens tema når du husker dette. Hva i alle dager betyr så normale verdier?? Begrepet normalt i medisinen gir inntrykk av at legen vet noe du ikke vet, nemlig hva som skal være rett og riktig i dine tanker, adferd og kroppskjemi. Dette er bare delvis sant og noen ganger helt feil. Normalt betyr ikke i lab-skjema: slik det skal være for alle og enhver. Det kommer av ordet ”norm” og en norm er en målestokk laget av mennesker ved studier av seg selv og naturen.

For å lage en målestokk i gamle dager var det nok at konger ,keisere, faraoer bestemte hva som skulle være rett. De gamle målesystemene med tommer og fot er laget av kroppsmål fra engelske konger !

Innen  naturvitenskapene har man et annet syn på sakene, man gjør gjentatte målinger av en og samme fenomen og erkjenner at hver måling dessverre ikke er like en annen. Men gjør man nok målinger vil man erkjenne at med en bestemt målemetodikk vil alle målingene ligge innenfor et visst område; dvs ha en nedre og en øvre grense.

Setter man opp statistikk  over hvor mange ganger målingen lander på samme verdi får vi en grafisk fremstilling som i prinsippet kan ha en hvilken som helst form.——

Fortsettelse neste uke—–

Copyright Bjørn J Øverbye 2017

Disclaimer

 

Hjemmelaget super-drikk bedrer helsen og motvirker tørr hud!!

 
Mange lider av tørr hud!! Det er flere årsaker til dette: Bruk av uttørrende såper, for tørr inne-luft, er for mye i sterkt sollys, drikker for lite vann, lavt stoffskifte osv.! Men om du ikke har slike problemer og fortsatt har tørr hud tross bruk av dyre hudkremer og ikke blir bedre, da lover en kjent jødisk-amerikansk forfatter løsning! Kuren gir fuktigheten tilbake og kan bedre flere helseproblemer leger må bruke legemidler for å dempe!
 

Mind Your Health Club".

Mat for liv

Bli medlem her  -  hvis du allerede er registrert så må du først logge inn med ditt brukernavn og passord for så å oppgradere ditt medlemskap her eller klikk på Bli medlem knappen til høyre for å oppgradere.

Energi-medisin og Anti-Aldrings terapi. Noe for deg?

Mange forskere mener at nøkkelen til et sykdomsfritt, langt liv ligger i energi-medisin. Noen av disse jobber med romfarere, idrettsfolk og noen av verdens rikeste.  I 2015 var jeg foreleser ved Anti-Aldrings konferansen og konferansen for Energi Medisin i Las Vegas. Her er noen ting jeg plukket opp ved samtaler med leger og forskere på konferansen som kom fra slike miljøer…

Evidens Basert Vitenskap: Fakta før teorier.

Samle på fakta-

Denne Nettsiden har mye stoff om lavt stoffskifte fordi all utmattelse og dårlig helse stort sett er mange på biologisk celle-energi. Alle levende celler i kroppens trillioner av celler er små kraftverk som lager elektrisk energi av frie fettsyrer og glukose. Dette er bevist av Nobelprisvinnere siden 1920 tallet og er hva man kaller evidens basert vitenskap(EBV) eller ganske enkelt vitenskap.

EBV innen medisinen  kalles EBM  og adskiller seg ikke fra vanlige krav til vitenskap. Medisin er og blir bare vitenskap dersom den bygger på fakta og rasjonell tenkemåte og  ikke er en ubekreftet teori, men en vitenskaplig forståelse bygget på observasjoner . I medisinen betyr dette at leger har hentet  fakta /data ved samtale med syke, kjemiske eller elektriske målinger og bruk av fotografiske teknikker (Røntgen, MRI, høy-Volt foto teknikker med mer).

EBM må aldri forveksles med en bestemt målemetode for å teste legemidler, det er en helhetlig måte å drive vitenskap på. Dessverre er langtfra all vitenskap og legegjerning god vitenskap.

Energi = Liv!

Mitokonsdrium.

Ut fra slik vitenskap har Nobelprisvinnere forstått at i alle celler hos levende organismer  lages av små encelle-organismer, kalt mitokondrier, som lever inne i organismens egne celler.

Disse cellene inne i cellene er nær beslektet med Kolibakterier og ifølge professor Lynn Margulis (1) studier har disse bakteriene smeltet sammen med encelleorganismer i en gang i tidens morgen og som takk for husly har de hjulpet verten til å lage mer energi. De nye gjesten kalles i dag mitokondrier og finnes i alle celler og deres oppgave er ved å omdanne frie fettsyrer og glukose verten fanger opp og nedbryte disse stoffene til frie, energirike elektroner som så heftes fosfor og blir til stoffet ATP. Derfor kan forskere i dag beskrive mitokondrial energiproduksjon med både kjemiske og elektriske parametere.

Du er et bio-elektrisk kraftverk.

Liv=energi

Når ATP forlater mitokondriene omdannes de til ADP og  avgir de sine energirike elektroner og bidrar derved til cellenes elektrisk livsenergi. Når du leser på nettet kalles denne energien kjemisk og symboliseres med ulike enheter fra det vi kaller termofsyikk. Men det man ikke forteller deg er at energien som frigis er elektrisk og elektroner som forflyttes lager magnetisme. Altså er din livsenergi elektro-magnetisk  noe som ble erkjent og målt på 1920 tallet.

Det som er riktig ifølge lærebøkene på universitetet er at energien i cellene stammer fra kjemiske stoffer og er bundet til kjemiske stoffer, men en viktig del er utelatt: nemlig at kjemiske reaksjoner som  skjer på atomnivå og som kan kan beskrives ved kvantefysiske likninger i essens  er elektro-magnetisk fordi man forflytter  energirike elektroner!!

Den totale summen av alle: produksjon og transport av kjemisk- elektro-magnetisk energi celler er det som gjør cellene i stand til å utføre arbeid: det vi kaller metabolisme eller stoffskifte. Stoffskifte er ikke et fenomen vi kan måle ved å ta hormon-prøver, vi kan bare måle det ved å måle cellenes arbeidsevne !

Om Hormoner og helse.

Hormoner slik som tyreoidkjertelens hormoner regulerer aktiviteten til mitokondriene og gjør de dels flere og dels mer aktive, men man kan ikke måle hormonmengden og si at denne er et mål for stoffskifte. Det er kun en av mange forhold som styrer cellenes energiproduksjon.Til nå er det avdekket rundt 12 ulike forhold (Øverbye 2016) som regulerer cellenes energiproduksjon, noe man kan lære om ved å komme på mine foredrag om sykdommer som oppstår som en konsekvens av redusert evne til å lage energi.

Helse = Total sunnhet på alle plan.

Energimåling med Vedapulse

Når man forstår dette blir det å forebygge sykdom som betyr å vedlikeholde cellenes energiproduksjon. Er man alt syk så blir det viktig å gjenskape cellenes energiproduksjon slik at de kan ivareta kroppens selvhelbredende evne,  for ingen lege har til dags dato forstått hva selvhelbredelse er, alt vi forstår er hva som fremmer det og hva som hemmer det. Hvordan trillioner av celler samarbeider som et symfonisk hele for å regenerere skadet og sykt vev og i prinsippet kan helbrede enhver lidelse er fortsatt et uløst mysterium.

Nerver + hormoner regulerer energiproduksjon.

Kosmonauter bruker energimedisin!

Men for at dette skal være mulig må det tas en reservasjon: Kroppens nervesystem og kjertler må ikke være fysisk-skadet slik at de ikke selv kan regenerere. Skjer det mister kroppens sin viktigste selvregulerende mekanisme; nemlig nervesignaler og hormoner. Derfor må mennesker med eksempelvis skadet tyreoidkjertel ha tilskudd av thyroidhormoner: men behovet avhenger av hele kroppens sunnhet og arbeider med alle andre faktorer for helse vil behovet for thyroidhormon-tilskudd bare bli en brøkdel av hva de trenger som ikke ivaretar cellenes levedyktighet ved andre forhold.

Får for mange hormoner eller …?

Debatten om hvor mange som trenger thyroidhormoner og mye thyroidhormon man trenger  er således ikke en enkel debatt. Mange som burde ha hatt hormoner får det ikke, noen som får hormoner kunne med bedre cellehelse sluttet med hormoner! Det finnes gode beviser for dette.

De som til sist vil måtte ha  thyroidhormoner; blir  de som har operert ut hele eller deler av tyreoidkjertelen

VedaPulse helseindeks

på grunn av kreft eller ubehandlet betennelse i kjertelen som har ødelagt den. Dernest er det de som er født med underutviklet kjertel som vil måtte ha hormon hele livet. Og endelig er det de hvis kjertel er uhelbredelig fordi den er ødelagt av kjemiske stoffer fra miljøet, radioaktivitet eller røntgenstråling eller et lite fåtall kjemikalier som brukes i behandling av alvorlige kreft-sykdommer der hensynet til kreften må veie tyngst.

Om eldre bør ta thyroid hormoner fordi deres celler og kjertler eldes er et interessant problem som hører inn under anti-aldrings medisin. Da jeg foreleste ved Anti-Aldrings Konferansen i USA i 2015 var bruk av hormoner et stort tema og det var forbløffende å se eldre mennesker som åpenbart var aldersreversert ved kosthold, trening og bruk av hormoner eller hormonliknende plantestoffer.

Yogi Lokenath 1730-1890 ! Bevis for det mulige.

Blant rike og opplyste mennesker i den amerikanske overklasse er dette et stort tema. Mange av disse var filmstjerner, idrettsfolk, leger , forskere og forretningsfolk som ville ha god helse og en problemfri alderdom.. I  MY Health Club  på dette nettstedet skal vi fremlegge noen av energimedisin forskningen slik at alle kan lese oppskriftene idrettsfolk*, de rike og romfarere bruker, men ikke snakker høyt om. Mye av det kan du selv iverksette for en moderat sum penger allerede i dag.

*)Vi har ingen holdepunkter for at norske idrettsutøvere bruker energimedisin, selv om det ikke er regnet som doping!!

NB! Denne opplysningen henvender seg ikke til syke for at de skal erstatte medisinsk terapi med energimedisin! Syke skal forholde seg til legers råd..Men alle syke og friske kan ha nytte av informasjonen for å forstå bedre hva man kan gjøre av egen innsats for forbedre helse: mentalt, fysisk og sjelelig.

Copyrigth Bjørn J Øverbye 2017

Disclaimer.

 

Fysisk syke trenger ikke psykiatriske diagnoser !

 
Ingen behøver å forklare deg hva det vil si å være syk: det er noe du opplever som avvik fra det å være frisk. En helsearbeiders oppgave er å notere alle dine problemer, gjøre relevante målinger, finne ut årsaker ved målinger og undersøkelser og deretter forme en forklaring. Så skal det  lages en forklaring og en behandling basert på kunnskap. Men fortsatt er det helsearbeidere som tror at at dersom de ikke finner svar er du ikke troverdig, og din helbred blir derved forsinket...
Fra serien: Selvhelbredelse
"De innbilt syke..."
Mind Your Health Club".

Mat for liv
Bli medlem her  -  hvis du allerede er registrert så må du først logge inn med ditt brukernavn og passord for så å oppgradere ditt medlemskap her eller klikk på Bli medlem knappen til høyre for å oppgradere.

Forskning: Influensa – en diagnose, men over 40 ulike årsaker!

Her er 11 ting du trolig ikke visste om Influensa og som kan være av stor nytte når du vet det.

 1. Influensa er en samlebetegnelse på infeksjoner som angriper luftveiene og kan gi fysisk ubehag og hos meget medtatte personer kan lede til uventet død. Influensa diagnosen stilles ut fra symptomer og blodprøver legen må ta for å forstå hva som fremkaller sykdomstegnene/symptomene.
 2. Denne artikkelen er kun for betalende medlemmer i "Mind Your Health Club".

  Mat for liv
  Bli medlem her  -  hvis du allerede er registrert så må du først logge inn med ditt brukernavn og passord for så å oppgradere ditt medlemskap her eller klikk på Bli medlem knappen til høyre for å oppgradere.

Forskning: Yoga og energi-terapi som forlenger liv.

 I et studie av langtlevende, sykdomsfrie individer har leger stort sett fokusert på kosthold og gener, men for virkelig å trenge i dybden av problemet bør vi også vite noe om  fenomenet GMF (Geo-magteiske felter) og PEM( Pulserende Elektro -Magnetisme).

 Yogi Lokenath 1730-1890 ! Noen bedre i vår tid??

Yogi Lokenath 1730-1890 ! Noen bedre i vår tid??

I professor Aleksander Dubrov’s store verk Det Geomagnetiske Feltet og livet (på jorda) , fremlegger Dubrov over 1000 vitenskaplig arbeider som klart og entydig viser at  sunnhet,vekst og arvematerialet til planter, insekter og dyr av alle slag (Husk mennesket er også en dyreart om enn avansert) påvirkes av jordens GMF (Geomagnetiske Felt ).

Erkjennelsen av at jorda har et stabilt Magnetisk Felt har vært kjent i Asia i over 1000 år . Oppdagelsen av at jorda også har et PEM har vært kjent  siden 1800 tallet. Registrering av jordens GMF har pågått ved målestasjoner verden over i over 150 år og kunnskapen om dette er viktig for forståelse av ulike forhold som hvordan nordlyset dannes, hvordan planter vokser og utvikles, navigerings-systemer, forståelse av meteorologiske fenomener, dyrs fruktbarhet, deres fysiske, psykiske og emosjonelle helse og livslengde.

Din magnet-terapi maskin nr 1. Gratis.

Din magnet-terapi maskin nr 1. Gratis.

Årsaken til at du ikke kjenner til denne vitenskapen er at den ikke er en del av utdannelsen av ekspertisen innen landbruk, human- medisin, veterinær-medisin eller sosialvitenskap. Det betyr ikke at andre land lider av samme mangel på utdannelse! I mange land forskes det nettopp på slike forhold. I Asia, Russland og innen amerikansk romfartsmedisin er studier av GMF,  PEM og liv en aktiv og levende vitenskap.

Hvorfor er da norsk utdannelsessystem  innen de nevnte fagfelt i mangel på slik viten ? Det mangler jo ikke på fysikere, geofysikere, solforskere og astronomer som kan mer enn nok om dette. De ville med glede undervise leger, veterinærer og landbrukere…..Spørsmålet lar vi stå åpent.

La oss imidlertid  glemme dette spørsmålet helt og fullt. Det tjener ingen  hensikt å bruke tid på det, simpelthen fordi det bare oppholder vår tid med noe som er viktigere: Søken etter  kildene til Yogienes fantastiske evner til å forlenge sine  liv til 2- 4 ganger den normale livslengde og vedlikeholde god helse !!

Min interesse ble fanget av livet til Guru Lokenath Brahmacharya som var dokumentert å ha levd 160 år

Kroppens energier, kunstnerisk illustrert

Kroppens energier, kunstnerisk illustrert

(1730-1890). Lokenath etterlot seg ingen personlig oppskrift, men han etterlot en del informasjon kunne tolkes av de som var informert/innviet i den hemmelige delen av Yogavitenskapen . Her er noen viktige stikkord.

 • Sparsomt med vegetabilsk føde. Hele sitt liv levde han underkalorisk og var kjent som usedvanlig mager. Han spiste aldri kjøtt eller egg, men holdt en streng Yogisk diett som betyr: Grønnsaker, røtter, bær, ris, upasteurisert melk og oppvarmet smør av upasteurisert melk (Ghee). I tillegg mye rent vann fra oppkomme og elver fra mineralrike områder. I Lokenaths tid var alle bær, frukter og grønnsaker selvsagt dyrket økologisk.
 • Daglig middels tung fysisk trening (Yoga Asanas)
 • Daglig meditasjon for å vinne kontroll over alle kroppens funksjoner, nervesystemet, kroppens energi-strømninger, kjertel-funksjonen og deres ulike hormoner !
 • Full kontroll over fordøyelsessystemet og evnen til å regulere stoffskifte slik at de med viljens makt kunne skape lavt stoffskifte dvs senke forbrenningen til et minimum og likevel ha superhelse.
 • Klimatisk trening: eksponering av kroppen for sterk varme og sterk kulde og lære seg til overleve under ekstreme forhold. Spesielt ettertraktet var trening i naken tilstand i stor høyde i Himalaya hele året, ofte når temperaturen sank under 30 grader Celius! Lokenath forteller hvordan han og hans nære Yogi-venner mediterte nakne i snøen i ukevis i stor høyde og deretter vandret nakne i hele Asia og opp til polar-regioner !!
 • De oppsøkte og bodde i spesielle områder i Himalaya der de sa at det var sterk jordenergi. Undersøkelser av de samme områdene med geomagnetiske målinger i moderne tid viser at disse regionene hadde fjellområder med mye mineraler og sterk GMF!! Melder du deg inn i helseklubben forteller vi deg om forskningen på GMF /PEM og imitasjonen av jordas helbredende, livgivende energifelt med moderne teknisk utstyr laget av vitenskapsfolk fra mange land.

Tviler du på disse opplysningene.Vi sier ikke at dette er noe vi har funnet på. Vi har som alltid bare brakt deg kunnskap som forties i samtiden for at du selv skal kunne ta en beslutning om hva du ønsker å gjøre med det korte livet du har. For ytterligere å poengtere fakta les som alltid vår disclaimer.

Copyright Bjørn J Øverbye 2016

Mål resultater av helsefremmende tiltak !

Nøklene til det gode liv er  å forebygge sykdom og igangsette selv-helbredelse på naturens vis.Resultater av råd og tiltak må kunne oppleves og måles slik at klienter kan være sikre på at råd som gis fører til det loved målet!I pakt med denne erfaringen og målsetting inviterer vi terapeuter av alle  grupper til kveldskurs i Oslo 29. august om asiatisk Ayura Vedisk forebyggende medisin og VedaPulse elektronisk puls-diagnose system utviklet av forskere og indiske Ajura Vediske leger.

           Del I : Ayura Vedisk helhetsmedisinsk tenkemåte og produkter

Forelesning om Indisk Ajura vedisk helsesystem

Ajura Veda:4000 års erfaring!

Ajura Veda:4000 års erfaring!

Harald Reiso   representerer  det verdensomspennende  helsesystemet  Maharishi Mahesh Yogi grunnla på 1960 tallet og som begynte med innføring av Yoga og Transcendental Meditasjon til Vesten. Deretter besluttet  Maharishi å lære vesten det neste trinnet i asiatisk helse og selvutvikling: Ayura Vedisk medisin.

Ayura vedisk helsesystem sammen med Kinesisk helsesystem er verdens eldste bevartesunnhets-systemer. De bygger på samme prinsipper med hensyn til forståelse av samspill mellom mennesker og natur, de grunnleggende energier i kroppen , meridian-systemet , de 7 kjertelsentrene (Chakra), kunnskapen om sirkulasjon, nervesystemet og de indre organer og deres funksjoner. Ajurvedisk helsesystem er ikke er snevert system for leger; men et komplett system for å bevare god helse som omfatter blant annet kosthold, bruk av legeplanter, ulike fysiske treningsmetoder , massasjemetoder, energimedisin og akupunktur. Den kanskje mest kjente grenen av Ajura Vedisk sunnhetssystem er trolig Astangavath Yoga som omfatter: moral, kosthold, pusteteknikk, fysiske Yoga Asanas og ulike meditasjonsmetoder.

Yoga: en del av Ajura Vedisk helse-apotek!

Yoga: en del av Ajura Vedisk helse-apotek!

Hallvard Reiso fra Maharishi Ajura Veda i Norge vil holde et orienterende foredrag om klassisk indisk helsesystem og fortelle om bruken av planteprodukter som kan kjøpes fra hans firma i Norge og hvordan disse kan forbedre ens almene helse. AyuraVeda er som all annen asiatisk tenkevis bygget på erfaringen om at helse er noe man bygger ved livsstil, trening, harmoni med naturen og at å forebygge er bedre enn å behandle og at all sann helbredelse er selvhelbredelse.

Du kan melde deg på til Hallvard Reiso: www.ayurved.no telefon :55 13 31 30. Reiso vil også gi deg informasjon om Ayura Vedisk helse- produkter du kan kjøpe fra hans firma i Norge

 Del II:   Forelesning om Diagnose slik det gjøres i Yoga og asiatisk medisin.

Elektronisk Pulsdiagnose !!

Elektronisk Pulsdiagnose !!

Bjørn Johan Øverbye har jobbet som lege i 40 år. Han har studert akupunktur, praktisert Yoga og meditasjon i 25 år. Forfatter av tre bøker om asiatisk akupunktur og terapi. Er nå pensjonert seg fra legeyrket for å vie resten av sin tid til forebyggende helse. Øverbye vil forelese om og demonstrere VedaPulse , et elektronisk pulsdiagnoseutstyr som er utviklet sammen men noen av Russland og Asias fremste leger og forskere.

Proff-versjonen av VedaPulse gjør det mulig å kartlegge helsetilstanden til mennesker og gi råd om forebyggende tiltak og tiltak for selvhelbredelse. En VedaPulse diagnose og analyse gir kan hjelpe

Helseindex

Vedapulse Helseindeks

alle som er i helsebransjen fra akupunktører, massører og yogainstruktører til leger ,psykologer og mindfullness instruktører mulighet for å måle effektene av de råd og metoder man anbefaler.

VedaPulse er enkel å lære å bruke. Øverbye vil holde ett gratis helgekurs for alle som kjøper utstyr og i tillegg hjelpe studentene med Online- sertifisering som gjøres av den Russiske legene.

Bjørn J Øverbye og  Rita Tolfsen fra Biolights as vil også hjelpe deg å skreddersy din proffversjon-maskin og softwaren etter ditt behov. Software er meget fleksibel og man behøver ikke kjøpe alt på en gang. Man setter opp de behov man har også kjøper man de modulene man trenger.

Vedapulse ajuraveda diagnose

Vedapulse ajuraveda diagnose

På kurset vil det gis praktisk demonstrasjon med visning av resultater på storskjerm og det forklares hva de ulike modulene inneholder ,samt priser. For vanlige personer som ikke er helsepersonell, leger, terapeuter med flere

Klientversjon: finnes det en enkel hjemme versjon der personer uten medisinsk bakgrunn kan gjøre målinger i hjemmet og sende data til nærmeste sertifiserte profesjonelle   VedaPulse diagnostiker som så mater data inn i sin proff versjon og sender svar tilbake pr mail. Dette gjør det mulig for desentralisert service der klientene kan bo langt unna terapeuten/helserådgiveren.

Vi har vedlagt en artikkel på engelsk skrevet av dr. Øverbye som forklarer den vitenskaplig bakgrunnen .Du kan gå til www.vedapulse.com og laste ned en gratis versjon på din maskin og kjøre Software hjemme i egen stue./kontor. På Youtube kan du søke på VedaPulse og finne mange interessante videoer om systemet.

Kurs: Arrangør Biolights as og Maharishi Ajura Veda Produkter

For påmelding  skriv i dag til post@ veiviserenforlag.no eller  Hallvard Reiso :55 13 31 30.

 Vi trenger for at din Påmelding skal bli registrert følgende data fra deg som du kan sendes oss pr mail:

Skriv til oss og opplys:

Navn.

Gateadresse

Poststed:

Yrkestittel:

Hvilken alternative metode8r) jobber du med:

Telefon-nr.

E-mail:

Forskningsnytt: Det er mulig å forebygge kreft bare du vet hvordan!

Norge topper verdensstatistikken for registrerte krefttilfeller. På tide å tenke forebyggende? En miniserie om hvordan vitenskapen mener du kan redusere sjansene for å bli kreftens neste offer.

Kreft: Norge  på en uønsket verdenstopp?

kreftnorgeKreft kan være en av de mest smertefulle og skremmende sykdommer vi kan oppleve og den sykdommen der 30%  av pasientene dør innen 5 år fra de får diagnosen. Dette er den høyeste dødsrisiko for noen kronisk ikke -smittsom sykdom. Overlevelse etter 5 år og de påfølgende 5 år vil ytterligere 10% dø, det vil si at 10 år etter kreftdiagnose og med den mest avanserte terapi man har i dag: kirurgi, cellegift og strålebehandling vil man 10 år etter diagnose er stilt ha 40% sjanse for å dø av sykdommen eller komplikasjoner forbundet med sykdom og eller behandling. Fordi kreftforekomst øker med alder vil mange dø innen 5-10 år av alder og følgelig vil dette bidra til ”penere statistikker” fordi dødsårsak da kan tilskrives alder ikke kreft.

Selv om mange overlever de første 5-10 årene på grunn av bedre terapitilbud og tidligere diagnose; er det bekymringsfullt at forekomsten av kreft øker for hver år som går. Det blir simpelthen flere som utvikler kreft. I 2001 var det 150.000 som hadde en registrert kreftdiagnose, i 2012 var det 225.00o. Dette er en økning i antall kreftsyke med 50%!  Frem til du er 75 år vil hver tredje person du kjenner ha sjanse for å få en eller annen kreftdiagnose!

Takket være flinke leger og stor innsats er  behandlingen idag  bedre enn for en generasjon siden for visse kreftformer, men det er  meget bekymringsfullt at så mange utvikler sykdommen og at så mange dør enten av sykdommen eller komplikasjoner fremkalt av sykdommen og tidvis av behandlingen.

Kreft: Når de vanlige forklaringene ikke forteller oss den hele sannheten!

kommunikasjonDen vanlige offisielle  forklaringen på at det blir mer kreft er denne: Siden flere mennesker blir eldre og flere får kreft når de blir eldre, så vil antall kreftdiagnoser øke fordi det blir flere av aldersrelatert kreft. Den andre observasjonen er at jo mer fintfølende diagnostikken blir –  jo flere nye kreftendringer vil oppdages i tidlig stadium og bidra til økningen. Men… forklaringen kan ikke være helt riktig .

Fra 2001 til 2012 foreligger det dessverre ingen tall over økning i levealder, men bruker man tallene fra 1995-2005 fra Folkehelseinstituttet har det vært en økning i levealder på ca 6% over 10 år! Vi kan regne at økningen har vært omtrent den samme fra 2001 -2012, følgelig har kreftforekomsten økt raskere enn økning i levealder. I samme periode har ikke diagnoseferdighetene økt like mye. Det betyr at det totalt sett blir flere med kreft og det er en global trend i alle industrialiserte land. Hvorfor ?

Kreft: En sykdom som følge av forgiftet, næringsfattig mat?

Forskere har lenge sett at de siste 100 år har det skjedd dramatiske endringer i samfunnene i den industrialiserte del av verden. I Norge har utviklingen foods toxicgått fra å bestå av 35% bybefolkninger og 65 % landbefolkninger og 45% av befolkningen levde av jakt/fiske/jordbruk og høstet direkte fra naturen. Mens mesteparten av befolkningene bodde på landet og var selvforsynte husholdninger som levde av naturen, er forholdet i dag totalt endret. 75% av befolkningene lever i byer og bare 2,7% av befolkningen lever av jordbruk. Det er med andre ord underskudd på matvarer og vi er prisgitt et internasjonalt nettverk av matleverandører som eies og kontrolleres av et lite antall multinasjonale selskaper. Disse industriforetakene eier eller kontrollerer i dag enorme landområder der det brukes  i stigende grad genmodifiserte vekster som er utviklet for å tåle store mengder potensielt helseskadelige sprøytemidler. Et liknende forhold gjelder oppdrett av fisk, fjærfe og kjøttdyrAlt for å produsere nok til byenes tilsynelatende «umettelige behov for mat».

Fordi jordbruket er intensivt og ofte driftes på utmagret jord blir råvarene næringsfattige. Innhold av mineraler og vitaminer i jordbruksprodukter har sunket dramatisk over de siste  tiårene. Menneskekroppen har ikke endret seg vesentlig i sine behov de siste millioner av år. Det er et totalt misforhold mellom tilbud og behov. Professor Melvyn Werbach har i sitt bokverk om ernæring funnet beviser for at mange vitaminer og mineraler på et aller annet vis kan ha noe å gjøre med utvikling av kreft. Underskudd på slike stoffer er derfor kjent for å øke forekomsten av kreft. Et problem i denne sammenheng er at de fleste lands helsemyndigheter i liten grad fokuserer på næringens betydning for å forebygge kreft og redusere kreftens utvikling.

Kreft: Fremkalt av miljøgifter ?

kreftpollutionDen økte industrialiseringen har ikke bare medført mer CO2, men også et stort antall giftige og kreftfremkallende stoffer som slippes ut i jord, vann og atmosfære. Den tyske helsejournalisten Egmont R Koch utgav i 1981 en meget omfattende analyse av kreftforekomst i Tyskland med tittelen Krebs Welt –Krankheit Als Industriprodukt   (Kreft-verden : Sykdom som industriprodukt). Boken på 459 sider konkluderer med følgende : De dramatiske og ofte ukontrollerte utslipp av kreftfremkallende miljøgifter fra industri i luft, ,jord og vann er uten tvil en viktig årsak til økning av kreft i Tyskland. Det samme gjelder selvsagt over hele verden der slike utslipp ignoreres / tillates. Det er med andre ord ikke bare Co2 mengden som bør ned; men mange titalls tusen kjemiske gifter som slippes ut i økosystemene! Fortsettelse neste uke: om miljøgifter og hvordan du kan unngå de og rense kroppen.

Inntil da et enkelt råd: Økologisk dyrkede planteprodukter som grunnlag for daglig kosthold gir deg bedre helse og senker farene for ulike kreftformer. Sjekk ut noen råd og synspunkter på nettsiden www.mojomagasin.no

Copyright Bjorn Johan Øverbye 2016

Les vår Disclaimer og husk: har du alt fått kreft, spør fastlegen om råd. Stadig flere leger kan noe om miljømedisin, kosthold og verdien av trening og mental trening. Og selvsagt: meld deg inn vår helse-klubb og få informasjon for deg og din lege.