Behandling med Naturlig Thyroid Hormoner ved lavt stoffskifte.

 

Hva menes med å bruke «natur thyroid»(Naturlig Desikrert Thyroid) i behandling av stoffskiftesyke? Her følger historien om hvordan leger for 126 år siden oppdaget at NDT var en god metode i behandling av syke med stoffskiftesvikt.I over 60 år var NDT enerådende……

1891 Doktor Murray: nyskaperen!!

Vi har alt nevnt doktor George .Murray i forrige blogg.

Myxoedema

I 1891  holdt George Murray et foredrag i Northumberland & Durham Medical Society der han foreslår at legene skal trekke praktiske konklusjoner av forskningen vi har henvist til her, ved å injesjerer thyroidea fra sau under huden på myxedema syke .

Etter dagens standard med all kunnskap vi nå har om immunitet og vevsavstøtning er det ingen god ide fordi det å tilføre vev fra sau ved å injesjerer det under huden gir betennelser, men ut fra den tidens kunnskap var det en god ide og det virket

Parallelt med disse forsøkene begynte den verdensberømte franske professor i neurologi Charles Eduard Brown –Sequard liknende forsøk med å injesjerer kjertelvev fra dyr på mennesker for å motvirke kroniske sykdommer og tidlig aldring. Brown-Sequard var for 120 år siden en verdenskjent notabilitet som hadde professorater Richmond(Virginia), Harvard, Paris og Genève.

Samler vi all viten fra denne tiden var det altså utført kliniske observasjoner, forsøk på dyr og på mennesker som beviste at sykdom fremkalt ved tap av tyreoidkjertel lot seg helbrede ved tilførsel av vev fra samme kjertel.

1892 De første gode terapi-resultatene kommer!

George Murray

1891 skrev Murray en artikkel i BMJ om sine erfaringer med thyroid kjertel ekstrakt injeksjoner.Året etter kom en lenger artikkel om det samme  med fotografier og temperaturmålinger som viste klar bedring hos pasientene. En pasient døde dessverre av hjertesvikt, en fryktet komplikasjon ved ubehandlet myxedema .Men for store dose thyroidhormon hos den hjertesyke kan ha vært årsaken og dette er et poeng selv i dag: Nå som alle leger burde eie et bør de ta EKG av hypothyreosesyke før man starter terapi dersom pasientene har tegn til problemer og følge opp jevnlig med EKG. Men i 1892 fantes ikke EKG!

NDT (Naturlig Desikrert Thyroid ) blir født.

Før og etter terapi.

I 1892 hadde legene i mange  land flere  år med forsøk bak erfaringer ved å gi  injeksjoner av thyroidea –vev til dyr og mennesker med thyroidsvikt/mangel på thyrodikjertel; for det foregikk også eksperimenter i andre land enn i England.Men resultatene var variable; ikke minst fordi mange syke fikk allergireaksjoner.

I pakt med slike observajsoner skrevden britiske legen Mackenzie i 1892 at å fortsette med injeksjoner av thyroid-vev fra sau  var en farefull vei fordi pasientene ofte fikk store bivirkninger og at man burde slutte med det så raskt som mulig!Mackenzie skriver så videre at ved å bruke tabletter laget av thyroid fra sau , så han samme effekt som injeksjoner og ingen bivirkninger.

Ideen om  natur thyroid tabletter NDT( Naturlig  Desikrert Thyroid ) var født!Ideen ble tatt opp av en annen lege som så høstet æren—

NDT blir alment tilgjengelig!

Kretinisme

For da Murray  leste om dette; fikk han lokal apoteker til å lage  tabletter av thyroid fra sau. I 1920 skrev en aldrende Murray om sin første pasient som han hadde behandlet fra hun var 54 år, først et år med injeksjoner og så med tabletter. Pasienten hadde gått fra å være meget syk av myxedema til å ha et godt ,langt liv, noe som hadde kostet 870 sauer livet!

Murray´s suksess med tørket vev fra tyreoidkjertel fra sau   tablettform so senere ble døpt NDT (Naturlig Desikrert Thyroid) ble kopiert av et stort antall leger.

Stoffskifte-epdemien brer seg !!

Struma

Det ble i denne forbindelse gjort en oppdagelse som jeg ber alle lesere av denne bloggen merke seg og som er gyldig selv i dag 125år senere da doktor Beadles skrev dette om NDT denne behandlingen følges av en umiddelbar bedring i pasientenes utseende (”appearance”)—det er komplett transformasjon av pasienten som oppstår som et ny person!!”.

I 1895 skrev en annen lege doktor Bramwell om NDT:”— effektene vi ser hos myxedema pasienter etter tilførsel av en liten dose thyroid-ekstrakt, med den raske forandringen som skjer nå karakteristiske symptomene forsvinner og det inntrer en ekstraordinær bedring av den fysiske og mentale situasjonen, de sporadiske tegn på kretinisme (mentalt sløvsinn), er meget bemerkelsesverdig”.

Gode råd til alle stoffskifte syke selv i dag.

Bramwell observerte så viktige forhold som enhver lege bør merke seg selv i dag uansett hvilken type thyroidterapi man gir:

  1. Man bør starte med små doser hormonterapi.
  2. Man bør øke dosen gradvis til pasienten blir bedre.
  3. Store doser til eldre og de med hjerte og karsykdommer kan være farlig.
  4. Behandlingen må følges opp nøye.
  5. Behandlingen må fortsette livet ut!
  6. Langvarig terapi vil undertrykke pasientens egen tyreoidkjertel-funksjon-

Før og etter terapi.

Suksessene som fulgte etter at legene hadde fått mulighet til å gjenkjenne thyroid-kjertel svikt og mulighetene med å behandle dette med NDT resulterte i en endring blant legene: Fordi de hadde tilbud om terapi begynte leger å undersøke syke og oppdaget at det var et stort antall syke med myxedema og kretinisme i England; langt flere enn det man før hadde trodd.

Det var selvsagt ikke blitt flere stoffskifte-syke; det var blitt flere leger som erkjente de syke .Vi hadde fått et fenomen som kalles kunnskaps-epidemi som følge av kjærlighet til vitenskap.

Andre kunnskapsepdemien i ny tid.

Dette minner oss om en debatt som kalles Lyme-Borreliose der en lege for noen år siden skrev: Borrelia spres via Internett! Kanskje ikke helt feil.Det er ikke flere Lyme-Borreliose syke !! Det er en oppvåkning blant leger og syke som har fattet interesse for en lidelse det før ikke fantes kunnskaper om. Derved observerer vi ikke en verdensomspennende Lyme-Borreliose epidemi; vi får en kunnskapsepidemi som gjør at stadig flere får rett diagnose!!.

NB.Vi poengterer at dette er en artikkel om historisk utvikling av stoffskiftekunnskaper.I moderne tid finnes både NDT og  ulike syntetiske thyroid-hormon produkter.Som det fremgår av denne linken er ikke alle like glade for at man fortsatt har NDT i nyere tid,…..mens andre faktisk mener det motsatte.

Neste artikkel: NDT- revolusjonen 1900-1960.

Copyright Bjørn J Øverbye 2017

Disclaimer

Borreliose: en mulig antibiotikafri protokoll

 

Jeg arbeidet  som lege i 40 år, inntil jeg oppdaget min egen evne til selvhelbredelse. Metoden er allmenne prinsipper og ikke i motsetning til bruk av antibiotika!

Preludium til mine oppdagelser av selvhelbredelse!

Min sykdom av alvorlige anfall av Neuro-Borreliose uten at det ble stillet rett diagnose ! Først da jeg selv var 100% frisk var det at diagnosen ble verifisert av en av verdens fremste Borreliaforskere: dr. Bela Bozsik i Ungarn. Jeg erkjente da at jeg hadde funnet en mulig løsning på et fundamentalt problem: Energimedisin og naturlige metoder som komplementært til  bruk av antibiotika.

Ifølge forskning utført av M. M Drymon var det utbrudd av Borreliose i Salem iUSA 1692-93, lenge før man visste hva slags sykdom det var. Men ifølge protokoller ført av leger og prester som undersøkte de ”besatte” er det rimelig å tro at sykdommen de beskrev kom av flåttbitt og at det dreide seg om Neuro-Borreliose. En samtidig lege dr. John Cotta var overbevist om at de anklagede led av en fysisk sykdom, mens datidens prester i sin uvitenhet mente det var en » besettelse fra djevelen» !

De uvitende prestene mente det var djevelen som fremkalte sykdommen ved å bite offeret og etterlate seg merker i huden ved å ha satt nåler i offeret (flått som satt i huden ble ansett som djevelens nålestikk!). Dette kan vi kanskje forstå, men ikke tilgi at man torturerte og deretter drepte de syke på de mest grusomme og hensynsløse måter.

Opplyst presteskap!

71 år etter heksebrenningene i USA beskrev den britisk presten John Walker

Hjort på Jura island

i 1764 den samme type sykelighet blant befolkningen på Jura Island (Hjorte- Øya). I motsetning til de amerikanske prestene som støttet seg til teologi og djevelteorier, observerte Walker at dette var en sykdom som ble overført fra hjort til mennesker via det han kalte ”lus”, men som i dag kalles flått!

Interessant nok er ikke dette den første beskrivelse av denne type sykdom! I Kina fantes det iakttagelser av samme problem 1000 år tidliger der man omtaler en sykdom som ble overført fra dyr som passer med borreliose. Ifølge M.M Drummon hadde indianerne i USA en erfaring at hjort og rådyr kunne gi mennesker sykdommer som også passer med Borreliose.Konspirasjonsteorien om at Borrilose ble utviklet som hemmelig våpen før, under og etter verdenskrig II synes derfor overdrevet, selv om det kan bevises å ha forekommet forsøk med slippe ut Borreliose-smittet flått fra Plum Island forskningsstasjon på Long Island i områder med kvegdrift for å studere spredning av det man primært trodde var en dyresykdom!!

Geniet Obermeier, glemt – men senere æret av flere.

Først i 1868 oppdaget den tyske legen Otto Obermeier (1843-1873) en bakterie i blodet fra syke som hadde den sykdommen som senere ble kalt Lymes Sykdom i 1975. Han døpte den trådliknende mikroben for Spirilla Gallinarum som direkte oversatt betyr «tråden fra høns»!!

Obermeiers spirill-mikrobe ble senere ”gjenoppdaget” av belgieren Amédeo Borrell i 1907 og han stjal ikke navnet, men venner av ham syntes det var så fantastisk at de gav bakterien et helt nytt navn: Borrelia!!

Parasitter og pleomorfe organismer.

Det var da kjent at trådbakterien endret form, noe man kan lese om i min  bok :

Eksempel;

Syk Av Flåttbitt som er en systematiserte oversikt over Borrelia og liknende mikrober som kan overføres fra flått og liknende vektorer(forflyttere av smitteårsaker).

Fordi disse trådbakteriene skifter form (Pleomorfe= formskiftere) hele tiden er de ikke egentlige bakterier i snever forstand!

I stedet er deres natur typisk for det vi dag kaller parasittære organismer, det vil si de tilpasser seg verten og skaper om verten til et ideelt tilholdssted for seg selv. Dette gjør de ved å degradere immunforsvaret, leddfunksjonen, indre organers og nerve-systemets funksjon. Offeret blir svekket og ettersom sykdommen angriper stadig flere deler av organismen  så leder dette til en rekke fysiske og psykiske lidelser; herunder psykiatriske sykdommer, lammelse og nervesmerter!

Borreila bare en av mange spiroketer.

Vil du vite mer bli medlem i My Health Club der vi forteller mer om sykdommen og mine egne selvopplevde erfaringer som nå friskmeldt Neuro-Borreliose syk etter å ha studert sykdommen i årevis og funnet en komplementær  løsning basert på energi-medisin og naturlige produkter som kan brukes ved behandling av denne og liknende sykdommer sammen med antibiotika eller dersom antibiotika ikke virker.

Boken Syk Av Flåttbitt kan bestilles  ved å skrive til         post@veiviserenforlag.no. Prisen er 420 i Postoppkrav

Kilden til disse opplysningene er fra  Øverbye` s bok: Syk av Flåttbitt og fra avhandlingen til MM Drymon.

Copyright Bjørn J Øverbye 2017

Disclaimer

Borrelia: den «perfekte» parasitt ?

Leger flest tror Borrelia er en enkel bakterie som  kan kan drepes med en kortvarig antibiotika-kur. Dette kan vise seg å være feil. Forskning viser at Borrelia er en meget avansert  formskiftende, parasitt som har oppdaget fordelene med trådløs kommunikasjon og forsøker å lage en «hjerne» for å tenke bedre!

borreliaParasitter er livsformer, noen encellede andre flercellede og de endemiske, dvs de lever i ulike insekter, fugler og dyrearter og mennesker innen et område. De flytter fra vert til vert via  vektorer (smitte-transportører). Borrelia foretrukne Vektor er flått, men kan overføres ved samleie fra mor til foster eller via blodoverføringer.

Borrelia-parasitten kan anta ulike former: korketrekker form (lik en slange), som en liten kule, som en klar boble . Den kan knoppskyte (”Blebs”) og knoppene kan inneholde DNA, hele Borrelia mikrober eller være tomme.

borreliaBorrelia-parasittene  kan også «snakke sammen»  ved  utveksling av gener som sendes mellom de ulike parasittene via små virus kjent som phager. Parasittene  kan sende elektroniske signaler til hverandre. Signalene lages når mikroben pumper Kalium gjennom sine cellevegger og skaper elektriske radio signaler. Forskere har oppdaget at disse signalene tjener som kommunikasjon mellom de ulike individene som lever i blodet.

Forsøkene til professor Benveniste med  alle mikrober og immunceller i Paris har vist at celler har et avansert «sanseapparat» som kan gjenkjenne immun-proteiner elektrisk.  Nobelprisvinner Luc Montagnier har vist at mkrober også utsender radiosignaler fra sitt arvestoff. Trolig er dette også en del av mikrober’s trådløse sanseapparat og radiokommunikasjon!! Montagnier ønsker å utnytte denne oppdagelsen til å lage en ny type diagnose der vi identifiserer mikrober ved hjelp av elektroniske metoder.

Borrelia-1Når Borrelia angripes med antibiotika kan flere individer søke sammen og dekke seg med en tynn slimhinne (Biofilm) og samlingen kommuniserer da med elektroniske signaler og oppfører seg som en primitive ”hjerne”!!!

Borrelia er en mester i å unnslippe immunsystemet og antibiotika: de kan vrikke seg hurtig for å kaste av seg immun-antistoffer, de kan blokkere produksjonen av IgM (1) som er kroppens første- rekke forsvar, de kan danne slimkapsler rundt seg som avverger angrep med antibiotika og immunceller, og de kan flytte inn i immuncellene og reise inkognito rundt i kroppen. Borrelia kan også genmutere hurtig og bli resistent mot antibiotika i løpet av kort tid.

nucleus_1Siden Borrelia er en parasitt har den lik alle andre parasitter levd på jorda i milliarder av år og har tenkt å gjøre det fortsatt. Hvordan den best kan bekjempes synes det å være ulike oppfatninger om; men en ting er sikkert .Borrelia i likhet med alle parasitter har vært her bestandig, den bor i kroppen til langt flere enn man tror.

Stort sett er det kunnskapen om den som er epidemisk (dvs når man undersøker fenomenet oppdager flere pasienter og deres leger at sykdom kommer av parasitten), mens parasitten selv er endemisk (lever hos langt flere enn de legene oppdager med sine begrensede ressurser).

Synes du dette du har lest nå er utrolig er det fordi du enda ikke har kunnskaper nok om verden du lever i, sier forskere som våger å gå litt lenger enn de offisielle sannhetene. Kunnskaper du trenger for å overleve på en fasinerende, men farlig planet !

Vil du vite mer? Kjøp boka Syk av Flåttbitt av Dr.Øverbye.

  1. Bel Bozsik, Budapest talks 2014

Copyright Bjørn J Øverbye 2015

Disclaimer

Forskere finner nye typer sykdomsfremkallende spiroketer i munnen hos syke!

«Det finnes flere sykdomsskapende spiroketer mellom himmel og jord enn statlige eksperter har hatt fokus på til nå…Horatio……. «

Fritt & modernisert etter William Shakespeare (1564-1616)

Å være eller ikke være: det er stadig noe å lære..

Borreila bare en av mange spiroketer.

Borreila bare en av mange spiroketer.

Borrelia som hører med til spirokete-familien (trådbakterie) har lenge vært et hett emne i media. Norske eksperter anser som bevist at sykdommer skapt av bakterien er helt uproblematisk og kan kureres med en 2-4 ukers kur med et svakt antibiotika. Kronisk syke og mange utenlandske eksperter mener at spiroketer kan  forårsake alvorlige, invalidiserende sykdommer som krever langvarig terapi.  Denne debatten er omtalt i boken Syk av Flåttbitt.

Den faglige nysgjerrigheten blant autoritative leger synes å ha stilnet inntil videre. I stedet har man fått uttalt seg slik at etter hva pasienter forteller oppfatter leger det dithen at statens forståelse har satt en bom for videre individuell tankevirksomhet. Dette forhindrer ikke at nysgjerrige sjeler, frustrerte syke og enkelte modige forfattere fortsatt holder liv i søken etter svar på nettet. Media på sin side har med få hederlige unntak vært talerør for helsedirektoratets oppfatning at saken nå er oppe og avgjort. I dette villniss av meninger, tro og viten dukker det imidlertid opp en ny «kanin av trollmannens hatt»: sykdomsskapende spiroketer i munnhulen. Som første nettsted på norsk(?)  tar vi opp en ny mulig sykdomskilde: Treponema denticola.

 

Spiroketer: naturens skuespillere!

Spiroketene er en av verdens mest avanserte bakterier. Den er trådformet, snor seg lik en slange i blodbanen og borer seg inn i organer. Under angrep skifter den form og egenskaper, den kan rulle seg sammen, lage små sekker (gemma), kle seg inne i slim, kaste av seg den ytre veggen og bli til en såkalt L-form som immunceller ikke kan gjenkjenne. Som om ikke dette er nok: spiroketer kan endre sin genetiske struktur i løpet av timer og skifte overflate slik at immuncellene ikke gjenkjenner de. De kan i nødsfall bore seg inn i immuncellene og derved gjemme seg i cellene kroppen bruker for å drepe de. De kan også lage giftstoffer som lammer nervene. De kan skade de deler av kroppens celler som lager celle-energi og etterlate offeret i total kraftløshet…og enda verre: de synes uangripelige av antibiotika.

«Syfilis også kalt Franskesyken».

Syfilis

Syfilis

Heldigvis er de fleste spiroketer (mener forskere) ufarlige for menneskene, men de som er skadelige er det til gangs. Syfilis-sykdommen som overføres ved seksuell smitte, fremkalles av spiroketen Treponema pallidum. Sykdommen rammer ledd, nerver, blodårer, hjerte , hud og mange indre organer. Sykdommen ble antatt å komme fra Sør-Amerika med de spanske erobrerne og skapte panikk i Europa fra det 15 århundre i  flere århundrer deretter. Av historiske grunner påtok ikke spanske sjøfolk seg ansvaret for å ha brakt sykdommen til Europa, man la det i stedet på franske soldater. Neuro-syfilis som likner sterkt på neuro-borreliose skapte skrekk og forferdelse blant befolkningen og det finnes historikere som mener at sykdommen var en del av vrangforestillingene om besettelser som ledet til heksejakten som startet omtrent samtidig. For fremtidens historikere er det mye å høste av når noen setter seg ned å trekker paralleller mellom fortidens syfilis-epedemi og vår tids Lyme-Borreliose samt hvordan de syke ble (mis)forstått av sin samtid. Hva angikk syfilisen så endte dette noe lykkeligere: I begynnelsen av forrige århundre lyktes det tyske leger å utvikle antibiotika som drepte Treponema spiroketene.

Antibiotikabehandlingen av syfilis kan vare fra 2- 4 uker. Om dette er «nok» strides de «lærde»om, slik som man fortsatt «strides» om Borrelia-terapi. Historien om de to sykdommene er omtalt i boken Syk av Flåttbitt som jeg har skrevet.

Borrelia – en slektning av Syfilis-mikroben?

Borrelia-ekspert:Burgdorfer og medhjelper.

Borrelia-ekspert:Burgdorfer og medhjelper.

Men ikke før var Treponema pallidum på vei ned, så kommer den tilbake til landet med turister som har besøkt afrikanske land der sykdommen fortsatt florerer og med prostituerte som bringer med seg smitten til Norge fra sine respektive hjemland. Samtidig med dette oppdager leger at en nær slektning av Treponema pallidum;  de etterhvert så omtalte  Borrelia spiroketene spres til nordmenn via flåttbitt. Forskere mener det er bevist at Borrelia også kan smitte ved  samleie, fra syk mor til foster eller via blodoverføringer i land der kontroll med blodet ikke er god nok. Denne forskningen er kontroversiell og det er de som anser det som «konspirasjons-teorier», men det er for lengst bevist at spiroketer kan smittes på ulike vis og at deres evne til å unndra seg identifisering med både mikroskopi og blodprøver er legendarisk blant spirokete-forskere. Med fremvekst av Lyme-Borreliose og det faktum at fri bevegelse av mennesker mellom U-land og I land på ny sprer syfilis til Europa, bør yngre leger som vil noe i denne verden satse på å bli spirokete-jeger. De blir da i sannhet «leger uten grenser» for mikrober kjenner ingen nasjonale grenser….

Spiroketene vi har i munnen, hva med de…..??

Treponema  denticola

Treponema denticola

Som om dette ikke er nok: I en meget omfattende og godt begrunnet artikkel i tannlegetidsskriftet Journal of Dental Research (90(6), 609-703, 2011) skriver fire forskere Daspher, Seers ,Tan og Reynolds at i betent tannkjøtt finner man ulike mikrober, herunder flere mulige spiroketer. En av disse er Treponema denticola. I alt har tannleger funnet 48 ulike spirokete-typer som kan gi opphav til tannkjøttbetennelse.

Forskere mener det er fullt mulig at tannkjøtt-bakterier, herunder munnhule-spiroketer kan trenge gjennom slimhinner og komme over i pasienters blodbane og derved gi oppgav til mulige sykdommer. Dette faktum gjør det viktig at de som driver med mikroskopi bør være oppmerksomme på at spiroketer de ser i blodet også kan være munnhule-spiroketer !! Serumtesting hører derfor med til mikroskopi-yrket om man vil levere 100% sikker diagnose.

Kan munnhulespiroketer gi opphav til hjerte-kar-sykdommer?

Periodontitis:mer enn bare en syk munn?

Periodontitis:mer enn bare en syk munn?

Forskere slik som William Nordquist skriver i sine artikler at når leger søker etter årsaker til hjerte-kar sykdommer så kan spiroketer av ulike slag være ”the smoking gun” som fritt oversatt betyr ”drapsvåpenet”. Det er mye leger og tannleger ennå ikke vet om hvordan de skal bruke denne forskningen i den praktiske hverdag, og det er fortsatt langt igjen til laboratorier kan tilby analyse av de mange ulike artene av spiroketer i munnhulen og blodet hos syke. Den nye erkjennelsen gjør det også trolig at vi må omskrive deler av historiene om Borreliose fordi det spiroketer- forskere i fortid så i blodbanen hos syke og trodde kunne være Borrelia kan vise seg å være «Treponea denticola-rømlinger» i pasienters munnhule.

Det kan synes som om  Spirokete- fremkalte sykdommer blir en av dette tiårets store tema i medisinen. Borrelia-debatten er bare toppen av isfjellet som seiler inn medisinen. Trolig vil forskerne denne gangen stå bedre rustet enn da man sist gang fikk Borrelia-debatten i fanget; for nå har de støttespillere i tannleger som allerede er i gang med spirokete-behandling av pasienter med tannkjøttssykdommer… med antibiotikakurer som varer mange uker! For ingen tannlege ønsker at hans/hennes klienter skal ha dårlig tannkjøtt…osv.


Copyright Bjørn J Øverbye 2015


Les vår Ansvarsfraskrivelse.Syke bør forholde seg til autorisert helsepersonell.

Er vi alle bærere av mikrobene som en dag skal gjøre oss syke?

Den vanlige opplyste lege hevder at blodet ditt er sterilt inntil den dagen når du blir smittet med en mikrobe. Vel, dette kan være en feil oppfatning basert på for lite kunnskap! I like mange år som leger har hyllet smitte-teorien som den eneste forklaring for mikrobe-fremkalte sykdommer, har det eksistert en erkjennelse av at mennesker også bærer i seg de mikrobene som en dag skaper sykdom eller skal ta livet av oss! Vi starter en serie om forskere som forandret vårt syn på livet!

Antoine Bèchamp (1816-1908).

Professor Bèchamp;pioner!

Professor Bèchamp;pioner!

Professor Bèchamp var en av Frankrikes best utdannede personer i sin tid; kjemi, farmasi, fysikk og mikroskopi. Han eide noen av de beste mikroskoper verden kunne frembringe til enhver tid og var kjent som en nøyaktig, metodisk og fremfor alt ærlig forsker som beskrev det han faktisk observerte uten tanke på økonomisk vinning. En av hans mer sensasjonelle oppdagelser var et fenomen han kalte Microzyma; selvstendige mikrober som fantes i planter, dyr og mennesker. Microzyma utviklet seg under gunstige omstendigheter (for deres vekst) til fullvoksne bakterier. Ut fra den kunnskap Bèchamp hadde på sin tid mente han at Microzyma måtte være en ur-mikrobe som var opphav til de fleste mikrober man den gang kjente til.

Nano-bakterier; de minste bakterier som finnes bor i oss!

Nanobakterier

Nanobakterier

I dag vet vi bedre. Forskere over hele verden har erkjent at det finnes nano-bakterier og sannsynligvis er det Bèchamp som så bare en av flere nano-bakterier som kan endre form/utseende og egenskaper når omstendighetene blir gunstige. Det sensasjonelle ved dette funnet var oppdagelsen av en ny gruppe mikroorganismer som kunne endre form (pleomorfisme) og som fantes som innbygger i alle dyrearters blod. Dersom du er interessert i å lese om en av verdens fremste forskere i sin tid og oppdagelsen av at du bærer i deg mikrober i blodet som en dag kan fremkalle sykdommer les da Les Microzyma.

Pleomorphism

Pleomorphism

Erkjennelsen av at dyr, planter og mennesker (som også er ”dyr) har i seg sine potensielle sykdomskilder og årsak til sin død medførte at legene ble nødt til å legge større vekt på de forhold som styrker og ivaretar immunsystemet. Oppdagelsen førte derfor til en økt interesse for forebyggende helsetiltak som god hygiene, sunt kosthold, fysisk fostring, sanering av miljøgifter, sunnere jordbruk; kort og godt alt som kunne styrke immunsystemet!

Sykdommer som i ettertid har vist seg å kunne forklares som blodparasitter som også friske er bærere av er: kreft, reumatisme, nervesvekkelse, Alzheimers sykdom, hudsykdommer, ME, CFS og skjoldbrusk-kjertel lidelser. Du kan også lese om dette i boken Syk av Flåttbitt  som nå går sin seiersgang blant stadig flere av våre ivrige lesere.

Bèchamp æret og hyllet av sin samtid.

légion_d'honneur_2I sin tid fikk Bèchamp en rekke utmerkelser slik som: Mester i Farmasi, Doktorgrad i vitenskap, Professorat i Medisinsk Kjemi og Farmasi ved Montpellier Universitet i Frankrike, Professorat i Toxikologi ved avdeling for Farmasi ved Høyskolen I Strasbourg, professorat i kjemi ved Universitetet i Strasbourg, medlem av Akademiet for Medisin i Frankrike, medlem ved Farmasøytiske Selskap i Frankrike og tildelt medlemskap i det prestisjetunge Franske Æres Legionen(Ordre national de la Légion d’honneur).

Pioner og nyskaper.

Bèchamp grunnla og dels bidro til tre vitenskaper i sin tid. Utviklingen av moderne mikroskopi. Vitenskapen om mikrobers foranderlige natur (pleomorfisme), at blodet er bebodd med symbiotiske og dels patologiske mikrober som kan bli vår fremtidige sykdomsårsak, og endelig forståelsen av immunsystemets betydning for helsen (Bèchamp kalte det for ”det indre miljøet”).

I ettertid var de som angrep hans arbeider uten selv å ha undersøkt saken ved selvsyn, men slik er det alltid å være pioner. Ingen er så selvsikre, skeptiske og kritiske som de som lite vet, eller de med posisjon som må forsvare egen ære bygget på feil eller foreldet forutsetning. Ja det finnes endog de som ikke har interesse av at denne kunnskapen blir kjent….selv om de vet bedre! Hvorfor? Vi forteller historien andre tier om.

Neste artikkel: Professor Günther Enderlein(1872-1968) og blodmikrobene.


Copyright Bjørn Johan Øverbye 2015


Ansvarsfraskrivelse. Klikk og les om vår journalistiske etikk.