Svikter helsevesenet krigsofre, asylsøkere og andre innvandrere ?

Share
Print Friendly, PDF & Email

Dagens situasjon med masseinnvandring av flyktninger og jobbsøkere fra fattige land til Europa handler ikke bare om å gi hjelp til tak over hodet; det handler også om legehjelp. Situasjonen per dato er slik at behovet overstiger legetjenester i et allerede hard presset helsevesen. Ender det i kaos?

kollwitz kindRegjeringen’s ide om å nedlegge små sykehus og satse på få store enheter kan ha vært tiårets dårligst helsepolitiske beslutning. Ikke før har regjeringen Stoltenberg tatt første skritt og omgjort sykehus til selvdrevne Helseforetak hentet fra næringslivet også kalt New Public Management; så satser den nye enda friskere! Denne gangen skal man nedlegge småsykehusene. Hensikten er å spare penger.

Men mens dette skjer kommer en situasjon da man så absolutt trenger sentralt styrt helsevesen og mange så enheter: masseinnvandring ! I løpet av høsten har det tilkommet over 30.000 nye mennesker i landet med høyst ulik bakgrunn: jobbsøkere, lykkejegere, krigsofre og forfulgte av en eller annen årsak. Hvem som er hva vet ennå ingen. Men de har en felles skjebne: mange er sterkt hjelpetrengende syke, fattige, arbeidsløse og uten tilknytning til de land de flytter til. Ingen god forutsetning for varig psykisk og fysisk helse.

I legetidsskriftet nr 23-14 /2015 tar kommuneoverlege Dagfinn Harr  opp dette emnet under overskriften : «Flyktninger, asylsøkere og oss». Innlegget bringer til torgs en del opplysninger du bør tenke over i forhold til egen fremtid, dersom du skulle eller alt er bruker av helsevesenet.

flyktning arb-israel 48Problem nummer en er selvsagt antall nye brukere av helsetjenester. Dagens situasjon bygger på en forutsetning om et visst antall leger pr. innbygger. Med masseinnvandringen ryker disse kalkylene. I kommuner der nye landsmenn enten må finne husrom eller tvangsplasseres er det mange steder flere pasienter enn legene kan håndtere på en forsvarlig måte.

Harr skriver :” I dagens situasjon vil mange kommuner og kommuneoverleger oppleve at omfanget av oppgavene er mer enn de kan makte !”.  Når antallet blir for stort; blir tilbudet pr. pasient mindre. Legg til at de fleste har behov for tolketjeneste og at det per tiden er mangel på tolker. Legg videre til at mange lider av krigstraumer som har gitt de psykiske sykdommer som arter seg som posttraumstisk stress sykdom; en meget tidskrevende situasjon å klare opp i, for manges vedkommende henimot umulig. Ta videre med at leger flest ikke har utdannelse i krisepsykologi og traumeterapi. Og endelig i følge Harr, mange har kroniske ubehandlede sykdommer som først blir oppdaget og tatt hånd om i Norge.

Når Harr anslår at 50 % av alle flyktninger kan lide av psykiske senfølger av traumer, krig med mer, hva blir deres skjebne?

kollwitz-widows-and-orphansForuten dette tilkommer smittsomme sykdommer, den viktigste er tuberkulosen som rammer mennesker med nedsatt allmennhelse og dårlig hygiene. Så lenge man har hatt mulighet for å diagnostisere Tuberkulose har dette først og fremst rammet de med dårlige sosiale levekår.

Regjeringens ønske om å hjelpe flest mulig og ulike hjelpeorganisasjoner fra kristne til verdinøytrale som Røde Kors og private aktører vil selvsagt ønske flest mulig velkommen. Norske regjering og hjelpeorganisasjoner er jo kjent for hjertevarme og omsorg  for mennesker i utlandet og høster mye internasjonal ros og anseelse for dette hos FN og landene som får hjelpen. Men er tiden inne til å se hva vi har å tilby og kanskje tenke mindre på hva de som er hotelleiere og de som bygger flyktningleire kan tilby ?

Kommunesjefen i Drangedal kommune kaster ut demente !

Kommunesjefen i Drangedal kommune kaster ut demente !

Kanskje vil skulle se på hva helsevesenet kan tilby?  og det er for tiden ute av takt med behovet. Regjering og lokale politikere vil også måtte foreta det smertelige valget og se på  hvor mye man skal ta fra midler øremerket til norske syke, eldre og pleietrengende for å omprioritere til nyankomne utenlandske syke dersom man ikke kan hjelpe begge grupper fullverdig.  Vi har allerede sett at dette skjer på lokalt plan ved at enkelte kommuner kaster ut demente fra sine boliger for å gi plass til flyktninger !

Ikke betryggende mener mange selv om doktor Harr tenker at på sikt går det bra.

 

Copyright Bjørn J Øverbye 2015

Disclaimer

Share
Posted in Diverse, flyktninger and tagged , , , .

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.