Sosial hacking leksjon 2

Share
Print Friendly, PDF & Email

 Å TRENGER DU HJELP DU?

10392592_10203087686900778_3507006131168557316_n Vi mennesker er pattedyr i bunnen

Våre biologiske, genetiske adferdsmønster er knyttet til å lage avkom, oppdra barn, ta vare på eldre og svake i stammen og bevare familien og stammens integritet.

En nøkkel er vilje til samarbeid på bekostning av egeninteresse,  kjærlighet/omsorg og grunnleggende adferd vedrørende barn/foreldre.

Sentralt i det biologiske programmet du og jeg er; er metoder for å overleve innen en gruppe. Det moderne samfunnet har splittet familier og stammer og skapt hjemløse stammeindivider som fortsatt drives frem av sine biologiske mekanismer på søken etter trygghet og ønske om å fungere i en gruppe. Dette har smarte hackere for lengst forstått å utnytte!!  De singler ut forvillede stamme-medlemmer og tilbyr seg å hjelpe de ved å fremtre som en rollefigur fra en familie du fortsatt har behov for, men ikke lenger har.

Måten å hacke seg inn på er å vinne din fortrolighet, lytte til dine behov og så legge en strategi i sitt hode de ikke forteller deg for å være det «familiemedlem» du trenger mest.

På det personlige plan en til en kan en sosial hacker eksempelvis inngå et seksuelt forhold til deg og bli din «far » eller «mor» og på den måten utnytte din lojalitet og hengivenhet for eget behov for makt. Mange dysfunksjonelle ekteskap består av en godtroende og hjelpeløs partner og en dominant ektemake/elsker som seg i mellom utspiller en foreldre-barn forhold til fordel for den sterke part.

Men det finnes et reverst forhold: parasitter kan spille den svake part og appellere til en sterk,vennlig person med uavklart behov for selv å ha barn og utbytte den sterke til egen fordel ved å spille på omsorgs biologiske mekanismer. Mange «svake » er derfor langtfra svake og mange av «samfunnets svakeste» er ikke annet enn mer enn smarte til å dra fordel av stammemedlemmer som søker etter det barnet de ikke fikk eller det barnet som de endelig kan hjelpe og som i gjengjeld gir de «kjærlighet» men som etter kort tid viser seg å bli deres livs tragedie.

Så vær varsom med hvem du hjelper til hva. Spør deg selv:  Hvem tjener på dette? Og hva gir jeg avkall på til gjengjeld for hva? Det er lett å bli offer, det tar tid å bli voksen, men strev for å bli det.

10444510_10203087609498843_8051875428000371808_n

 


Disclaimer: Artiklene er helsejournalistikk og er ikke nødvendigvis uttrykk for hva Dr.Øverbye selv mener eller gjør.  Lesere må selv ta ansvar for å bedømme verdien av innholdet.


 

Share
Posted in Personlig utvikling and tagged , , , , , , , .