Vi har alle «Snåsamann-effekten» i oss hevder amerikansk forsker!

Share
Print Friendly, PDF & Email

 

Snåsamannen utfordrer trosgrunnlaget til alle som har valgt å tro at det ikke er mer å vite om helse, psyke, sjel og gud enn det et statlig helsevesen tilbyr. Dette er selvsagt et greit standpunkt. Enhver skal få tro hva man vil så lenge vi er ærlige å sier at det er en tro. Men for de som ikke vet på egen kropp at det norsk helsevesen ikke tilbyr er det endelige svaret på alle spørsmål, vil det være interessant å høre om forskere kan forklare det 50.000 syke sier de har erfart i møte med helbrederen Joralf Gjerstad: nemlig bedring.

Ikke vitenskaplig bevist ?

En mann og hans gjerninger utfodrer skeptikere

En mann og hans gjerninger utfodrer skeptikere

Før vi gjør det, bør vi vite litt om hva vitenskap er. Vitenskap er ikke et system av vanntett, evig holdbar sannhet på linje med religionens dogmatiske påstander at dens sannheter kommer fra ”gud”. Vitenskap er en samling ulike protokoller for hvordan man skal sanke kunnskap med og uten teknisk utstyr innenfor ulike ”sankeområder”. Ut fra sanking av data samlet med eller uten teknisk utstyr. Det finnes eksempelvis vitenskaper som bare er mulig å bedrive med teknisk utstyr slik som fysikk. Fysikk kan i liten grad forklares med vanlig dagligdags språk, det forstås best ved bruk av matematikk.

Psykologi og sosiologi på den annen side samler data uten bruk av måleutstyr, kun bruk av språket og denne vitenskapen er derfor begrenset av språket og de grenser språk setter.

Snakker man om vitenskaplig bevist er ikke dette tale om en universell metode som praktiseres av alle vitenskapsfolk i alle vitenskapsgrener. Vi må i høyeste grad forklare hvilken vitenskap man henviser til, hvilken protokoll man bruker, om man bruker instrumenter osv.

Man kan derfor ikke uten videre som fysiker, biolog eller sosiolog eller filosof si at det Snåsamannen’s pasienter erfarer ikke lar seg forklare med vitenskap i sin alminnelighet. Man må i høyeste grad forklare med hvilken vitenskapsmetode vedkommende kritiker ikke kan forklare mekanismene bak det Snåsamannen bedriver.

Awesome-Quotes-52451-statusmind.comPasientresultatene er ubestridelige fordi de oppleves av den syke. Det noen få  kritikere sliter med er at de ikke har metoder til å forklare hvorfor pasientene blir bedre  når de prøver å forstå det de hører om mannen via media. Når de på et slikt spinkel og ofte forvrengt informasjon prøver å forstå fenomenet ved bruke de protokollene fra fag som ikke er laget for studie av fenomenet må det skjære seg.

Vitenskaplig rederlighet er å gå til kilden, mannen selv, og undersøke fenomenet med metoder som egner seg for det man skal undersøke. Da kan man i ettertid  uttale seg med troverdighet. Mener man da å ha funnet fusk og fanteri  kan man med rette kritisere mannen. Men inntil dette skjer kan man jo lese om en vitenskapsmann som gjorde nettopp det man ikke gjør i Norge. Vitenskapsmannen som ikke nøyde seg med å uttale seg ut fra mediaoppslag, men tok med seg teknisk utstyr og begynte å forske på helbredelse uten legemidler. Les videre:

Dr.Joe Dispenza og placebo-effekten du selv kan igangsette!

Dr.Dispenza; en annerledes "Snåsamann".

Dr.Dispenza; en annerledes «Snåsamann».

Men det gjør oss ikke klokere å vite med hvilke metoder Snåsamannens virke ikke kan forklares, i den grad hans ”kritikere” sier det slik. Det vi er interessert i er : Finnes det metoder som kan gi forklaringer på det som skjer med pasientene som de selv sier gjør at de blir blir bedre?

Ja, det finnes slike vitenskaper og jeg vil i denne omgang be de som vil vite lese boken You Are The Placebo: Making Your Mind Matter av Dr. Joe Dispenza.

Dispenza´s bok på 348 sider tar for seg det faktum at mennesker kan helbrede seg selv fra sykdommer med sinnets kraft og fremlegger blant annet dokumentasjon av hvordan hjernen jobber hos vanlige personer og de som settes i en selvhypnotisk tilstand der de frembringer helbredelse hos seg selv. Det forhold at det finnes en protokoll for dette og teknisk, målbare beviser med hjernebølgeanalyse og at de syke blir bedre eller friske oppfyller alle krav til vitenskap.

Først fakta, så forklaringer.

Noe skjer i hjernen....

Noe skjer i hjernen….

Men beviser dette hva som skjer når Snåsamannens gjør syke friskere/friske? Ja, langt på vei fordi Dispenza`s forsøk med mange tusen personer over hele USA over mange år forklarer hvilken tilstand syke er i når helbredelse skjer. Så i første omgang la oss som utgangspunkt for videre tanker om fenomenet Joralf Gjerstad erkjenne at uansett hvordan han selv forklarer det, så har han en unik evne til å hensette mennesker i en selvhelbredende tilstand slik at de blir frisk ved egen hjelp.

I neste artikkel skal vi også se på annen forskning som tar for seg hvorvidt det også ”overføres noe” fra behandler til pasient når det utføres helbredelse ? Inntil da,  se filmen om Gjerstad og gled deg over at mennesker har en unik evne til å selvhelbrede og at det finnes individer som kan starte denne prosessen og at det er en mulighet selv når helsevesenet har stengt døren og sier at alt håp er ute.

Når det er sagt betyr det ikke det samme som at alle som tilbyr en slik tjeneste som Snåsamannen er like ærlige, hederlige og troverdige. Det finnes sjarlataner, spekulanter og humbugmakere, men det betyr ikke at det ikke finnes gode enkeltindivider. Det  må vi kunne tåle å tenke ellers gjør vi virkeligheten urett .

Hvor går dine tålegrenser ?

Også børsmeglere har en Snåsamann på lur

Også børsmeglere har en Snåsamann på lur

Vi må også kunne tåle at når vi leger kommer til kort at syke parallelt med våre forsøk, prøver healing og bønn .

Og vi må tåle at noen blir friske ved det som kalles «healing» enten ved egen hjelp eller med assistanse fra andre.

Tåler vi ikke det gjør vi syke urett på samme måte som de som sier at man ikke bør søke legehjelp og bare tro på healing  når skolemedisin er svaret. Men det gjør jo ikke Gjerstad, han sier man skal bruke begge deler parallelt.

Tåler man ikke det faktum at det finnes alternativer til skolemedisin og at syke ikke må forbli syke når skolemedisinen sier det ikke er håp, kan det være man gjør mer enn en part urett. Så for å få igang en dialog  la oss starte med Dr.Joe Dispenza`s budskap: All  er helbredelse inkluderer også selvhelbredelse og kan Gjerstad igangsette den: Bra Snåsamann! 

Copyright Bjørn Johan Øverbye 2016

Disclaimer

 

Share
Posted in healing, psykologi, Selverkjennelse, Snåsamannen and tagged , , .

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.