Sjaman & Lege: Om drømmer, ditt sanne jeg og helbredelse .

Share
Print Friendly, PDF & Email

«Hvorfor la oppdragelse og utdannelse setter sperrer for din utforskning av verden og hvem du egentlig er?Sjamanen og legen «Walther» ber deg  utforske dine drømmer og kvitte deg med hva skeptikere og autoriteter mener at du bør tenke og tro…(Del. 4 )

Inn i en ny og større virkelighet,

Inn i en ny og større virkelighet,

Mind Your Health : I vår foregående samtale (se Mind Your Health Club medlemsartikkel ) fortalte du om energikroppen. Det alle kulturer har omtalt som vårt egentlige /udødelige ” jeg ” som overlever kroppens fysiske død. Hvordan kan dette forklares for en moderne tidsalder der vitenskap er blitt vår ”religion” og det vår samtid kaller religion har høyst uklare formeninger om sjelen og livet deretter.

Walther: Det hele er ganske surrealistisk. Da jeg vokste opp snakket mine foreldre sjelden om religion ,men det hendte mine besteforeldre som var katolikker, tok meg med til messe på søndag. Prestens tale  var høytidelig , det var sang, røkelse og  en stemning som fremaklte andre følelser enn de jeg var vant til.Jeg var betatt av den flotte kunsten i den mer enn 600 år gamle katedralen med bilder av engler,demoner,underlige landskap, en forpint og dødende Jesus som hang på et kors .

I slike øyeblikk følte jeg at jeg som liten gutt hadde ”kontakt med noe” som jeg vanskelig kan forklare. Men det var en følelse av dagdrøm som syntes mer virkelig enn det som foregikk i kirken. Det var som om jeg ble forflyttet i tankene til andre indre landskap enn den byen jeg vokste opp i.Jeg så for mitt indre blikk skoger,fjell ,elver ,sjøer , byer fra andre tidsaldre ,mennesker som ikke liknet noen jeg kjente til fra daglig erfaringer.

Tidløs

Tidløs

Slike dagdrømmer kunne vare noen få minutter, men jeg følte det som om jeg hadde vært borte i en timer.

Slike opplevelser påvirket også mine vanlige drømmer som kunne anta stor grad av virkelighet.Det kunne hende at jeg «våknet opp » inne i drømmene og delta aktivt i drømmenes utvikling.Andre ganger ble drømmene til reiser der jeg møtte personer/»personligheter» jeg hadde lange samtaler med.Noen av samtalene løste dagligdags problemer jeg hadde.

Når jeg spurte mine foreldre ; sa  de kaldt og uten medfølelse at drømmer bare var kjemiske endringer i hjernen og uttrykk for ønsketenkning. De sa det ikke var noe å bry seg om! Så jeg lærte å unngå tema med mine foreldre.

Min farmor derimot hadde mer forståelse og sa at slik ”drømmer” var glimt av ”himmelen”. Dette var mine første tanker/erfaringer det vi kan kalle ”tanke-legemet” eller det kristne kaller ”sjelen”. Hvordan kan jeg forklare det for deg ?

Det var som om jeg hadde en indre TV-mottager som hentet ned bilder,lyd og følelser fra  usynlige dimensjoner som sant nok liknet vår verden/realitet; men var totalt ulik.Sasmtidig var det noe jeg kunne «reise med» i slike «realiteter»; en bevisst-legeme ,en kropp nummer to  som anerkjente drøm som realitet.

MYH : Det du nå forteller vil få vitenskaplig ,moderne mennesker til å tro at du prøver å forherlige dagdrømmer til å være noe mer.

trustmdWalther: Selvsagt er dette den vanlige innvendingen. Det er for enkelt til å ha verdi. I vår teknologiske og vitenskapelige tidsalder tror vi noe er viktig hvis det er teknologisk komplisert og blir fortalt av mennesker med lang utdanelse..Eller skal jeg heller si autoriteter som har latt seg utsette for lang «inndoktrinering» ?.

Vi begår de samme feilene som mange av vår forfedre gjorde i sin tid: De trodde at hvis noe var viktig måtte det komme fra prester eller sannsigere ,ofte kledd i underlige drakter som omgav seg med besynderlige ritualer. De trodde at prestene som snakket annerledes enn andre, ofte helt andre språk som latin og gresk var de som hadde enerett på sannheter .

Slike menneskeskapte  autoriteter gjorde  sine medmennesker  små i egne øyne og  lærte vanlige menensker (om noe slikt finnes) å underkaste seg  deres lover/regler og tro . De fikk vanlige folk til å overse at på det personlige planet var de oftest lik «alle andre».Men den vanlige mann og kvinnes mangel på erfaring av  egen verdi og ferdigheter førte til at de  gav fra seg herredømme over indre virkeligheter og i stedet overlot dette «autoriteter».

Da opplysningstiden kom og vitenskapen kom inn i verden overtok vitenskapen gradvis religionens plass i menneskers bevissthet . I en overgangsfase opplevde vi at dypt religiøse vitenskapsmenn prøvde å forene religion og vitenskap ;men i kjølvannet av Marxismen og kommunismen ble det slik at vitenskap ble religion og religionens utøvere og prester ble forfulgt!

På tide å bli fri fra falske autoriteter

På tide å bli fri fra falske autoriteter

Denne holdningen ble spredd til vesten fordi dens  herskere så at det tjentemed at også  kapitalismen kunne vinne på å ha en type vitenskap som hadde samme idealer som den religion man forkastet: nemlig å fremme et samfunn av mennesker som gir slipp på egen dømmekraft og derfor er lettere å manipulere.

Uansett hvordan man snur og vender på det: troen på egne opplevelsers verdi ble undervurdert og fra barnsben av lærer vi å legge vår vurderingsevne i hendene på andre Det var ikke du og jeg som var sentrum for vår egen verden ; det ble foreldre, lærere , prester, vitenskapsfolk.

MHC:Hva mener du ble resultatet av en slik fremmedgjøring ?

Walther: Angst og usikkerhet blir resultatet og du tviler på verdiene av egne opplevelser dersom de ikke passer inn med eller forklares slik majoriteten ser på verden. Dette er fødselen til ditt ”usanne jeg” : den personligheten du tror er ”sann” bare fordi alle andre sier at ”det er slik”. Ditt ”usanne jeg” blir derved en fiende til ditt indre landskap og du føler deg ”delt” i stedet for ”hel og fullkommen”.

Når du har innsett dett og i stedet går tilbake til ditt ”naturgitte ,menneskelige jeget” vil dine drømmer få en ny mening for deg; fordi du begynner å verdsette de og derved gi de oppmerksomhet og slik lærer du å se at du borger av to verdener.

Det er dette sjamanene lært meg; å respektere : mitt ”opprinnelige/naturlige jeg”.

I drømme er alt mulig og ikke mindre virkelig

I drømme er alt mulig og ikke mindre virkelig

Når du har det vil også drømmer bli en virkelighet og en læresituasjon. Likesom du lærer å spesial- designe sinnet/hjernen til å manøvrere i virkelighetens verden, vil du med det naturgitte/menneskelige jeget lære å manøvrere i drømme og derved i andre dimensjoner av virkelighet som likner drømmer men er av en mer objektiv virkelighet. Kall det gjerne «andre realiteter»

MHC: Det lyder interessant, men betyr ikke dette bare at du blir mer oppmerksom på drømmer og at dette i seg selv ikke lærer deg noe nytt ut over å bli oppmerksom på en virkelighet du allikevel ikke kan bruke?

Walther: Doktor Sigmund Freud, grunnleggeren av psykoanalysen, oppdaget at drømmer inneholder informasjoner om oss selv vi normalt ikke vil vedkjenne oss. Fordi Freud opprinnelig startet sin karriere med å studere incest,pedofili og sexuelle problemer ble han fokusert på det vi kaller  det «traumatiserte jeget». Dette «jeget»  opplever ikke verden på en fullverdig måte,men ser verden ut fra en skadet og traumatisert persons synspunkt.Verden blir derved et begrensende,farlig sted i stedet for et berikende og positivt sted.

Frigjører eller åndelig fengselsbetjent?

Frigjører eller åndelig fengselsbetjent?

Freud  var selv i denne perioden misbruker av cocain  og opplevde selv drømmer som en indre krig mellom to vesner;hans eget «sunne jeg» og et «sykt og fremmegjordt vesen» han kalte  «id» :  det instinktive/erotiske /opprinnelige og i hans øyne «primitive mennesket».  Denne andre delen av ham og hans pasienter ble for ham alt det vi fortrenger og alt det vi bare tillater hvis samfunnet sier at det er OK eller i drømme der vi kan være oss selv fullt og helt,både som syk og sunn samtidig.Når Freud selv og hans pasienter kom ut av slike indre  «reiser»  protesterer den sosiale bevisstheten og drømmene fremtrådte som noe foraktelig og sykt;ikke som en selvhelbredende reise i indre landskap.

MHC: Så det du sier er at drømmer både er inngangsportal andre virkeligheter  der du kan finne både fysisk og psykisk helbredelse ?

Fortsettelse…

Bob Monroe: amerikansk bevissthetsforsker:»Bare du vet hva som er riktig for deg,for bare du kjenner deg så godt som det du selv gjør» Reflekter over dette,ofte…hver dag,resten av livet.

Copyright Bjørn J Øverbye 2016

Disclaimer

 

Share
Posted in Diverse, healing, psykologi, Selverkjennelse, Ut av kroppen opplevcelse and tagged , , , , , .

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.