Professoren Enderlein, oppdaget han årsakene til Alzheimer og kreft for 100 år siden?

Share
Print Friendly, PDF & Email

Professor Günther Enderlein (1872-1968) var zoolog, mikrobiolog og pioner i bruken av ultra- høyoppløslig mikroskoper. Hans oppdagelser revolusjonerte det meste av hva vi tror om sykdom og mikrober. Hans oppdagelser kan inneholde svar på viktige deler av gåter som årsaker til og behandling av kreft, Alzheimers sykdom, ALS, åreforkalkning og en rekke andre degenerative sykdommer. Dette er lidelser som påfører talløse mennesker ufattelige lidelser hvert år og der industriell medisin fortsatt hevder at de leter etter løsninger.

 

Er oppvåkningen fra uvitenhet begynt?

Latent killers inside??

Latent killers inside??

Vi lever i en fantastisk tidsalder der kunnskap er blitt tilgjengelig på en helt ny måte. Endelig kan du få vite hva andre mennesker tenker og tror og har opplevd ved å bruke Internett. Du kan få tilgang til vitenskaplig informasjon som kan endre ditt liv. For å erverve kunnskapen om dagens tema måtte jeg for 38 år siden gå på kurser, reise til Tyskland og besøke Dr.med Grüger som var en elev av mannen vi skal omtale. Jeg måtte lese bøker på tysk og studere mikroskopi. Idag kan du på Internett finne alt i løpet av timer. Men dette betyr ikke at internett leverer alt og på en måte du kan forstå. Derfor trenger du nettsider som denne skrevet av en lege som har førstehånds kunnskap om temaet. Så vi ønsker velkommen til artikkel nr.2 fra kunnskapsreisen om hvorfor vi blir syke, hvordan sykdommer utvikles og deres endelige helbredelse! Bli med på en reise bort fra uvitenhet og inn i fremtidens medisin.

Banebrytende oppdagelser som endret forståelsen av mennesket.

Professor G.Enderlein.

Professor G.Enderlein.

Det har gått 220 år siden den italienske prest og naturforsker Spallanzani opplyste verden om at det fantes mikrober som gav opphav til sykdommer. Det tok 50 år før noen trodde det og anvendte kunnskapen for å forstå sykdommers opphav samt forebygge smitte. Det har gått 150 år siden professor Antoine Bèchamp opplyste verden om at det finnes sykdomsfremkallende bakterier i vårt blod og at disse skifter form alt etter kroppens sunnhet. Det gikk 50 nye år før en tysk lege forstod budskapet og omsatte det i praktisk tiltak for å bedre menneskers helse. Legen som tok opp arven var professor i zoologi og mikroskopi Günther Enderlein. Det gikk nye 20 år før en amerikansk forsker Roy Rife tok opp arven etter Enderlein og brukte den til å forklare at kreft skyldes to mikrober som lever i blodet til syke og friske. Rife brukte kunnskapen til å helbrede kreft. Det gikk 15 år så videreførte mikrobiologen Virginia Livingstone –Wheeler arven da hun oppdaget en kreftbakterie i blodet hos friske og syke og brukte kunnskapen til å helbrede kreftsyke som andre ikke kunne hjelpe.

Pionerene som forteller sannheten om tilværelsen?

Dr. Livingston-Wheeler

Dr. Livingston-Wheeler

Felles for alle disse pionerene var at deres kunnskaper bygget på bruken av mer avanserte mikroskoper enn sin samtid. De delte derved samme skjebne: Det store antall leger forstod ikke deres oppdagelser fordi disse ikke kunne nok, eller eide ikke gode nok mikroskoper. Disse uopplyste individer kritiserte pionerene uten grunn. Deres stemme er derfor ikke interessant. Det som er interessant er at en elite fremtidsrettede, kunnskapsrike og mentalt utviklede mennesker omsatte pionerenes metoder i praksis. Derved kunne de fremtidsrettede personene forstå verden bedre og helbrede sykdommer som før ble ansett for uhelbredelig. Mange av disse utviklede menneskene viste seg å være begavede personer utenfor den industrielle medisinens murer som innså det revolusjonære ved den tiden som nå kommer: kunnskapens tidsalder som vil forvandle vår forståelse av oss selv i naturens store syklus.

I sannhet: en revolusjonær professor.

Hva er det som er så uvanlig med en tysk mikrobiolog og zoolog ved Günther Enderlein at hans oppdagelser formår å vekke beundring blant tenkende mennesker og forvirring blant de som lever i fortiden? Hans revolusjonære oppdagelser lå på flere plan: Han var zoolog og uttalte seg om mennesket som det var bare en av mange dyrearter på jorda; underlagt de samme lovmessigheter som andre dyr. Han hadde tilgang til noen av samtidens beste mikroskoper og kunne studere mikrober som var for små til å sees i vanlige mikroskoper som de fleste leger i hans tid hadde råd til å eie. Han klassifiserte stadig nye mikrober og sopparter andre enda ikke hadde satt navn på. Han skrev lange avhandlinger om mikrober han hadde sett i blodet hos både syke og friske dyr og mennesker.

Er dette et budskap fra fremtiden?

Nanobakterier lever inne i deg!

Nanobakterier lever inne i deg!

Kunnskapen om at alle dyr og mennesker er bærere av sykdomsskapende mikrober var for de fleste leger og zoologer totalt ukjent. Takket være professor Enderlein kunne nå alle leger lese at de fleste mikrober skifter form og egenskaper etter det miljø de lever i.  De kunne lese at Enderlein hadde sett hvordan formskiftende mikrober utviklet seg fra mikroskopiske, virusliknende partikler til bakterier og deretter laget soppliknende kolonier. De kunne lese hvordan Enderlein så denne forvandling finne sted i blodet hos syke og hvordan man med enkle metoder kunne stanse og snu utviklingen slik at sykdommer ble helbredet. Enderlein kom derfor med et budskap som lå så langt forut for sin tid at man i sannhet må kalle ham en budbringer fra fremtiden. Og selv om det nå er 100 år siden han startet sine undersøkelser er det fortsatt en kunnskap som må ansees som budskap fra fremtiden.

Ur-mikroben alle levende vesener har i blodet!

Enderlein oppdaget videre at alle levende vesener har en tikkende bombe i blodet. Denne tikkende bomben er en pleomorfe mikrobe som han døpte endobionten. Endobionten var i følge Enderlein en mikroskopisk organisme som kunne utvikle seg fra det vi i dag ville kalles virus-liknende organisme via et bakteriestadium til å danne kolonier slik som hos sopp.

Oppdaget professor Enderien årsaken og kuren for Alzheimer?

Blir dette din fremtidige hjerne?

Blir dette din fremtidige hjerne?

Enderlein fortalte at han også hadde sett proteiner som opptrådte som levende organismer og at disse proteiner var forstadiene til endobionten. Endereins samtid kunne muligens akseptere at det fantes formskiftende (pleomorfe) mikrober i blodet; men nesten alle som hørte om hans arbeider hadde mer enn store vansker med å tro på oppdagelsen av levende, sykdomsskapende proteiner. Først i 1982 ble disse levende, selvformerende proteinene gjenoppdaget av doktor Stanley B Prusiner og døpt prioner (prion=levende protein). Prusiner fikk senere Nobelprisen for denne oppdagelsen. Prusiner gjentok det som Enderlein hadde sagt to generasjoner før ham: levende proteiner sees hos syke med ALS, Alzheimers sykdom og en rekke nerve og hjerne sykdommer. Prusiner knyttet fenomenet prioner til andre mikrober, akkurat slik Enderlein hadde gjort! Prusiner og Enderlein hadde beskrevet samme fenomenet om enn med andre ord. Men Enderlein lå foran Prusiner for Enderlein hevdet at han hadde funnet en kur mot sykdommer fremkalt av det Prusiner kaller prion-sykdommer! Enderlein’s oppdagelse var en vaksine mot endobionter og prioner som han hevdet forbygde, lindret og endog helbredet en rekke sykdommer sammen med et helhetlig terapiopplegg som inkluderte tiltak som pH regulering, vegetabilsk kosthold med mer!

Fortsettelse følger. For medlemmer av My Health Club vil det komme et utdrag av mine intervjuer med Dr.med.Grüger fra 1980 om hvordan han brukte Enderlein´s metode for å behandle sykdommer. Intervjuene er undervisningsmateriale og ikke oppfordring til terapi.


Copyright Bjørn Johan Øverbye 2015.


Dette er helsejournalistikk, derfor fraskriver vi oss ethvert Ansvar for hvordan våre lesere oppfatter og bruker denne kunnskapen.

Share
Posted in Diverse, Energimedisin, Kosthold and tagged , , , , , , , , , , .

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.