Policy

Print Friendly, PDF & Email

Bloggen er en helsejournalistisk blogg. Vi er kjønnsnøytrale, religionsnøytrale og upolitiske. Vi bryr oss om helse, miljøbevarelse, pasientrettigheter, forbrukerrettigheter og retten til selv å velge hvilken behandling man vil ha. Vi forsvarer menneskers rett til selv å velge sin livsstil, tro og levesett de selv mener er rett for seg så lenge man ikke skader andre eller volder skade ved å ødelegge eller forgifte naturen. Vi streber etter å dokumentere alt vi gjør med kildehenvisninger.

Mind Your Health Club er basert på samme lest. Der søker vi å gi medlemmer gode råd fra eksperter innen både skolemedisin og naturmedisin. Vi favoriserer ingen, kun det som bringer helse, glede og det som utvikler mennesker til stadig større innsikt og handlekraft til fordel for seg selv, sine venner og fellesskapet.

dbs_skull-blog-divider