Pedofili: Overgrepsoffer etterlyser behandlingstilbud !

Share
Print Friendly, PDF & Email

Pressen fokuserer oftest på seksuelle overgripere, men fortier dessverre offerets historie. Her er en autentisk historie sendt til vårt nettsted av en av våre lesere.

 

Illustrasjon: maleri av Kathe Kollwitz(1867-45)

Illustrasjon: maleri av Kathe Kollwitz(1867-45)

«——Et tema som opptar meg da jeg synes det mangler i tilbudet til behandling av barn, og voksne, som har vokst opp i hjem med fysisk og psykisk vold. Og her tenker jeg at fysisk vold virker den også inn psykisk på så mange måter, slik også omvendt.
Jeg vokste opp i et hjem der far var pedofil, og startet overgrepene da jeg lå  på stellebordet, og så utviklet det seg etter som jeg vokste til. I tillegg var fysisk vold, som juling av verste sort en del av barndommen og ungdommen.
Med en mor som ikke klarte å forholde seg til oss, mulig pga det at hun ikke klarte å verne oss mot det, så var det aldri trøst å få uansett hva som hadde skjedd.
Da ektefellen skjønte hva jeg hadde forsøkt å fortelle han over flere år, nemlig at grunnen til at jeg gikk i *lås* om han berørte kroppen min uten at jeg var forberedt ; foreslo han at vi skulle kose hver eneste kveld, men uten å ha sex uansett hvor lyst vi måtte ha. Dette for å lære kroppen min at berøring også kunne komme av kjærlighet.
Om han strakte ut hånden for å kose, eller for å legge armen rundt meg kunne kroppen min gå rett i alarm-beredskap, og da var jeg to i en. I hode viste jeg at jeg var trygg, men kroppen min var i alarmberedskap. Uansett hvor mye jeg forsøkte å komme ut av den låste situasjonen så var det ikke mulig. Jeg lå der som en hjortekalv som trykker mot bakken for ikke å bli sett.
Det jeg / vi lærte der var at det er ikke bare i sinnet / hode vi trenger å føle tillit, men kroppen trenger også å lære det. Ut fra mine erfaringer er det like viktig å lære kroppen å kunne se forskjellen mellom unaturlig berøring fra overgrep og  naturlig fysisk kontakt som en del av kjærlighet mellom mennesker.  Men det er – så langt jeg har lest – fraværende i behandling av barn som har vokst opp med overgrep.

Jeg kan ikke si at jeg er helt fri fra traumene, men de er i alle fall kraftig dempet gjennom at jeg blir ikke totalt handlingslammet lengre om noen berører meg, gir meg en klem, eller legger armen rundt meg – og det er lettere å trå ned foten om noen overskrider mine intime grenser. Kroppen min går ikke rett i alarmberedskap lengre da jeg har kontrollen.

Jeg  har mang en gang tenkt at det å lære opp barnehageansatte til å lære barna meditasjon å kunne slappe av.Jeg ville også tro at barna kunne lære å massere hverandre  barnehagen  vil være fint . Det ville være  verdifullt for barn som vokser opp med vold og overgrep av ulik karakter og som ikke kan slappe av og ikke forstår at berøring kan være noe bra og ufarlig. Grunnen til at jeg tenker at barn bør lære å massere barn er fordi det ligger et langt større likeverd blant barn enn mellom barn og voksne.
Når det gjelder voksne etterlyser jeg bedre tilbud om partner-terapi. En annen ting er å bli bevisst at vi går inn i denne alarmberedskapen der vi blir handlingslammet. Vi  forblir  i en  låst tilstand, og det oppleves utrolig  smertefullt, frustrerende og vanskelig nettopp fordi vi mister så totalt kontrollen over oss selv . Det blir litt som at kapteinen har forlatt skuta—»

anonym kvinne.

Redaksjonens anmerkning:

Denne historien ble sendt til vår redaksjon av en navngitt kvinne hvis identitet er kjent for oss.Hun vil at hennes historie skal bli kjent,men vil være anonym fordi hun ikke vil skape problemer for seg selv eller sion familie; et klart ønske vi etterkommer.Vi kan selvsagt ikke sjekke sannhetsinnholdet i historien;men personen er kjent som troverdig så vi velger å feste tillit til den.Vi ber alle som leser den om å reflektere over offerets opplevelse og begynne å ta inn over seg hva seksuelle avvikere påfører sine mindreårige ofrene av lidelse.

Copyright Bjørn J Øverbye 2016

Disclaimer
.

Share
Posted in Diverse, Pedofili and tagged , , , , , .

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.