Pasienters fortellinger om kreft!

Share
Print Friendly, PDF & Email

En Føljetong om Kreft og Urtemedisin

Del I: Ojibwa medisinmannens hemmelighet

En fantastisk  historie som involverer en kanadisk sykepleier Rene Caisse, en sjaman fra Ojiba indianerne og til sist livlegen til president John F Kennedy. Titusener av oppgitt kreftsyke ble helbredet av urter legene kalte ugress. Hva var sannheten?  Helsebloggen avslører: Var det bløff eller århundrets medisinske sensasjon?

Kreftdøden: må det være slik?

Ojibwa medisin mann ca 1930

Ojibwa medisin mann ca 1930

Hver tredje person på kloden dør nå av kreft, en død som er traumatiserende for offeret, familien og kanskje like mye for legene som ser pasienters liv svinne hen uten at man når frem med behandling.  Hadde man så gjort, ville selvsagt kreftdød hørt historien til. I dag er det ikke slik. Rett nok; mange lever lenger, mange lever bedre, mange blir varig friske, legene er flinkere, men alle er enige om at for mange dør av en sykdom som bokstavelig talt ”spiser opp kroppen”. Men hva om det fantes en kur; en mirakelkur?  Vi vet ikke om dette er historien om en slik kur, men den er såpass utrolig at den bør fortelles..

I 1902 en kreftsyk engelsk kvinne oppsøker sykehuset i Toronto. Sykehusets honorar er for høyt. Hun har ikke råd til å betale og reiser derfra med uforrettet sak. I sin fortvilelse husker hun at en sjaman fra Ojibwa stammen noen uker før hadde tilbudt seg å hjelpe henne med en urteblanding som skulle ”rense kroppen og bringe henne i harmoni med Store Ånd (dvs gud)”.  I fortvilelsen velger hun å bruke urteblandingen og blir helbredet.

En sykepleier møter sin skjebne.

Sykepleier Rene Ciasse

Sykepleier Rene Ciasse

1922 . Tanten til den unge kanadiske sykepleiersken Rene Caisse ligger for døden med langtkommen leverkreft. I denne kritiske fasen av Rene Caisse`s liv treffer hun den engelske kvinnen på det katolske Sisters of Providence Hospitalet i Haleybury (Ontario) der hun jobber som avdelingsoversøster. Skjebnens spill er slik at kvinnen forteller Rene sin historie og Rene kontakter sin tantes lege doktor R O Fisher og spør om hun kan sanke urter og gi til tanten. Siden alt håp er ute og tanten skal dø, hvorfor ikke?  Etter to måneder med Ojibwa medisin er tanten frisk og lever 20 år til!! Et samarbeid begynner: oversøster Rene Caisse og doktor Fisher, et samarbeid som skal gi tusener av livet tilbake. Dette er gode nyheter og ni av de mest fremtredende leger i Toronto støtter hennes arbeid.

Men for Helsedirektoratet i Ottawa er dette dårlige nyheter. De utsteder en arrestordre på Rene Caisse for kvakksalveri, men de finner ingen grunn til å fengsle henne fordi så mange leger går god for henne. Etterhvert sier hun opp jobben på sykehuset  for å  vie sitt liv til å behandle  oppgitte kreftsyke med Ojibwa-urtene på heltid. Hun tar ikke betalt for sitt arbeid, tar imot opptil 30 syke hver dag i sitt hjem i Peterborough og gjør alt gratis! Hun lever kun av donasjoner og almisser. Noen kaller henne en medisinsk helgen! Men helsemyndighetene vil ha henne fengslet, politimannen som skal anholde henne utfører ikke oppdraget: Han finner intet feil!

En  Nobelprisvinner gir sin støtte.

kreftsyk  1930 Illustrajsonsfoto

kreftsyk 1930
Illustrajsonsfoto

1932 Caisse`s berømmelse stiger, avisene skriver om henne og forretningsmannen Ernest H Ashley tilbyr en stor sum penger og en egen klinikk dersom han får vite den hemmelige oppskriften. Men Caisse avslår og starter i stedet en egen klinikk med penger gitt fra frivillige. Noen år senere inviterte Nobelprisvinner  Fredrick Banting  Rene Caisse til å samarbeide med seg. Banting hadde fått prisen i 1923 for oppdagelsen av insulinet. Nå ville han at Caisse skulle bruke  Ojibwa-kuren som nå het Essiac ( Caisse baklengs) for å behandle diabetes!!. Indianer medisin var blitt stuerent hos de rike, berømte leger ,men Caisse ønsket ikke å kommersialisere oppskriften slik Ashley og senere Banting ønsket. Hun var slik sett en slags ”lege-helgen” med kun ett mål i livet: å hjelpe ved å ”rense kroppen og å bringe pasienten i harmoni med Gud” Og pasienter som leger støttet henne!


”Ortodoks medisinens ære må ikke tilsmusses”.

Dr. Banting, Nobelpris 1923

Dr. Banting, Nobelpris 1923

I 1938 undertegnet 55.000 pasienter, herunder også flere leger en henstilling til myndighetene om å gi Caisse rett til å kunne praktisere som en form for kreftlege og det ble fremmet et lovforslag av Frank Kelly i justisdepartementet som kunne gjort Caisse til lege. Dette ble for mye for hvem? For legeforeningen selvsagt. Hvilken lege ønsker å se en sykepleier få så mye ære ? Helseminister Harold Kirby som før hadde støttet Caisse fremmet i stedet et motforslag for å få slutt på uortodoks medisin fordi som det het ”man ønsker ikke å se den ortodokse medisinens ære tilsmusset”

Fortsettelse i neste innlegg: Den Hemmelige oppskriften avsløres. Urtene vokser vilt i skoger og enger over hele den nordlige halvkule.

 

 

 

 


Disclaimer: Artiklene er helsejournalistikk og er ikke nødvendigvis uttrykk for hva Dr.Øverbye selv mener eller gjør.  Lesere må selv ta ansvar for å bedømme verdien av innholdet.


Kilder – Litteratur:

Tilrettelagt for Helsebloggen fra Boka Essiac Report av Richard Thomas

Share
Posted in Urtemedisin and tagged , , , , , .

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.