Parasitter og mentale lidelser! Bør vi endre oppfatning av sykdommers årsaker..enda en gang?

Share
Print Friendly, PDF & Email

Psykisk lidelse blir av de fleste leger og pasienter oppfattet som et «tenkeproblem» som kan løses ved samtaler eller legemidler som endrer hjernens kjemi.Men hva om inntil halvparten av alle psykisk syke egenlig lider av infeksjoner i hjernen?  Frank Strick,leder av The Research Institute for Infectious Mental Illness i Snata Cruz ber oss alle tenke på nytt!!

Parasitter og mental sykdom,kjent men ofte oversett!!

I en  sjokkerende artikkel fra 2004 tar  Frank Strick opp et velkjent tema blant de få som vet: Mental sykdom som resultat av parasitt-infeksjoner.Dette er  ikke nytt.Det har vært kjent i medisinens historie i over 500 år at infeksjoner med parasitter slik som syfilis-spiroketen totalt endre den sykes personlighet og etterhvert kan gi alvorlige hjerneskader med påfølgende død.Også andre parasitter som Borrelia,tuberkulose har lenge vært kjent i medisinens historie for å skade offerets hjerne.Men i vaksinene og antibiotikaens tidsalder synes leger å ha glemt fortidens erfaringer mener Strick.

For tross antibiotika og bedre hygiene,  er det  ikke vår tid mindre farlig nå enn den gang da hygiene var dårligere! Denne gangen er scenariet endret. Nøkkelord er masseforflytning av mennesker via turisme,handelsreiser og innvandring mellom  ulike land ,hvorav mange land har dårligere hygiene .Katastrofe og krigssoner  er høyrisiko-soner for mange sykdommer ,mennesker i disse områdende er særlig utsatt og trenger verdens-samfunnets hjelp.

Et annet bidrag til smittespredning er vår livsstil.Majoriteten av mennesker lever nå i tett befolkede  bysamfunn  der vi daglig har nær kontakt med mennesker i butikker,på trikk,tog,fly, skoler,jobbsituasjon og i bområder. Jo nærmere vi er hverandre jo lettere sprer  parasitter seg .Friere sexualitet og prostitusjon uten bruk av kondom baner veien for seksuelt overførte parasitter!

Vanlige ubehandlede infeksjoner kan lede til psykiatrisk sykdom.

Krig= parasittenes fest!

Krig= parasittenes fest!

Parasittenes tid er ikke over; den er i sin blomstringsperiode !!Man kan  lese i bøker om smittesykdommer at infeksjoner med herpes II,difteri,lungebetennelse-bakterien, malaria, legionella-mikroben, chlamydia/TWAR, HIV -virus og streptokokker kan  endrer hjernens virkemåte og leder til psykiatriske diagnoser!Bør vi ikke da sjekke alle som kommer inn på psykiatriske sykehus for parasitter ?? spør Stricker.

I en undersøkelse fra USA viste det seg 65% av alle pasienter med bendelorm(tapeworm) led av psykiatriske lidelser som uforklart depressjon eller psykose!Bendelorm var i følge undersøkelsen  hyppigere i grupper av imigranter  fra land med dårliger hygiene.

I en annen undersøkelse utført av doktor J Packmann ved Yale Univeristet i 1994 viste det seg at 24% av 1300 personer som var smittet av trikiner led av psykisk sykdom.Trikiner forekommer hos svin,villsvin og hest.Observasjoner av at bedervet svinekjøtt kan spre sykdom ha vært forklaringen på hvorfor  flere religioner forbyr sine tilhengere å spise svine- kjøtt. Gamle Testamentet og Koranenes forbud mot  svinekjøtt som menenskemat har kommet fra menneskers evne til å observere hva som skjer når man ikke overholder visse hygieniske regler.Det skader ikke at slike observasjoner tas med i religiøse bøker.Det må ansees som en klar fordel at ulike religioners prester har intersse for praktiske spørsmål vedrørende hygiene og kosthold!

Katter er også et problem.

toxoplasma-gondii-suicideVisste du at en vanlig katteparasitt Toxoplasma gondii som lett smitter mennesker kan gi opphav til schizofreni ??.I en undersøkelse utført av Rockefeller Instituttet viste det seg at i en undersøkelse  mentalt handicappede i Tyskland hadde  42 % Toxoplsma gondii antistoffer i blode.Dette er sikkert bevis på at parasitten finnes i kroppen.Enda mer forunderlig: En del legemidler som Haloperidol og noen andre midler som kan lindre schizofreni og bipolare lidelser viser seg å hemme formeringen av Toxoplasma!! Det legene  først trodde var et anti-psykotisk middel er altså et antibiotika mot  den parasitt-fremkalte variantene sykdommene. Kan det være forklaringen på hvorfor noen blir reelt bedre av  haloperidol ,mens andre ikke reagerer på det?

Vil du vite mer følg med i vår spennde reise i Parasittenes verden.En hyldest til det fantastiske og ofte underkjente  arbeidet som gjøres av parasittologer, mikrobiologer, infeksjonsleger,hygienikere  og økologer som gjøres over hele verden.

Kilde for denne artikkelen: Frank Strick: Micro-organisms and Mental illness, Nexusmagazine, June-July 2004. og The Role of Infections in Mental Illness av same for fatter.Stricker kan kontaktes på riimi@gawab.com

Copyright Bjørn J Øverbye 2015

Som alltid, les vår disclaimer.

Share
Posted in Infeksjoner, smittsomme sykdommer, Vaksiner and tagged , , , , , , , , .

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.