Om Galskap og Forbytelse !

Share
Print Friendly, PDF & Email
Myter om voldsmenn som galer er seiglivede..dessverre!

Myter om voldsmenn som galer er seiglivede..dessverre!

Agenda

Breivik er ikke lenger interessant. Å gi en massemorder nettopp den oppmerksomhet han har sagt han ønsker, er å utøve dårlig skjønn. Media burde holde seg for god til det, men noen tjener på situasjonen og det er ikke ofrene.

Media skaper også sekundære ofre: ved at mannens påståtte medisinske diagnoser gir inntrykk av at enhver ”gal” kan være en potensiell morder .Slik er det ikke; spesielt hva angår de som er Schizofrene : en tilstand Breivik i følge noen eksperter under rettssaken hevdet at han skal ha vært i ,i årevis! Derfor dette innlegg for å skille de Schizofrene fra myter om at moderere er er Schizofrene!

Diagnose

Diagnosen ”Schizofreni” forutsetter at man er i minst 2 av disse 8 tilstander :tankemessig forvirring , hallusinasjoner , forvirrende talemåte og væremåte, handlingslammelse ,tap av følelser eller (fri) vilje. Problemet er at noen av disse ordene også passer på dypt religiøse menneskers erfaringer! Kortversjonen av et slikt dilemma er hva en av mine pasienter sa: Når jeg ber til Gud er jeg ansett som helt normal , når Gud svarer meg havner jeg på lukket avdeling .Er det ikke svaret som er poenget?”. Jeg svarte: ” Spør presten , ikke psykiateren ”.To profesjoner kan ha ulik forklaring på samme fenomen.

Forekomsten

I Norge får ca 0,3% av alle mennesker denne merkelappen festet til seg ,10% av alle uføre har fått den. I USA er 6.2% av alle fengslede diagnostisert som Schizofrene ,mens 50% av alle uteliggere betegnet som Schizofrene ,men har selv ikke råd verken til lege eller behandling .

Fordi man begår drap som ikke synes logisk for en normalt fungerende samfunnsborger; er man automatisk ”gal”? Av 129 psykisk syke drapsmenn i norske fengsler ble 18% vurdert å ha diagnosene schizofreni /paranoid psykose i gjerningsøyeblikket! Antall drapsmenn med diagnosen utgjør derved ca 0.015% av alle Schizofrene .Men er alle drapsmenn som har fått diagnosen ekte Schizofrene? Alt avhenger av hvem som beskriver terrenget : Massemorder og Mafioso : Salvatore ”Oksen” Gravano drepte 19 mennesker ,ble av retten beskrevet som rasjonell ,logisk og fornuftig. I hans verden var drap en del av arbeidsrutinene. Er han medisinsk forstand gal? Eller er det bare moralen som er gal?

Professor David Canter som har undersøkt noen av Englands verste massemordere betegner de som rasjonelle ,utspekulerte og fremfor alt hjerteløse psykopater. ABB har skrevet 1500 sider om det rasjonelle grunnlag for massedrap og det utførelse som var det en manual fra mafiaen .Han passer bedre med Canter beskrivelse av drapsmenn og virker mer beslektet med Gravano ;ikke med en Schizofren.

Årsaker ??

Hvorfor blir noen mennesker Schizofrene ? Gjennomgang av et stort antall avhandlinger om tilstanden avslører at en og samme tilstand har flere årsaker ;ofte samtidig. I kortversjon ;arvelig disposisjon , oppvekstmiljø , offere for vold og overgrep, mangelfullt kosthold, hodeskader , allergier ,rusmidler ,legemidler og infeksjonssykdommer på hjernen .Religion nevnes ikke så ofte; av kulturelle årsaker .Få liker å tenke på det mange gjør og har glede av ,kan utløse sinnslidelser hos sarte sinn som ikke forstår religionens metaforer, men tar det bokstavelig!

Behandling til ”besvær”.

Den vanlige behandling er sjelden årsaksrettet ,men kjemisk symptomdempende .Behandling av Schizofrene blir derfor høyst varierende ,også fra land til land. I følge WHO blir 58% av alle Schizofrene i Nigeria bra innen 2 år; i India blir 50% bra innen 2 år .I Danmark som er sammenlignbart med Norge blir bare 8% bra innen 2 år. I vesten regner man i snitt at 50% kan blir friske innen 20-30 år med intensiv kjemisk terapi!!Hvorfor ? Kan det være at det er mer stigmatiserende å være ”gal” i Norge enn i de nevnte land; derfor blir utstøtelsen en del av sykdommen?

I 1998 ble det gjort forsøk med placebotabletter (narrepiller) til Schizofrene. 20 % ble helt friske med narrepiller . Av de som fikk vanlige legemedisiner ble 60% bedre, men bedringen var forbigående .Placebo gav derimot bedre og langvarig bedring og ingen legemiddel -bivirkninger. I følge psykiater Peter Breggin hadde 8% av de som fikk placebo behov for å legges inn på nytt ,mot 47% av de som fikk ordentlige legemidler .Var det omsorgen som var terapien ;og ikke pillene ??

Schizofrene på sykehus ?

Lange sykehusopphold gir heller ingen gevinster å snakke om .I en undersøkelse fra 1998 utført av forskerne Liebermann og Kopelowicz viste det seg at 11 dager på sykehus og så vende tilbake til venner og familie ,gav bedre resultater enn å være på sykehus i 60 dager .Forskerne erfarte at sosial trening i samarbeid med familier gav de beste resultater på lang sikt. Sykehus kan derfor være mot sin hensikt; men hvorfor ?

Årsak er i følge professor Thomas Szazs og filosof Michael Foucault at samfunnets ledere ber legene på sykehus om å utføre to motstridende oppgaver: å være pasientens venn og samfunnets domsmann og fangevokter for de som ikke ”passer inn” eller som ikke kan ta hand om egne liv i det samfunnet vi nå har. Diagnoser som egentlig er ment å skulle være verktøy for forståelse og behandling blir derfor samtidig brukt juridisk til innesperring for å tvinge avvikere til å leve slik ”systemet” anser det ønskelig ;i følge professor Szazs .Mange mener at tidene er modne for reformer til beste for pasient ,personale og leger.

Schizofreni i spareknivens tid.

Sett fra statens side er reformer lite ønsket , fordi det koster penger .Er det noe sykehuseiere i disse sparedager ikke vil ha ;er det mer utgifter .Da er det først og fremst tilbud til psykisk helsevern og behandling det kuttes på .I et slikt økonomisk klima blir psykiatri lavstatus med enkle løsninger tilpasset sykehus -eierens lommebok ,mer en pasientens behov. Professor Szazs frykter at dette skaper en yrkesutøvelse er mer er i pakt med hva samfunnets herskere ønsker enn de syke trenger . Szazs observasjoner gjelder USA ,i følge professor Løkens avhandling om Dikemark Sinnssykehus fra 1974 er situasjonen ikke ukjent i Norge.

At man bruker vitenskaplige ord for å rettferdiggjøre praksis er ingen garanti .I følge de to internasjonalt anerkjente forskere og vitenskaps -kritikere Petr Skrabanek og James Mc Cormick er sann vitenskap og praktisk medisin to adskilte verdener .I følge disse finnes ingen mellomting som kan kalles vitenskapelig medisin :”..vitenskapelig medisin er like vitenskaplig som Den Østtyske Demokratiske Republikk (DDR) var demokratisk !

Inn i lyset.

Schizofreni synes ofte å være dårlig forstått, utilstrekkelig forklart og tidvis stemoderlig behandlet. Er det noe de ikke er; så er det kalkulerende, kaldblodige mordere som sitter i 10 år og gjør research for å planlegge omfattende terror slik ABB har gjort. Det er en aktivitet som passer med professor Canter’s beskrivelse av engelske massemordere: Kaldblodige, kalkulerende og lærenemme psykopater som uten sans for andres lidelser utfører sine handlinger som var det ren vitenskap! La oss holde dette klart og ikke la uvitende journalister bruke media til å stigmatisere en gruppe forvirrede og handlingslammede mennesker i behov for mer forståelse, mer omsorg og bedre behandlinger.

Bjørn Johan Øverbye


Disclaimer: Artiklene er helsejournalistikk og er ikke nødvendigvis uttrykk for hva Dr.Øverbye selv mener eller gjør.  Lesere må selv ta ansvar for å bedømme verdien av innholdet.


 

Share
Posted in Diverse and tagged , , , , , , , , , , .