Nobelprisvinnere ber oss leger se opp fra reseptblokken og i stedet søke helheten!

Share
Print Friendly, PDF & Email

Nobelprisvinnere i fysikk søker etter alle tings enhet og sier at vi må innse at alt i universet henger sammen. Legemiddel-industrien  ber oss leger se bort fra helhet og heller dele opp alle ting i stadig mindre biter med ett nytt legemiddel for hver bit. Er det på tide at vi leger sikter høyere i vår praktiske hverdag?

Universet er laget på helhetsprinsippet: Alt henger sammen!

På tide å skru hjernenopp til full ytelse?

På tide å skru hjernenopp til full ytelse?

Legers hverdag er ikke det samme som vitenskapen om mennesket! Vi vet alle at alt alt henger sammen og at ingen del av oss er upåvirket  om selv den minste del av oss blir syk eller skadet. Denne intuitive og direkte erkjennelse av oss selv blir nå forklart av fysikkens heteste  modell: holografien. Den Holografiske vitenskap lærer oss: Alt henger sammen. Den minste bit er en kopi av helheten.Ved å forstå en bit kan vi forstå det hele. Det hele ivaretar alle sine biter. Hele universet er fylt av bevissthet og intelligens. Selv det minste atom har bevissthet. New Age fantasi? Nei moderne holografisk fysikk! En fysikk så fantastisk at den endrer alle som forstår budskapet og hvilken praktiske konsekvenser den har for vår forståelse av atomene, oss selv, andre dyrearter, naturen og til sist hele universet.

Holografisk vitenskap på vei inn i mot legekontorene!!

Professor Rakovic; holografi for leger!

Professor Rakovic; holografi for leger!

Vitenskapen om mennesket er i dag kommet så langt at det har lykkes en gruppe Serbiske forskere under ledelse av professor Dejan Rakovic  i Beograd og lage verdens første komplette kvantefysiske modell av kroppens informasjonssystem. Denne meget avanserte matematiske modellen for hvordan kroppen din fungerer knytter mennesket sammen med to av tidenes mest suksessfulle fysiske oppdagelser: hvordan konstruere ”tenkende” superdatamaskiner og modellene for atomenes verden kalt kvantefysikken. Forskergrupper kaller modellen av kroppens virkelighet for den Bio-Holografiske modellen.

 

Akupunktur =Holografisk legevitenskap i praksis!

Rakovic sier at det beste systemet for å omsette disse avanserte modellene for hvordan ditt nervesystem og kropp fungerer ikke ligger i den type medisin som praktiseres i dag. I stedet sier de at man bør ta i bruk prinsippene for akupunkturen og visse moderne psykologiske metoder som enda ikke brukes i vårt helsevesen.

Elektro-akupunktur er allerede en del av romfartsmedisinen !

El-akupunktur diagnose allerede på plass i romfarts-mdisin.

El-akupunktur diagnose allerede på plass i romfarts-mdisin.

Professor Rakovic`s teoretiske forklaringer ligger langt over hva selv leger på professornivå leser og kan forstå. Man kan derfor ikke vente at  teorien i seg selv skal kunne leses av leger, med mindre de har med fysikere på laget. Men den praktiske anvendelsen er derimot enklere: elektro-akupunktur diagnose tilkoplet datasystemer som tolker resultatene. På den internasjonale Romstasjonen er en russsike utgave  alt i bruk av kosmonauter og astronauter..

Det russiske systemet gir legene mulighet til å studere hvordan kroppens holografiske energisystem forteller datasystemet hvor problemet er, hva den selv trenger, hvilke organer som skal behandles, i hvilke rekkefølge de skal behandles og med hvilke metoder legene skal velge. Et tilsvarende system er utviklet i Tyskland av Holimed. 

Konsekvensene av  holografisk vitenskap for din helse!

My Health Club vil som første nettsted for helseinformasjon bruke disse metodene når vi i årene fremover vil fremme forståelsen for praktisk anvendelse av metoden. Jeg sitter på over 1 million kjemiske- måledata tatt på norske laboratorier som jeg for tiden legger over i datasystemer. Disse data bekrefter riktigheten i kartet Rakovic`s og de russiske forskernes har laget over hvordan den levende kroppen og sinnet fungerer. Riktigheten er bedre forståelse og bedre terapiresultater.

Forskere som anser den holografiske forklaringen på bevisstheten, nervesystemet, kroppen, naturens eller universets oppbygging som den beste forklaring vi har så langt er blant andre disse.

Bli kjent med  holografi på Nettet. 

Redaktør Ken Wilbner : Re Vision Journal

Nobelprisvinner i fysikk David Bohm : sammen med Kar H Pribram grunnla de den holografiske vitenskapen om universet, atomene og som førte til professor Rakovic fantastiske oppdagelser!

Nobelprisvinner  Karl H Pribram , forfatter av 700 vitenskapelige artikler om neurologi, adferd, psykologi, bevissthets-vitenskap m.m.

Antialdringsforsker og psykolog Ken Dytchwald .

Professor Fridtjof Capra :Verdensbrømt Fysiker og forfatter hvis bøker er lest av millioner av mennesker over hele verden.

Professor i neurologi Yigqing Zhang : oppdager av en enkelt metode for å forene  holografi og akupunktur.Hans metode er har vist seg å matche treffsikkerheten  Vestens mest avanserte diagnosemetoder på flere områder.

Fysiker og bevissthetsforsker Itzhak Bentov  .

Og selvsagt:

Professor i fysikk og  mikroelektronikk Dejan Rakovic

Vil du vite om den praktiske anvendelsen må du tegne medlemskap for ett år i MY Health Club. I Nyhetsbrev Vol 1, nr 3 tar vi for oss hvordan holografi kan anvendes i praksis for å forstå problemet ME, kroniske infeksjoner, Lyme-Borreliose og stoffskiftesvikt.


Coypyright Bjørn J Øverbye 2015


 Disclaimer: Dette er helsejournalistiskk og ikke nødvendigvis betandig hva forfatteren mener eller gjør selv.Vi overlater til leserne å selv lese og å sjekke kilder og velge hva de selv ønsker å tro.

Share
Posted in Akupunktur, Diverse, Energimedisin and tagged , , , , , , , , , .

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.