Når legemidler ikke lenger virker, hva gjør du da?

Share
Print Friendly, PDF & Email

Amerikanske eksperter gir råd! Vær annerledes på en positiv måte. Gjør som suksessfulle og smarte mennesker: bli en selvstendig, uavhengig person som tar egne beslutninger om eget liv! Og hvor skal man starte? Det mest naturlige er å starte med å leve slik at du i minst mulig grad behøver å søke legehjelp! Hvem har oppskriften på noe slikt? De som aldri ble syke! Hvem var de? Les om en berømt oppdagelsesreisende som allerede i 1939 fant «ungdomskilden»! 

De sykedomsfrie menneskene viste vei!

Livet for legene ble oppfunnet.

Livet før legene ble oppfunnet.

Doktor Weston A Price var utdannet tannlege. I 1939 utgav han boken Ernæring og Fysisk Degenerering[1] som ble en av Amerikas mest leste bøker gjennom alle tider. Boken forteller om en reise der Weston A Price og hans kone Florence besøkte ulike urbefolkninger over hele kloden. Disse befolkningene hadde ingen registrerte sykdommer! Blant disse folkegruppene fantes ingen smittsomme sykdommer, ingen kreft, ingen hjerte-kar sykdommer, ingen fødselsdefekter, ingen sinnssykdom, ingen kriminalitet og alle hadde eksellent tannhelse! De hadde heller ingen leger og klarte seg selv med det naturen hadde å by på.

Mange av disse folkegruppene levde under ekstreme klimatiske forhold og tålte kulde,varme og ekstremvær uten problemer av noe slag. Hva var deres hemmelighet? Uforgiftede råvarer fra lokalmiljøet som fugl, egg, fisk , vilt, frukt, bær og grønnsaker alt etter hvor på jorden de levde. De høstet av det en sunn og uskadd natur hadde å tilby.

Den hvite manns pest kan helbredes!

Da mat var medisin.

Da mat var medisin.

Hva skjedde så når disse befolkningene senere ble kjent med den ”hvite manns” levesett og matvaner? De ble rammet av «pest» som gradvis endret deres helse, mentale styrke og sosiale orden. En pest verre enn noen infeksjon. I løpet av en generasjon ble de like syke som oss, de fikk hull i tennene, fikk hjertesykdommer, kreft, fødte barn med handicap og det oppstod kriminalitet. Lærdommen Weston A Price trakk var derfor: Spis giftfritt!! Spis økologisk dyrkede matvarer, unngå sukker, spis bare kjøtt som kommer fra dyr, fisk og fugl som enten har levd i vill tilstand eller som er alet opp uten legemidler, hormoner og forgiftet for. Blir det dyrt? Ja, men det er dyrere å bli syk! For sykdom koster. 38 år som praktiserende lege der 90% av mine pasienter har vært kronisk syke og oppgitt av helsevesenet, det har lært meg at syke taper; livsglede, jobber, sosial anseelse, trygghet, noen mister ektefeller, noen mister barna. Pengene fra NAV er slett ikke det samme som å tjene egne penger. Det koster også med smerter, sorg, nedstemthet, fysiske skavanker. Å leve sitt liv på medisiner koster også i form av bivirkninger.

Nobelprisvinner advarte mot den moderne levestilen for 80 år siden.

Antall kronisk syke øker!!

Antall kronisk syke øker!!

Da boken kom ut skrev den verdenskjente kirurgen Alexis Carrel[2], Nobelprisvinner i fysiologi (1912)og oppfinner av metoder som senere ble brukt i moderne organtransplantasjoner: ”Legevitenskapen har langtfra redusert menneskenes lidelser som man vil få oss til å tro! Sant nok har omfanget av dødsfall fra infeksjonssykdommer blitt redusert i stor stil, men vi dør fortsatt av degenerative sykdommer”. Han skrev videre: ” I Amerika alene er det hvert år 100 millioner registrerte sykdomstilfeller, både alvorlige og mindre alvorlige. Hver dag blir 700.000 syke tatt hånd om på våre sykehus. Utgiftene er 3,5 milliarder (Dollar) årlig”. Det var da 127 millioner innbyggere i USA.

 Og verre ble det da man vendte naturen ryggen!

Helsebringende,naturlig. Skapt av Gud!

Helsebringende og naturlig fra vår skaper.

Og verre skulle det bli!! I dag er det 318 millioner amerikanere, utgiftene er steget til 387,3 milliarder Dollar i året og regner vi inflasjonen på 1535% , så koster helseutgiftene i 2011 hele 3 ganger så mye pr. amerikaner som for 80 år siden. Og hva har man igjen? 45% av den amerikanske befolkning har kroniske sykdommer. Hver år dør 1,7 millioner av kroniske sykdommer som er under legebehandling, og antall kroniske syke og dødsfall av slike sykdommer under legebehandling øker jevnt hvert år[3] med 0,2% i året. Hva dør amerikanere av?  80% av slag og hjerteinfarkt, 80% av diabetes og 40% av kreft, enten som eneste diagnose eller en kombinasjon av alle tre! Fortsetter dette vil mer enn  50% av alle amerikanere i 2025 lide og dø som følge av kroniske sykdommer. Samfunnet vil med andre ord falle fra hverandre fra innsiden. Det vil ikke være noen ytre fiende som ødelegger USA og de andre samfunnene som lever slik, fienden ligger i matfatet og levesettet. Siden vår land har adoptert den amerikanske medisinalmodellen og Codex matreformene (dårlig, næringsfattig mat) vil vi også følge etter våre forbilder.

Legehjelp til liten nytte kan i seg selv forvolde død!

Du blir ikke syk fordi du mangler piller.

Du blir ikke syk fordi du mangler piller.

Men dette er ikke alt: Når mennesker lever usunt, spiser mat av dårlig kvalitet og misbruker alkohol og rusmidler vil ingen legeråd til slutt virke, heller ingen legemidler! Ifølge Nettlegen Dr. Mercola[4] dør 225.000 syke amerikanere ikke av sin sykelighet, men av legeråd som ikke lenger har noen nytte! Sykdommenes årsaker ligger i samfunnet, maten, miljøgiftene, luftforurensing, urent drikkevann og i levesettet. Disse forhold kan ingen pille kurere!! Du blir ikke syk fordi du mangler medisiner når årsaken ligger et annet sted.

Når rådene og medisinene fra leger derfor ikke har noen kurativ effekt, vil de i stedet dempe symptomene mens helseforfallet fortsetter ufortrødent. Dette fører til at legemidler til liten nytte bidrar til hurtigere død, fremfor helbredelse. Det finnes statistikker som mener å ha belegg for at 20-30% av alle syke får behandling til ingen nytte[5].

Konklusjonen er ifølge kritiske leger som Dr. Mercola: Det skjer en dramatisk økning i kroniske lidelser i USA og helseutgifter pr. amerikaner stiger, men stadig færre har nytte av behandlingen med midler som virker stadig dårligere og ofte påskynder den sykes helseforfall og forvolder hans eller hennes tidlige død.

I samme periode døde ingen av sunn mat og kosttilskudd.

Naturmidler: null dødsfall!

Naturmidler: null dødsfall!

Mens hundretusener i USA dør hver år av legemidler og legers utilstrekkelige råd fordi sykdommene har rot i hvordan folk lever, døde det ingen av sunt kosthold eller kosttilskudd. Fortsatt ifølge nettlegen Dr. Mercola[6] var det i 2010 ikke rapportert ett eneste dødsfall av kosttilskudd til tross for at det i dette året ble konsumert 60 milliarder dagsdoser med kosttilskudd, dvs planteprodukter, mineraler, vitaminer og sunne fettstoffer.!

Så når du leser dette; tenk da over: Hva er smartest å gjøre? Leve stressende, spise usunn mat laget av forgiftede råvarer, misbruke nytelsesmidler, ikke trene regelmessig, tilbringe mesteparten av livet innendørs og den dagen det går galt håpe på at legemidler skal redde deg? Eller vil du leve slik at du slipper å komme til legen? Spise økologisk, nytelsesmidler kun i sparsomme doser, trene regelmessig, søke glede i naturen og satse på den indre helbreder: din egen kropps unike evne til å selvhelbrede når du er kroppens venn? Valget er ditt som alltid. Det som skiller deg fra målet er kunnskapen om hvordan det skal gjøres, hvor mye innsats du vil gjøre og hvor sterkt du tror på deg selv !!


 Copyright Bjørn J Øverbye 2015


Klikk deg inn her og les vår  Disclaimer (Ansvarsfraskrivelse)

Kilder og Litteratur: 

[1] http://www.westonaprice.org/

[2]http://www.en.wikipedia.org/wiki/Alexis_Carrel

[3] http://www.fightchronicdisease.org/sites/fightchronicdisease.org/files/docs/GrowingCrisisofChronicDiseaseintheUSfactsheet_81009.pdf

[4] http://www.articles.mercola.com/sites/articles/archive/2000/07/30/doctors-death-part-one.aspx

[5] se fotnoten ovenfor

[6]http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/04/23/defend-your-right-to-access-safe-dietary-supplements.aspx

Share
Posted in Kosthold and tagged , , , , , , .

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.