Mobbing : grobunn for psykiske lidelser for offer og overgriper!

Share
Print Friendly, PDF & Email

Forbløffende forskning fra Finland avslører at barn som mobber andre får like mye psykiske lidelser som voksne som de som er deres ofre.Er det en slags rettferdighet i menneskelig psyke som til sist gir overgripere tilbake den samme medisin de foreskriver for andre???

Finsk undersøkelse avdekker tragisk effekt av mobbing!

 

 

Grunnlag for tragedie!

Professor Andre Sourander og medarbeidere  fulgte livsløpet   5000 barn fra  de var 8 til de ble mellom 16 -29 år utført ved Turku Universitet I Finland viste at 3% ble mobbet, 5% mobbet andre uten selv å ha blitt mobbet og  2% var selv mobbet og mobbet andre.

Mobbeofrene hadde økt forekomst av angst ,depresjon, schizofreni og stoffmisbruk når de senere ble undersøkt som 16 åringer og så i en alder a 29 år. 12% av alle barna trengte psykiatrisk hjelp senere i livet, mens  de som mobbet andre trengte 20% psykiatrisk hjelp og blant mobbeofrene trengte 23% psykiatrisk hjelp, mens de som både mobbet andre og selv var ofre trengte 30% psykiatrisk hjelp.

Norge ikke best i klassen.

I Europeisk sammenheng topper Finland statistikken som det land som har mest rapportert vold og trusler; mens Norge kommer på en sjuende plass, mens Italia kommer på sisteplass! Dette er et lite skår i norsk selvbilde selvsagt at vi som roser oss av å være best i så mye ,ikke kommer bedre ut av det.

Sexuell mobbing og Me Too.

 

Nei til seksuell mobbing

Og mens vi snakker om Me Too: 3,6 % av alle spurte yrkesaktive kvinner i Norge opplever seksuell trakassering minst en gang i måneden. I undergruppen 16-24 år var det hele 10% som ble seksuelt trakassert! I aldergruppen 25-29 år opplevde 8% seg seksuelt trakassert

Tallene  nesten identisk med antall mennesker som mobbes fordi de har utenlandsk opphav. Det er med andre ord like vanlig for yngre kvinner å mobbes seksuelt som å bli mobbet fordi man kommer fra et annet land. Mens det har vært stort fokus på å ikke mobbe mennesker av utenlandsk opprinnelse eller fordi man har en annen religion: har det først i dag blitt fokus på seksuell trakassering i en proporsjon som samsvarer med problemets omfang.

Det som gjenstår er selvsagt å beskrive hva offeret opplever slik at vi forstår handlingene og kan  begynne å lage moralske kjøreregler for mellommenneskelig  adferd og ordbruk der vi har beskrivelse av av  hva vi ikke liker i livets ulike sosiale interaksjoner- (Kilde forsker Cecile Aagestad: Vold Mobbing og trakassering slik norske yrkesaktive opplever det, STAMI 4-5-2010

Copyright Bjørn Øverbye 2017

Disclaimer

Share
Posted in Me Too, Mobbing and tagged , , , , .

Legg inn en kommentar