Ligger forklaringen på akupunktur- effekten mellom ørene?

Share
Print Friendly, PDF & Email

Akupunktur er en del av Asias fantastiske medisinske arv som har funnet husrom i Vesten. Daglig behandles millioner av syke over hele verden med akupunktur og mange blir friske der vestlig medisin melder pass!! En viktig oppdagelse innen akupunktur er meridianer; også kalt ”energibaner”. I 1980 klarte kinesiske forskere å finne forklaringen på disse 3000 år gamle iakttagelsene. Nøkkelen lå i hjernen! Les dette og innse at kunnskapen om kroppen er mer omfattende og fantastisk enn det vi har trodd til nå (En artikkel i serien om energimedisin).

Magesmerter : det fikser jeg med akupunktur ..”

Gamle nyheter dør aldri

Gamle nyheter dør aldri

….sa doktor Li Zhanyuan da den kjente amerikanske journalisten James Reston [i], to ganger Pulitzer-prisvinner fra New York Times, da han våknet med sterke smerter etter en blindtarmsoperasjon på sykehus i Beijing den 15 juli 1971.

Reston var sammen med utenriksminister Kissinger for å forhandle med Mao Tze Dong om president Nixons nær forestående reise til Kina.

Reston gikk med på å prøve denne tradisjonelle metoden som for han var totalt ukjent fremfor å få morfin slik man gjør i USA (og selvsagt Norge). Doktor Li satte en nål ved kneet og varmet opp en nål som ble satt i buken. Smertene forsvant og Reston kunne ta med deg en sensasjonell nyhet til USA: kinesisk medisin virker fortsatt like bra som vestlig medisin..og vel så det[ii]!

Kennedys livlege brukte akupunktur og urtemedisiner !

Dr. Brusch satte nåler i presidenten

Dr. Brusch satte nåler i presidenten

Dette var ikke første gang akupunktur ble brukt i USA, kinesiske innvandrere hadde brukt det i over 200 år på amerikansk jord. President Kennedy’s livlege Charles Brusch, kjent som legen som hadde anbefalt Kennedy`s nevø å la seg behandle med den indianske urtemedisinen Essiac [iii]for uhelbredelig kreft, hadde i mange år før dette satt nåler på Kennedy for hans ryggsmerter. Det hører med til historien at Kennedy`s nevø ble frisk og at Brusch sine nåler hjalp presidenten. Men nyhetene nådde ikke media. Det var politisk ukorrekt da som nå: Hvem vil gi indianske medisinmenn eller kinesiske akupunktører[iv] ære i en kultur der alt er nytt, blankpolert og ansett som ”best i verden”[v]. ? Først 1971 ble Reston´s historie det som fikk begrepet akupunktur fra mørket og inn i det amerikanske media- lyset.

Men da var metoden alt 3000 år gammel.

Da akupunktur nådde USA var dette siste stopp på en flere tusen år gammel reise som startet i en tid ingen lenger har dokumentert. Kunnskapen var bygget på en rekke oppdagelser, blant disse var oppdagelsen at kroppen har et nettverk av energibaner, som ikke er nervetråder og som kinesiske leger kalte Jing-Lo[vi] (kanaler og forbindelser).  Chi, ble forklart å kunne sammenliknes med vann som beveger seg i i kanaler/elver. 34 kanaler ble kartlagt i oldtiden og med tiden stadig flere. Av disse er de 12 symmetrisk plasserte hovedkanalene mest kjent fordi de har en forbindelse med kroppens indre organer, kjertler, ledd og muskler[vii].

Da franske jesuitter besøkte Kina på 1600 tallet og fortalte om de kinesiske legenes kart over energibanene døpte de kanalene for ”meridianer” etter linjene kartografer tegner på en globus.[viii]! Etterhvert som metoden ble kjent i land som Frankrike, Russland, Tyskland og til sist USA overlevde de fundamentale kinesiske erfaringene; herunder kunnskapen om meridianer. Men er dette et virkelig fenomen? Kan det være mulig at vi har et slags energisystem som ikke er identisk med nerver? Er ikke dette humbug, overtro og bløff slik kritiske røster hevder etter å ha lest om fenomenet, men ikke praktisert kunnskapen? Eller som min lærer i neurologi professor dr. med Birger Kaada oppgitt utbrøt etter å ha hørt om forskningen i Kina :” Hvilken nytte skulle naturen ha av noe slikt som meridianer? ”  I senere innlegg skal vi avsløre ukjent amerikansk og russisk  forskning som forteller hvorfor !!

PSC : nervene dine rapporterer om et fenomen som skjer i ”kanaler”.

Åpem hjertekirurugi med akupunkturbedøvelse! "Bare inbildning"??

Åpem hjertekirurugi med akupunkturbedøvelse! «Bare inbildning»??

En vanlig erfaring blant akupunktører er et spennende fenomen som kalles Propagated Sensation along the Channel (PSC), på norsk ”Vandrende følelser som brer seg langs kanalen”.  PSC fenomenet oppstår når man setter en nål inn i et punkt og dreier den rundt eller man setter strøm på. Etter en tids kraftig stimulering opplever pasienten en følelse av varme, prikkende fornemmelser eller endog kulde eller følelse som de renner vann langs huden. Samtidig med dette begynner pasienten å føle mindre smerter i området som stimuleres.

Opplevelsen av fenomenet er klart knyttet til hva hjernen opplever når det settes en nål i bestemte punkter (ikke alle) og nålen påvirkes på en særskilt måte (strøm, varme eller hurtig dreining)!! Det finnes da ulike forklaringer: enten skaper nålen endringer i båndformede strukturer i kroppsvev som nervetrådene rapporterer om som ”meridianer” /kanaler/PSC. Teori nummer to er at det hele skjer inne i hjernen.

4784 kinesere forbløffer kinesiske forskere med egenopplevde meridian-kart.

Moderne vestlig leger roser seg selv når man har klart å samle noen få hundre frivillige til å prøve ut en medisin, det blir da statistisk

Ikke latterliggjør den kinesiske arven!!

Ikke latterliggjør den kinesiske arven!!

signifikant, et matematisk begrep for ”troverdig”.  Men hva om du som forsker samlet 5986 frivillige for å forske på akupunktur-kanaler? Her er en slik avhandling utgitt i Kina i 1980.

Forskere ved Akademiet for Tradisjonell Medisin ved det 262 Hospitalet for PLA i Jishan Kommune[ix] samlet 5986 frivillige personer. Nåler ble satt i spesielle punkter på armer og ben kjent som Jing punkter. Nålene ble tilkoplet elektrisk pulserende strøm. Etter noen minutter kunne 81% (4784 ) av de frivillige fortelle at de kjente PSC fenomenet som spredte seg fra nålene oppover og nedover langs ben og armer.

Forsøkspersonene ble bedt om å tegne hvor PSC gikk! Under over alle under!! De følge baner i huden som var ca 1-2 cm brede og som samstemte med flere tusen år gamle kart over det europeerne kalte meridianer. Legene som utførte forsøkene skrev: ” Vi kunne demonstrere at PSC er et objektivt fenomen og at opplevelsen av fenomenet sirkulerte langs baner og forbindelsesbaner slik som beskrevet i antikke bøker”. De skrev også ”.. endringer kunne observeres i tilhørende organsystemer”. Vil du ikke si dette var 1-0 til kinesisk akupunktur på hjemmebane når seriøse leger møter de som kritiserer andre kulturer og minoriteter uten å ha innsett betydningen av egenopplevd førstehandskunnskap?

Neuro-kirurger oppdager fantomkanaler!

Xuechongcheng-90 og fortsatt aktiv!!

Xuechongcheng-90 og fortsatt aktiv!!

Men for noen er heller ikke dette nok! Å kritisere det som er nytt og ukjent er en slem uvane mange i den vestlige overklasse har lagt til seg siden de okkuperte og ødela andre kulturer. Denne kulturarroganse gikk i arv som forakt for andre folkeslag, deres hudfarge, kunst, kultur, åndelige erkjennelser og medisinske bedrifter[x]. Men hva skjer når disse kulturers leger tar i bruk våre metoder og invaderer vårt territorium? Les dette, nå:

Neurokirurgien Xue Chongcheng [xi]mente at PSC, kanalfenomenet, var et rent hjernefenomen siden han ikke hadde funnet spesielle strukturer i kroppen som kunne kalles meridianer. Xue antok derfor at meridianene fantes som neurologiske strukturer i hjernen!! Han studerte først en gruppe på 25 pasienter som hadde amputert enten ben eller arm. Man kunne fremkalle PSC ved å sette nåler i det som var igjen av lemmet og pasientene opplevde fantom-PSC !! De opplevde at de hadde PSC i den delen som visselig var fjernet. Hvor ellers enn i hjernen kunne fenomenet ha skjedd?

Hjerneskader kan hindre kanal-fenomenet.

15 pasienter med svulster /skader i parietallappen eller capsula interna[xii] ble undersøkt. Forandringer i disse områdene påvirket evnen til å erfare PSC lik som elektrisk stimulering av områdene kunne fremkalle PSC. Disse hjerneområdene må altså ha noe med opplevelsen eller dannelsen av PSC å gjøre[xiii].

Åpen hjerne-kirurgi på våkne pasienter avslører mer!!

Hva med akupunkturbedøvelse, men ingen narkose under åpen hjernekirurgi? Nei ikke i Vesten, men i Kina. Da finner man ut mye: vår mann Xue Chongcheng oppdaget områder i lille-hjernen som når de ble stimulert fremkalt PSC[xiv]. Disse forsøkene viste at PSC måtte ha noe med muskelskjelett systemet å gjøre siden lillehjernen styrer bevegelsene våre.

Doktor Xue kunne også rapportere at følelsen av PSC var proporsjonal med antall nerveceller i hjernen der man kunne fremkalle fenomenet.

Det er i hodet ditt!!

Mind your brain.Vi tenker ikke på psykologi at du innbiller deg dette slik skeptikere antar. Vi mener : det er noe med hjernen vi må erkjenne. Xue hadde funnet ulike områder som var involvert i dannelsen og opplevelsen av kanalfenomenet. Av spesiell interesse var Brodmans Område (SI). Når dette området stimuleres på pasienter som er våkne under hjerneoperasjon oppleves sterk PSC. Men det viste seg at enda bedre PSC oppstod når man aktiverte et område som kalles SII[xv]. SII er et område som ligger i deler av hjernen vi har felles med alle dyrearter også mer primitive. Derfor må vi tro at de fleste dyr har akupunkturmeridianer.

Kunnskap som aldri dør.

Moderne måleutstyr må til

Moderne måleutstyr må til

I USA, som er et forbilde for norske leger, forskere og politikere er det i dag utdannet ca. 21.000 akupunktører på amerikansk jord og 5000 har utdannelse fra Kina, til sammen 26.000 akupunktører [xvi]fordelt på 300 millioner mennesker (ca 1 akupunktører pr 10.000 innbyggere). Alle disse benytter seg av kunnskapene om meridianer hver dag til pasientens beste[xvii]. I Norge kunne Tidsskriftet for Legeforeningen[xviii] i 2002 notere: ” Det er anslått at 4 % av norske leger selv praktiserer akupunktur og at 65 % henviser til akupunkturbehandling”.  Som en av flere leger som behersker akupunktur har jeg hver dag glede av kunnskapen om meridianer og bruker i dag  diverse avansert elektronisk måleutstyr, utstyr som kan bevise fenomenet ved hjelp av  målinger.

Jeg har notert at mange ikke synes om akupunktur, men jeg tar det som et uttrykk for at det man ikke selv gjør kan være vanskelig å bedømme eller at man ganske enkelt ikke ønsker å gi kreditt til annet enn hva man selv har mellom ørene? .

Copyright Dr. B.J.Øverbye 2015


Disclaimer: Artiklene er helsejournalistikk og er ikke nødvendigvis uttrykk for hva Dr.Øverbye selv mener eller gjør.  Lesere må selv ta ansvar for å bedømme verdien av innholdet.


Kilder – Litteratur:

[i] www.nih.gov/news/pr/nov97/od-05.htm

[ii] David Eisenberg MD: Encounters with Qi. Norton, 1995 – Health & Fitness –

[iii]   Brusch  hevdet i ettertid  å ha  mottatt drapstrusler for å få ham til å tie om disse forholdene. Det er kanskje noe bedre i dag?

[iv] www.quackwatch.com/01QuackeryRelatedTopics/acu.html

[v] http://www.medicinekillsmillions.com/articles/history-of-medicine-medical-progress.html

[vi] http://www.sacredlotus.com/go/acupuncture/get/acupuncture-channel-theory

[vii] Unschuld P & tessenow H:Huang Di neij ing su wen. Volume 1-52, UCLA Press

[viii] http://www.docteurvandesrasier.com/pages/l-acupuncture-1/nos-produits.html

[ix] Academy of Traditional Chinese Medicine,262 Hospital of Peoples Liberation Army, Peoples Hospital, Jishan County, Shanxi:Observation of PSC.Publisert i Kina 1980.

[x] www.quackwatch.com

[xi] Xue Chengchong: The phenomenon of PSC and cerebral cortex, Department of Neuro-psychiatry and Neurosurgery, The Peoples Hospital, Guanxi Zhiangzu Autonomous Region, publisert 1980.

[xii] lexikon.doccheck.com/de/Capsula_interna

[xiii] Xue Chongcheng- se xi

[xiv] se referanse Viii

[xv] http://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_somatosensory_cortex

[xvi] https://arthuryinfan.wordpress.com/2009/08/16/how-many-acupuncturists-in-united-states-in-2009-how-much-dollars-business-these-provider-created/

[xvii] http://www.hindawi.com/journals/ecam/2012/543943/

[xviii] Anjesen et al .Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122:921 – 23

Share
Posted in Akupunktur, Energimedisin, Skolemedisin and tagged , , , , , , , , , , , , .

5 Comments

  1. Jeg publiserte på min hjemmeside på fb for noen måneder siden en koreansk artikkel jeg fant om Primo Vascular System (PVS) som er noen til nå oversette fysiske tråder med høy ledningsevne med utgangspunkt i akapunkturpunkt (og som kan lede elektromagnetiske bølger/ lys/infrarødt lys etc. pga endret refraksjonsindeks: Min kommentar) . Disse trådene viser seg å være ca. identisk med det 5000 år gamle kinesiske Meridianssystemet. Jeg prøver å studere interaksjon mellom infrarødt lys ( O(10)THz) og celler/stamceller og tenker meg at disse Meridianene er et godt utgangspunkt for å lede slik el.mag. energi inn i kroppen/organene/cellene . Du finner mine tidlige kommentarer om dette på mitt nye LifeWave selskap MarinWitch sin fb/webside: MarinWitch-Tor Flå. Interessant at du nå sier at Meridianene har utgangspunkt i hjernen. Antar at det ikke behøver å være noen motsetning her siden i overenstemmelse med det Holistiske/ Holografiske prinsipp som du promoterer bl.a. bør være flere backup systemer hvis et skulle svikte. Dette er også helt i overenstemmelse med et prinsipp jeg står for selv : Nemlig at naturen via evolusjonen selekterer funksjonelle bio-nettverk med minimal frustrasjon. Invers Frustrasjon i denne sammenhengen er et mål for at aktiviteten i nettverket målt i energi-enheter (All aktivitet har en energetisk kostnad f.eks. i form av ATP omsetning evt varme, bølger, dynamisk, elektromagnetisk etc. ) har et fritt energigap mellom midlere fri energi aktivitet og likevekt energi aktivitet dividert med standardavviket til energi aktivitet. For et funksjonelt bio-nettverk bør frustrasjonen være mindre enn 1 og
    optimal alle forhold tatt hensyn til.

  2. Gledelig å lese. I boken «Body Electric» Skriver lege og forsker Robert O. Becker litt om Akupunktur og Homøopati. Han forklarer hva han mener er grunnen til at dette virker i sin bok «Cross Current», denne skal kjøpes nå. Forskning krever et åpent sinn, der har ikke fordomme noen en plass. Ser frem til neste artikkel.

    • Artiklen om meridianer er absolutt betimelig etter at flere norske akupunktører nå blir undervist av lærere som ber de anse meridianer som gammel overtro.Denne politisk korrekte måten å se verden på er grunnet i mangelfull og ensidig innsamling av data som har til hensikt å nedvurdere gamle og velprøvde erfaringer som kan lede vår tids forskere og behandlre til å skulle tro noe annet om verden enn det som politisert vitenskap mener vi bør tro.I ukene fremover skal vi finne frem nok vitenskap om meridianer til at de som fornekter deres eksistens absolutt bør tenke seg om før man ler av Asias årtusengamle empiriske viten!

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.