Lavt stoffskifte: Nytt håp for syke

Share
Print Friendly, PDF & Email
Hpothyreose

Hypothyreose

Lavt stoffskifte, normale blodprøver sier din lege. Er pasient og lege på to ulike planeter, eller finnes det endelig en bro mellom dem?

Ja, broen er energi-medisin, slik legevitenskap blir når lege og fysikere slår lag og forklarer det slik det endelig skal forklares!

-Problemet ligger i at legen bruker gammeldagse ord i en ny vitenskaplig tidsalder!! Vitenskapen har dratt fra språkbruken som ble oppfunnet for 100 år siden. Diagnosen lavt stoffskifte som stammer fra vitenskapens ord stoffskifte handler nemlig ikke om thyroidhormoner alene. Det handler om  mange lidelser, kanskje over 50 eller 100 som har det til felles at du ikke lager nok energi!

Hva er biologisk energi ?

Det er elektrisk energi dine celler lager i celle-organer som kalles mitokondrier ved å feste elektroner på mineralet Fosfat og så transporterer rundt i cellen som ATP til de deler som behøver energi for å holde «hjulene i gang». Prosessen trenger drivstoff : glukose eller fettsyrer og går best når det er nok Oksygen tilstede. Produksjonen trenger også vann, fett, mineraler og  vitaminer!! Energien som lages følger en enkel lov du og din lege må memorere for all fremtid:

Loven : Energi= A(Arbeid) + T(Varme).

Det legevitenskapelige ordet for cellers arbeid i cellene  er stoffskifte!! Stoffskifte er ikke en betegnelse på svikt i tyreoidkjertelen; en konsekvens av svikten. Det finnes også en rekke andre årsaker til energisvikt. Fordi en del leger stokker ordene tror de feilaktig at lavt stoffskifte alltid er hypothyreose og dersom det ikke er for lite thyroidhormon i blodet og du fortsatt er energisvak, pleier den vanlige misforståelsen å være at du har en psykisk lidelse. Hvorfor er det lett å tro dette? Fordi energisvakhet rammer også hjernen. Lav energiproduksjon i hjerneceller leder til svekket konsentrasjon og redusert livsglede. Det er ikke omvendt: det er ikke liten livsglede som leder til energisvakhet når dine celler svikter!

Den andre delen i likningen kan være til stor nytte. T for temperatur øker når E stiger og synker når E svikter. Dette betyr at kroppstemperatur blir et mål for din energiproduksjon. Teknikken med å bruke termometer til å måle energiproduksjon ble utviklet av professor Bora Otto Barnes i perioden 1942-50 og testet på flere tusen friske og syke. Energiproduksjonen i hvilken tilstand om morgenen kalles Basal Stoffskiftet. Broda Barnes temperaturtest består i å måle morgentemperaturen under armen før du går ut av sengen. Jo lenger under 36,6 grader Celsius målt (uten at du legger til noe), jo mindre kroppsenergi lager du.

Årsaker til lav energi-produksjon er mange!

Her er noen kjente årsaker :

 • For lite thyroidhormon-produksjon (Hypothyreose type I)
 • Svikt i thyroidhormonenes transport, aktivering og virkning på cellene ( Hypothyreose type II)
 • Feilernæring og mangel mineraler og vitaminer
 • Tarmsykdommer (Endret næringsopptak; forstyrret tarmflora).
 • Ekstrem lavkarbo med uvanlig høy fettprosent.
 • Svekkede binyrer (symptomer likner hypothyreose)
 • Langtkomne stadier av stress (leder til binyresvikt).
 • Betablokkere (hemmer thyroid-hormonenes effekt på cellene)
 • Enkelte antidepressiva (kan forstyrre TSH produksjonen).
 • Unormale høye verdier av østrogen eller  testosteron, pga geinfeil eller unødvendig  bruk av hormoner over tid. (Forstyrrer transport av hormoner)
 • Inaktivitet
 • Narkotiske midler.
 • Elektromagnetisk stråling.

Det er ikke slik at alle disse årsakene gir helsesvikt hos alle som utsettes for de, fordi vår genetikk, alder, kjønn, levesett, kosthold osv. er individuelt. Dette er potensielle årsaker. Derfor kjenn årsaker til svikt og unngå de du har herredømme over!!


Disclaimer: Artiklene er helsejournalistikk og er ikke nødvendigvis uttrykk for hva Dr.Øverbye selv mener eller gjør.  Lesere må selv ta ansvar for å bedømme verdien av innholdet.


Kilder – Litteratur:

Benedek G B ,Villars Felix M H: Physics With Illustrative Examples From Medicine and Biology

Kharrazian D: Why Do I still Have Thyroid Symptoms.. , Elephant Press, 2010

Lowe JC og Yellin J G: The Metabolic Treatment of Fibromyalgia, McDowell Publishing, Boulder, 2000

Øverbye B. J: Lavt Stoffskifte ,endelig forklart slik det skal .Veiviseren Forlag.( Kan bestilles på 37023931)

Share
Posted in Stoffskifte and tagged , , , , , , , , .

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.