KRONISK UTMATTELSE: EN NY TEORI PÅ TRAPPENE

Share
Print Friendly, PDF & Email

 

Sammendrag: Vi starter en serie artikler på bloggen om energi-svikt-tilstander fremkalt av ulike årsaker og derfor nødvendigvis med mange diagnostiske navn.Men felles for de alle er at cellene i kroppen lager for lite biologisk energi,enkelt sagt «for lavt eller lite stoffskifte».

 

Gausskurve,normalitet men ikke alltid funksjonalitet.

Den biologiske  energien  produseres i de deler av cellene som kalles mitochondrier, som i seg selv er å betrakte som mikorskopiske små kraftverk som omdanner glukose og frie fettsyrer til høyenergi elektroner.Disse elektronene vandrer så via bindingsmolekyler dit cellene trenger de i rett mengde og rett hastighet.

Hvordan de energirike elektronene finner veien til de enkelte enzymer og molekyler er selvsagt ikke forklart enda;men vi bare presenterer den normale vitenskapsbasert teorien om at   energi  er et fenomen vi kan behandle matematisk/fysisk og hvis manifestasjoner vi kan måle instrumentelt med ulikt måleutstyr.

Man kan selvsagt også registrere energiproduksjon indirekte  via psykometri dvs kvantifisering av av psykologiske og subjektive fenomener .Enkelt sagt: lytte til pasientenes beskrivelse av sin egen neurologiske  funksjon  og  kognitive landskap og sette det i system som siden kan databehandles.

 

Kvante-mekanikkens far har tatt poenget !

Ved en slik tilnærming vil vi kunne erkjenne at utmattethet faktisk er en defisit i produsert og distribuert biologisk energi og  derfra kan man så begynne å måle nivåer av  syre/base likevekt, miljøgifter, mineraler,  vitaminer, enzymer, fettsyrer, hormoner som skaper det indre miljøet der sinnets dvs ens intrisikte intelligens må operere for å skape livsfunksjoner via kan bruke for manifestasjon av oss selv som individer.

Denne basalkunnskapen må så legges til grunn når vi senere løfter debatten herfra over på nyere molekylære fenomener som ligandisering dvs sammenkopling mellom stoffer og derved hvorfor det er er slik at målte nivåer av stoffer og hormoner kan ligge innen referanser;mens effekter i cellene uteblir.

Poenget tatt på kornet

Dette er første steget fremover og vi inviterer deg til betalmedlemskap på vår blogg der vi i første artikkel ser litt på fenomenet produksjon og sider ved bioenergi.Medlemskap koster forsatt bare 50 kroner for en måned og bare 400 for ett år.

Vil du vite mer kan man ta kontakt med lokale sykehus ,klinikker og legesentre  der medisinsk personell  samarbeider faglig om hele brredden av testene og så kan igangsette evidensbasert terapi på grunnlag av testene til beste for din helse .

Forfatteren holder gjerne fordrag på forespørsel  ved henvendelse til    Eir´s Helsehus i Arendal

Copyright Bjørn J Øverbye

Disclaimer

 

Share
Posted in Diverse and tagged , , , , , .

Legg inn en kommentar