Kronisk syk etter flåttbitt, ny forklaring på uløst problem!

Share
Print Friendly, PDF & Email

Kroniske sykdommer fremkalt av parasitter er et hovedtema i tropemedisinen. Situasjonen er ikke stort forskjellig hva angår kronisk sykelighet etter flåttbitt. På tide med litt økologi og nye synspunkter i en fastlåst debatt om kronisk Borreliose og ko-infeksjoner?

Samme scenario i Norge som i Afrika?

Parasitter-universelt problem

Parasitter-universelt problem

Dagen uforsonlige Borrliose-debatt synes å ha kjørt seg fast. På den ene siden mener kronisk syke at Borrelia og ko-infeksjoner er årsaken til deres lidelser, ofte år etter flåttbitt og selv når de har fått den anbefalte to ukers standardkuren med Doxylin. På den annen side hevder statlige instanser at kronisk Borreliose knapt finnes. Men i tropemedisinen har det vært kjent i over 100 år at blod og tarmparasitter kan overføres fra dyr, de lever i kroppen til offeret i årevis, endog livet ut og man må gi jevnlig antibiotika-kurer ofte av lang varighet. Kan dette synspunktet være en vei mot forsoning mellom ellers uenige parter?

 

Varmere klima, hetere debatt?

Naturens venn,din fiende!

Naturens venn,din fiende!

Syk av flåttbitt er et tema som vil vokse i betydning i årene som kommer! Global oppvarming på grunn av endring i sol-syklusen fører til at vi i en periode fremover vil se varmere vintre og derved flere blodsugende vampyr-parasitter som eksempelvis flått. Jo mer flått som overlever, jo flere dyr kan bli offer for blodsugerens behov etter fersk blod fra et offer for senere å kunne pare seg og legge egg samt føre arten videre. Vertskapet kan være alt fra mus, rotter, lemen til store pelsdyr som ku, hesthjortedyr og fugler intet unntak. Når  vampyren har sugd offerets blod kvitterer den besøket med å etterlate seg alle parasitt-mikrober den har høstet hos den forrige verten. Slik spres blodparasitter mellom dyr.

Hensikten synes å være å holde antall individer i et naturområde nede på et bærekraftig nivå. Dersom svake dyr ikke døde ut, ville antall arter føre til overbelastning av biotopen og det ville oppstå matmangel. Mikrober har derfor en logisk plass i det vi kaller den levende planetens overlevelsesevne, eller det professor James  Lovelock og Lynn Margulis kaller Gaia-hypotesen.

Blodparasitter – velgjørere, men ikke for svake!

Parasitt-mikrobene som overføres av  de blodsugende vampyrene som lus og  flått har til hensikt å bli der livet ut. De finner seg et hjem  hos verten og lever i blodet,organer og  nervesystem.Parasitt-mikrober i blodet synes å  nyttig metode for Gaia for  å sørge for at svake dyr bli bragt fortere ut av sirkulasjon ved at mikrobene svekker deres førlighet ytterligere slik at de lettere blir bytte for rovdyr og åtselsetere. De sterke levedyktige dyrene med godt immunsystem vil derimot tåle å ha blodparasittene i seg .Slik fører de sterke og levedyktige dyrene sine gener videre.De svake dør ut.

Dersom matkvaliteten i en biotop forfaller blir flere dyr svekket, flere vil få utbrudd av sykdommer fra blodparasittene, flere individer dør ut og de gjenlevende kan livnære seg at et mindre mattilgang.

På tide med litt grønn tenkemåte?

yogadremacspaeimagesGaia`s  bærekraft-metode er således brutalt genial og brutal :vekk med de svake.Sette ut fra  den filosofiskeog religiøse tenkesettet avfødt av urban kultur ,er det skremmende fordi våre myter og fortellinger ikke lenger er i samsvar med hvordan urørt natur fungerer. Våre myter bygger en naiv ide om  naturen som noe snilt og hyggelig der man kan kose seg eller drive rekreasjon og idrett.

Men sett fra naturens side er vi kun en av mange dyrearter i det landområde (biotop) du besøker. Naturens store reguleringsmekanisme; spredning av sykdomsskapende mikrober, gjør ingen forskjell mellom deg eller en vanlig skogsmus eller hjort på jakt etter mat.Er du der ;vil flått og blodsugende insekter se på deg som et bytte og suge ditt blod og som takk for måltidet infisere deg med parasitter.Hensikten er klar: vampyr-parasittene og insektene  handler på order fra sin instinkter pålagt de av naturens nådeløse energisystem:vekk med de svake og derved  ubrukelige.

Naturens orden: bygg styrke, lev vel.

Kvinner stå opp!!!Men de  sterke blir sjelden eller aldri syke av blodparasitter eller andre mikrober.Det er slik det er ment å være.Fordi det er naturens orden å favorisere de sterke,  er det å overleve i naturen en stadig kamp for å  forøke overlevelsesvne . Dette skjer ved at sterke/sunne individer avler avkom og at flokken  opprettholdes ved best best mulig næring  .Studier av dyrs adferd har lært oss at i vill tilstand er bevaring av næringskildene (reviret) alfa og omega for alle dyrearter. Ikke bare det:Dyr  spiser også  medisinplanter  for å motstå og helbrede sykdommer.Dette kalles biologisk instinkt: Men denne adferden kan overførses ved læring!! Tenk nå etter: Lærte du på skolen hvordan du som dyreart best skal overleve ved å spise sunn mat?Lærte du å unngå vampyr-insekter?Lærte du om planter som forøker immunforsvar? Har din lege lært det? Eller lærte du i stedet å be til en gud i det hinsidige om å hjelpe deg i stedet for å lære livets spill og klare deg selv?

Vi er alle et hjem for parasitter!

borreliaEr legene ajour med disse fakta ? I pakt med foreldede teorier bes leger fortsatt å se bort fra blodparasittenes rolle i øko-systemene.Man  lærer fortsatt att blod er sterilt og at mikorber er bare noe du får og så blir syk av der og da .  Dette er fortidens utgåtte overtro,  fremsatt i en tid da vitenskapsfolk enda ikke hadde gode mikroskoper.Men fra 1880 tallet har mikroskopister og mikrobeforskere oppdaget at blodet hos alle menensker er hjem for en rekke blodparasitter  . Noen av de blodparasittene man ser  ved bruk av gode mikroskoper gjør en nyttig jobb i ditt indre økosystem.Dette ble erkjent av tyske forskere som Günther Enderlein for 100 år siden.Observasjonen er senere bekreftet mange ganger.Det er  fakta.Slik er det!

Men det finnes også en rekke patogene blodparasitter som kan fremkalle sykdom (syke bærere). Vertens allmenhelse avgjør her skjebnen.Har vertsdyret(mennesket god helse blir man en frisk bærer som kan spre smitten videre til andre.Er immunsystemet svekket blir man en syk bærer, da og bare da blir man fanget opp av legenes «radar».

Realitetsfornektere sprer kunnskapsløshet?

Gaia-scenariet skremmer mange, spesielt våre politikere fordi det underminerer menneskets tro på seg selv som herskere og beherskere. Det fratar også legestanden en stor grad av påberopt kontroll .Det fremstiller livet som adskillig farligere enn det vi liker å tro. For å vedlikeholde  gamle teorier som fornekter økologi , har enkelte lands myndigheter gått så langt som til å forby leger å utøve konsekvenser av økologisk vitenskap.Lengst er det gått i visse anti-intellektuelle miljøer i USA  der man prøver å innføre lovforbud mot at leger skal få  bruke mørkefelts- mikroskop for filme levende blodparasitter! Noen ønsker endog å fjerne diagnosen Borreliose!!

Bør talsmenn for ny erkjennelse brennes på bålet?

heksebrenning33 I pakt med det man må kunne betegne  som en slags nye middelalder innen vitenskap har mikroskopister har blitt idømt bøter for å ha påvist Borrelia i blodet hos flere pasienter enn det statens laboratorier klarer å påvise.  Et  eksempel på  på disse beklagelige tilstander var rettssaken  professor Robert Bradford.Hans «synd» var  treforhold.Hans medisin mot Borrelia hade kostet en pasient livet.Det er selvsagt høyst tragisk.Men de to andre anklagepunktene var meget spesielle.Det ene var at han med avansert mikroskopi fant blodparasitter som bl.annet Borrelia hos flere syke .Det andre han ble tiltalt for var å ha sagt at Borrelia-fremkalte sykdommer  overført av flått var en ny epidemi. Bradford ble ikke frikjent fra anklagene og retten påla ham å ta  tilbake sine uttalelser om Borrelia-sykdommer som en ikke erkjent epidemi!

Rettsaker som disse er en tragisk påminnelse om at politikere vil ta leger til retten for å skulle  bestemme hva vitenskapsmenn skal få lov å meddele publikum om sine oppdagelser eller ikke. Men for publikum er det i lengden ikke  et gode og være uinformert kunnskapen om  blodparasittene. Deres tilstedeværelse  har vært en del av naturens renovasjonssystem i milliarder av år. Dette  har sannferdige vitenskapsmenn forstått i mer enn 100 år.Erkjennelsen kom da tyske og amerikanske ingeniører lagde gode nok mikroskoper til å studere blodmikrobene i levende tilstand.

 De er mange og de vil være her.

nucleus_1Parasitter som  Borrelia, Babesia, Anaplasma, Bartonella, Mykoplasma, Chlamydia  kan alle transporteres melloom dyrearter i en biotop  via ulike arter av vampyr-parasitter og visse blodsugende insekter. Disse mikrobene har ikke til hensikt å bli der en kort stund.De har til hensikt å bli en del av vertns indre økosystem, i klartekst din kropp så lenge du lever. Dette er deres hensikt!!

For å nå sine mål om livslangt opphold i deg  er det adaptive. De  tilpasser seg ditt immunforsvar, din kroppskjemi, dine genetiske særegenhet. En av mange strategier er at de kontinuelig tilpasser sitt arvestoff til vertens indre miljø og immunitet.Ja noen mener at de har evnen til å overleve  det meste av antibiotikaterapi.

Blodparasittene;nesten umulig å drepe!

En annen strategi noen av de mer avanserte artene som Borrelia har; er å kontinuelig skifte form og egenskaper etter miljøet i din kropp!! Borrelia filmet i levende tilstand ved hjelp av mørkefelts- mikroskop viser hvordan Borrelia skifter form og egenskaper når dens livsbetingelser endres i blodet. .D e uike formene har ulik motstandskraft og noen former må drepes med helt andre kjemiske stoffer enn en kortvarig Doxylinkur som kalles den norske gullstandard.

De formskiftende blodparasittene kommet for å bli. Vi kan like det eller ikke. Det er slik hos dyr .Det  er likedan  slik hos mennesker. Menneske som dyreart er ikke forskjell fra selv de mindre verdsatte raser som mus og rotter hva angår mikrobernes syn på saken .For mikrober velger ikke hjem etter sosial rang og tittel. De ønsker seg bare et hjem og vil bo der lengst mulig.Din sykdom er bare et tegn på at de gjør jobben naturen har bedt de gjøre: «Fjerne de med svak motstandskraft».Livet er ikke for de svake.Men vi kan forøke vår odds i det store spillet.Mer om dette neste gang.Men for å få vite svar på problemet må du melde deg inn i Mind Your Health Club.

 Copyright: Bjørn J Øverbye 2015

Disclaimer: Dette er helsejournalistikk og ikke nødvendigvis hva forfatteren mener eller gjør som lege. Du må selv lese og forsøke å forstå innholdet og ta stilling til hva du vil tro.Syke bør forholde seg til sine leger i spørsmål om diagnose og  behandling av sykdommer.

Share
Posted in Borrelia, Diverse, Infeksjoner, Kosthold, Økologi, Skolemedisin and tagged , , , , , , .

3 Comments

  1. Yes, the more fit are more successful and have a greater propensity for a healthy life. This is the law of nature.

    • Yes so true:total health is the key to better life and to resist many parasites,bacteria and virus.The best vaccine ther is is good general health.It cost no money except knowledge of how to stay healthy ,effort and trust to keep to the program.

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.