Kan elektrisitet kurere kreft? Et amerikansk legemiddelfirma mener de har et svar!

Share
Print Friendly, PDF & Email

Leger er opptatt av kjemiske legemidler, men kan noen av de byttes ut med elektrisk strøm ? Multimilliard legemiddelfirma GlaxoSmithKline(GSK) betaler nå forskere for å erstatte en del legemidler med elektrisk nervestimulering som skal regulere immunsystemet til optimal effekt.  Er tiden kommet for en ny type medisinsk utvikling?

Nytt begrep i denne artikkelen: Zapper= Et elektronisk instrument som utsender signaler som påvirker immunsystemet slik at det virker bedre.

Når kjemi svikter hva så?

Fremtidens pille-eske?

Fremtidens pille-eske?

Legemiddelindustrien har sine problemer, de største er fallende effekt av legemidler på en rekke områder. Vi har alt tatt opp at australske helsemyndigheter har påpekt at effekt av kjemoterapi i forhold til ikke å gi kjemoterapi for de fleste krefttilfellers vedkommende (dog ikke alle) bare betyr en ekstra gevinst på rundt 2-3% i forhold til andre terapier. Dette er for de fleste pasient-gruppers vedkommende bekymringsfullt dårlige nyheter. Også andre områder sliter: antibiotikabruk i snart 73 år har oppnådd å skape en rekke multiresistente bakteriestammer og effekter av vanlige antibiotika mot mer alvorlige infeksjoner som Borreliose og sykehusbakterier nærmer seg i mange tilfeller nullnivået. En av mange grunner til at vårt legekontor inntil videre ikke foreskriver langvarige antibiotika ved kronisk Borreliose, men i stedet satser på å utforske effektene av den universelle helbreder: immunsystemet!

GSK satser alternativt!

Immunitet; ditt indre forsvar

Immunitet; ditt indre forsvar

Denne erkjennelse er helt i tråd med hva flere store legemiddelkonserner nå erkjenner. Det siste er at er at GSK har investert betydelige antall millioner i forskning i det man inntil nå har vært lite lystne på å forske på, nemlig elektrisk nerve-stimulering for å styrke immunsystemet. I siste utgave av Scientific American (mars 2015 side 23-29) skriver neurokirurgen Kevin J Tracy en lenger artikkel om forbindelse mellom elektronisk signaler og immunforsvar. Nøkkelen ligger i at nervesignaler styrer immunsystemet. Oppdagelsen ble gjort ved en tilfeldighet. Doktor Tracy eksperimenterte med å injisere et kjemisk stoff kjent som CNI-1493 i hjernen på rotter for blokkere dannelsen av stoffet TNF som skaper vevsskader ved økt immunrespons. Når CNI-1493 injiseres i hjernen skrur kroppen av TNF og andre immunaktive substanser som øker kroppens betennelsesaktivitet og derved skaper det pasienter opplever som sykdomsrelatert aktivitet. Denne reduksjonen ser ikke ut til å påvirke selve betennelsesreaksjonen negativt, snarere tvert om. I forsøk med mennesker blir  pasientene bedre og helt symptomfri!

Nervesystemet slår av og på immunsystemet.

Vagusnerven !

Vagusnerven !

Tanken bak forsøkene var å injisere CNI-1493 direkte i hjernen på forsøksdyr som ble påført kunstig fremkalt hjerneinfarkt for å begrense dannelse av TNF, slik at færre hjerneceller ble skadet. Det som skjedde var imidlertid helt uventet: TNF produksjonen i andre deler av kroppen ble også skrudd ned samtidig!! Det måtte altså være en forbindelse mellom hjernen og kroppens immunsystem som gikk via nervesignaler, ikke via blod, fordi mengden CNI-1493 som ble injisert i nervevev var for liten til å kunne spres via blodet i nok mengder til å påvirke immunsystemet i resten av kroppen.

Hvordan hjernen styrer immunitet.

En av dine tre hjerner!

En av dine tre hjerner!

Forskerne fant etter hvert ut forbindelsen mellom hjerne og immunsystemet: Vagusnerven ; en fingertykk nerve som utgår fra hjernens dypere lag og forbinder hjernen med de to andre ”hjernene” våre; innvollene og hjertet. I arbeidene til den verdensberømte stress og traumeforskeren professor Peter Levine forklarer Levine hvordan hjerne og tarmsystem er to deler av samme ”hjerne” og hvorfor vi kan sies å ”tenke ”med kroppen; ikke bare hodet. Adderer vi til forskningen til Heart Math sentret i USA kan vi også addere hjertet som en tredje ”hjerne ”. Vi har det den komplette tenkemåte: Den instinktive som er tarmsystemet og de dypeste hjernesentre. Den emosjonelle som er hjertet og hjernesentrene over der de instinktive refleksene styres. Og på ”toppen” har vi ”tenkehjernen” som er knyttet til tale og intellektuell/rasjonell tenkemåte.

Det forskere som Linda Watkins ved Universitetet i Colorado og Kevin j Tracy oppdaget var at immunsystemet styres av den instinktive hjernen, dvs de dypeste hjernesentre, Vagusnerven og indre organer. Spesielt viktig er her milten; kroppens største immunaktive organ som mottar beskjed fra hjernen via Vagusnerven. Når Vagusnerven aktiveres lages det mindre TNF og følgelig blir immunresponsen moderert. Men er dette bra? I følge forskerne gir er en reduksjon i TNF mindre skader i kroppen når det er en betennelse på gang. Vagusnerve-stimulering gir også økt aktivering av nervesubstansen adrenalin som igjen aktiverer T-lymfeceller som hjelper kroppen til raskere å nedkjempe mikrober og autoimmune sykdommer.

”Zap” bort dine lidelser!

Tracy og hans team har nå en patent på gang. De vil lage en elektronisk signalgenerator kalt en ”Zapper” som skal sende signaler til Vagusnerven og på den måten styre immunsystemet. Doktor Tracy og hans oppdragsgiver GSK ser for seg at følgende sykdommer skal kunne lindres, kanskje endog helbredes med Vagusnerve Zapping:

 • Alzheimers sykdom
 • Parkinsons sykdom
 • Diabetes
 • Høyt blodtrykk
 • Tarmbetennelser
 • Irritert tram
 • Irritert blære
 • Kreft!
 • Kronisk ledgiest
 • Fed
 • Astma
 • Lupus

 

Forsøk er allerede i gang i USA på frivillige med Vagusnerve Zappere. Vi går spennende tider i møte.


Copyright Bjørn J Øverbye 2015


Disclaimer: Dette er helsejournalistikk og ikke nødvendigvis hva forfatteren selv mener eller gjør. Lesere må selv gjøre seg opp en mening og velge hva de vil tro. Syke bør forholde seg til sine legers råd.

Share
Posted in Diverse, Energimedisin, Immunterapi, Skolemedisin and tagged , , , , , , , , , , .

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.