Immunstyrkende alternativ til vaksiner og legemidler! Nobelprisvinner snakker ut.

Share
Print Friendly, PDF & Email

Medisinsk kunnskap tilsier at infeksjonssykdommer er kombinasjonen av immunsystemets aktivitet og mikrobens aggressivitet. Jo sunnere og sterkere immunitet, jo mindre sjanse for å bli syk av en mikrobe-smitte. Media råder deg til å øke immunitet med vaksiner, men det finnes alternativer skal vi tro en av verdens fremste viruseksperter og Nobelprisvinner i medisin. På tide å ta frem oversett forskning?

Kan bonden også bidra til AIDS-bekjempelse?

AIDS;oversette fakta?

AIDS;oversette fakta?

Den kjente amerikanske journalist og forfatter Jon Rappoport har i noen tiår jaktet på årsaker til de påståtte epidemiske spredninger av mikrober. Den første boken hans : AIDS Inc. kom ut i 1987 og er i dag en klassiker innen helsejournalistikk. I boken skriver Jon selv : » Jeg ble sjokkert da jeg oppdaget at det var liten grunn til å påstå at HIV (viruset) skulle kunne fremkalle noe som kunne kalles AIDS (Ervervet Immun Svikt Sykdom)!»  Rapporten viser videre at undersøkelser av sykdommen man kalte AIDS kunne forklares på andre måter enn at det bare skulle skyldes HIV! Ved å sammenligne gruppene oppdaget han at AIDS ikke hadde en årsak slik media hadde forstått de. AIDS har mange årsaker og den viktigste fellesnevner for alle syke var at de hadde redusert antall T-immun-celler fremkalt av feilernæring! (NoMoreFakeNews 9/9-2014)

Oppdageren av HIV Viruset anbefaler sunn næring fremfor legemidler!

Ikke politisk korrekt Nobelprisvinner

Ikke politisk korrekt Nobelprisvinner

Infeksjonsleger og immunologer vil selvsagt mene at denne opplysningen aldri burde ha stått på trykk og kalle det rent tøv. Men vi ber våre lesere huske: dette er ikke hva jeg sier, dette er sitat fra troverdige kilder. Når det nå kommer for en dag at Nobelprisvinner professor Luc Montagnier som var en av to forskere som fikk prisen for å ha oppdaget HIV viruset mener det samme som Rappoport er det på tide å omskrive historien. Den 4 desember 2009 uttalte professor Montagnier følgende i et intervju med producer Brent Leung:

Montagnier : Vi kan bli eksponert for HIV mange ganger uten at det oppstår en kronisk infeksjonssykdom. Vårt immunsystem vil fjerne viruset innen få uker hvis du har et godt immunsystem!

Brent Lueng : Hvis man har et godt immunsystem så kan kroppen på naturlig vis kvitte seg med HIV?

Montagnier: Ja!

Brent Lueng : Hvis vi tar for oss en fattig afrikaner som har blitt infisert og bygger opp immunsystemet hans ,er det da mulig for vedkommende å kvitte seg med HIV ?

Monatgnier: Jeg vil tro det. Det er en viktig kunnskap som er blitt neglisjert. Folk tenker alltid på legemidler og vaksiner!

Brent Lueng: Er det rett å si at det ikke er penger i ernæring?

Montaginer: Det er riktig at det ikke er profitt i det!!

Nyttige opplysninger, men hva er de konkrete forebyggende rådene?

Sett immunceller i aktivitet

Sett immunceller i aktivitet

Disse to erkjennelsene reiser imidlertid en rekke spørsmål. Her er noen problemstillinger  man bør forvente en moderne, opplyst lege bør kunne for å bidra til det forebyggende helsearbeidet i sin kommune og i det samfunn  han eller hun arbeider i.

  • Hvordan virker egentlig immunsystemet ned til minste detalj?
  • Reagerer immunsystemet alltid likt mot virus, sopp og bakterier?
  • Hvilken stilling har de parasittene som Borrelia som kan gi livslang infeksjon?
  • Hvordan kan din lege måle sunnheten og aktiviteten i ditt immunsystem?
  • Hva vet vi om giftige, immunsvekkende kjemikalier og livsstilens innvirkning på dine immun-celler?
  • Hvilken type matvarer må til for å vedlikeholde et sunt immunsystem?
  • Finnes det spesielle planter, bær og frukter som har større immunstyrkende effekter enn andre matvarer?
  • Finnes det produkter fra dyr som også styrker immunitet og i såfall hvilke?
  • Hvordfan måler vi effektene av tiltakene?
  • Hvordan stiller immunstyrkende tiltak seg vis a vis vaksiner?

Lær mer om praktisk immunstyrkende tiltak i MY Health Club!

Helsebringende

Helsebringende

Dersom du ønsker svar på disse spørsmålene meld deg inn vår lukkede klubb. Der legger vi ut kunnskaper om immunforsvar, mikrober, økologi, livsstil, kosthold og kosttilskudd med beviste effekter og hvordan forskere råder deg til å gjøre ting i praksis.

Vi poengterer: Dette er ikke ett nettsted som er imot vaksiner! Men som samfunnsbevisst helsejournalist er det viktig å få frem at individer med et sunt, sterkt immunsystem så vil du ha en bedre sjanse for å ha et bekymringsfritt liv, også ved epidemier. Det er da en sjanse for å kunne motstå epidemiske sykdommer, korte ned tiden dersom du har infeksjoner og øke effektene av antibiotika. Ja det finnes endog forfattere som påstår man kan unngå antibiotika ved kronisk Borreliose og ko-infeksjoner!

Vi sier ikke at dette gjelder alle! Men litteraturen forteller nok til at samfunnet kan spare penger til ellers dyre vaksiner ved at antall som trenger de blir færre. Immunstyrkende tiltak blir også et alternativ til allergikere som ikke tåler vaksiner. Man unngår også de opprivende og destruktive debattene mellom myndigheter og de som av prinsipielle grunner ikke ønsker en injeksjon med levende eller døde mikrober i kroppen.

 


Copyright Bjørn J. Øverbye  – 2015


Disclaimer: Dette er helsejournalistikk og ikke nødvendigvis hva forfatteren mener eller gjør som lege. Lesere må selv vurdere innholdet og velge hva de vil tro. Syke mennesker bør i spørsmål om helse forholde seg til sin fastlege.

 

 

 

Share
Posted in Diverse, Energimedisin, Immunitet, Infeksjoner, Skolemedisin, Vaksiner and tagged , , , , , , , , .

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.