Kjent overlege ber deg drikke aspartambrus og unngå naturlige alternativer som Stevia!

Share
Print Friendly, PDF & Email

Coca Cola Company frir til markedet med  «grønn brus» [i] uten aspartam. I stedet bruker de natursøtstoffene Stevia og rørsukker. Direktøren for Statens Legemiddelverk ber deg avstå fra slike produkter og i stedet holde deg til  det kontroversielle søtstoffet Aspartam! Vi følger opp med noen fakta journalister flest synes å ha oversett.

Stevia er farligere enn aspartam sier overlege til VG.

Setvia; fattige bönder mot industri-gigantenes Aspartam.

Setvia; fattige bönder mot industri-gigantenes Aspartam.

I VG papirutgaven den 17 februar 2015  kunne forbløffede lesere konstantere at den kjente overlegen i Legemiddelverket Steinar Madsen  uttale: ”Fordi Stevia er et ”naturlig” søtstoff og aspartam er ”kunstig”, er det ifølge overlege Steinar Madsen mange som oppfatter stevia som tryggere enn aspartam. Det sier han ikke er sant. «. Ifølge Madsen  er aspartam tryggere å drikke enn stevia i samme doser. Som sannhetsvitne henviser overlegen til den mektige , men kontroversielle Europeiske Vitenskaps-komiteen for Matsikkerhet; EFSA. . Seneste i 2011 og 2013 grep Europa Parlamentet inn og anklaget ledende medlemmer av  EFSA for å ha for tette bånd til næringsmiddelindustrien[ii]. Europa Parlamentets vakthunder påpekte senest i 2013 at ledende eksperter  med definisjonsmakt i EFSA hadde altfor ”tette bånd til næringsmiddelindustrien”. Dette betyr i klartekst; Vitenskapsfolkene får lønn av den industrien de er satt til å vokte. Derved mister rådene de gir troverdighet og misleder politiske myndigheter med hensyn til fakta man legger på bordet som senere blir lover for hva du kan spise og ikke spise!!

Når bukken passer havresekken.

I tidsskriftet Corporate Europe Observatory[iii] 23 oktober 2013 opplyser man at hele 209 ledende vitenskapsfolk i EFSA har direkte eller indirekte forbindelse til den næringsmiddelindustrien EU parlamentet betaler de for å kontrollere. Man vet at når bukken skal passe havresekken blir det vansklig å tale forbrukernes sak.

EFSA pusher GMO og Sprøytemidler.

Farlig utendørs,greit i din mage?

Farlig utendørs,greit i din mage?

Således har vitenskapsfolkene i EFSA godkjent kontroversielle og miljøforurensende GMO vekster. Seriøse, økonomisk uavhengige vitenskapsfolk over hele verden[iv] har protestert mot slike vekster.

Vitenskapsmenn i organisasjoner som Institute for Responsible Technology [v]har gjentatte ganger fremlagt fakta over alvorlige helseskader ved regelmessig inntak av GMO vekster.

GMO er nemlig ikke hvilke som helst vekster. De er laget for å tåle store mengder av insektsmiddelet Glykofosfat. På øko-nettstedet Alternet[vi] er det postet statistikker over helseskader fra GMO/Glykofosfat matvarer.

Codex lovene verner penger – ikke helsen hevder forsker på YouTube.

Så snart GMO mais var klarert for salg i EU ble den påtvunget norske forbrukere via handelsavtalen kjent som Codex Alimentarius. Ifølge miljøforkjemper Doktor Rima Laibow`s [vii]undersøkelser er Codex ikke primært en organisasjon for matsikkerhet, men en premissgiver for fri handel med matvarer. Når Codex og frihandelsorganisasjonen WTO enes om matvarelover er det bare for de enkelte land å ” svelge unna”.

EFSA  & Codex presser Mattilsynet  til å godkjenne fritt salg av GMO!

Bør vi frykte naturen og velge det kunstige?

Bør vi frykte naturen og velge det kunstige?

Mattilsynet reiste litt symbolsk bust mot GMO, men etter påtrykk fra Codex byråkratene og med EFSA i ryggen tillot man GMO i fiskefor og derved Glykofosfat i oppdrettslaks[viii]. Det hjalp lite at vitenskapsfolk som ikke var kjøpt og betalt protesterte[ix]. I 2013 anså Mattilsynet at det var uproblematisk både med GMO og deretter mer Glykofosfat for såvel dyrefor som menenskefor[x].

Når pressen  uten nærmere undersøkelser godtar  EFSA som en god kilde ; er dette et trist eksempel på at er journalister er forledet av industrien og ikke følger opp sine forpliktelser overfor leserne om å sjekke sannhetsgehalten  i sentrale spørsmål om helse. Oppslaget dreier seg ikke bare om Aspartam kontra Stevia, men om hvem som leverer premissene for rådene. Når premissleverandørene er kjent for å tale industriens sak i sentrale spørsmål om matsikkerhet og tilsidesette forbrukernes interesser, blir oppslaget i VG noe mer enn bare litt forlystelser over «sunnhetsbevisste forbrukeres matvalg». Det dreier seg om mer enn å gjøre narr av de som ønsker naturlige alternativer; det dreier seg om unnlate å sjekke kildene.Saken må derfor følges opp. Forbrukere krever saklighet i spørsmål om helse, tiden for tivoli er over.

 


Copyright Bjørn J. Øverbye – 2015


Disclaimer: dette er helsejournalistikk og ikke nødvendigvis hva forfatteren mener eller gjør på legekontoret. Leseren bes vurdere innholdet ut fra egne forutsetninger og selv velge hva de ønsker å tro.


Kilder og litteratur:

[i] http://e24.no/naeringsliv/naa-kommer-miljoevennlig-og-groenn-cola/21105368

[ii] http://www.gmwatch.org/index.php/news/archive/2014/15375-european-parliament-demands-stricter-regulation-of-conflicts-of-interest-at-efsa

[iii] http://corporateeurope.org/efsa/2013/10/unhappy-meal-european-food-safety-authoritys-independence-problem

[iv] http://www.responsibletechnology.org/gmo-dangers

[v] se ovenfor

[vi] http://www.alternet.org/personal-health/study-shows-dramatic-correlation-between-gmos-and-22-diseases

[vii] https://www.youtube.com/watch?v=QqknaRrJ4wo

[viii] http://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/genmodifisering/fire_virksomheter_har_faatt_dispensasjon_fra_kravet_om_godkjenning_av_genmodifisert_fiskefor.10951

[ix] http://forskning.no/genmodifisert-mat-naturvern-politikk-bioteknologi/2013/07/ensidig-fokus-pa-farlige-gmo-er

[x] http://www.finnkol.net/Rydding/styled-21/index.html

Share
Posted in Kosthold and tagged , , , , , , , .

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.