Sosial hacking leksjon 2

 Å TRENGER DU HJELP DU?  Vi mennesker er pattedyr i bunnen Våre biologiske, genetiske adferdsmønster er knyttet til å lage avkom, oppdra barn, ta vare på eldre og svake i stammen og bevare familien og stammens integritet. En nøkkel er vilje til samarbeid på bekostning av egeninteresse,  kjærlighet/omsorg og grunnleggende adferd vedrørende barn/foreldre. Sentralt i […]

Les mere

Lær deg et nytt ord: SOSIAL HACKING

En hacker er en som lærer seg hvordan datamaskiners operativsystem (eks MS Dos, Windows, OSX osv) fungerer slik at vedkommende kan ta kontroll over din PC mot din vilje. Sosial hacking er personer som studerer andres adferd og imiterer deres talemåte og væremåte og gir inntrykk av at de likner deg, men har til hensikt […]

Les mere