Forskning: Yoga og energi-terapi som forlenger liv.

Share
Print Friendly, PDF & Email

 I et studie av langtlevende, sykdomsfrie individer har leger stort sett fokusert på kosthold og gener, men for virkelig å trenge i dybden av problemet bør vi også vite noe om  fenomenet GMF (Geo-magteiske felter) og PEM( Pulserende Elektro -Magnetisme).

 Yogi Lokenath 1730-1890 ! Noen bedre i vår tid??

Yogi Lokenath 1730-1890 ! Noen bedre i vår tid??

I professor Aleksander Dubrov’s store verk Det Geomagnetiske Feltet og livet (på jorda) , fremlegger Dubrov over 1000 vitenskaplig arbeider som klart og entydig viser at  sunnhet,vekst og arvematerialet til planter, insekter og dyr av alle slag (Husk mennesket er også en dyreart om enn avansert) påvirkes av jordens GMF (Geomagnetiske Felt ).

Erkjennelsen av at jorda har et stabilt Magnetisk Felt har vært kjent i Asia i over 1000 år . Oppdagelsen av at jorda også har et PEM har vært kjent  siden 1800 tallet. Registrering av jordens GMF har pågått ved målestasjoner verden over i over 150 år og kunnskapen om dette er viktig for forståelse av ulike forhold som hvordan nordlyset dannes, hvordan planter vokser og utvikles, navigerings-systemer, forståelse av meteorologiske fenomener, dyrs fruktbarhet, deres fysiske, psykiske og emosjonelle helse og livslengde.

Din magnet-terapi maskin nr 1. Gratis.

Din magnet-terapi maskin nr 1. Gratis.

Årsaken til at du ikke kjenner til denne vitenskapen er at den ikke er en del av utdannelsen av ekspertisen innen landbruk, human- medisin, veterinær-medisin eller sosialvitenskap. Det betyr ikke at andre land lider av samme mangel på utdannelse! I mange land forskes det nettopp på slike forhold. I Asia, Russland og innen amerikansk romfartsmedisin er studier av GMF,  PEM og liv en aktiv og levende vitenskap.

Hvorfor er da norsk utdannelsessystem  innen de nevnte fagfelt i mangel på slik viten ? Det mangler jo ikke på fysikere, geofysikere, solforskere og astronomer som kan mer enn nok om dette. De ville med glede undervise leger, veterinærer og landbrukere…..Spørsmålet lar vi stå åpent.

La oss imidlertid  glemme dette spørsmålet helt og fullt. Det tjener ingen  hensikt å bruke tid på det, simpelthen fordi det bare oppholder vår tid med noe som er viktigere: Søken etter  kildene til Yogienes fantastiske evner til å forlenge sine  liv til 2- 4 ganger den normale livslengde og vedlikeholde god helse !!

Min interesse ble fanget av livet til Guru Lokenath Brahmacharya som var dokumentert å ha levd 160 år

Kroppens energier, kunstnerisk illustrert

Kroppens energier, kunstnerisk illustrert

(1730-1890). Lokenath etterlot seg ingen personlig oppskrift, men han etterlot en del informasjon kunne tolkes av de som var informert/innviet i den hemmelige delen av Yogavitenskapen . Her er noen viktige stikkord.

  • Sparsomt med vegetabilsk føde. Hele sitt liv levde han underkalorisk og var kjent som usedvanlig mager. Han spiste aldri kjøtt eller egg, men holdt en streng Yogisk diett som betyr: Grønnsaker, røtter, bær, ris, upasteurisert melk og oppvarmet smør av upasteurisert melk (Ghee). I tillegg mye rent vann fra oppkomme og elver fra mineralrike områder. I Lokenaths tid var alle bær, frukter og grønnsaker selvsagt dyrket økologisk.
  • Daglig middels tung fysisk trening (Yoga Asanas)
  • Daglig meditasjon for å vinne kontroll over alle kroppens funksjoner, nervesystemet, kroppens energi-strømninger, kjertel-funksjonen og deres ulike hormoner !
  • Full kontroll over fordøyelsessystemet og evnen til å regulere stoffskifte slik at de med viljens makt kunne skape lavt stoffskifte dvs senke forbrenningen til et minimum og likevel ha superhelse.
  • Klimatisk trening: eksponering av kroppen for sterk varme og sterk kulde og lære seg til overleve under ekstreme forhold. Spesielt ettertraktet var trening i naken tilstand i stor høyde i Himalaya hele året, ofte når temperaturen sank under 30 grader Celius! Lokenath forteller hvordan han og hans nære Yogi-venner mediterte nakne i snøen i ukevis i stor høyde og deretter vandret nakne i hele Asia og opp til polar-regioner !!
  • De oppsøkte og bodde i spesielle områder i Himalaya der de sa at det var sterk jordenergi. Undersøkelser av de samme områdene med geomagnetiske målinger i moderne tid viser at disse regionene hadde fjellområder med mye mineraler og sterk GMF!! Melder du deg inn i helseklubben forteller vi deg om forskningen på GMF /PEM og imitasjonen av jordas helbredende, livgivende energifelt med moderne teknisk utstyr laget av vitenskapsfolk fra mange land.

Tviler du på disse opplysningene.Vi sier ikke at dette er noe vi har funnet på. Vi har som alltid bare brakt deg kunnskap som forties i samtiden for at du selv skal kunne ta en beslutning om hva du ønsker å gjøre med det korte livet du har. For ytterligere å poengtere fakta les som alltid vår disclaimer.

Copyright Bjørn J Øverbye 2016

Share
Posted in Anti-aldring, Diverse, ernæring, Selvutvikling, sosialmedisin, Yoga and tagged , , , .

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.