Forskning : Veien til et langt og sykdomsfritt liv.

Share
Print Friendly, PDF & Email

I Himalayas bortgjemte daler og høyfjell lever en håndfull menn og kvinner som praktiserer en særskilt form for Yoga og bruker planter fra naturen for å nå en ekstrem sykdomsfri livslengde. Her er et utdrag fra foredraget som Dr. Øverbye holdt på Anti Aldrings kongressen i Las Vegas 2015 om disse unike menneskenes natur-forståelse, kosthold og trening.

 

Del 1: Noen forbløffende fakta om verdens lengst levende yogier!

 Yogi Lokenath 1730-1890 !

Yogi Lokenath 1730-1890 !

Hvem er verdens lengstlevende mennesker ? I årevis har jeg jaktet på deres hemmeligheter. Mesteparten av det som er skrevet er nok myter,  men det finnes «virkelig vare » ! I visse deler av Russland, Andesfjellene og deler av Himalaya finnes det noen få grupper individer som når ekstrem høy alder. Jeg har studert historien til en av disse menneskene og spesielt interessert meg for livet til  Acharya Lokenath Brahmacharya født 1730 og døde 1890. Ved å følge hans fotspor via bøker skrevet om han, opplysninger om hvor han bodde og analyser av kosthold og planter som var kjent på hans tid har jeg oppdaget visse prinsipper for et langt liv som enhver kan bruke selv i dag –  120 år etter hans død.

Lokenath var kanskje Indias fremste fullkomne Yogi over noen hundre år. Han uttalte : «100 år har jeg vandret over fjell og daler og har ervervet nok åndelige evner!» Han refererte da til til sine 100 år med fysisk, mental og åndelig trening i Himalaya og omliggende regioner. Denne mannen som må sies å være henimot enestående i  Yogaens historie og som resulterte i et usedvanlig langt, sykdomsfritt liv på hele 160 år!! Hans lærer Guru Bhagwan Ganguly ble 150 år, det var heller ingen beskjeden alder.

Hva var det Lokenath lærte av Guru Bhagwan som frembrakte en så unik person? Først og fremst et bestemt levesett som omfattet vegetabilsk kosthold,  ikke inntak av noen form for giftstoffer, alkohol, tobakk eller nytelsesmidler. Dernest mange timer fysisk trening og pusteøvelser hver dag. I tillegg til dette: mental trening (meditasjon) av ulike typer og moral.  Lokenath var meget sparsom i omtale av sin fortid, men det er kjent at han praktiserte Hatha Yoga mange timer hver dag  i 35 år.

Siden i livet, etter at han fylte 100 år begav han seg på vandring rundt om i verden : India, Himalaya,, Russland, Europa og de Arabiske landene. Underveis møtte han mange mennesker, men sa: «Jeg har bare funnet tre ekte Brahminer (kjennere av universet alle nivåer): Abdul Gaffar, Trailanga Swami og jeg selv! « Trailanga Swami oppnådde den meget respektable alder av 280 år ! Om Abdul Gaffar finnes ingen biografiske data.

Hemmligheten: Trening, trening og trening – av det rette slaget.

Fysiks Yoga Trening

Fysiks Yoga Trening

Hvordan ble så disse unike menneskene unike? Ved  daglig, langvarig trening av det rette slaget! Enhver som følger deres program kan lære å mestre sinnet (tankene) og kroppens  energier og funksjoner. På denne måten kan Yogiene og de som trener slik styre de indre organer og nervesystemet med de tilhørende 7 nervesentrene og de tilhørende kjertlene. Kjertel-sentrene er  i India kalt Chakra-systemet . Den som lærer å mestre  energi-strømmen i disse sentrene  kan senke forbrenningen og leve i en tilstand der kroppen nesten ikke forbruker energi selv om de fører et rimelig aktivt liv.

Ved ytterligere trening kan en fullkommen Yogi endre energiene i nervesystemet og igangsette en energistrøm langs ryggraden (Kundalini-energien ) som vitaliserer alle organer og gradvis gjør Yogien i stand til å kontrollere kroppens temperatur og regenerere cellene i enhver del av kroppen. Energien påvirker også hjernefunksjonen og gir tilgang på særskilte psykiske og fysiske evner (mer om dette i Helse-klubbens medlems-artikler der vi forteller mer om selve metodene).

Resultater? Bevisene ligger på det fysiske planet.

Kroppens energier, kunstnerisk illustrert

Kroppens energier, kunstnerisk illustrert

Mange skeptiske mennesker tviler på disse opplysningene, mest fordi de ikke orker tanken på et liv med trening og selvinspeksjon for å avdekke indre svakheter. Skeptikere av denne typen foretrekker å sitte bekvemmelig i sin stue, på sitt kontor og lese om usedvanlige bedrifter og så påstå at det er umulig med referanse til sine egne liv bygget på velstand og en god porsjon latskap. Men dersom man velger å tro på betydningen av trening starter man i dag og vier noe tid  hver dag til sinnet og kroppens foredling og noterer resultatene i sin dagbok og dømmer ut fra egen erfaringer. Da trenger du ikke spørre «gud og hvermann» hva du skal tro på. Resultatene vil fortelle deg hva du skal tro.

Ett av de mange forbløffende resultater av Yoga-trening er evnen til å utholde ekstrem kulde som ellers ville forårsaket vanlige mennesker snarlige død. Lokenath  forteller at han og hans medstudenter kunne sitte naken i snøen i Himalayas høyfjell der temperaturen ofte synker under -30 grader Clecius. Ved å praktisere en egen metode kalt Kundalini Yoga kunne de sitte nakne, ute i snø og vind, uten mat i dagevis uten å ta noen skade på kropp eller sinn!

Moderne Yogi prøver å kopierer de gamle mestre

Moderne Yogi prøver å kopierer de gamle mestre

I våre dager finnes det vestlige utøvere av slike metoder som kan gjøre noe av det samme! En av disse moderne Yogier er Wim Hof fra Amsterdam. Hof har latt seg begrave i is i 2 timer og har klatret i kortbukse opp til 7.700 meter i Mount Everest uten surstoff. Men det er enda et stykke igjen til å meditere naken i dagevis i snøen i flere tusen meters høyde for så å vandre naken over Himalaya og gjennom Russland opp til polisen slik Loknath gjorde. Hvem vet? Kanskje vil Wim Hof også klare dette? For i Yogienes vitenskap og all annen foredling av kropp, sinn og sjel er det kun en ting som teller: trening og atter trening av det rette slaget.

Respekt for alt liv!

Joda; ditt paradis !

Joda; ditt paradis !

Mange moderne helsebevisste mennesker når gode resultater, men overser i adferd, skrift og tale å hedre naturen for sine bedrifter. Mennesket er barn av universet og jorda er vårt hjem. Alt det du oppnår på jorden kan du takke jorda for. En fundamental del av Loknath liv var hans kjærlighet til naturen. Ingenting av det han gjorde ville vært mulig uten sameksistens med uberørt natur, tilgang på ren luft, rent vann, ren økologisk planteføde og bruk av helbredende  planter.

Neste gang om Himalaya Yogienes utnyttelse av en spesielle energiformer i naturen som er tilgjengelig for alle som bare vet å forstå de. Disse  energiene gjør det mulig å aktivere alle de indre organer, hjertet, nerver og kjertler, regenererer de og helbrede sykdommer.

Invitasjon til Kurs i Oslo 29 august!

Den 29 august holder Dr. Øverbye et kurs i Oslo sammen med Harald Reiso fra Maharishi Ajura Veda . Dr. Øvebye skal da fortelle om Indisk medisin: Yoga og et spesielt samarbeidsprosjekt mellom Russiske forskere og ekspertutøvere av indisk Ajura Vedisk medisin. Apparatet og datasystemet forskerne har  utviklet kalles VedaPulse.

VedaPulse er det første elektriske måle og diagnosesystem i verden som gjør det mulig å måle alle de vesentlige delene av kroppens energisystem og vise hvordan energisystemet fungerer. Det gir råd til alle som jobber seriøst med kosthold, planteføde, Yoga, meditasjon, akupunktur og indiske medisinplanter. VedaPulse er nøkkelen til det 21 århundres gjenoppdagelse av de gamle Yogienes vitenskap . Program og opplysning om kurssted og tid, send en email til:  post@veiviserenforlag.no 

Kurset er primært for leger og terapeuter som driver med akupunktur, kostholdsveiledning og soneterapi samt de som underviser i ulike typer Yoga,  psykoterapi , plantemedisin og selvsagt AjuraVedisk medisin. Noen få plasser er satt av for ikke-terapeuter. Begrenset antall plasser. Ingen kursavgift!

Copyright Bjørn J Øverbye 2016

 Disclaimer

Share
Posted in Anti-aldring, Diverse, Energi-medisin, Yoga and tagged , , , , , , .

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.