Forskning: Det finnes ingen objektiv testing av legemidler!

Share
Print Friendly, PDF & Email

Legemiddelindustrien vil ha deg til å tro at deres versjon av behandling, såkalt evidence baserte forsøk med kjemikalier er objektiv, dvs. totalt uavhengig av forskerne og bare avhengig av legemidlets virkning. Deres gullstandard er Dobbel Blind Randomisert Placebo Kontrollert Testing. Gullstandarden kan være en form for overtro viser banebrytende forskning fra 1997!  Enhver testing tester nemlig også forskernes egne forventninger! Utrolig? Døm selv.

doubleblind

Hva er vitenskap? Det finnes ikke ett, homogent, altomfattende system som kan kalles «vitenskap per se», men det finnes mange metoder for utforskning av virkeligheten som følger protokoller man kan kalle vitenskapelige. Såkalt uavhengige, objektive sannheter er en fiksjon /fantasidrøm som vitenskapsmennene på midten av 1800-tallet og som professor Lorraine Daston senere har hyllet som en vitenskap der : ”Naturen taler for seg selv!”  Ideen var at med de rette metodene kunne man finne objektive sannheter som var helt uavhengige av hvem som utførte forsøkene.

Verdens første såkalt RDBT Randomiserte (tilfeldig utvalgte) Placebo-kontrollerte (en aktiv substans og en inaktiv) Doble Blind Test(verken lege eller pasient vet hvem som får hva før forsøket er over) ble ifølge all skolemedisinsk  litteratur utført i 1948 da statistikeren Austin Bradford Hill og medarbeidere gjorde undersøkelsen av nytten streptomycin for lunge-tuberkulose. Flott, tenker leger, det var skolemedisinen som fant det opp!

Men vent nå litt, så bra var det ikke. Hill og hans medarbeidere hadde i all stillhet stjålet ideen fra fienden av all skolemedisin, for i 1835 gjennomførte en gruppe homøopater verdens første RDPBT for å bevise effekten av  homøopati!!  Gruppen kalte seg ”Gruppen av sannhetselskende menn”. Forsøket var så bra at det senere fikk æren av å få en omtale i Journal of Royal Academy of Medicine i 2006.

Ganske forsinket ære mener mange ! Og resultatet viste dessverre at homøopati ikke virket som annet enn ren innbilning. Men det kan være at forskerne tok feil!! Mannen som gjennomførte forsøkene het Löhner og var en bitter og hatefull motstander av all homøopati som gjennom sin avis Allgemeine Zeitung von und für Bayern hadde  bestridt metoden i årevis.

I ettertid viser det seg nemlig at det ikke finnes noen objektiv vitenskap innen biologisk vitenskap og innen atomfysikk! Her er et eksempel som beviser at RDPBT i bunn og grunn tester.. ikke pasientene, men like mye legene som gjennomfører forsøkene! Ja, du leser riktig. Gullstandarden for objektiv forskning er i stor grad avhengig av legene som utfører testene.

Doktor Marilyn Schlitz ansatt ved IONS i USA utførte i 1997 et forsøk der hun ville teste om det var sant som det ble påstått at personer kunne fornemme når noen stirret på de,uten at personen selv så den som stirret!! Schlitz var positivt innstilt og trodde at det var mulig. Resultatet? Ganske riktig, personer merker når noen stirrer på de.

Doktor Richard Wiseman leste om Schlitz og mente at det hele var rent tøv. Han gjentok forsøket slik som Schlitz hadde beskrevet det og du gjetter nå utfallet? Negativt.

Personene som var med merket ikke at de ble stirret på mer enn hva man kunne forvente ved ren tilfeldig gjetning. Men Schlitz gav seg ikke. Hun inviterte Wiseman til et randomisert forsøk der den som skulle stirres på satt i ett rom og den som skulle stirre satt i et annet rom. Forbindelsen mellom personene skjedde via et videokamera slik at ”stirreren” kunne se den som ble stirret på. Den som ble stirret på ble overvåket via elektroniske følere som registrerte endringer i vedkommendes nervesystem. En datamaskin valgte ut tilfeldig når og hvor lenge den som stirret fikk se via TV-kamera og dette ble så sammenliknet med de elektroniske endringene i nervesystemet til den som ble stirret på. I et tredje rom befant enten Wiseman seg eller Schlitz på ulike tidspunkter. De hadde ikke fysisk tilgang til noen av deltagerne. De skulle bare observere. Du aner hvor det bærer hen?

Selvsagt ble det slik: Når de gikk gjennom alle måledata viste det seg at hver gang forsøket beviste at ”stirring virker ” hadde Schlitz sittet i observasjonsrommet, ellers så var det negativt. Wiseman`s nærvær i observasjonsrommet hadde på forunderlig vis gitt det resultat han selv mente at forsøket skulle ha for å tilfredsstille hans egen skeptisisme!

db-blind-1Forsøket viste at det man beviser like gjerne er forskernes ønsker om hva utfallet skal bli som hva man tester. Tilbake til Homøopatiforsøket med verdens første RDPBT fra 1835. Det Löhner beviste var altså sin egen skeptisisme.

Er dette beviset for at det ikke finnes objektiv vitenskap og at forskere får som fortjent, nemlig at de finner det de leter etter mer enn at naturen taler for seg? Tro hva du vil! Er du skeptisk til noe vil du alltids finne svarene du ønsker, like mye som den tror får det han ønsker!

Eller som indiske Yogier sier: Tror du Gud finnes er Han der, men tviler du er Han ikke der . Hvor er Han? Trolig har begge rett fordi deres tro bestemmer virkeligheten. Hver har det godt i sin tro. Problemet er selvsagt når den ene begynner å forfølge den annen. Til det trenger du ikke RDPBT for å forutsi utfallet. Det ender alltid stygt.

KILDE : Löhner G,(1835). Die homöopathischen Kochsalzversuche zu Nürnberg [Thehomeopathic salt trials in Nuremberg]. Nuremberg.

Journal of the Royal Society of Medicine 2006;99: 642-643.
Wiseman ,Schlitz: Experimenter Effects and the Remote Detection of Staring Journal of Parapsychology,61, September 1997

 

Copyright Bjørn J. Øverbye – 2016

Disclaimer

Share
Posted in Diverse and tagged , , , , , , , .

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.