Forskning: Borrelia er ikke en bakterie,men en parasitt.

Share
Print Friendly, PDF & Email

 

I dagens debatt om Lyme-Borreliose omtales organismen som fremkaller sykdommen for en ”Borrelia-bakterie”[1] .Rent semantisk (språklig) er dette ikke direkte feil; fordi spirokete-formen er en variant av klassen ”bakterier”. Men dersom man omtaler Borrelia som art; finnes den ikke som en bakterieform ,men kan opptre i mange ulike former (pleomorf) og alle de ulike formene er varianter av er og samme organisme. Spiroketeformen (trådformen) er bare en av mange former av Borrelia!!

Borrelia en parasitt.

At det forskere nå kaller Borrelia faktisk har mange ulike former (pleomorfisme) og oppfører seg ganske forskjellig fra en vanlig bakterie som ser like dann ut hele livet (monomorf) gjør at moderne forskere nå klassifiserer den som en obligat parasitt[2]!! Vi snakker da om et helt annet scenario enn bare en vanlig bakterie; vi snakker om en klasse organismer som i naturen bor i en biotop og hvis funksjon er å sørge for at svake individer innen biotopen holdes nede[3].

Det kan i en viss grad sies at også bakterier og virus har samme funksjon. Men parasitter har en bredere misjon i skaperverket i følge forfatter Carl Zimmer; de er ” den andre skapelsen”; de organismene som valgte å leve inne i andre celler og organismer og lage sitt hjem der. Deres primære oppgave er i de fleste tilfeller ikke å drepe verten; men å et trygt hjem og så spre seg fra vert til vert via ulike veier som blodsugende insekter, urin, avføring, samleie. Overføringsmetodene er mange. Blodparasitter som Borrelia har primært spredd seg via flått, men mange pasienthistorier  tyder på  at parasitten også  kan spres ved samleie fra en smittebærer til en frisk person.

Og hva er konsekvensene av ”det andre skaperverket” : dvs parasittene ??  I følge Carl Zimmer rtvinger parasitter av alle slag verts-organismer  til å gjøre genetisk mottiltak mot sine parasitter og føre en kamp mot de hele livet.

Darwinism på en helt ny måte!!

Parasitter ;en del av evolusjonen?

Darwinistene mener at de mest tilpasningsdyktige individer overlever innen et visst miljø.Rett nok! Men Parasittologien tegner et annet bilde av situasjonen: det foregår også en kamp inne i ethvert individ på kloden der organismer fører en stille kamp mot sine parasitter! Farene truer både fra utsiden (Gammel-Darwinisme) og fra innsiden (Parasittologien)

Når bæreren svekkes av alder, feilernæring, miljøgifter , stråling, stress vil parasitten man bærer i seg få et overtak og fremkalle det vi kjenner som sykdommer. En svekket person som blir smittet med en parasitt kan få sykdommen kort tid etter smitteoverføring.

Vil du vite mer; klikk deg inn på My Health Club og les resten av artikkelen der og få et mer helhetlig syn på hvorfor mange kan leve med Borrelia i blodet hele livet uten sykdom ;såkalt friske seropositivity bærere og hvorfor mange syke kan mangle antistoff mot Borrelia og være seronegative syke. Parasitt-erkjennelsen forklarer også hvor mange er bærere og få er syke .Men viktigst av alt er diagnose og behandling av parasitter avviker fra behandling av en vanlig bakterieinfeksjon fordi——

[1] Tidsskriftet Nor Legeforening 2, 017,137 side 86-87

[2] Tylly K et al:Biology of Infection with Borrelia burgdorferi, Infect Dis North Am, 2008, June 22, 217-34

[3] Carl Zimmer: Parasite Rex.

Copyright Bjørn J Øverbye 2017

Disclaimer

Share
Posted in Borreliose and tagged , , .

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.