Forer-effekten: hvordan manipulatører misbruker din tillit!

Share
Print Friendly, PDF & Email

Den hyggelige personen som «vil deg vel» ved å «beskrive ditt innerste indre uten at du har rukket å avsløre det. Fantastisk tenker du!

Lær om hvordan reklame, motivasjons-guruer, religiøse og politiske leder og for den saks skyld psykopater  kan misbruke andre med verdens eldste triks: ”tanke lesning”. Metoden ble beskrevet av psykologen R B Forer i 1948 og ble senere en del av moderne NLP-psykologi erkjennelser om menneskets ufullkomne natur.

La meg manipulere deg !!

NLP avslører dine svakheter.

”Tanke lesing” (etter dette brukt uten anførselstegn av bekvemmelighets-hensyn) fremtrer som noe uforståelig for de fleste, men i følge psykolog Richard Brandler, grunnlegger av NLP (Neuro Lingvistisk Programmering ) er dette noe vi alle gjør daglig, med mindre vi erkjenner svakheten og lar det være [i]. Fenomenet er her selvsagt ment ironisk: folk flest kan ikke lese andres tanker. Det vi kan er å gjenkjenne trekk ved kroppens språk og øynenes bevegelse og å sanse visse følelsesmessige reaksjoner en annen person ikke vil ut med. Dersom vi blir flinke i dette, ikke vanskelig og slett ikke umulig på noe vis, kan vi avlese sinnsstemning til andre og gjette med stor sannsynlighet hva en annen person kunne tenkes å si. Men den tankelesing Brandler tenker på er når noen påstår noe om en annen uten at det er grunnlag for det og handler deretter. Det blir da ren gjetning!

Årsaken til dette er hjernenes tilkortkommenhet og språkets mangelfulle egenskaper til å uttrykke det vi til enhver tid mener å si,  slik at mennesker i samtaler med hverandre kommer i informasjons-manko. Vi blir derfor lokket og lurt av vår egen nysgjerrighet til å gjette oss til hva den andre mener, men ikke kan uttrykke. Slik sett er dette ikke farlig eller skadelig, men er mennesker ikke spesielt flinke til å snakke sammen kan tankelesingen ta overhånd og vi får bare noe som likner en samtale, men utarter seg til rene spekulasjoner om andre menneskers egenskaper og meninger.

Manipulatørene er løs!

Sirkusdirektør Barnum

Sirkusdirektør Barnum

Men det finnes selvsagt de som har funnet en fordel av denne svakheten ved hjernen og språket og som ikke direkte avleser kroppsspråket bruker tankelesing som et våpen. Psykopater og sosiopater gjør dette. De undertvinger seg andre ved iherdig å påstå noe om den annen persons karakter ved å legge ord i munnen for så å angripe offeret ved å bruke det mentale bilde de har skapt i eget hode av den annen part som beslutningsgrunnlag for sine angrep.  Slike konfrontasjoner består derfor i at overgriper (mentalt eller fysisk) tillegger den annen part egenskaper og deretter bruker dette som alibi. I etterkant gjenforteller de det hele ved å referer til det de mener offeret tenkte, sa og gjorde, men som offeret faktisk ikke tenkte, sa eller gjorde.

Tankelesing er også utviklet innen sosiale grupper: slik som visse religiøse, ideologiske eller politiske grupper[ii]. Dette er bare en videreføring av overgrep som utvises på det interpersonelle planet. Men konsekvensene blir større: gruppers tankelesing blir da noe som kan skade ikke bare en person som blir offer for tankelesing. Men alle som man tror er som denne personen!!

Bertram Forer lurte psykologistudentene!

Men det hele stanser ikke her: tankelesing misbrukes også av de som fremtrer som å ville hjelpe oss. Dette kalles Forer Effekten etter psykologen Bertram R Forer [iii]som oppdaget hvordan manipulatører, religiøse ledere, falske klarsynte, tryllekunstnere og magikere brukte visse setninger som er slik at de kan stemme for ”folk flest ”. Setningene har altså ikke noe med deg å gjøre, de synes å beskrive deg fordi det har noe med de fleste å gjøre. Forer oppdaget dette ved å unnlate å analysere sine studenters besvarelser og i stedet påstå visse allmenne forhold om studentenes egenskaper. Studentene skulle så evaluere utsagnet Forer hadde gitt på en skala fra 0- 5. I snitt var svarforøydheten 4.26 !! Forer`s forsøk har blitt gjentatt flere hundre ganger; snittet med fornøydhet med påstandene er fortsatt i snitt 4,2!! Naive studenter? Nei, det dreier seg om fremtidige psykologi-studenter!! Selv de som skal hjelpe andre er ikke bedre enn de man skal hjelpe kan det synes; eller er deres fremtidige pasienter bare ulike ved at de er enda mer naive eller tidvis mindre naive?

Her er et utdrag av Forer`s beskrivelse som studentene var 84% fornøyde med ( 4,2 av 5 oppnåelige) ”Du har behov for at andre liker og beundrer deg, og likevel har du en tendens til å være kritisk mot deg selv. Du har personlige svakheter men klarer i store trekk å kompensere for de. Du har betydelige ubrukte kvaliteter som du ikke har klart å vende til din fordel..” Osv.

Jeg har selv vært på kurser med kjente foredragsholdere i studietiden og møtte blant annet den gang når jeg var uerfaren, noen av den tidens mest kjente motivasjons og selvutviklings-talsmenn. Den gangen kjente jeg ikke til Forer- effekten og ble imponert over slike menneskers evner til å ”forstå meg” og selvsagt andre i salen og ikke lite forbløffet over hvilken beundring de høstet fra sitt publikum. Senere når jeg i voksen alder gikk gjennom dagbøkene mine og sammenliknet det med hva jeg vet i dag var 90% av det slike mennesker sa Forer – manipulasjon.  Hva med de resterende 10% ?  Tja, snev av menneskelighet i det hele, ingen er jo bare beregnende hele tiden….eller finnes det endog slike??

 


Disclaimer: Artiklene er helsejournalistikk og er ikke nødvendigvis uttrykk for hva Dr.Øverbye selv mener eller gjør.  Lesere må selv ta ansvar for å bedømme verdien av innholdet.


Kilder – Litteratur:

[i] Brandler R: Introduction To Transformation: Make Your Life Great. Harper Element 2009

[ii] Personlig intervju med dosnt Johannes Aaagaard i 1986 om religiøse gruppers misbruk av sin disipler.

[iii] Forer B R (1949). «The fallacy of personal validation: A classroom demonstration of gullibility«. Journal of Abnormal and Social Psychology (American Psychological Association) 44 (1): 118–123.

Share
Posted in Personlig utvikling and tagged , , , , , , .

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.