Syk av Flåttbitt

Print Friendly, PDF & Email

FlaatbittbokaEn bok mange har ventet på.

En bok under tilblivelse i mer enn to år !
Den definitive boken om flått og mikrobene Borrelia, Mykoplasma, Babesia og mange andre sykdomsfremkallende parasitter den overfører og sykdommene som mikrobene fremkaller.

En bok skrevet av doktor Bjørn Johan Øverbye som selv ble hardt rammet som nyutdannet lege av den fryktede sykdommen neuroborreliose for hvilken det den gang ikke fantes noen terapi. Alt legene den gang kunne tilby var innleggelse på psykiatrisk avdeling; en forferdelig fornedrende og skremmende opplevelse tusener av Borrelia-syke i dag blir tilbud fordi dagens diagnosemetoder er helt ute av takt med problemets omfang og legene ikke forstår hva de ser!.

Øverbye ble selv frisk, hvordan forteller han i boken.

For å bringe mer håp inn i situasjonen begynte Øverbye på en flerårig journalistisk reise, betalt av egen lomme, igjennom det han kaller ”skyggelandet” der lidelsene overstiger hjelpetilbudet. Han intervjuet forskere i flere land: USA, Nederland, Tyskland, Ungarn. Han gjennomgikk et stort antall avhandlinger om økologi, mikrobiologi, immunologi, mikroskopi, plantemedisin og tradisjonelle skolemedisinske metoder. Han forsket også selv på blodmikrober med et av landets beste mikroskoper. I alt ble 15.000 sider lest og Øverbye har i dag en av Europas største digitale biblioteker om Borrelia og Flått-overførte sykdommer.

Underveis med arbeidet opplevde han hjerteskjærende møte med syke, skremte forskere, intervjuer med byråkrater som ikke turte bli nevnt med navn og til sist ble han selv truet til ikke å fortsette arbeidet med boken av visse personer innen norsk medisin.

Men boken ble til slutt ferdig: 351 sider, 745 litteraturhenvisninger, innbundet i mykt plastcover, trykket i 4 farger på glanset papir, med mange bilder, intervjuer og faktainformasjon.

Boken er lettlest og spennende som en kriminalroman. 0.9 kilo tettpakket journalistisk sprengstoff!

Pris kr. 420,- i postoppkrav, sendes som brevpakke.

Bestilling av bøker på mail: bjorn@dr-overbye.no