Er vi alle bærere av mikrobene som en dag skal gjøre oss syke?

Share
Print Friendly, PDF & Email

Den vanlige opplyste lege hevder at blodet ditt er sterilt inntil den dagen når du blir smittet med en mikrobe. Vel, dette kan være en feil oppfatning basert på for lite kunnskap! I like mange år som leger har hyllet smitte-teorien som den eneste forklaring for mikrobe-fremkalte sykdommer, har det eksistert en erkjennelse av at mennesker også bærer i seg de mikrobene som en dag skaper sykdom eller skal ta livet av oss! Vi starter en serie om forskere som forandret vårt syn på livet!

Antoine Bèchamp (1816-1908).

Professor Bèchamp;pioner!

Professor Bèchamp;pioner!

Professor Bèchamp var en av Frankrikes best utdannede personer i sin tid; kjemi, farmasi, fysikk og mikroskopi. Han eide noen av de beste mikroskoper verden kunne frembringe til enhver tid og var kjent som en nøyaktig, metodisk og fremfor alt ærlig forsker som beskrev det han faktisk observerte uten tanke på økonomisk vinning. En av hans mer sensasjonelle oppdagelser var et fenomen han kalte Microzyma; selvstendige mikrober som fantes i planter, dyr og mennesker. Microzyma utviklet seg under gunstige omstendigheter (for deres vekst) til fullvoksne bakterier. Ut fra den kunnskap Bèchamp hadde på sin tid mente han at Microzyma måtte være en ur-mikrobe som var opphav til de fleste mikrober man den gang kjente til.

Nano-bakterier; de minste bakterier som finnes bor i oss!

Nanobakterier

Nanobakterier

I dag vet vi bedre. Forskere over hele verden har erkjent at det finnes nano-bakterier og sannsynligvis er det Bèchamp som så bare en av flere nano-bakterier som kan endre form/utseende og egenskaper når omstendighetene blir gunstige. Det sensasjonelle ved dette funnet var oppdagelsen av en ny gruppe mikroorganismer som kunne endre form (pleomorfisme) og som fantes som innbygger i alle dyrearters blod. Dersom du er interessert i å lese om en av verdens fremste forskere i sin tid og oppdagelsen av at du bærer i deg mikrober i blodet som en dag kan fremkalle sykdommer les da Les Microzyma.

Pleomorphism

Pleomorphism

Erkjennelsen av at dyr, planter og mennesker (som også er ”dyr) har i seg sine potensielle sykdomskilder og årsak til sin død medførte at legene ble nødt til å legge større vekt på de forhold som styrker og ivaretar immunsystemet. Oppdagelsen førte derfor til en økt interesse for forebyggende helsetiltak som god hygiene, sunt kosthold, fysisk fostring, sanering av miljøgifter, sunnere jordbruk; kort og godt alt som kunne styrke immunsystemet!

Sykdommer som i ettertid har vist seg å kunne forklares som blodparasitter som også friske er bærere av er: kreft, reumatisme, nervesvekkelse, Alzheimers sykdom, hudsykdommer, ME, CFS og skjoldbrusk-kjertel lidelser. Du kan også lese om dette i boken Syk av Flåttbitt  som nå går sin seiersgang blant stadig flere av våre ivrige lesere.

Bèchamp æret og hyllet av sin samtid.

légion_d'honneur_2I sin tid fikk Bèchamp en rekke utmerkelser slik som: Mester i Farmasi, Doktorgrad i vitenskap, Professorat i Medisinsk Kjemi og Farmasi ved Montpellier Universitet i Frankrike, Professorat i Toxikologi ved avdeling for Farmasi ved Høyskolen I Strasbourg, professorat i kjemi ved Universitetet i Strasbourg, medlem av Akademiet for Medisin i Frankrike, medlem ved Farmasøytiske Selskap i Frankrike og tildelt medlemskap i det prestisjetunge Franske Æres Legionen(Ordre national de la Légion d’honneur).

Pioner og nyskaper.

Bèchamp grunnla og dels bidro til tre vitenskaper i sin tid. Utviklingen av moderne mikroskopi. Vitenskapen om mikrobers foranderlige natur (pleomorfisme), at blodet er bebodd med symbiotiske og dels patologiske mikrober som kan bli vår fremtidige sykdomsårsak, og endelig forståelsen av immunsystemets betydning for helsen (Bèchamp kalte det for ”det indre miljøet”).

I ettertid var de som angrep hans arbeider uten selv å ha undersøkt saken ved selvsyn, men slik er det alltid å være pioner. Ingen er så selvsikre, skeptiske og kritiske som de som lite vet, eller de med posisjon som må forsvare egen ære bygget på feil eller foreldet forutsetning. Ja det finnes endog de som ikke har interesse av at denne kunnskapen blir kjent….selv om de vet bedre! Hvorfor? Vi forteller historien andre tier om.

Neste artikkel: Professor Günther Enderlein(1872-1968) og blodmikrobene.


Copyright Bjørn Johan Øverbye 2015


Ansvarsfraskrivelse. Klikk og les om vår journalistiske etikk.

Share
Posted in Borrelia, Diverse, Energimedisin, Kosthold, Skolemedisin and tagged , , , , , , , , , , , , , .

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.