Er en tekopp i hånden bedre enn 10 legebesøk i fremtiden?

Share
Print Friendly, PDF & Email

Hvor ofte har du ikke hørt det gamle engelske 1800 talls ordtaket ”Et eple om dagen holder legen vekk” ? Har du lest at fremtredende japanske forskere har funnet ut at de som drikker mer enn 10 kopper grønn te hver dag kan kutte risiko eller forsinke utvikling av ulike kreftformer? Resultatene fra Japan har ført til at noen japanske forskere mener man bør lage kreft-forebyggende medisin av grønn te. For godt til å være sant?

 

Hvem frykter ikke kreft?

sintjapanerPå grunn av kreftsykdommenes ofte fatale forløp satser regjeringer og legemiddel-industrien i verden milliarder på å finne svaret på ”kreftgåten”. Til dags dato har forskningen gitt oss mange flotte diagnoser, et stort antall teorier og mange bra metoder for å gi flere år til kreftsyke. Men tross all suksess innen kreftmedisinen hva er vel bedre enn å forebygge?

Det finnes i dag mye forskning på kreftforebyggende tiltak: Bedre ernæring er et av mange tiltak. Fjerne miljøgifter i vann,  luft og matvarer er et annet bevist tiltak. Kutte røyk og alkohol er også nyttig. Men hva om visse matvarer i seg selv hadde en positivt krefthemmende effekt? Ville det ikke vært fantastisk om det vi likte å spise også kunne forebygge en sykdom vi frykter mest?

Har asiatiske te drikkere helse-fordeler vi burde vite noe om?

I japan starter man tidlig

I japan starter man tidlig

I Asia har leger lenge visst om dette. Forskerne Kazue Imai, Kenji Suga og Kei Nakaci[i] begynte i 1986 å studere helse-effekter av grønn te, Japans favoritt-drikk nummer en. De oppdaget da at grønn te innholdet et stoff epigallocatecin gallate (EGCG) som hadde den fantastiske effekten at det påvirket celledeling på en ytterst gunstig måte. EGCG bremser uhemmet celledeling. Ikke bare det; det blokkerer vekstfremmende effekt av hormoner på kreftceller[ii]!!

Imai og hans kolleger[iii] studerte 8552 personer over 40 år og deres helsetilstand og så at de som drakk mange kopper grønn te hadde mindre sjanse for å utvikle en rekke kreftformer. Størst nytte så de hos kvinner som drakk mer enn 10 kopper grønn te hver dag. En vanlig japansk tekopp er på ca. 150 milliliter. Drikker man 10 slike kopper hver dag vil man få i seg 200-400 milligram av det kreftbeskyttende stoffet EGCG.

Oppfordring til industrien om å lage te-piller!

I 2002 tok forskerne Fujki [iv]og medarbeidere opp forskningen og forslo i en 5 siders artikkel til Cancer letter 15 december at industrien burde arbeide for å lage kapsler med grønn te ekstrakt og gi til mennesker for å forebygge kreft.

I Vesten: delte meninger blant helsejournalister.

I Vest noe mer skepsis som vanlig?

I Vest noe mer skepsis som vanlig?

American Cancer Society har imidlertid vært mer skeptiske og i pakt med sin industribaserte filosofi krever de store randomiserte doble blind studier før de vil si noe om grønn te og kreft. Ja de går enda så langt som til å advare mot EGCG på mer prinsipielt grunnlag da de mener så mye te kan gi dårlig mage[v].

Slik er situasjonen i dag. Japanske forskere mener å se nytte. Offisiell amerikansk holdning mener å se ulemper. Engelske kreftforskere[vi] derimot ser få ulemper og en del fordeler….

 

 

Copyright Bjørn J Øverbye 2015


Disclaimer: dette er et helsejournalistisk innlegg som ikke nødvendigvis gjenspeiler hva Dr. Øverbye mener eller gjør i sin legepraksis. Det er opp til deg som leser dette å vurdere og ta stilling til innholdet.


Kilder og Litteratur:

[i] Preventive Medicine Magazine, 26,Nov/ Dec, 1997, p 769-775

[ii] Jpn J Clin Oncol 23(3): 186-190, 1993.

[iii] Se fotonote i.

[iv] Fujiki H et al: Green Tea; cancer Preventive beverage and /or drug , Cancer Letter, 2002. Dec,15, 188 (1-2), p 9-13

[v] http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/complementaryandalternativemedicine/herbsvitaminsandminerals/green-tea

[vi] about-cancer/cancers-in-general/treatment/complementary-alternative/therapies/green-tea

Share
Posted in Kreft and tagged , , , , .

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.