En ny area i medisinen er på gang:Hypothyreose uten legemidler en mulighet?

Share
Print Friendly, PDF & Email

 

 Ayura -Vedisk medisin og Yoga  er gammel indisk legevitenskap   som hevder at metodene kan få  alle celler  i kroppen til å regenerere. Følger man rådene  man det kan man muligens helbrede eller i det minste bedre  hypotyreose innen  1-2 år mener utøvere av metoden .Verd å prøve? 

 

En ubehagelig erkjennelse blant folk flest.

AyuraVeda i sentrum for folks bevissthet

Er at stadig flere mennesker føler seg svekket og erfarer mindre energi enn de hadde da de var yngre. En annen trend er at stadig flere unge erfarer samme utvikling at deres energinivå ikke tilsvarer deres alder og heller ikke hva man kunne forvente selv om man spiser riktig og trenger. Så vi spør hva er årsaken til denne trenden i de moderne samfunn verden over. Er vi i ferd med å forlate en sunnere livsstil enn våre forfedre hadde for få år siden da de store sosiale årsaker til helsesvikt var løst og levealder økte og sunnhet ble en allemannseie; eller er vi vi ferd med å ta ett steg tilbake i utvikling til da de store grupper i samfunnet led av underernæring og kroniske svekkelser som fremkalt tidlig dødelighet og en oppblomstring av kroniske infeksjoner som til sist ble en svøpe for såvel rike som fattige.

I dag har disse erkjennelser blitt akseptert av store deler av menneskeheten at vi ikke kan forvente et godt og langt liv med mindre vi selv tar skjeen i egen hand og undersøker årsakene til den epidemiske helsesvikten som synes å ekspanderer for hvert tiår vi går fremover på den veien vi selv har valgt: å tro at materialisme er den eneste redning.

Dermed er det sagt herfra: Vi kan ikke forklare våre problemstillinger logisk når vi bare har ett siktemål for øye: materialisme. For når materie er den eneste redning, ser ikke menneskeheten den andre siden av utviklingen; at vi overser naturen som et gave til oss mennesker og i stedet bygger et samfunn på utbytting av råvarer fra levende natur som på sikt ødelegger samspillet med livskreftene i naturen.

Per i dag er det å avvikle naturen en økonomisk insitament for verdens nasjoner .Man iverksetter  gruvedrift som forurenser, oljeleting som avsetter giftige  olefiner og hydrokarboner i naturen. Trær hugges ned i stor skala og fjerner skogens kulldioksid-fangende evne og ødelegger leveområder for dyre og planterike som lever av og i skoger

Mikrokosmos i balanse med naturen er nøklen.

Yogi Lokenath 1730-1890 ! Bevis for Ayura Veda og Yoga

Mennesket er i følge AyurVeda et mikrokosmos i balanse med makrokosmos; naturen og universets uforanderlige lover. I følge denne filosofi og delvis erfaring vil destruksjon av naturen lede til sykdommer i mennesket som er mikrokosmos. Man påstår derfor at om denne  destruktive trenden forutsetter å ha verdi, vil eiendommer og hus etterhvert forpestes, maten forurenses og toksiner ødelegge økosystemer og til sist trenge inn i matvarene og vannet og atmosfæren og så starte de degenerative lidelser de indiske AyurVediskekalte ubalanse mellom de tre prinsipper for god helse:Vayu som betyr sirkulasjon, Pitta som betyr forbrenning og Kapha som betyr celle-struktur og sekreter i tarmsystemet. Når dise tre funksjonene er i ubalanse og endog underskudd oppstår degenerative sykdommer som fremkalt ved opphoping av toksiner i cellene-

Denne forklaringen stemmer godt overens med moderne teorier fremsatt blant annet av den verdenskjente tyske kreftforsker Paul Gerhard Seegers  monumentale arbeid: Kreft- et problem uten løsning? Herved sagt: ingen løsning uten å erkjenne avgiftning av giftstoffer som rammer cellenes åndedrett-

VedaPulse; vitenskaplig bevisbar diagnostikk i Asiatisk medisin.

Energimåling med Vedapulse

Lenge var mange av disse erfaringene vanskelig å dokumentere på en vitenskapelig metode vestlige leger kunne akseptere, men i de senere år har russiske vitenskapsmenn klart å utvikle en diagnosemaskin VedaPulse som gjør det mulig å stille diagnoser i kroppens energisystem

Maskinen kan måle kroppens  meridian-system  og  Dosa -balansen  og energibalanse i Chakra- systemet som er indisk ord for  de 7 nervesenter og kjertler..Ut fra målingene foreslår maskinens ekspertsystem  terapier basert på empirisk forskning.

Vedapulse ajuraveda diagnose

Denne utviklingen av en tilnærming mellom Asiatisk medisin og Vestlig vitenskap gjør det mulig å behandle og måle effekter av terapi etter Asiatisk metodikk. Dette  kan kanskje hjelpe hypothyreosesyke til å ta mindre medisiner,  Noen vil   kunne slutte helt eller delvis med legemidler de fleste vil  oppleve  en bedre allmennhelse

Vil du vite mer om  Veda Pulse , akupunktur, kosthold ,Yoga og Ayura Vedisk plante-medisin ,følg med på bloggen.Rådfør deg gjerne med de som kan asiatisk diagnose og terapi  og  snakk alltid med din lege om medisinering.Den eneste beviset for at metoden virker er  at man faktisk blir bedre og at blodprøvene normaliseres.Lykke til.

Copy right Bjørn J Øverbye 2019

Disclaimer

 

Share
Posted in Allmen helse, Energimedisin, hypothyreose, Personlig utvikling, Stoffskifte and tagged , , , , , , , .

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.