Elektronisk Utstyr

Print Friendly, PDF & Email

HOLIMED – en ny fremtid med Akupunktur og Energimedisin.

Professor Harold Saxton Burr,USA

Professor Harold Saxton Burr,USA

Akupunktur, LASER-terapi, magnetterapi er bare noen få av mange terapier utviklet leger og vitenskapsmenn , bygget på akupunktur- vitenskapens årtusengamle erkjennelser av at menneskekroppens trilliarder av celler lager energi og kan brukes til diagnose og til å bevirke selvhelbredelse. Romfartsmedisin i USA, Kina og USA har alle tatt med seg kunnskapen om samspillet mellom jordas elektromagnetiske felt (magnetosfæren) og levende veseners avhengighet av disse feltene for å kunne eksistere.

Forsøk utført på astronauter og u-båtmannskaper der mennesker isoleres fra jordas elektromagnetiske felter viser klart at dissemannskapene blir syke om de ikke har tilgang på disse energiene. Energimedisin er derfor ikke ”alternativ medisin”; det er sann, bevisbar kunnskap om mennesker ,dyr og planters elektromagnetiske natur. Ut fra målinger utført på forsøkspersoner kunne professor Harold Saxton Burr ved universitetet i Florida bevise at sykdom alltid ledsages av endringer i kroppens elektriske energier og at helbredelse medfører normalisering av energiene til slik de er hos friske personer.

I årtier har vitenskapsmenn drømt om å lage det perfekte målesystem for disse energiene og det perfekte terapisystem. Det kanskje best dokumenterte systemet til dato ble utviklet av doktor med Reinhard Voll 1 som også hadde utdannelse i idrettsmedisin og tropesykdommer. Systemet bygget på kunnskapen om bruken av nervepunkter i kroppen hentet fra 3000 års nedskrevne erfaringer kinesisk akupunktur. Systemet ble senere testet på mer enn 10 millioner pasienter i Russland i forbindelse med utvikling av et testsystema for russiske astronauter kalt Prognos. Systemet har vist seg like bra mange konvensjonelle systemer som brukes på vanlige sykehus både i vesten og Russland.

I 1977 klarte ingeniør Erich Rasche og doktor med. Franz Morell å utvikle et terapisystem som harmonerte med doktor med. Voll`s oppdagelser og der man brukte nervesystemets egne elektromagnetiske signaler til å oppnå den samme effekten som de beste og mest erfarne akupunktører før hadde klart etter mange års utdannelse2 . Det er pr dato skrevet en rekke bøker og avhandlinger om tema. På nettstedet http://www.institut-biophysikalische-medizin.de kan man finne 72 vitenskaplig kilder . I 1984 hadde jeg æren av å overvære en forelesning med doktor med. Voll og senere spise privat middag med den russiske biofysikeren professor F Portnov som kunne fortelle om en utstrakt forskning på akupunktur ,bioresonans utført på mennesker og dyr. Han fortalte at mye av forskningen var så banebrytende at den gang var underlagt det militære! Portnov sa den gangen til meg ” Gode kollega, i fremtiden vil kanskje medisinsk viten i Deres land en dag komme nær det nivå vi dag har innen militær forskning i Russland. Vår viten om akupunktur refleksologi og bruk av elektroniske signaler for å påvirke kropp og sinn til selv-helbredelse overgår alt hva deres leger tror seg å vite, eller kanskje noen gang får vite…”

Lær deg Holimed-teknologien.

img-1

Den siste generasjon teknisk utstyr for å måle akupunkturpunkter etter doktor med. Voll og bruke kroppsegen nervesignaler til å fremme selv-justerende reaksjoner som leder til promovering av selvhelbredende cellulære, bio-energetiske reaksjoner er det tyske utstyret fra Holimed. Veiviseren Forlag arrangerer kurser i Dr. Voll systemet kjent som Elektro Akupunktur Diagnostik ad Modum Dr. med Voll (EAV). Kursene ledes av lege Bjørn J Øverbye og alle med helsefaglig bakgrunn kan søke om opptak til kursene som går over fire weekender. Kursene omfatter måling, elektrofysikk, statistikk og meridiankunnskaper og hvordan samstemme målinger med klassisk akupunktur og vestlig medisin. Vi bruker de høytsensitive målestasjonene utviklet av Holimed.

Veiviseren Forlag arrangerer også kurser i bruk av kroppsegne nervesignaler med bruk av Holimed bio-feedback instrumenter som trolig kan sies å være blant det mest avanserte, datastyrte utstyr på markedet så langt. Å lære å bruke slikt utstyr krever at man har lært EAV :teori og praksis.

 

img-2
Vil du vite mer om priser og utstyr besøk http://www.hcni.info eller ta kontakt nederst på denne siden via kontakt skjema.  Oppgi utdannelse og tidligere sertifisering innen helsefag. Leger, tannleger, fysioterapeuter, osteopater, naprapater og sykepleiere kan søke. Naturterapauter med god faglig utdannelse og /eller lang erfaring kan også søke på særskilte vilkår.

1(Topographische Lage der Messpunkte der EAV, ML-Verlag, Uelzen, 4. Auflage 1980)

2Morell F: Die MORA-Therapie – Therapie Mit Körpereigenen Schwingungen. Special Edition, Friesenheim, MedTronik 1978

 


 

Kontaktskjema for Vitenskapelig Elektro-Akupunktur:

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Melding

[bwscaptcha bwscaptcha-584]