Bør norske politikere støtte UNICEF´S arbeid mot barne-ekteskap eller vise toleranse ?

Share
Print Friendly, PDF & Email

 

UNICEF mener at man skal forby og avskaffe barne-ekteskap .I Norge er det de som hevder at man skal vise toleranse overfor skikker fra andre land.Hvem er på parti med jentene…?

barnebruder6UNICEF `s nettside heter det at ekteskap inngått mellom to under 18 år eller der den ene er 18 år skal kalles ”barne-ekteskap”. Mange norske   kultur-liberalere  er  uvitende  om dette fakta basert på kunnskap  og  vet for lite om medisinske/psykologiske og sosiale skader  og graviditet når  kvinner under 18 blir gravid . De som vil tilgi og forsvare vet heller ikke hva som skjer når jenter som teknisk /medisinsk er barn/ungdom har samleie med en eldre mann.

I følge norsk lov er det tatt hensyn til dette. Man kan etter loven  ha samleie  når partene er over 16 år, men  ekteskap  kan bare inngås når man er over  18 år . Skal man gifte seg om en eller begge parter er 16-18 år kan det gis spesiell dispensasjon av Fylkesmannen..

UNICEF opplyser at på verdensbasis er det anslått at det er 700 millioner kvinner blir tvangsgiftet som barn .UNICEF forteller at deres eksperter opplyser at jenter som har samleie med eldre mann,blir gravide og får barn utsettes for en rekke  potensielle helseskader slik  som:

  1. Jenter som blir gravide i perioden 15-18 får hyppigere skader under svangerskap og ved fødselsforløpet fordi de anatomisk ikke er fullt utviklet ( Fødselsskader kan være :underlivsskader under fødsel slik om oppriving av muskulatur, skader i sjelden /blære, senere smerter ved samleie, inkontinens etc.
  2. 70.000 mindreårige jente-mødre dør pga svangerskapsproblemer hver år .
  3. 60 % økt fare for at barnet dør når mor er under 19 år.
  4. Jenter i barne-ekteskap utsettes oftere for vold fra sin eldre ektemann.
  5. Barnebruder isoleres sosialt, får ikke utdannelse,  og får  en  sosialt /emosjonell og intellektuell skadet /ødelagt  oppvekst.
  6. Jenter som giftes bort tidlig er offer for seriøs   diskriminering   fordi i de land det skjer lar familiene det skje for å spare penger slik at de kan bruke det de har på gutters utdannelse.

kollwitz kindNår du vet hva FN`s barneorganisasjon UNICEF vet om barne-ekteskap reflekter over hva du vil vektlegge: Omsorg/sympati og hensyntagen til andre lands kulturer /skikker?                                                                                              Sympati med menn som ikke vet bedre fordi de bor i  et land der det er vanlig å arrangere barne-ekteskap?     Sympati med ulike religioner som sanksjonerer slike skikker fordi du selv tror på Gud?                                                                                                              Eller vil du bygge sine refleksjoner på medisinsk /psykologisk og rasjonell viten om jenter som blir ofre for slike situasjoner? Det er opp til deg å ta stilling for hva slags kunnskaper du vil bygge ditt liv på og når du har gjort det bør du handle deretter.

UNICEF har klar tale bygget på kunnskap: Har du det ?

 Disclaimer :NB! Dette innlegget er ikke kritikk av noen navgitt religion, noe land,noen folkegruppe, noe presteskap,noen norsk navnitt liberaler :det oppforedrer deg til å  vite og tanke!!

Dersom du som leser kommer fra et land der barne-ekyeskap praktiseres; bli et moderne,rasjonelt menneske og begynn arbeidet sammen med UNICEF å skape et moderne samfun og jobb for at neste genrasjon skal få et bedre samfunn..

Copyright Bjørn J Øverbye 2015

 

Share
Posted in barne-ekteskap, Ekteskap, Personlig utvikling, psykologi, Siste nytt, UNICEF and tagged , , , , .

2 Comments

  1. This has nothing to do with religion.A mature thinking is required to understand a problem.

    • Yes of course-since it is widespread all over the planet ,no special religion is to blame, but men in countries where it happens need to be educated instead of condemned.Only education and getting rid of poverty will stop it.For your information if the 2% richest population in USA gave 5% off their wealth every child on the planet could get free education according to UNICEF.

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.