«Lykkepillen»: Eksperter påstår at industrien tier om farlige bivirkninger!

Share
Print Friendly, PDF & Email

Lykkepiller og antidepressiva er de fleste legers lette vei ut av kompliserte situasjoner, alt som skal til er å overbevise deg at alle dine plager har utgangspunkt ”mellom ørene” og at dette har gitt deg feil hjernekjemi. Når du tror dette, så går du også med på å ta legemidler som sies å rette opp hjernekjemien, da tar du pillene. Men er det sant? Var det så vel. Her er to kritiske røster som advarer mot nettopp slike ”løsninger”: rettsmedisiner og psykiater Paul Breggin og professor i legemiddel-virkninger Peter Gøtzsche .

 Kjent  rettsmedisinsk  ekspert advarer!

Når hjernen er kjemisk ute av likevekt ?

Når hjernen er kjemisk ute av likevekt ?

Mange forteller at de får et bedre liv med lykkepiller. Vi tror dem på det. Men et langt større antall får et verre liv skal vi tro spesialist i psykiatri og rettsmedisin Paul Breggin fra Ithaca, New York. Breggin har jobbet i helsevesenet i mer enn 40 år og har vært spesialistvitne i mer enn 100 rettssaker som involverer skader, kriminelle handlinger, feilbehandling av leger og skader påført av legemidler. Du finner mer på hans nettsted: http://www.breggin.com.

Av spesiell interesse for deg som leser dette er det å vite at de såkalte ”lykkepillene” også kalt SSRI (Selective Serotonine Reuptake Inhibitor = Serotonin Re-Opptak Inhibitor ) øker mengden av hjerne-transmittoren serotonin; en av mange ”lykke-stoff” du lager naturlig i nervesystemet og tarmsystemet!! Påstandene til legemiddelfirmaene er at når du er deprimert eller har angst er det fordi din hjerne får for lite serotonin og da vil SSRI type piller øke det du mangler og gjøre deg bedre. Men poenget er: Dette er bare en teori ! Teorien er laget for å passe til legemidlene vi kaller SSRI.

Bivirkninger legemiddelindustrien ikke liker at du vet.

Lykke eller tragedie i en pille-eske?

Lykke eller tragedie i en pille-eske?

I Breggin’s avhandling om vold og selvmord som følge av lykkepillen Paroxetin[i] som selges under navnet Seroxat, påviste Breggin følgende forhold du bør tenke over:

  • Tanker om selvmord økte med en faktor på 6,4 ganger hos de som fikk Paroxetin i forhold til de som fikk placebo fra 0.05% til 0,32 %. Dette synes ikke mye, men når det selges flere millioner døgndoser verden over blir 0.32% til flere hundretusen av mennesker som plutselig får lyst til å begå selvmord – fordi de bruker piller mot depresjon.
  • 3% får skjelvinger
  • 5,2% anfall med nervøsitet og 5% får angst ( som pillene er ment å motvirke!)
  • 3% får søvnvansker

Andre bivirkninger er: muskelrykninger, muskelkramper, ataxi, opphisselse, kvalme, oppkast, diaré , endrede nervereflekser, unormal fot reflekser (Babinski tegn ), unormalt ganglag, svette, opphisselse. Av i alt 2963 undersøkte pasienter fikk 45% av pasientene en eller flere av disse symptomene mot 24% av en gruppe på 554 pasienter som fikk placebo. I 1996 ble det også oppdaget at personer som brukte Paroxetin ble fiendtlige /antisosiale .

Nervemedisiner og skolevold!

Skyting på skoler i USA øker..hvorfor?

Skyting på skoler i USA øker..hvorfor?

På nettstedet til Saybrook University[ii] opplyses det at SSRI /lykkepille medisiner har vært et sentralt tema i flere såkalte skolemassakre i USA der problemungdom skoleungdommer som av en eller annen grunn har fått lykkepiller plutselig har utviklet uventet og dramatisk voldelig adferd, skaffet seg våpen og drept skolekamerater og lærere.

Nettstedet Before It`s News [iii]som har samlet 4800 nyhetsartikler fra media kan opplyse at 60 episoder av vold /drap/trusler om drap i USA mot med-elever og lærere er utført av ungdom som gikk på SSRI medisiner, ADHD medisiner og andre antidepressiva! Mange av handlingene slik som skolemassakren i Illinois i 2008 der 6 døde og 15 ble såret, har hatt så stort omfang at det klassifiserer som terrorisme ! I Illinois massakren ble utført av en gutt som trappet ned på Prozak (Fontex i Norge).

Rask nedtrapping fra lykkepiller er kjent for å gi ”krasjing” og voldelig adferd, likesom det å ta de kan og fremkalle det. Mer om dette på www.ssristories.com.

Kjent professor mener leger ikke vet nok om det de gjør.

Dette betyr ikke at leger ikke kan skrive ut legemidler av denne typen,  men problemet er at de fleste leger ikke kan nok om disse legemidlene og derfor skriver de ut ukritisk i den tro at dette er ufarlige legemidler skal vi tro legemiddelekspert som Professor Peter Gøtzsche [iv]skriver den 9 september 2013 skriver dette: «Våre medborgere ville ha det langt bedre hvis vi fjernet alle psykofarmaka fra markedet, siden legene ikke klarer å håndtere dem. Det er uunngåelig at deres tilgjengelighet skaper mer skade enn nytte. «

 Vi overlater som alltid til leserne å bedømme innhold og handle deretter. Bruker du lykkepiller eller nervemedisin  fordi din lege kaller det en psykiatrisk sykdom  må du ikke slutte før du har rådført deg med din lege!


Disclaimer: Artiklene er helsejournalistikk og er ikke nødvendigvis uttrykk for hva Dr.Øverbye selv mener eller gjør.  Lesere må selv ta ansvar for å bedømme verdien av innholdet.


Kilder – Litteratur:

[i] Breggin P : Drug Company Suppressed Data on Paroxetine-Induced Stimulation:

Implications for Violence and Suicide, Ethical Human Psychology and Psychiatry, Volume 8, Number 3, Fall 2006

[ii] http://www.saybrook.edu/newexistentialists/posts/05-20-11-4

[iii] http://beforeitsnews.com/health/2013/01/60-school-shootings-in-20-years-of-4800-violent-incidents-all-linked-to-psychiatric-drugs-2464466.html

[iv] http://kilden.info/dodelige-medisiner-og-organisert-kriminalitet-hvordan-farmasoytisk-industri-har-odelagt-helsevesnet-3/

Share
Posted in Personlig utvikling, Siste nytt, Skolemedisin and tagged , , , , , , , , .

One Comment

  1. Mental illnesses are due to brain inflammation and greatly interlinked with nutrition. We can also describe these psychiatric imbalances as unhealthy responses of immune system and can be cured by natural solutions. On the other hand conventional medicines address only symptoms along with other physiological side effects. Doctors should realise the negative effects while prescribing these medicines. If we want to help ourselves, specifically young generation, we should seriously consider and understand this issue.

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.