Vitenskap: Immunstyrkende terapi med vitaminer.

Del 2: Vaksiner har som formål å øke aktiviteten i immunsystemet mot en bestemt type mikrobe .Vaksiner styrker derimot ikke immunsystemet mot enhver mikrobe,derfor må det stadig lages nye vaksiner mot nye mikrober. Immun-styrkende terapi har som formål styrke hele immunsystemet i dets daglige kamp mot enhver mikrobe og kreftcelle som truer kroppen.Når planter, mennesker og dyr får nok næringsstoffer vedlikeholdes et sunt immunforsvar og deres evne til å overleve og leve lenge blir styrket.
 
Professor Pauling  om  immunsystemet og vitaminer.
Immunsystemet beskytter deg mot infeksjoner og bidrar til  din almene helse-tilstand . . .

Denne artikkelen er kun for betalende medlemmer i "Mind Your Health Club".

Mat for liv

Bli medlem her  -  hvis du allerede er registrert så må du først logge inn med ditt brukernavn og passord for så å oppgradere ditt medlemskap her eller klikk på Bli medlem knappen til høyre for å oppgradere.

Autisme: ny teori påstås å gi håp om et bedre liv.

Del II. Ved undersøkelser av hjernen  hos autister oppdaget forsker Brett Cohen skader som han satte i sammenheng med forhøyede mengder av GABA (gamma–amino-smørsyre) ammonium (NH3) i plasma hos pasientene. Cohen fant også genforandringen som ledet til problemet…

Brett Cohen fremsatte da en teori om at de høye mengdene GABA fremkalte de fleste symptomene som opptrer ved autisme. Han mente også at den høye mengden av ammonium hemmet enzymet GABA-T som skal nedbryte GABA i lever. Derved oppstår det både høye verdier av GABA og ammonium. Den biokjemiske defekten resulterte også i at GABA ble ufullstendig nedbrudt og at dette ledet til økning av stoffet propionsyre og meta-malon syre (MMA).

Kirurgen  Andrew Wakefield påviste ved objektive målinger høyere verdier av MMA  hos autister enn hos friske. MMA er interessant fordi det også øker når man har for lite vitamin B12 i blodet, kan da B12 være enda en faktor i dette pusle-spillet spurte WakefieldWakefield fremsatte senere en teori om at økningen av MMA var fremkalt av defekt opptak av B12 i barnas tarm.

Cohen`s  forklaring på MMA har derimot ingen ting med Andrew Wakefields B12- mangel teori å gjøre fordi han linker høy MMA med økt GABA, mens Cohen krediteter Wakefield for hans målinger. I 2004 lyktes det Cohen å identifisere gendefekter hos autister som kunne forklare defekten i GABA omvandlingen og derved økt MMA uten å trekke inn vaksiner i det hele tatt!

CorpusCallosum3dGABA er en hemmende nevrotransmittor. Høye verdier leder til skader på Corpus callosum i hjernen, ett av sentrene for kognitive evner, tale og intelligens. Ifølge Cohen kan disse skadene i hjernen forklare visse av de typiske kjennetegnene ved autisme.  GABA teorien ser ikke ut til å forklare alle sider ved  autisme. Det kreves mer forskning, men det gir i det minste håp om at ikke alle sider ved gendefekter er upåvirkelige. Siden norske biokjemikere og genforskere er i verdenstoppen burde dette være et område der myndighetene kan gi mere penger for å hjelpe våre eminente forskere til å øke vår forståelse og i neste omgang hjelpe personer med autisme. Mer forskningsstoff i del III.

Copyright Bjørn J Øverbye 2015

Dsiclaimer

Parasitter og mentale lidelser! Bør vi endre oppfatning av sykdommers årsaker..enda en gang?

Psykisk lidelse blir av de fleste leger og pasienter oppfattet som et «tenkeproblem» som kan løses ved samtaler eller legemidler som endrer hjernens kjemi.Men hva om inntil halvparten av alle psykisk syke egenlig lider av infeksjoner i hjernen?  Frank Strick,leder av The Research Institute for Infectious Mental Illness i Snata Cruz ber oss alle tenke på nytt!!

Parasitter og mental sykdom,kjent men ofte oversett!!

I en  sjokkerende artikkel fra 2004 tar  Frank Strick opp et velkjent tema blant de få som vet: Mental sykdom som resultat av parasitt-infeksjoner.Dette er  ikke nytt.Det har vært kjent i medisinens historie i over 500 år at infeksjoner med parasitter slik som syfilis-spiroketen totalt endre den sykes personlighet og etterhvert kan gi alvorlige hjerneskader med påfølgende død.Også andre parasitter som Borrelia,tuberkulose har lenge vært kjent i medisinens historie for å skade offerets hjerne.Men i vaksinene og antibiotikaens tidsalder synes leger å ha glemt fortidens erfaringer mener Strick.

For tross antibiotika og bedre hygiene,  er det  ikke vår tid mindre farlig nå enn den gang da hygiene var dårligere! Denne gangen er scenariet endret. Nøkkelord er masseforflytning av mennesker via turisme,handelsreiser og innvandring mellom  ulike land ,hvorav mange land har dårligere hygiene .Katastrofe og krigssoner  er høyrisiko-soner for mange sykdommer ,mennesker i disse områdende er særlig utsatt og trenger verdens-samfunnets hjelp.

Et annet bidrag til smittespredning er vår livsstil.Majoriteten av mennesker lever nå i tett befolkede  bysamfunn  der vi daglig har nær kontakt med mennesker i butikker,på trikk,tog,fly, skoler,jobbsituasjon og i bområder. Jo nærmere vi er hverandre jo lettere sprer  parasitter seg .Friere sexualitet og prostitusjon uten bruk av kondom baner veien for seksuelt overførte parasitter!

Vanlige ubehandlede infeksjoner kan lede til psykiatrisk sykdom.

Krig= parasittenes fest!

Krig= parasittenes fest!

Parasittenes tid er ikke over; den er i sin blomstringsperiode !!Man kan  lese i bøker om smittesykdommer at infeksjoner med herpes II,difteri,lungebetennelse-bakterien, malaria, legionella-mikroben, chlamydia/TWAR, HIV -virus og streptokokker kan  endrer hjernens virkemåte og leder til psykiatriske diagnoser!Bør vi ikke da sjekke alle som kommer inn på psykiatriske sykehus for parasitter ?? spør Stricker.

I en undersøkelse fra USA viste det seg 65% av alle pasienter med bendelorm(tapeworm) led av psykiatriske lidelser som uforklart depressjon eller psykose!Bendelorm var i følge undersøkelsen  hyppigere i grupper av imigranter  fra land med dårliger hygiene.

I en annen undersøkelse utført av doktor J Packmann ved Yale Univeristet i 1994 viste det seg at 24% av 1300 personer som var smittet av trikiner led av psykisk sykdom.Trikiner forekommer hos svin,villsvin og hest.Observasjoner av at bedervet svinekjøtt kan spre sykdom ha vært forklaringen på hvorfor  flere religioner forbyr sine tilhengere å spise svine- kjøtt. Gamle Testamentet og Koranenes forbud mot  svinekjøtt som menenskemat har kommet fra menneskers evne til å observere hva som skjer når man ikke overholder visse hygieniske regler.Det skader ikke at slike observasjoner tas med i religiøse bøker.Det må ansees som en klar fordel at ulike religioners prester har intersse for praktiske spørsmål vedrørende hygiene og kosthold!

Katter er også et problem.

toxoplasma-gondii-suicideVisste du at en vanlig katteparasitt Toxoplasma gondii som lett smitter mennesker kan gi opphav til schizofreni ??.I en undersøkelse utført av Rockefeller Instituttet viste det seg at i en undersøkelse  mentalt handicappede i Tyskland hadde  42 % Toxoplsma gondii antistoffer i blode.Dette er sikkert bevis på at parasitten finnes i kroppen.Enda mer forunderlig: En del legemidler som Haloperidol og noen andre midler som kan lindre schizofreni og bipolare lidelser viser seg å hemme formeringen av Toxoplasma!! Det legene  først trodde var et anti-psykotisk middel er altså et antibiotika mot  den parasitt-fremkalte variantene sykdommene. Kan det være forklaringen på hvorfor noen blir reelt bedre av  haloperidol ,mens andre ikke reagerer på det?

Vil du vite mer følg med i vår spennde reise i Parasittenes verden.En hyldest til det fantastiske og ofte underkjente  arbeidet som gjøres av parasittologer, mikrobiologer, infeksjonsleger,hygienikere  og økologer som gjøres over hele verden.

Kilde for denne artikkelen: Frank Strick: Micro-organisms and Mental illness, Nexusmagazine, June-July 2004. og The Role of Infections in Mental Illness av same for fatter.Stricker kan kontaktes på riimi@gawab.com

Copyright Bjørn J Øverbye 2015

Som alltid, les vår disclaimer.

Immunstyrkende alternativ til vaksiner og legemidler! Nobelprisvinner snakker ut.

Medisinsk kunnskap tilsier at infeksjonssykdommer er kombinasjonen av immunsystemets aktivitet og mikrobens aggressivitet. Jo sunnere og sterkere immunitet, jo mindre sjanse for å bli syk av en mikrobe-smitte. Media råder deg til å øke immunitet med vaksiner, men det finnes alternativer skal vi tro en av verdens fremste viruseksperter og Nobelprisvinner i medisin. På tide å ta frem oversett forskning?

Kan bonden også bidra til AIDS-bekjempelse?

AIDS;oversette fakta?

AIDS;oversette fakta?

Den kjente amerikanske journalist og forfatter Jon Rappoport har i noen tiår jaktet på årsaker til de påståtte epidemiske spredninger av mikrober. Den første boken hans : AIDS Inc. kom ut i 1987 og er i dag en klassiker innen helsejournalistikk. I boken skriver Jon selv : » Jeg ble sjokkert da jeg oppdaget at det var liten grunn til å påstå at HIV (viruset) skulle kunne fremkalle noe som kunne kalles AIDS (Ervervet Immun Svikt Sykdom)!»  Rapporten viser videre at undersøkelser av sykdommen man kalte AIDS kunne forklares på andre måter enn at det bare skulle skyldes HIV! Ved å sammenligne gruppene oppdaget han at AIDS ikke hadde en årsak slik media hadde forstått de. AIDS har mange årsaker og den viktigste fellesnevner for alle syke var at de hadde redusert antall T-immun-celler fremkalt av feilernæring! (NoMoreFakeNews 9/9-2014)

Oppdageren av HIV Viruset anbefaler sunn næring fremfor legemidler!

Ikke politisk korrekt Nobelprisvinner

Ikke politisk korrekt Nobelprisvinner

Infeksjonsleger og immunologer vil selvsagt mene at denne opplysningen aldri burde ha stått på trykk og kalle det rent tøv. Men vi ber våre lesere huske: dette er ikke hva jeg sier, dette er sitat fra troverdige kilder. Når det nå kommer for en dag at Nobelprisvinner professor Luc Montagnier som var en av to forskere som fikk prisen for å ha oppdaget HIV viruset mener det samme som Rappoport er det på tide å omskrive historien. Den 4 desember 2009 uttalte professor Montagnier følgende i et intervju med producer Brent Leung:

Montagnier : Vi kan bli eksponert for HIV mange ganger uten at det oppstår en kronisk infeksjonssykdom. Vårt immunsystem vil fjerne viruset innen få uker hvis du har et godt immunsystem!

Brent Lueng : Hvis man har et godt immunsystem så kan kroppen på naturlig vis kvitte seg med HIV?

Montagnier: Ja!

Brent Lueng : Hvis vi tar for oss en fattig afrikaner som har blitt infisert og bygger opp immunsystemet hans ,er det da mulig for vedkommende å kvitte seg med HIV ?

Monatgnier: Jeg vil tro det. Det er en viktig kunnskap som er blitt neglisjert. Folk tenker alltid på legemidler og vaksiner!

Brent Lueng: Er det rett å si at det ikke er penger i ernæring?

Montaginer: Det er riktig at det ikke er profitt i det!!

Nyttige opplysninger, men hva er de konkrete forebyggende rådene?

Sett immunceller i aktivitet

Sett immunceller i aktivitet

Disse to erkjennelsene reiser imidlertid en rekke spørsmål. Her er noen problemstillinger  man bør forvente en moderne, opplyst lege bør kunne for å bidra til det forebyggende helsearbeidet i sin kommune og i det samfunn  han eller hun arbeider i.

  • Hvordan virker egentlig immunsystemet ned til minste detalj?
  • Reagerer immunsystemet alltid likt mot virus, sopp og bakterier?
  • Hvilken stilling har de parasittene som Borrelia som kan gi livslang infeksjon?
  • Hvordan kan din lege måle sunnheten og aktiviteten i ditt immunsystem?
  • Hva vet vi om giftige, immunsvekkende kjemikalier og livsstilens innvirkning på dine immun-celler?
  • Hvilken type matvarer må til for å vedlikeholde et sunt immunsystem?
  • Finnes det spesielle planter, bær og frukter som har større immunstyrkende effekter enn andre matvarer?
  • Finnes det produkter fra dyr som også styrker immunitet og i såfall hvilke?
  • Hvordfan måler vi effektene av tiltakene?
  • Hvordan stiller immunstyrkende tiltak seg vis a vis vaksiner?

Lær mer om praktisk immunstyrkende tiltak i MY Health Club!

Helsebringende

Helsebringende

Dersom du ønsker svar på disse spørsmålene meld deg inn vår lukkede klubb. Der legger vi ut kunnskaper om immunforsvar, mikrober, økologi, livsstil, kosthold og kosttilskudd med beviste effekter og hvordan forskere råder deg til å gjøre ting i praksis.

Vi poengterer: Dette er ikke ett nettsted som er imot vaksiner! Men som samfunnsbevisst helsejournalist er det viktig å få frem at individer med et sunt, sterkt immunsystem så vil du ha en bedre sjanse for å ha et bekymringsfritt liv, også ved epidemier. Det er da en sjanse for å kunne motstå epidemiske sykdommer, korte ned tiden dersom du har infeksjoner og øke effektene av antibiotika. Ja det finnes endog forfattere som påstår man kan unngå antibiotika ved kronisk Borreliose og ko-infeksjoner!

Vi sier ikke at dette gjelder alle! Men litteraturen forteller nok til at samfunnet kan spare penger til ellers dyre vaksiner ved at antall som trenger de blir færre. Immunstyrkende tiltak blir også et alternativ til allergikere som ikke tåler vaksiner. Man unngår også de opprivende og destruktive debattene mellom myndigheter og de som av prinsipielle grunner ikke ønsker en injeksjon med levende eller døde mikrober i kroppen.

 


Copyright Bjørn J. Øverbye  – 2015


Disclaimer: Dette er helsejournalistikk og ikke nødvendigvis hva forfatteren mener eller gjør som lege. Lesere må selv vurdere innholdet og velge hva de vil tro. Syke mennesker bør i spørsmål om helse forholde seg til sin fastlege.

 

 

 

Bør du vite mer om vaksiner? Glemte historiske fakta om kontroversielt tema.

Den engelske landsbylegen Edward Jenner blir i  de fleste bøker omtalt som oppdageren av vaksinasjon for å beskytte friske mot kopper. Dette er helt feil. Vaksinering ble oppdaget i Kina for mer enn 1000 år siden, kom til Europa via Tyrkia og metoden ble så kjent i Egland i 1721 takket være innsatsen til adelsfruen Lady Mary Wortley Montagu. Nyheten om vaksiner førte til et oppsving for hjemme-lagde vaksiner som ble solgt av leger, apotekere og kvakksalvere som en vidunderkur mot kopper. Resultatene var ofte så katastrofale at historikere har fortiet de. Del 1 om vaksinenes spennende historie!

 Kinesisk glemt vaksine-historie.

 HOSLEGENHvem var det så som fant på å smitte friske med sårsekret fra syke for å gjøre de i stand til å motstå infeksjoner når disse kom på besøk? Som så ofte ellers Asias utskjelte og foraktede kulturer som ledet an på Vesten med noen titalls tusen år. Og hvem var disse? Kinas leger som skrev lærebøker om medisin på en tid da England var et tynt befolket landområde befolket med stammefolk [i]som keltere, taexaliere, venikonere og hva de nå het alle sammen. Deres etterkommere, lederne av det britiske imperiet på 1700 tallet hadde raskt glemt denne beskjedne arv i sitt eget rike og hoverte over Asias befolkninger og kulturer som de anså barbariske og primitive fordi de fremfor alt ikke var kristne.

Kinesiske leger kjente til koppevaksine i mer enn 1000 år!

Men det var altså disse foraktede folkeslagene og kulturene som for 1100 år siden oppdaget vaksinasjon. Hvordan? Også huandidenne historien må ansees som rent oppspinn; selv om metoden er god som noen. Ifølge legendene om Kinas svar på Song dynastiet fikk kopper. Keiseren søkte da etter svar. I pakt med vanlig orientalsk myteskapning reiste keiseren gjennom store områder av landet i søken etter løsning til han til sist på en fjelltopp fant en nonne som forklarte ham prinsippet [ii]med å la friske bli infisert med sekret fra jur på syke kuer som hadde fått ku-kopper. Historien savner enhver troverdighet. Noen mener at det skjedde under Tang dynastiet og at man kan tilskrive det hele legekunst og ikke keisere eller nonner. [iii]Siden ingen blir enige med seg selv kan det være en logisk teori at at bønder la merke til at når en bonde eller budeie ble smittet med kukopper gjennom kontakt med syke kyr, fikk de et mildt utbrudd av kopper og deretter ble de ikke alvorlig syke av kopper når det brøt ut epidemier i området.

Tyrkerne tar opp ideen!

Lady Montagu, alle vaksiners ukjente mor!

Lady Montagu, alle vaksiners ukjente mor!

Via handelsmenn vandret kunnskapen angivelig fra Kina vestover til Europa og var i bruk i Tyrkia og i Zygii (Circassierne), et fjellområde som i dag tilhører Russland noen få århundrer senere[iv]. Vestens leger tok ikke til seg denne lærdommen fordi tyrkerne og circassierne var muslimer og i det kristne Europa var holdningene til muslimsk vitenskap blandet. Mange forstod at de som arvtakere etter den egyptiske høykulturen og som handelsfolk som ofte reiste til Asia nok hadde mer å fare med enn det den gang utarmede og barbariske vest Europa, men Kirkens dominans over legekunsten var sterk. Det var således ikke leger som brakte tyrkernes vaksinering videre, men en engelsk adelskvinne Lady Mary Wortley Montagu som i 1721 tok med seg informasjonen tilbake til London etter å ha bodd i Konstantinopel (Istanbul) og vært lærevillig overfor det lands kultur hun bodde i [v]. Da Lady Mary fortalte om sine erfaringer i Tyrkia til den engelske kongen: Georg I av Hannover dynastiet syntes kongen det var verd å utforske fenomenet siden dronning Mary II hadde dødd av kopper i 1694, bare 27 år før Lady Mary kom med nyheten. Sorgen satt ennå i veggene i slottet og gav kongen et motiv for å ville avverge flere slike dødsfall innen familien og adelskapet.

Prøv vaksine på dødsdømte; sa den engelske kongen!

Lady Mary fikk prøve ut vaksiner på seks dødsdømte fanger i Newgate Fengsel og i følge historien overlevde de og kunne deretter henrettes ved halshugging! Ideen om å utprøve medisiner og vaksiner på fanger var derved sådd, og i dag er det vanlig i USA at langtidsfanger blir brukt som forsøksdyr for medisinindustrien. Lite synes derved å ha endret seg i synet på menneskers verdi. Fortsettelse kommer i senere artikler.


 

Copyright : Bjørn Øverbye>


Disclaimer: Dette er helsejournalistikk og ikke nødvendigvis hva forfatteren mener eller selv gjør. Leserne oppfordres til å selv ta stilling til innholdet og velge hva de selv vil tro.Syke bør forholde seg til sine legers råd.

Kilder og Litteratur:

[i] Tribes of England,

[ii] Young L : Vaccines-The Beginning.

[iii] Young L : Vaccines-The Beginning,

[iv] Edward Jenner,

[v] Darmon P. Vaccine et vaccination avant Jenner: une querelle d’antériorité. Histoire, économie et société, Année 1984,Volume 3, Numéro 4 p. 583-592. French.