Forskning: Kan vitaminer » vaksinere oss» mot infeksjoner???

 
Kan store nok doser av vitaminer brukes for å bygge immunsvaret og derved redusere behovet for antibiotika ?? I en tid da leger nå frykter at de fleste mikroer er i ferd med å bli resistente , kan det være fornuftig å se på en gammel, velprøvd erfaring: Å bygge immunforsvar slik at mikrober ikke får fotfeste når de først besøker vår kropp. Med andre ord: en slags ”naturlig vaksine” ved bruk av stoffer naturen selv lager for å beskytte seg mot angrep utenfra…(del 1)
 

 

 

 

 
Litt historie om infeksjoner og vaksiner.
På 1860 . . .

Denne artikkelen er kun for betalende medlemmer i "Mind Your Health Club".

Mat for liv

Bli medlem her  -  hvis du allerede er registrert så må du først logge inn med ditt brukernavn og passord for så å oppgradere ditt medlemskap her eller klikk på Bli medlem knappen til høyre for å oppgradere.

Hjemmelaget super-drikk bedrer helsen og motvirker tørr hud!!

 
Mange lider av tørr hud!! Det er flere årsaker til dette: Bruk av uttørrende såper, for tørr inne-luft, er for mye i sterkt sollys, drikker for lite vann, lavt stoffskifte osv.! Men om du ikke har slike problemer og fortsatt har tørr hud tross bruk av dyre hudkremer og ikke blir bedre, da lover en kjent jødisk-amerikansk forfatter løsning! Kuren gir fuktigheten tilbake og kan bedre flere helseproblemer leger må bruke legemidler for å dempe!
 

Mind Your Health Club".

Mat for liv

Bli medlem her  -  hvis du allerede er registrert så må du først logge inn med ditt brukernavn og passord for så å oppgradere ditt medlemskap her eller klikk på Bli medlem knappen til høyre for å oppgradere.

Internasjonale Nyheter : Kjent fransk anti-GMO professor vinner i retten !

Den kjente franske professoren  Gilles –Eric-Seralini og CRIIGEN,en forskningsorganisasjon som har påvist helseskader ved å bruke  Glyfosat og  GMO modifiserte planteprodukter i matproduksjon. Seralini har blitt kritisert og forfulgt av GMO tilhengere; nå har Seralini vunnet i retten.GMO og Glyfosat er helseskadelig!Les den utrolige historien.

Rotter matet med GMO

Rotter matet med GMO

ProfessorGilles-Eric- Seralini  har blitt angrepet av pro-GMO lobbyen ledet av  Professor Marc Fellous (f 1938) . Fellous har i mange år innehatt betydelige posisjoner i Frankrike og vært foreleser i genetikk ved Universitetet i Paris. Pasteur Instituttet, vaksineinstituttet INSERM . Fellous var en viktig pådriver for å fremme GMO i fransk jordbruk i perioden 1998-2007 og ble deretter leder for den Franske Forening for Plante Bioteknologi; en organisasjon som har til hensikt å tillate og spre bruken av GMO.

Fellous har angrepet professor Gilles –Eric-Seralini og CRIIGEN,en forskningsorganisasjon som har påvist helseskader ved å bruke Roundup og GMO modifiserte planteprodukter i matproduksjon.

Fellous angrep  Seralini ved å henvise til viktig dokument der en kjent forsker kritiserte  Seralini .Problemet var at dokumentet var en forfalskning. Fellous vil nå bli dømt og  vil trolig havne i fengsel og GMO tilhengere er derved avslørt fra å bruke uhederlige metoder for å nå sine mål. Rettssaken mot Fellous er et viktig tilbakeslag for GMO tilhengere i hele Europa fordi retten nå har fastslått at professor Seralini har rett når han hevder at GMO og Glyfosat er helseskadelig.

Rettsaken må nødvendigvis føre til at norske myndigheter må revurdere sine positive holdninger for GMO og Glyfosat fordi professor Seralini`s forskning har bevist at GMO produsentenes egne forsøk der man hevder at GMO er ufarlig, ikke holder mål.

GMO tilhengere har med dette fått et stort problem ;nemlig at man kan ha stolt på sikkerhetsklareringer som bygger på feil premisser. Dette betyr at Fellous mot Seralini saken i Paris er enda et argument for økologisk, biologisk landbruk og et tilbakeslag for GMO.Anti-GMO og pro økologisk jordbruks tilhengere venter nå spent videre utvikling.

Kilde: GMWATCH , Disclaimer

Copyright Bjørn J Øverbye 2016 ,

Miljø & Helse: Miljøgifter skaper kreftsykdom. Gjør noe med saken. Go green!!

All forskning bekrefter: Det er bevist at vi lever på en stadig mer forurenset planet der vi er henvist til giftholdige matvarer, vann, luft og miljø som skaper kreft og mange andre sykdommer! All erfaring tilsier: Du kan fortsatt gjøre noe med saken allerede i dag! Les dette….

En mer forurenset planet skaper stadig sykere mennesker.

Toxic planet.

Toxic planet.

I siste blogginnlegg tok vi for oss miljøgifter og kreft. I en utredning laget av   det Internasjonale Byrå For Kreft Forsking for WHO (Verdens Helse Organisasjon) oktober 2013 sies det klart at luftforurensninger er en viktig årsak til kreft. Andre forhold samme byrå også anser som årsaker til kreft er:  infeksjonssykdommer, exohormoner (1), kosthold, alkohol, høyt inntak av rødt kjøtt, ferdigmat, inaktivitet og overvekt.

En annen og meget viktig organisasjon er PSR (Physicians for Social Responsibility) som fikk Nobelprisen i 1985 lister opp følgende kilder som årsak til kreft: sprøytemidler i jordbruket, skogbruk og hagebruk. Avfall fra gruvedrift, oljeboring, petrokjemisk industri. På deres nettside heter det om industrien : ”slike industrier sender milliarder av tonn av avfall ut i naturen hvert år”. Andre kilder er kreftfremkallende stoffer i bygningsindustri, malingsprodukter, møbler og innpakningsmateriale for matvarer. Forurensing fra bensin og dieselbiler og fra kullfyrte anlegg og ovner i private hjem.

Obama advarte mot økt kreftfare pga forurensing.

Obama for renere miljø!

Obama for renere miljø!

I 2010 nedsatte president Obama en komité som uttalte følgende:” betydningen av miljøfremkalt kreft er betydelig undervurdert! ” Presidenten innrømmet altså synder på vegne av befolkningen, men industriens vilje til å gjøre noe med dette er et helt annet problem!

Tall fra Statistisk Sentral Byrå (SSB) fra 2014 viser at investeringer for å begrense miljøskader fra oljeindustrien utgjør mindre enn 1% av investeringene ved drift, med andre ord meget lave investeringer. Investeringene er ikke økt fra ett år til et annet. Hva angår bergverksdrift gikk miljøinvesteringene ned !! Olje-raffinering, farmasøytisk industri og kjemisk industri reduserte sine investeringer til miljøverntiltak fra 2013 til 2014. Av det som brukes av miljøtiltak går mesteparten i dag til drift av eksisterende tiltak og ikke nyinvesteringer. Det blir med andre ord ikke vesentlig bedre skal man bruke SSB tallene.

Samtidig med dette sier STAMI (Statens Arbeidsmedisin Institutt ) i sin utredning 4/07 følgende: ”Miljøfaktorer er hovedårsaken til de fleste kreftsykdommer.”

I 2015 budsjettet har regjeringen satt av 50 millioner til forskning  for miljøtiltak for industrien. Dette er meget sparsomt og vil ikke løse viktige problemer.

Forbrukermakt: gjør noe selv – i dag!

Trendy: urban farming!

Trendy: urban farming!

Hva betyr alt dette for deg ? Forskere er enige. Den viktigste årsaken til kreft er i dag forurensninger på arbeidsplasser og det alle borgere får i seg fra urent vann, forurenset luft, og giftstoffer i matvarer. Hva kan du gjøre med dette? Du kan selvsagt gjøre noe med dette. Vann kan renses med omvendt osmose. På den måten kan du fjerne de fleste miljøgifter i vann.

 Hva angår maten kan du kjøpe mest mulig økologiske råvarer. Slike råvarer kan kjøpes fra økologiske leverandører som et abonnement. Og du  kan som forbruker også gå til supermarkeder og nærbutikker og be de ta inn mer økologiske matvarer. Dette kalles forbrukermakt. Alle vil selge. Spør mange nok etter sunne matvarer så kommer det i hyllene. Handelsfolk er hverken dumme uvillige. Men når ingen spør etter økologiske matvarer så skjer det ikke noe med det som plasseres i hyllene. Slutt derfor å klag: bidra til endring ved å få økologisk mat inn i butikkene.

Husk videre: Det er ikke Erna, Bellona, Naturvernforbundet, Helsedirektoratet og ekspertise som kommer til å redde deg personlig. De jobber langsiktig, du må starte i dag. Det er du som skal redde deg! Du har forbrukermakt. Du kan bruke tid for å redde planeten ved å kjempe for ditt lokale miljø. Du kan be politikere rense miljøet. Du kan kjøpe økologisk mat. Forstår du ikke dette vil ditt liv bli styrt av tilfeldigheter og du blir et offer for egen mangel på besluttsomhet.

Lær av BrexitDet som endret politikken var forbrukermakt og velgermakt der aktivister via Twitter, Facebook og andre sosiale media fikk folk til å skjønne at forbrukere har makt om de bare bruker den!

Lær å dyrke egen giftfri mat!

Trendy: urban farming

Trendy: urban farming

Har du en hageflekk begynn også å dyrke egne vekster. Har du mer jord dyrk mer for eget bruk og salg og begynn med egen kjøttproduksjon. Gris er enkelt å fremavle og økologisk grisekjøtt fra frittgående gris foret på rene råvarer, er ikke helsefarlig i motsetning til industri-gris som er et sykt dyr fremavlet under klanderverdige forhold. På beskjedent areal kan du etablere økologisk hagebruk og dyrke bær, epler, erter, kål, poteter, gulerøtter, rabarbra  osv. Bor du slik til at du kan ha husdyr og har areal nok kan du årlig  fremavle gris for hjemmeslakt eller du kan  bli selvforsynt med økologiske egg og hønsekjøtt fra egen hønsegård med frittgående høner. .

Mel kan kjøpes fra bønder som dyrker korn dyrket på usprøytet mark. Fisk  kan fiskes i vann og hav og om høsten kan det jaktes og  du kan sanke bær.

Tilbake til bedre dager.

Trendy: dyrk egen giftfri mat

Trendy: dyrk egen giftfri mat

I dag har Norge Europas sykeste befolkning som bruker mest helsetjenester. Det er mange årsaker til dette, men stadig flere eksperter, kritiske forskere og forfattere ser en sammenheng mellom helseforfall og forfall i matvarenes kvalitet, næringsinnhold  og forekomst av miljøgifter. Ved overgang fra giftfrie matvarer skjedde det et helse-frafall. Vil du lese mer om dette anbefales ernærings-forskningen til Weston Price om den sykdomsfrie urbefolkninger før 1930, beskrevet i klassikeren: Nutrition and Physical Degeneration. Du kan også gå inn på Nettsiden til Price Pottenger Nutrition Foundation og lese om sammenhengen mellom helse og kosthold. Dette er positiv informasjon som forteller deg hva du kan gjøre for å skape bedre helse ved sunnere, giftfri mat. Det er ikke bare nok å stadfeste et problem: man må også ha en løsning.

Er kreftgåten løst ?

Det kan synes å være rett å hevde at kreftgåten langt på vei er løst.  Store tunge forskningsmiljøer verden over er enige: Det er en klar forbindelse mellom kreftsykdommer og arv, livsstil, nytelsesmidler, radioaktivitet, miljøgifter, legemidler, mikrobiologi, stress osv. Bevisene er gode nok og er nok til å forklare de fleste kreftsykdommer. Når vi vet at det er slik, så vet vi svarene: Lev giftfritt. Krev giftfritt miljø. Kjøp giftfrie varer. Bruk forbrukermakt. Minsk derved sjansene for å utvikle kreft.

1.Xenohormoner= kjemiske miljøgifter som likner hormoner eller hormoner fra urin hos personer som bruker kjønnshormoner eksempelvis p-piller og hormoner for overgangsalder og som kommer ut i kretsløpet via kloakken.

 

Copyright Bjørn J Øverbye 2016

Vår blogg anbefaler å bidra til å sikre dyr’s rettigheter ved å støtte NOAH .

Disclaimer

Mat=Helse: Kolesterolsenkende og hjertestyrkende effekter av vanlige matvarer!

Mat for livMange helt vanlige matvarer har gunstige helse-effekter dersom de inntas regelmessig.De må selvsagt  være frembragt giftfritt (= økologisk).Her er noen vanlige matvarer du kan spise for å få bedre  hjertehelse helse og senke kolesterol.

 • Epler: innhold av pektin kan øke andelen av det gode kolesterolet(HDL-kolesterol)
 • Artisjokk: Inneholder cyanocider som aktiverer lever og derved senker kolesterol-nivåer i blodet.
 • Ølgjær: Inneholder Folinsyre (Vitamin B6) med gunstig effekt på opptak av B12 og nervesystemet.
 • Bokhvete : Inneholder mer av aminosyren L-arginin enn de fleste andre kornsorter. L-Arginin har gunstig effekt på blodsirkulasjon og blodtrykk. Det er dessverre ikke nok mengder i bokhvete til å ha medisinske effekter hos syke, men litt kan det bidra.
 • Gurkemeie : Kurkumin senker kolesterol like bra som enkelte legemidler dersom det inntas i store nok mengder ,hver dag over tid.
 • Guarkjerne-mel: Inneholder stoffer med gunstig effekt på galde-produksjon.
 • Yoghurt: Inneholder visse melkesyrebakterier som kan senke innhold av kolesterol i blodet.
 • Hvitløk: Kan  senke kolesterol og fjerne kalkdannelser i blodårene og regulerer innhold av fett i blodet!
 • Laks: Vill-laks fri for miljøgifter er rik på Omega-3.Dessverre er havområdene rundt de fleste land nå så forurenset av miljøutslipp fra oljeindustri og avfall som dumpes i sjøen av selv vill-laks  fanget i land-nære områder kan være forurenset. Det er derfor bedre å spise Haiolje fra MedicMarine som trolig er den reneste Omega-3 oljen på markedet.
 • Lammekjøtt: Rik på L-carnitin som styrker muskulatur ,herunder hjertets muskulatur. Det er tvilsomt om lammekjøtt har nok L-Carnitin til ha effekt hos hjertesyke.
 • Linolje ,Rapsolje, Sesamolje og Olivenolje: disse planteoljene er rike på flerumettede fettsyrer som senker fettinnhold i blodet.Dersom oljene brukes til steking blir de oppvarmet og det dannes giftig transfett.
 • Mandler: Inneholder flere virkestoffer som senker kolesterol.
 • Appelsiner: rik på naturlig vitamin C som hjelper til å senke kolesterol .Inneholder også andre kolesterolsenkende stoffer.

Copyright Bjørn Johan Øverbye 2016

Disclaimer

 

Mat=medisin: Forskere hevder at hvitløk hemmer og dreper kreftfremkallende bakterier i mage og tarm!

Forskere hevder at hvitløk og løk kan forebygge utvikling av kreft i mage og tykktarm.Her er noen vitenskaplige fakta du kan dra nytte av.

kreft-løk1Hvorfor løk kan forebygge kreft? En interessant forklaring er at løk og i særdeleshet hvitløk inneholder bakteriedrepende kjemikalier. I det store oppslagsverket Botanical Influence on Illness av professor Melvyn R Werbach og naturlege Michael T Murray er det referert til ulike forskningsrapporter om løkens evne til å drepe en rekke mikrober.

Blant annet referer de til et forsøk der man kurerte 75% av pasienter med hjernehinnebetennelse ved hjelp av daglig inntak av 30 gram hvitløk, mens bruk av antibiotika i tillegg kurerte 80% av pasientene. Dette forteller at de kjemisk aktive stoffene i løk har evnen til å trenge inn i hjernen som er det stedet i kroppen som er vanskeligst tilgjengelig for antibiotika-terapi.

Hva har så dette å gjøre med kreft? En av de største oppdagelsene i kreftforskningen er at mikro-organismer kan fremkalle kreft. Forskere kjenner allerede navnet på flere kreftfremkallende mikrober. Her er to bakterier som man i dag vet kan bidra til utvikling av kreft og som hvitløk er kjent for å hindre veksten av/drepe-.

Heliobacter Pylori (magesårs bakterien) er kjent for å bidra til magekreft .Interessant nok har hvitløk nettopp evnen til å forebygge magekreft. Og videre er det bevist at hvitløk kan drepe Heliobacter. Derved har vi en mulig forklaring på hvorfor hvitløk kan forebygge magekreft.

Mat for livStreptococcus – bovis bakterier og andre mikrober er satt i forbindelse med utvikling av kreft i tykktarmen. Hvitløk er kjent for å kunne redusere colon kreft og samtidig er hvitløk kjent for å redusere veksten av slike mikrober .Det må poengteres her at den offisielle medisinske holdning er at hvitløk ikke forebygger kreft.PÅ nettsiden til National Caner Insititute  an du lese mer om hvitløk og kreft.

Man må imidlertid ikke være så naiv at man tror at om man lever usunt ellers og så spiser hvitløk har man løst et problem!! Man må absolutt tilstrebe et sunt levesett: økologiske matvarer, minimalt med alkohol, unngå tobakk, holde seg unna miljgiter og tilstrebe et stressfritt levesett; da er hvitløk av nytte.Lever man usunt,konsumerer store mengder alkhol, mye rødt kjøtt, forurenset fisk ,hvitt sukker, røyker, lever et stressende liv, bruker  mulig kreftfremkallende legemidler mm,da er det klart at rådene om hvitløk ikke er av nytte!!

Sunn matVi oppfordrer lesere til å jakte på  kunnskaper om et helse-fremmende levesett og bruk av økologiske matvarer  med kreftforebyggende  virkning. Jo mer du lærer om dette ,jo mindre blir du et offer for omstendigheter og jo mer lærer du å bidra til å ta vare på egen helse. Husk: Tilgang på usprøytede økologiske matvarer til overkommelige priser, rent vann, ren luft og et giftfritt miljø er basis for god helse og derfor  en menneskerett. Når mat og miljø påskynder/fremkaller kroniske sykdommer er det i aller høyeste grad et politisk agenda å beskytte oss mot sykdomsfremkallende ytre faktorer. Hva gagner penger oss om vi ikke har god helse?

NB!!Har du kreft følg  legers råd med hensyn til legemidler og kosthold.

Copyright Bjørn J Øverbye 2016

Disclaimer