Forskning: Kan vitaminer » vaksinere oss» mot infeksjoner???

 
Kan store nok doser av vitaminer brukes for å bygge immunsvaret og derved redusere behovet for antibiotika ?? I en tid da leger nå frykter at de fleste mikroer er i ferd med å bli resistente , kan det være fornuftig å se på en gammel, velprøvd erfaring: Å bygge immunforsvar slik at mikrober ikke får fotfeste når de først besøker vår kropp. Med andre ord: en slags ”naturlig vaksine” ved bruk av stoffer naturen selv lager for å beskytte seg mot angrep utenfra…(del 1)
 

 

 

 

 
Litt historie om infeksjoner og vaksiner.
På 1860 . . .

Denne artikkelen er kun for betalende medlemmer i "Mind Your Health Club".

Mat for liv

Bli medlem her  -  hvis du allerede er registrert så må du først logge inn med ditt brukernavn og passord for så å oppgradere ditt medlemskap her eller klikk på Bli medlem knappen til høyre for å oppgradere.

Forskning: Influensa – en diagnose, men over 40 ulike årsaker!

Her er 11 ting du trolig ikke visste om Influensa og som kan være av stor nytte når du vet det.

  1. Influensa er en samlebetegnelse på infeksjoner som angriper luftveiene og kan gi fysisk ubehag og hos meget medtatte personer kan lede til uventet død. Influensa diagnosen stilles ut fra symptomer og blodprøver legen må ta for å forstå hva som fremkaller sykdomstegnene/symptomene.
  2. Denne artikkelen er kun for betalende medlemmer i "Mind Your Health Club".

    Mat for liv
    Bli medlem her  -  hvis du allerede er registrert så må du først logge inn med ditt brukernavn og passord for så å oppgradere ditt medlemskap her eller klikk på Bli medlem knappen til høyre for å oppgradere.

Forskere og miljø-aktivister avslører at Zika-virus epedemien i Brazil er en mediabløff !

Sjokknyheter. Epidemi på gang! Ifølge media har Zika virus epidemien i Brazil fremkalt fosterskade hos 3893 barn, 49 døde. Opprørte spesialister har uttalt seg til media seg om hvor farlig dette er. Men velmenende ekspertise og ærlige journalister ser ut til å ha blitt ført bak lyset av kyniske politikere og industriforetak  i Brazil. Her er nyhetene helseminister Bent Høie og norske media ikke fikk med seg:

Miljøbevisste forskere har avslørt «noe» du bør vite om…

zika7Leger fra Red Univeristaria de Ambiente et Salud , en aksjonsgruppe startet av miljøbevisste akademikere /leger/ forskere og sivile personer med utgangspunkt i Universitetet i  Cordoba i Argentina har informasjon du bør vite om: Gruppen har hatt som oppgave å overvåke og rapportere helseskader som har kommet i kjølvannet av ukontrollert misbruk av giftige sprøytemidler i landbruket og bekjempelse av mygg-overførte sykdommer! Gruppen har vært i arbeid siden 2010 og på nettsiden kan de som leser engelsk og helst spansk lese følgende:

Helseskadene som Brazilianske myndigheter har påstått er fremkalt av infeksjon fra Zika Virus har ingen ting med dette viruset å gjøre. Helseskadene har oppstått i områder der det de siste 18 måneder har vært drevet intensiv sprøyting fra fly med larve-giften Pyriproxifen som lages av Sumitomo Chemicals, en ”strategisk partner ” av kjemikaliegiganten Monsanto.

Miljøgift i luften og drikkevann skader befolkningen!

zika2Dette har ifølge gruppen miljøbevisste forskere og aktivister vært kjent i lang tid før Zika virus historien kom i pressen. Men hva er forbindelsen til Zika viruset ? I 18 måneder har den Brazilianske regjeringen betalt firmaet Sumitomo Chemicals for å spraye store områder med larve-giften Pyriproxifen fra fly for å utrydde larver fra moskito som sprer Dengue Feber og det egentlig ufarlige Zika-viruset. Regjeringen har også tillatt at giften ble tilsatt drikkevannskilder!!

Som følge av den massive sprayingen og tilførsel av giften til drikkevann er 3893 barn født med hjerne-defekter i områdene der sprøytemidlene åpenbart brukes liberalt og uten kontroll har 49 av de 3893 barna dødd og av disse 49 døde var bare 5 infisert med Zika- viruset.

Zika viruset er ufarlig hevder forskere som vet bedre.

zika5Videre har forskningen til miljøaktivistene /lege/ akademikerne brakt på det rene at i flere områder i Sør og Latin Amerika har inntil 75% av befolkningen vært infisert av Zika-virus uten at det noen sinne er påvist fødselsskader hos fostre. Kun i områder der det er sprayet gift  fra fly  eller der giften er tilført drikkevannet er det påvist skader. Det larvedrepende, genskadelige stoffet Pyriproxifen fra Monsanto-partner Sumitomo Chemicals  er altså ifølge forskerne selve kilden.

Ifølge flere miljø- bevisste leger/forskere /akademikere og sivile aktivister i ulike land kan det synes som om den Brazilianske regjeringen vil få media i eget land og verdenssamfunnet til å ”se feil vei” dvs. ha fokus på et ufarlig virus for å dekke over ukontrollert /massiv bruk av det giftige sprøytemidlet Pyriproxifen fra Monsanto partner Sumitomo Chemicals. Det har også blitt spekulert på om dette er en planlagt media-manipulasjon for å spre frykt for så å tilby vaksine mot Zika-virus på verdensbasis, med andre ord skape frykt for noe som det ikke er grunn til å frykte.

Copyright Bjørn J Øverbye 2016

Disclaimer

Marietistel: naturens «vidundermedisin» for leversykdom og bakrus ?

Leveren er kroppens sentrale avgiftningssentral, hormonaktivator, proteinprodusent, sukker-regulator , fettregulator og energi forøker. Når din lever er skadet av dårlige matvarer, giftstoffer, overbelastet av legemidler du må ta for å dempe sykdomssymptomer, hva skal du da gjøre? Kan Mariatistel være en mulighet?

Ugress som helbreder ?

MARIETISTELSilybum_marianum01Mariatistel er for bonden et helt vanlig ”ugress” han helst ikke vil ha i sin åker. Men for den som vil ha bedre lever er dette en plante med nesten ”magiske egenskaper” du bør lære deg mer om.

Den romerske legen Plinius skrev for 1900 år siden at tistel var et utmerket middel for leversykdommer. Dette hadde han lært av naturleger som hadde brukt planten lenge før den romerske legen satte erfaringene ned på en papyrusrull og gav kunnskapen videre til sine elever. Munker i middelalderen som kunne latin leste om dette å fortsatte å bruke de for å hjelpe syke som kom til klostrene. For å kunne anvende urten ble den nå døpt til Marietistel og sagt at den var velsignet av selveste Jesus mor: Jomfru Maria!

Sannsynligvis ble det brukt av helbredere fra det romerne høyst urettvist kalte ”barbarer” og ”usiviliserte”, og som kirkens overtroiske menn i den mørke Middelalder kom til å se på som ”djevelens barn ”. En arv som dessverre høyst urettvist ble overtatt av en del moderne, men uvitende moderne mennesker.

Marietistel: vidunderkur for syke lab-rotter!

Tross skepsis overfor naturen: Mariatistel virker. I et forsøk utført i Tyskland fikk rotter en gift som dreper leveren. 100% av alle dyrene døde innen 130 dager. 70 % av de som fikk mariatistel overlevde. Slett ingen dårlig medisin ingen kjemisk industriprodusert medisin kan etterlikne.

Tyske leger har senere utført 200 vitenskaplig forsøk som bekrefter at mariatistel kan beskytte, rense og regenerere din lever!

Bra for leversyke og de med bakrus?.

VINI et annet forsøk fra 1992 ble 2637 pasienten med leversykdom slik som fettlever og skrumplever tilbudt mariatistel som medisin. Etter 8 uker var 63% av de syke blitt fysisk bedre, mindre helseplager og blodprøver viste nedgang på 43% i lever-enzymer som siver ut i blodet når leverceller dør. 56% av pasientene opplevde at deres forstørrede, syke, oppsvulmede lever hadde begynt å gå tilbake til normal størrelse!

En av de viktigste årsaker til leversykdom foruten miljøgifter og sterke legemidler er uten tvil alkoholmisbruk. I en tysk undersøkelse fikk 166 alkoholikere med leverskader 420 milligram tørket mariatistel hver dag. Etter bare en uke begynte leveren å fungere mer normalt! I en annen undersøkelse ble 29 alkoholikere gitt samme behandling og innen 2 måneder var det markant bedring!

Marietistel bra for hepatitt.

drunken-manEn meget bekymringsfull lidelse er leverbetennelser fremkalt av alkohol, giftstoffer, virus, parasitter eller mikrober av annet slag. Hepatitt (det latinske navn for leverbetennelse) kan skade pasienten helse og fremkalle en rekke en rekke senfølger. Hepatitt er hyppig blant narkomane og mange turister på reise til fattigere land med dårlig hygiene får virus-hepatitt. Hva skjer når slike får mariatistel-medisin? Vel du gjettet det. I en undersøkelse utført av leger i Firenze i Italia observerte man at pasienter med hepatitt ble bedre!

Kilder.

Albrecht M.Zeitschrift Klein. med 47(2)1992,87-92                                                                                                               Feher J:Orv.Hetril130(51)1989,2723-7                                                                                                                                   Ferenci R J.hepatol 9,1989. 105-113                                                                                                                                  Grossmann M American Journal of Gasto 90(9)1995,1500-03                                                                                                      Kieswetter E. Leber Magen Darm7,1977,318-23                                                                                                             Mascarella S:Current Therapeutic research 53(1)1993,98-102

Pasienter med leverbetennelse eller  skrumplever  må selvsagt forholde seg til råd fra skolemedisinske leger og drøfte med sin lege om det er bra å bruke Mariatistel i tillegg til industri-fremstilte legemidler. 

Copyright B.J Øverbye 2015

Disclaimer

Autisme: ny teori påstås å gi håp om et bedre liv.

Del II. Ved undersøkelser av hjernen  hos autister oppdaget forsker Brett Cohen skader som han satte i sammenheng med forhøyede mengder av GABA (gamma–amino-smørsyre) ammonium (NH3) i plasma hos pasientene. Cohen fant også genforandringen som ledet til problemet…

Brett Cohen fremsatte da en teori om at de høye mengdene GABA fremkalte de fleste symptomene som opptrer ved autisme. Han mente også at den høye mengden av ammonium hemmet enzymet GABA-T som skal nedbryte GABA i lever. Derved oppstår det både høye verdier av GABA og ammonium. Den biokjemiske defekten resulterte også i at GABA ble ufullstendig nedbrudt og at dette ledet til økning av stoffet propionsyre og meta-malon syre (MMA).

Kirurgen  Andrew Wakefield påviste ved objektive målinger høyere verdier av MMA  hos autister enn hos friske. MMA er interessant fordi det også øker når man har for lite vitamin B12 i blodet, kan da B12 være enda en faktor i dette pusle-spillet spurte WakefieldWakefield fremsatte senere en teori om at økningen av MMA var fremkalt av defekt opptak av B12 i barnas tarm.

Cohen`s  forklaring på MMA har derimot ingen ting med Andrew Wakefields B12- mangel teori å gjøre fordi han linker høy MMA med økt GABA, mens Cohen krediteter Wakefield for hans målinger. I 2004 lyktes det Cohen å identifisere gendefekter hos autister som kunne forklare defekten i GABA omvandlingen og derved økt MMA uten å trekke inn vaksiner i det hele tatt!

CorpusCallosum3dGABA er en hemmende nevrotransmittor. Høye verdier leder til skader på Corpus callosum i hjernen, ett av sentrene for kognitive evner, tale og intelligens. Ifølge Cohen kan disse skadene i hjernen forklare visse av de typiske kjennetegnene ved autisme.  GABA teorien ser ikke ut til å forklare alle sider ved  autisme. Det kreves mer forskning, men det gir i det minste håp om at ikke alle sider ved gendefekter er upåvirkelige. Siden norske biokjemikere og genforskere er i verdenstoppen burde dette være et område der myndighetene kan gi mere penger for å hjelpe våre eminente forskere til å øke vår forståelse og i neste omgang hjelpe personer med autisme. Mer forskningsstoff i del III.

Copyright Bjørn J Øverbye 2015

Dsiclaimer

Parasitter og mentale lidelser! Bør vi endre oppfatning av sykdommers årsaker..enda en gang?

Psykisk lidelse blir av de fleste leger og pasienter oppfattet som et «tenkeproblem» som kan løses ved samtaler eller legemidler som endrer hjernens kjemi.Men hva om inntil halvparten av alle psykisk syke egenlig lider av infeksjoner i hjernen?  Frank Strick,leder av The Research Institute for Infectious Mental Illness i Snata Cruz ber oss alle tenke på nytt!!

Parasitter og mental sykdom,kjent men ofte oversett!!

I en  sjokkerende artikkel fra 2004 tar  Frank Strick opp et velkjent tema blant de få som vet: Mental sykdom som resultat av parasitt-infeksjoner.Dette er  ikke nytt.Det har vært kjent i medisinens historie i over 500 år at infeksjoner med parasitter slik som syfilis-spiroketen totalt endre den sykes personlighet og etterhvert kan gi alvorlige hjerneskader med påfølgende død.Også andre parasitter som Borrelia,tuberkulose har lenge vært kjent i medisinens historie for å skade offerets hjerne.Men i vaksinene og antibiotikaens tidsalder synes leger å ha glemt fortidens erfaringer mener Strick.

For tross antibiotika og bedre hygiene,  er det  ikke vår tid mindre farlig nå enn den gang da hygiene var dårligere! Denne gangen er scenariet endret. Nøkkelord er masseforflytning av mennesker via turisme,handelsreiser og innvandring mellom  ulike land ,hvorav mange land har dårligere hygiene .Katastrofe og krigssoner  er høyrisiko-soner for mange sykdommer ,mennesker i disse områdende er særlig utsatt og trenger verdens-samfunnets hjelp.

Et annet bidrag til smittespredning er vår livsstil.Majoriteten av mennesker lever nå i tett befolkede  bysamfunn  der vi daglig har nær kontakt med mennesker i butikker,på trikk,tog,fly, skoler,jobbsituasjon og i bområder. Jo nærmere vi er hverandre jo lettere sprer  parasitter seg .Friere sexualitet og prostitusjon uten bruk av kondom baner veien for seksuelt overførte parasitter!

Vanlige ubehandlede infeksjoner kan lede til psykiatrisk sykdom.

Krig= parasittenes fest!

Krig= parasittenes fest!

Parasittenes tid er ikke over; den er i sin blomstringsperiode !!Man kan  lese i bøker om smittesykdommer at infeksjoner med herpes II,difteri,lungebetennelse-bakterien, malaria, legionella-mikroben, chlamydia/TWAR, HIV -virus og streptokokker kan  endrer hjernens virkemåte og leder til psykiatriske diagnoser!Bør vi ikke da sjekke alle som kommer inn på psykiatriske sykehus for parasitter ?? spør Stricker.

I en undersøkelse fra USA viste det seg 65% av alle pasienter med bendelorm(tapeworm) led av psykiatriske lidelser som uforklart depressjon eller psykose!Bendelorm var i følge undersøkelsen  hyppigere i grupper av imigranter  fra land med dårliger hygiene.

I en annen undersøkelse utført av doktor J Packmann ved Yale Univeristet i 1994 viste det seg at 24% av 1300 personer som var smittet av trikiner led av psykisk sykdom.Trikiner forekommer hos svin,villsvin og hest.Observasjoner av at bedervet svinekjøtt kan spre sykdom ha vært forklaringen på hvorfor  flere religioner forbyr sine tilhengere å spise svine- kjøtt. Gamle Testamentet og Koranenes forbud mot  svinekjøtt som menenskemat har kommet fra menneskers evne til å observere hva som skjer når man ikke overholder visse hygieniske regler.Det skader ikke at slike observasjoner tas med i religiøse bøker.Det må ansees som en klar fordel at ulike religioners prester har intersse for praktiske spørsmål vedrørende hygiene og kosthold!

Katter er også et problem.

toxoplasma-gondii-suicideVisste du at en vanlig katteparasitt Toxoplasma gondii som lett smitter mennesker kan gi opphav til schizofreni ??.I en undersøkelse utført av Rockefeller Instituttet viste det seg at i en undersøkelse  mentalt handicappede i Tyskland hadde  42 % Toxoplsma gondii antistoffer i blode.Dette er sikkert bevis på at parasitten finnes i kroppen.Enda mer forunderlig: En del legemidler som Haloperidol og noen andre midler som kan lindre schizofreni og bipolare lidelser viser seg å hemme formeringen av Toxoplasma!! Det legene  først trodde var et anti-psykotisk middel er altså et antibiotika mot  den parasitt-fremkalte variantene sykdommene. Kan det være forklaringen på hvorfor noen blir reelt bedre av  haloperidol ,mens andre ikke reagerer på det?

Vil du vite mer følg med i vår spennde reise i Parasittenes verden.En hyldest til det fantastiske og ofte underkjente  arbeidet som gjøres av parasittologer, mikrobiologer, infeksjonsleger,hygienikere  og økologer som gjøres over hele verden.

Kilde for denne artikkelen: Frank Strick: Micro-organisms and Mental illness, Nexusmagazine, June-July 2004. og The Role of Infections in Mental Illness av same for fatter.Stricker kan kontaktes på riimi@gawab.com

Copyright Bjørn J Øverbye 2015

Som alltid, les vår disclaimer.