Energi-medisin og Anti-Aldrings terapi. Noe for deg?

Mange forskere mener at nøkkelen til et sykdomsfritt, langt liv ligger i energi-medisin. Noen av disse jobber med romfarere, idrettsfolk og noen av verdens rikeste.  I 2015 var jeg foreleser ved Anti-Aldrings konferansen og konferansen for Energi Medisin i Las Vegas. Her er noen ting jeg plukket opp ved samtaler med leger og forskere på konferansen som kom fra slike miljøer…

Evidens Basert Vitenskap: Fakta før teorier.

Samle på fakta-

Denne Nettsiden har mye stoff om lavt stoffskifte fordi all utmattelse og dårlig helse stort sett er mange på biologisk celle-energi. Alle levende celler i kroppens trillioner av celler er små kraftverk som lager elektrisk energi av frie fettsyrer og glukose. Dette er bevist av Nobelprisvinnere siden 1920 tallet og er hva man kaller evidens basert vitenskap(EBV) eller ganske enkelt vitenskap.

EBV innen medisinen  kalles EBM  og adskiller seg ikke fra vanlige krav til vitenskap. Medisin er og blir bare vitenskap dersom den bygger på fakta og rasjonell tenkemåte og  ikke er en ubekreftet teori, men en vitenskaplig forståelse bygget på observasjoner . I medisinen betyr dette at leger har hentet  fakta /data ved samtale med syke, kjemiske eller elektriske målinger og bruk av fotografiske teknikker (Røntgen, MRI, høy-Volt foto teknikker med mer).

EBM må aldri forveksles med en bestemt målemetode for å teste legemidler, det er en helhetlig måte å drive vitenskap på. Dessverre er langtfra all vitenskap og legegjerning god vitenskap.

Energi = Liv!

Mitokonsdrium.

Ut fra slik vitenskap har Nobelprisvinnere forstått at i alle celler hos levende organismer  lages av små encelle-organismer, kalt mitokondrier, som lever inne i organismens egne celler.

Disse cellene inne i cellene er nær beslektet med Kolibakterier og ifølge professor Lynn Margulis (1) studier har disse bakteriene smeltet sammen med encelleorganismer i en gang i tidens morgen og som takk for husly har de hjulpet verten til å lage mer energi. De nye gjesten kalles i dag mitokondrier og finnes i alle celler og deres oppgave er ved å omdanne frie fettsyrer og glukose verten fanger opp og nedbryte disse stoffene til frie, energirike elektroner som så heftes fosfor og blir til stoffet ATP. Derfor kan forskere i dag beskrive mitokondrial energiproduksjon med både kjemiske og elektriske parametere.

Du er et bio-elektrisk kraftverk.

Liv=energi

Når ATP forlater mitokondriene omdannes de til ADP og  avgir de sine energirike elektroner og bidrar derved til cellenes elektrisk livsenergi. Når du leser på nettet kalles denne energien kjemisk og symboliseres med ulike enheter fra det vi kaller termofsyikk. Men det man ikke forteller deg er at energien som frigis er elektrisk og elektroner som forflyttes lager magnetisme. Altså er din livsenergi elektro-magnetisk  noe som ble erkjent og målt på 1920 tallet.

Det som er riktig ifølge lærebøkene på universitetet er at energien i cellene stammer fra kjemiske stoffer og er bundet til kjemiske stoffer, men en viktig del er utelatt: nemlig at kjemiske reaksjoner som  skjer på atomnivå og som kan kan beskrives ved kvantefysiske likninger i essens  er elektro-magnetisk fordi man forflytter  energirike elektroner!!

Den totale summen av alle: produksjon og transport av kjemisk- elektro-magnetisk energi celler er det som gjør cellene i stand til å utføre arbeid: det vi kaller metabolisme eller stoffskifte. Stoffskifte er ikke et fenomen vi kan måle ved å ta hormon-prøver, vi kan bare måle det ved å måle cellenes arbeidsevne !

Om Hormoner og helse.

Hormoner slik som tyreoidkjertelens hormoner regulerer aktiviteten til mitokondriene og gjør de dels flere og dels mer aktive, men man kan ikke måle hormonmengden og si at denne er et mål for stoffskifte. Det er kun en av mange forhold som styrer cellenes energiproduksjon.Til nå er det avdekket rundt 12 ulike forhold (Øverbye 2016) som regulerer cellenes energiproduksjon, noe man kan lære om ved å komme på mine foredrag om sykdommer som oppstår som en konsekvens av redusert evne til å lage energi.

Helse = Total sunnhet på alle plan.

Energimåling med Vedapulse

Når man forstår dette blir det å forebygge sykdom som betyr å vedlikeholde cellenes energiproduksjon. Er man alt syk så blir det viktig å gjenskape cellenes energiproduksjon slik at de kan ivareta kroppens selvhelbredende evne,  for ingen lege har til dags dato forstått hva selvhelbredelse er, alt vi forstår er hva som fremmer det og hva som hemmer det. Hvordan trillioner av celler samarbeider som et symfonisk hele for å regenerere skadet og sykt vev og i prinsippet kan helbrede enhver lidelse er fortsatt et uløst mysterium.

Nerver + hormoner regulerer energiproduksjon.

Kosmonauter bruker energimedisin!

Men for at dette skal være mulig må det tas en reservasjon: Kroppens nervesystem og kjertler må ikke være fysisk-skadet slik at de ikke selv kan regenerere. Skjer det mister kroppens sin viktigste selvregulerende mekanisme; nemlig nervesignaler og hormoner. Derfor må mennesker med eksempelvis skadet tyreoidkjertel ha tilskudd av thyroidhormoner: men behovet avhenger av hele kroppens sunnhet og arbeider med alle andre faktorer for helse vil behovet for thyroidhormon-tilskudd bare bli en brøkdel av hva de trenger som ikke ivaretar cellenes levedyktighet ved andre forhold.

Får for mange hormoner eller …?

Debatten om hvor mange som trenger thyroidhormoner og mye thyroidhormon man trenger  er således ikke en enkel debatt. Mange som burde ha hatt hormoner får det ikke, noen som får hormoner kunne med bedre cellehelse sluttet med hormoner! Det finnes gode beviser for dette.

De som til sist vil måtte ha  thyroidhormoner; blir  de som har operert ut hele eller deler av tyreoidkjertelen

VedaPulse helseindeks

på grunn av kreft eller ubehandlet betennelse i kjertelen som har ødelagt den. Dernest er det de som er født med underutviklet kjertel som vil måtte ha hormon hele livet. Og endelig er det de hvis kjertel er uhelbredelig fordi den er ødelagt av kjemiske stoffer fra miljøet, radioaktivitet eller røntgenstråling eller et lite fåtall kjemikalier som brukes i behandling av alvorlige kreft-sykdommer der hensynet til kreften må veie tyngst.

Om eldre bør ta thyroid hormoner fordi deres celler og kjertler eldes er et interessant problem som hører inn under anti-aldrings medisin. Da jeg foreleste ved Anti-Aldrings Konferansen i USA i 2015 var bruk av hormoner et stort tema og det var forbløffende å se eldre mennesker som åpenbart var aldersreversert ved kosthold, trening og bruk av hormoner eller hormonliknende plantestoffer.

Yogi Lokenath 1730-1890 ! Bevis for det mulige.

Blant rike og opplyste mennesker i den amerikanske overklasse er dette et stort tema. Mange av disse var filmstjerner, idrettsfolk, leger , forskere og forretningsfolk som ville ha god helse og en problemfri alderdom.. I  MY Health Club  på dette nettstedet skal vi fremlegge noen av energimedisin forskningen slik at alle kan lese oppskriftene idrettsfolk*, de rike og romfarere bruker, men ikke snakker høyt om. Mye av det kan du selv iverksette for en moderat sum penger allerede i dag.

*)Vi har ingen holdepunkter for at norske idrettsutøvere bruker energimedisin, selv om det ikke er regnet som doping!!

NB! Denne opplysningen henvender seg ikke til syke for at de skal erstatte medisinsk terapi med energimedisin! Syke skal forholde seg til legers råd..Men alle syke og friske kan ha nytte av informasjonen for å forstå bedre hva man kan gjøre av egen innsats for forbedre helse: mentalt, fysisk og sjelelig.

Copyrigth Bjørn J Øverbye 2017

Disclaimer.

 

Forskning: Lider 40% av befolkningen av lavt stoffskifte?

 
Når du i dag leser dette vil du og sikkert din lege tro at dette er en overdrivelse fremsatt av leger som knapt nok visste hva de gjorde. Men dette er hva en av verdens fremste humorforskere og spesialister: professor på lavt stoffskifte Broda Barnes skrev i sitt biografiske hovedverk Hypothyroidisme: Den Uventede Lidelsen (1976). Barnes var bare en av mange aktede leger som observerte dette ut fra omfattende studier og erfaringer med hva som gjorde pasienter bedre.

Hva er legers oppgave?
De historiske . . .

Denne artikkelen er kun for betalende medlemmer i "Mind Your Health Club".

Mat for liv

Bli medlem her  -  hvis du allerede er registrert så må du først logge inn med ditt brukernavn og passord for så å oppgradere ditt medlemskap her eller klikk på Bli medlem knappen til høyre for å oppgradere.

Forskning: Elektrifiser innelufta og få bedre helse og humør!

Bedre inneluft fremmer ens fysiske helse. I denne artikkelen tar vi for oss hvordan du kan få bedre helse ved å bedre luftkvaliteten ved å tilføre negativt elektrisk ladde elektroner til lufta. Metoden brukes i dag over hele verden
Lyn= jordas elektroniske terapisystem.

Den største mengden lyn kommer gjerne på sensommeren når det har vært varmt en stund. Da blir det veldig varmt langs bakken og den oppvarmede og fuktige luften stiger opp. Når den kommer opp i høyere luftlag, kjøles den ned og det dannes iskrystaller. Iskrystallene begynner å falle nedover gjennom den . . .

Denne artikkelen er kun for betalende medlemmer i "Mind Your Health Club".

Mat for liv

Bli medlem her  -  hvis du allerede er registrert så må du først logge inn med ditt brukernavn og passord for så å oppgradere ditt medlemskap her eller klikk på Bli medlem knappen til høyre for å oppgradere.

Kan vi måle stoffskifte uten å ta hormonprøver i blodet?

Lavt stoffskifte (hypometabolisme) betegner en stor gruppe sykeligheter du erfarer på høyst ulike måter. Det gjennomgående problemet er grader av svekket yteevne: fysisk, mentalt og emosjonelt. Det du ønsker fra legen din er å vite: Hvor mye lavere energiproduksjon har jeg enn en frisk person? Hvordan kan dette forklares? Hvordan kan jeg bli frisk?  Vi starter med  å lære av idretts-leger.

Vi lærer hele tiden!

hypothyreosisfaceI mitt arbeid for å forstå stoffskifte har jeg søkt etter svar over alt der det er å finne. Mot slutten av mitt arbeid ved Arendal Helsesenter as  har jeg innsett at vi som leger må lære av de beste som finnes: noen av disse er idrettsleger og leger som jobber med romfarere. Disse legene har spisskompetanse vi vanlige leger bør og må lære av. Jeg jobber med saken og har alt fått kontakt med vitenskapsfolk som jobber med russisk romfartsmedisin. Vi får se hva dette bringer i tiden fremover.

Lavt Stoffskifte er ikke alltid det samme som hypothyreose!

Romfarts-medisin og biofysikk hører sammen!

Romfarts-medisin og biofysikk hører sammen!

Hva betyr det å ha lavt stoffskifte? Stoffskifte er i alle ordbøker definert som cellers evne til å utføre kjemiske arbeidsoppgaver og å lage energi. Denne prosessen kalles på latin metabolisme. Lavt stoffskifte kalles derfor hypo-metabolisme og beskriver at du lager mindre energi enn du trenger for å vedlikeholde helse og utføre dine mange arbeidsoppgaver i løpet av en dag.

Det er viktig her og nå å huske: thyroid hormon målinger måler ikke stoffskiftet i cellene ! Thyroidhormon målinger måler i en viss grad thyroidkjertelen’s evne til å lage hormoner laboratoriet kan måle og relatere til en skala der de kan si noe om verdienes plassering på en skala. Dette tallet sier legen noe om hvor verdiene dine ligger i forhold til verdier det samme laboratoriet har målt for det de antar er friske mennesker. Det er da slik; lave verdier av thyroidhormoner (T3 og T4) i blodet ledsages av fallende stoffskifte.

Problempasienter eller pasientproblemer ?

Problemet er selvsagt hvor grensen skal settes for når en verdi er «for lav«. Dette er ikke en rent akademisk debatt;men i høyeste grad en pasientproblematikk. I følge  forskere som Lowe viser seg nemlig at mange  har sykdommer som kan relateres til stoffskiftesvikt,uten at deres thyroidhormon prøver er så avvikende at laboratoriene ville kalle det terapitrengde hypothyreose dersom bare labverdiene legges til grunn.

Fire  grupper syke rammes av dette forbløffende forholdet som mange leger enda ikke har forstått: Den første er  Refetoff-syndromet ; en genetiske defekt som gjør at pasienter ikke reagerer som de skal på thyroidhormoner.

Den andre gruppen  som har en svikt cellene som ikke er genetisk og som gjør at cellene ikke reagerer  reagere på thyroidhormoner slik de skal. Det er dette doktor Mark Starr har døpt Hypothyreose Type II.

Den tredje gruppen  er pasienter som lider av Fibromyalgi og ME der det er en spesiell type Thyroid Hormon Resistens som ble oppdaget av dr.JohnC Lowe. Det er debatt om  det vi kunne kalle «Lowe-syndromet» er Hypothyreose II eller «noe annet».Siste ord er ikke sagt,men i neste utgave av boken min om Hypothyreose blir dette forsøkt forklart slik det skal !

Den tredje gruppen er pasienter med Sub Klinisk Hypothyreose  der diagnosen av mange leger  stilles uavhengig av pasientens helseplager (sic!),kun ut fra laboratorieprøver.Derved kan pasienter med betydelige terapitengende helseplager bli neglisjert fordi labtestene ikke gir pasientene medhold at de er syke nok!! Den fjerde gruppen og muligens den største er

Viktige kompenenter i ditt stoffskifte regnskap

Vi repeterer : metabolisme er betegnelse på arbeidsevne til dine trilliarder av celler og hypometabolisme. Det er ikke hypothyreose som er for lavt målte verdier av thyroidhormoner. Hypothyreose er i beste fall en av flere årsaker til hypometabolisme.

Hypometabolisme er derfor navnet en arkivskuff i  legens datasystem, der legen skal putte inn målinger og symptomer som forteller noe om at du som er syk og derfor produserer mindre energi/yteevne/arbeid enn det du trenger og hadde da du var frisk.

Er det slik for de vanlige legers data-systemer? Hvis det ikke er slik har dagens datafirmaer en spennende, givende, innovativ og meget nyttig utfordring

Det viktige er å få målt stoffskifte. Før man kan gjøre dette må vi vite noe om ulike komponenter av stoffskifte = energiproduksjon hentet fra idrettsmedisin:

RMR : (Resting Metabolic Rate) Hvilende stoffskifte. Energiproduksjonen når du har hvilt og er totalt avslappet.

TEF: Total Daily Energy Expenditure: den totale energimengde en person kan produsere i løpet av en dag.

NEAT : Non-Excercise Activity Thermogenesis: Varme-produksjon som lages når du er i ro, dvs ikke trener /ikke er aktiv.

EPOC: Excess Post Excercise Oxygen Consumption= Forbruk av oksygen etter trening/arbeid.

Ex = Excercise= energiproduksjon under aktivitet

Har du beregnet din TDEE ?

Formelen vi leter etter blir da:

TDEE ( Total Daily Energy Expenditure= Totalt daglig energiforbruk )= RMR+ NEAT + EPOC +Ex

BLODÅRERHver og en av disse komponentene kan beregnes og de er selvsagt et uttrykk for evnen til å lage energi. Når evnen til å lage energi faller  fordi du ikke lenger har nok thyroidhormon (hypometabolisme)  eller thyroidhormonene ikke transporteres slik de skal eller cellene ikke reagerer på de slik de skal ; da vil hver og en av disse faktorene bli mindre.

Videre finnes det måleutstyr og målemetoder legevitenskapen i dag råder over som gjør det mulig å få satt tall på en eller flere av komponentene og andre sider av energiproduksjonen som ikke dekkes direkte av et enkelt kaloriregnskap.Mer om dette i

Copyright Bjørn J Øverbye 2016

Disclaimer

Forbløffende fakta fra den lite kjente historien om hypothyreose!

For å forstå problemet lavt stoffskifte på grunn av hypothyreose må vi studere hvordan de beste legene i verden jobber med et problem. Det beste legene er etter min erfaring de som ut fra lang erfaring gjenkjenner sykdommer, tar prøver som bekrefter mistanken og deretter lager en behandling som er bygget på sykdommenes årsak og egenart, og følger opp pasientene til de er blitt friske. Her er historien om hvordan det hele begynte.

 

Myksødema;  det første navnet på hypothyreose.

thyroid-gland--cancerDersom du hadde oppsøkt en lege hvor som helst i Europa eller USA for 200 år siden ville legene den gang da ha forklart lidelsen som en opphopning av flegma (slim) i kroppen og forordnet ”purgative” det er avførende urter, klyster og årelating for å få ut ”dårlig blod” . Kuren hadde utvilsomt virket og fremkalt pasientens alt for tidlige død.

I 1869 foreslo den britiske legen Sir William Miller Ord[1] fra London å omdøpe tilstanden som Eva Vik led av fra flegma til myksødem. Myksødem er et moderne ord for opphoping av slim i kroppen; noe leger kunne se ved selvsyn når man obduserte liket av pasienter som hadde lidd en for tidlig død. Myksødem var dessverre ikke mer beskrivende enn flegma, det var bare mer moderne!

Det som var mer revolusjonerende var at Sir William Withey Gull[2] 4 år senere i 1873 skrev en avhandling der han forteller at han har observert at en pasient som omtales som fru B med skadet tyreoidkjertel hadde utviklet myksødem.

Gull´s beskrivelse inneholder mange gode observasjoner og det som er interessant når man leser hans avhandling er at han bruker tid på å beskrive pasientens tilstand med interesse og en god observasjonsevne som moderne leger kan lære noe av.  Her er de viktigste punktene fra Sir William Withey Gull´s avhandling[3]:

  1. Fru B’s vekt gikk opp.
  2. Hun fikk svakere muskler, begynte å reagere langsommere og ønsket å være mer i ro.
  3. Stemmen ble dypere.
  4. Tungen føltes tykkere og det ble vanskeligere å snakke.
  5. Hun ble mentalt mindre aktiv, ble uoppmerksom, men tapte ikke sin intelligens.
  6. Huden ble glattere, underhuden ble vannholdig og kinnene fikk en rosenrød farge.

Denne beskrivelsen betød ikke at legene hadde ”oppdaget noe nytt”; sykdommen de beskrev hadde alltid vært der. Det nye var at to observante leger Ord og Gull hadde beskrevet en tilstand som før hadde vært antatt å være en slimansamling (flegma), gitt det et nytt navn Myksødema og inspirert andre leger til å bli mer nøyaktige i sin observasjon av syke.

Professor Kocher og de to ulike variantene av hypothyreose.

Hpothyreose

Hpothyreose med klassisk myksødem-ansikt

10 år senere begynte den sveitsiske kirurgen Theodor Kocher å operere ut skjoldbruskkjertelen hos personer med struma (forstørret kjertel) og kreft i skjoldbruskkjertelen. Ved å påføre pasientene totalt mangel på tyreoidkjertel ved operasjon påførte Kocher samtidig pasientene myksødem. Kocher observerte dette hos 30 av de 100 pasientene han opererte. Dette lærer oss to viktige ting: Når thyroidkjertel fjernes helt oppstår det selvsagt hypothyreose. Dette vet vi i dag. Den gangen var det ikke så klart, fordi man enda ikke visste nok om kjertelens funksjon.

Men Kocher [4]oppdaget noe du bør tenke over. Når man fjerner thyroid-kjertelen helt iakttok Kocher at:

  1. 30% fikk alle tegn på myksødem (dvs klassisk hypothyreose)
  2. 70% endret seg slik Gull hadde beskrevet, men uten å utvikle typisk myksødem .

Kocher merket seg begge deler og ble en av de første sammen med de sveitsiske kirurgene Jacques- Louise og Auguste Reverdin og doktor Dawtrey fra London til å erkjenne at det finnes ulike grader av sykdom når skjoldbruskkjertelen fjernes eller bare er skadet/betent.

I 1888 nedsatt The Clinical Society i London en komité som leverte en 212 sider rapport om alle sider ved myksødemproblemet og konkluderte med at det var fremkalt av tap av tyroidkjertelens funksjon. Man forstod nå at skjoldbrusk-kjertelen utskilte et sekret (senere kalt hormon) som hadde en livsviktig funksjon for kroppen.

Natur-thyroid terapi ser dagens lys.

Hypothyreose:mange symptomer-enkel terapi:nok hormon.

Hypothyreose:mange symptomer-enkel terapi:nok hormon.

I 1891 ble forskningen fullbyrdet ved at en lege fra Newcastle : George Redmanye Murray helbredet myksødem med å gi pasienten en injeksjon med ekstrakt fra tyreoidkjertel hos sau. Kocher fikk høre om dette og foreslo en enklere løsning i 1893: som skulle revolusjonere medisinen en gang for alle. Han oppdaget at man like gjerne kunne gi pasienter med myksødem og andre former for helsesvikt på grunn av skjoldbruskkjertelsykdom tabletter med tørket tyroidkjertel istedet for injeksjoner. Tabletter var enkelt å lage og leger over hele Europa som hadde lært seg å gjenkjenne sykdommer på grunn av skadet/syk eller fjernet skjoldbruskkjertel kunne nå for første gang i Europeisk historie gi pasientene livet tilbake!

Revolusjonen fortsetter.

Det gikk nå raskt fremover og vi skal her bare ta for oss noen viktige punkter å lære av. Les dette og tenk over hvor mye leger visste for mer enn 100 år siden og som synes å være glemt i vår tid.

1895, bare 2 år etter at organisk thyroid-tabletter ble kjent, skrev den britiske legen Magnus-Levy [5]at når pasienter får organiske thyroid-tabletter (fra sau/gris eller kyr) øker pasientens metabolisme! Dette bør enhver leser få med seg: Metabolisme betyr: cellers evne til å gjøre arbeid.

Magnus-Levy kunne måle at cellenes opptak av oksygen økte, som er det direkte beviset for at cellene arbeider raskere og mer effektivt. Denne oppdagelsen skulle revolusjonere medisinen for de som forstod at heretter var det født kunnskap om et nytt syn på verden: sykdom som fravær av energiproduksjon!

Hypothyreose gir lavt stoffskifte,gir utmattelse.

Hypothyreose gir lavt stoffskifte,gir utmattelse.

I 1915 oppdaget professor Edward Kendall som var ansatt ved Mayo-klinikken i USA den endelige forklaringen: I kjertelen lages det et stoff som hører med til gruppen av kjemiske stoffer vi kaller hormoner. Kendall døpte det spesifikke hormonet i kjertelen for Thyroxin og han beviste at tilførsel av thyroxin fra kjertelvev hadde samme effekt som tørket kjertelvev på syke. Siden hormonet bestod av to aminosyrer Thyrosin og 4 Jod-atomer ble det i kortform kalt T4.

I 1926 oppdaget en annen forsker Harington[6] hvordan man kunne lage syntetisk thyroxin. Men det skulle gå nærmere 40 år før det ble mulig å lage kjemisk stabilt, syntetisk Thyroxin,  i mellomtiden fortsatte leger å bruke enten kjertelvev (naturlig thyroid tabletter) eller hormon ekstrahert fra kjertelvev (kun brukt i liten målestokk).

I 1952 oppdaget de britiske forskerne Gross og Pitt-Rivers[7] enda et hormon i skjoldbruskkjertelen; T3 (Tri-Jodo-thyronin), men selv i dag er det mange leger som forteller sine pasienter at dette hormonet ikke er viktig, at det er farlig å ta som tablett – eller at det aldri er bevist at tilskudd med T3 har noen betydning… det er skremmende for T3 er det mest aktive hormonet, det som skal gi energi.

[1][1][1] Ord W M. Report of a Committee of the Clinical Society of London nominated December 14, 1883, to Investigate the Subject of Myxoedema. Trans Clin Soc Lond 1888. 21 (supp)

[2] . Gull W W. On a cretinoid state supervening in adult life in women. Trans Clin Soc Lond. 1873– 1874. 7180–185.185

[3] Gull W W. On a cretinoid state supervening in adult life in women. Trans Clin Soc Lond. 1873– 18747180–185.185

[4] Kocher Th. Ueber Kropfexstirpation und ihre Folgen. Arch Klin Chir 1883;29:254-335

[5] http://www.medscape.com/viewarticle/433848

[6] Harington CR: Chemistry of thyroxine I. Isolation of thyroxine from the thyroid gland. Biochem J 1926; 20:293

[7] Gross J, Pitt-Rivers R: The identification of 3:5:3′-1 triiodo-thyronine in human plasma. Lancet 1952; 1:439

Copyright Bjørn Johan Øverbye  – 2016

Discliamer

Utmattet? Prøv magnesium og kalium tilskudd.

menopause womenHer dagens enkle råd  for deg som har lite energi,er utmattet og trett.

 

Dersom det ikke er påvist andre årsaker:prøv tilskudd av magnesium og kalium aspartat.  Den amerikanske forskeren B B Taylor undersøkte effekten av tilskudd av de to nevnte mineraler i en dobbelt blindstudie av 92 arbeidere. 80% av de som fikk minerlene ble bedre, bare 9% på placebo!

Neste gang du besøker din pliktoppfyllende helsearbeider og han/hun ser oppgitt på deg og sier:Nei dette kan jeg ikke hjelpe deg med ! Gjør da din fastlege glad ved å fortelle om dette enkle rådet.

Det finnes alt et produkt med begge mineraler  på markedet fra Bio Life som kan kjøpes på helsekost. Magnesium opptak kan økes ved tilskudd av Taurin som finnes i rikelige mengder i hydrolysert Fiskeprotein fra MedicMarine.

Western Medicine 2; 535-8, 1961