Forskning: Borrelia er ikke en bakterie,men en parasitt.

 

I dagens debatt om Lyme-Borreliose omtales organismen som fremkaller sykdommen for en ”Borrelia-bakterie”[1] .Rent semantisk (språklig) er dette ikke direkte feil; fordi spirokete-formen er en variant av klassen ”bakterier”. Men dersom man omtaler Borrelia som art; finnes den ikke som en bakterieform ,men kan opptre i mange ulike former (pleomorf) og alle de ulike formene er varianter av er og samme organisme. Spiroketeformen (trådformen) er bare en av mange former av Borrelia!!

Borrelia en parasitt.

At det forskere nå kaller Borrelia faktisk har mange ulike former (pleomorfisme) og oppfører seg ganske forskjellig fra en vanlig bakterie som ser like dann ut hele livet (monomorf) gjør at moderne forskere nå klassifiserer den som en obligat parasitt[2]!! Vi snakker da om et helt annet scenario enn bare en vanlig bakterie; vi snakker om en klasse organismer som i naturen bor i en biotop og hvis funksjon er å sørge for at svake individer innen biotopen holdes nede[3].

Det kan i en viss grad sies at også bakterier og virus har samme funksjon. Men parasitter har en bredere misjon i skaperverket i følge forfatter Carl Zimmer; de er ” den andre skapelsen”; de organismene som valgte å leve inne i andre celler og organismer og lage sitt hjem der. Deres primære oppgave er i de fleste tilfeller ikke å drepe verten; men å et trygt hjem og så spre seg fra vert til vert via ulike veier som blodsugende insekter, urin, avføring, samleie. Overføringsmetodene er mange. Blodparasitter som Borrelia har primært spredd seg via flått, men mange pasienthistorier  tyder på  at parasitten også  kan spres ved samleie fra en smittebærer til en frisk person.

Og hva er konsekvensene av ”det andre skaperverket” : dvs parasittene ??  I følge Carl Zimmer rtvinger parasitter av alle slag verts-organismer  til å gjøre genetisk mottiltak mot sine parasitter og føre en kamp mot de hele livet.

Darwinism på en helt ny måte!!

Parasitter ;en del av evolusjonen?

Darwinistene mener at de mest tilpasningsdyktige individer overlever innen et visst miljø.Rett nok! Men Parasittologien tegner et annet bilde av situasjonen: det foregår også en kamp inne i ethvert individ på kloden der organismer fører en stille kamp mot sine parasitter! Farene truer både fra utsiden (Gammel-Darwinisme) og fra innsiden (Parasittologien)

Når bæreren svekkes av alder, feilernæring, miljøgifter , stråling, stress vil parasitten man bærer i seg få et overtak og fremkalle det vi kjenner som sykdommer. En svekket person som blir smittet med en parasitt kan få sykdommen kort tid etter smitteoverføring.

Vil du vite mer; klikk deg inn på My Health Club og les resten av artikkelen der og få et mer helhetlig syn på hvorfor mange kan leve med Borrelia i blodet hele livet uten sykdom ;såkalt friske seropositivity bærere og hvorfor mange syke kan mangle antistoff mot Borrelia og være seronegative syke. Parasitt-erkjennelsen forklarer også hvor mange er bærere og få er syke .Men viktigst av alt er diagnose og behandling av parasitter avviker fra behandling av en vanlig bakterieinfeksjon fordi——

[1] Tidsskriftet Nor Legeforening 2, 017,137 side 86-87

[2] Tylly K et al:Biology of Infection with Borrelia burgdorferi, Infect Dis North Am, 2008, June 22, 217-34

[3] Carl Zimmer: Parasite Rex.

Copyright Bjørn J Øverbye 2017

Disclaimer

Borreliose: en mulig antibiotikafri protokoll

 

Jeg arbeidet  som lege i 40 år, inntil jeg oppdaget min egen evne til selvhelbredelse. Metoden er allmenne prinsipper og ikke i motsetning til bruk av antibiotika!

Preludium til mine oppdagelser av selvhelbredelse!

Min sykdom av alvorlige anfall av Neuro-Borreliose uten at det ble stillet rett diagnose ! Først da jeg selv var 100% frisk var det at diagnosen ble verifisert av en av verdens fremste Borreliaforskere: dr. Bela Bozsik i Ungarn. Jeg erkjente da at jeg hadde funnet en mulig løsning på et fundamentalt problem: Energimedisin og naturlige metoder som komplementært til  bruk av antibiotika.

Ifølge forskning utført av M. M Drymon var det utbrudd av Borreliose i Salem iUSA 1692-93, lenge før man visste hva slags sykdom det var. Men ifølge protokoller ført av leger og prester som undersøkte de ”besatte” er det rimelig å tro at sykdommen de beskrev kom av flåttbitt og at det dreide seg om Neuro-Borreliose. En samtidig lege dr. John Cotta var overbevist om at de anklagede led av en fysisk sykdom, mens datidens prester i sin uvitenhet mente det var en » besettelse fra djevelen» !

De uvitende prestene mente det var djevelen som fremkalte sykdommen ved å bite offeret og etterlate seg merker i huden ved å ha satt nåler i offeret (flått som satt i huden ble ansett som djevelens nålestikk!). Dette kan vi kanskje forstå, men ikke tilgi at man torturerte og deretter drepte de syke på de mest grusomme og hensynsløse måter.

Opplyst presteskap!

71 år etter heksebrenningene i USA beskrev den britisk presten John Walker

Hjort på Jura island

i 1764 den samme type sykelighet blant befolkningen på Jura Island (Hjorte- Øya). I motsetning til de amerikanske prestene som støttet seg til teologi og djevelteorier, observerte Walker at dette var en sykdom som ble overført fra hjort til mennesker via det han kalte ”lus”, men som i dag kalles flått!

Interessant nok er ikke dette den første beskrivelse av denne type sykdom! I Kina fantes det iakttagelser av samme problem 1000 år tidliger der man omtaler en sykdom som ble overført fra dyr som passer med borreliose. Ifølge M.M Drummon hadde indianerne i USA en erfaring at hjort og rådyr kunne gi mennesker sykdommer som også passer med Borreliose.Konspirasjonsteorien om at Borrilose ble utviklet som hemmelig våpen før, under og etter verdenskrig II synes derfor overdrevet, selv om det kan bevises å ha forekommet forsøk med slippe ut Borreliose-smittet flått fra Plum Island forskningsstasjon på Long Island i områder med kvegdrift for å studere spredning av det man primært trodde var en dyresykdom!!

Geniet Obermeier, glemt – men senere æret av flere.

Først i 1868 oppdaget den tyske legen Otto Obermeier (1843-1873) en bakterie i blodet fra syke som hadde den sykdommen som senere ble kalt Lymes Sykdom i 1975. Han døpte den trådliknende mikroben for Spirilla Gallinarum som direkte oversatt betyr «tråden fra høns»!!

Obermeiers spirill-mikrobe ble senere ”gjenoppdaget” av belgieren Amédeo Borrell i 1907 og han stjal ikke navnet, men venner av ham syntes det var så fantastisk at de gav bakterien et helt nytt navn: Borrelia!!

Parasitter og pleomorfe organismer.

Det var da kjent at trådbakterien endret form, noe man kan lese om i min  bok :

Eksempel;

Syk Av Flåttbitt som er en systematiserte oversikt over Borrelia og liknende mikrober som kan overføres fra flått og liknende vektorer(forflyttere av smitteårsaker).

Fordi disse trådbakteriene skifter form (Pleomorfe= formskiftere) hele tiden er de ikke egentlige bakterier i snever forstand!

I stedet er deres natur typisk for det vi dag kaller parasittære organismer, det vil si de tilpasser seg verten og skaper om verten til et ideelt tilholdssted for seg selv. Dette gjør de ved å degradere immunforsvaret, leddfunksjonen, indre organers og nerve-systemets funksjon. Offeret blir svekket og ettersom sykdommen angriper stadig flere deler av organismen  så leder dette til en rekke fysiske og psykiske lidelser; herunder psykiatriske sykdommer, lammelse og nervesmerter!

Borreila bare en av mange spiroketer.

Vil du vite mer bli medlem i My Health Club der vi forteller mer om sykdommen og mine egne selvopplevde erfaringer som nå friskmeldt Neuro-Borreliose syk etter å ha studert sykdommen i årevis og funnet en komplementær  løsning basert på energi-medisin og naturlige produkter som kan brukes ved behandling av denne og liknende sykdommer sammen med antibiotika eller dersom antibiotika ikke virker.

Boken Syk Av Flåttbitt kan bestilles  ved å skrive til         post@veiviserenforlag.no. Prisen er 420 i Postoppkrav

Kilden til disse opplysningene er fra  Øverbye` s bok: Syk av Flåttbitt og fra avhandlingen til MM Drymon.

Copyright Bjørn J Øverbye 2017

Disclaimer