Energi-medisin og Anti-Aldrings terapi. Noe for deg?

Mange forskere mener at nøkkelen til et sykdomsfritt, langt liv ligger i energi-medisin. Noen av disse jobber med romfarere, idrettsfolk og noen av verdens rikeste.  I 2015 var jeg foreleser ved Anti-Aldrings konferansen og konferansen for Energi Medisin i Las Vegas. Her er noen ting jeg plukket opp ved samtaler med leger og forskere på konferansen som kom fra slike miljøer…

Evidens Basert Vitenskap: Fakta før teorier.

Samle på fakta-

Denne Nettsiden har mye stoff om lavt stoffskifte fordi all utmattelse og dårlig helse stort sett er mange på biologisk celle-energi. Alle levende celler i kroppens trillioner av celler er små kraftverk som lager elektrisk energi av frie fettsyrer og glukose. Dette er bevist av Nobelprisvinnere siden 1920 tallet og er hva man kaller evidens basert vitenskap(EBV) eller ganske enkelt vitenskap.

EBV innen medisinen  kalles EBM  og adskiller seg ikke fra vanlige krav til vitenskap. Medisin er og blir bare vitenskap dersom den bygger på fakta og rasjonell tenkemåte og  ikke er en ubekreftet teori, men en vitenskaplig forståelse bygget på observasjoner . I medisinen betyr dette at leger har hentet  fakta /data ved samtale med syke, kjemiske eller elektriske målinger og bruk av fotografiske teknikker (Røntgen, MRI, høy-Volt foto teknikker med mer).

EBM må aldri forveksles med en bestemt målemetode for å teste legemidler, det er en helhetlig måte å drive vitenskap på. Dessverre er langtfra all vitenskap og legegjerning god vitenskap.

Energi = Liv!

Mitokonsdrium.

Ut fra slik vitenskap har Nobelprisvinnere forstått at i alle celler hos levende organismer  lages av små encelle-organismer, kalt mitokondrier, som lever inne i organismens egne celler.

Disse cellene inne i cellene er nær beslektet med Kolibakterier og ifølge professor Lynn Margulis (1) studier har disse bakteriene smeltet sammen med encelleorganismer i en gang i tidens morgen og som takk for husly har de hjulpet verten til å lage mer energi. De nye gjesten kalles i dag mitokondrier og finnes i alle celler og deres oppgave er ved å omdanne frie fettsyrer og glukose verten fanger opp og nedbryte disse stoffene til frie, energirike elektroner som så heftes fosfor og blir til stoffet ATP. Derfor kan forskere i dag beskrive mitokondrial energiproduksjon med både kjemiske og elektriske parametere.

Du er et bio-elektrisk kraftverk.

Liv=energi

Når ATP forlater mitokondriene omdannes de til ADP og  avgir de sine energirike elektroner og bidrar derved til cellenes elektrisk livsenergi. Når du leser på nettet kalles denne energien kjemisk og symboliseres med ulike enheter fra det vi kaller termofsyikk. Men det man ikke forteller deg er at energien som frigis er elektrisk og elektroner som forflyttes lager magnetisme. Altså er din livsenergi elektro-magnetisk  noe som ble erkjent og målt på 1920 tallet.

Det som er riktig ifølge lærebøkene på universitetet er at energien i cellene stammer fra kjemiske stoffer og er bundet til kjemiske stoffer, men en viktig del er utelatt: nemlig at kjemiske reaksjoner som  skjer på atomnivå og som kan kan beskrives ved kvantefysiske likninger i essens  er elektro-magnetisk fordi man forflytter  energirike elektroner!!

Den totale summen av alle: produksjon og transport av kjemisk- elektro-magnetisk energi celler er det som gjør cellene i stand til å utføre arbeid: det vi kaller metabolisme eller stoffskifte. Stoffskifte er ikke et fenomen vi kan måle ved å ta hormon-prøver, vi kan bare måle det ved å måle cellenes arbeidsevne !

Om Hormoner og helse.

Hormoner slik som tyreoidkjertelens hormoner regulerer aktiviteten til mitokondriene og gjør de dels flere og dels mer aktive, men man kan ikke måle hormonmengden og si at denne er et mål for stoffskifte. Det er kun en av mange forhold som styrer cellenes energiproduksjon.Til nå er det avdekket rundt 12 ulike forhold (Øverbye 2016) som regulerer cellenes energiproduksjon, noe man kan lære om ved å komme på mine foredrag om sykdommer som oppstår som en konsekvens av redusert evne til å lage energi.

Helse = Total sunnhet på alle plan.

Energimåling med Vedapulse

Når man forstår dette blir det å forebygge sykdom som betyr å vedlikeholde cellenes energiproduksjon. Er man alt syk så blir det viktig å gjenskape cellenes energiproduksjon slik at de kan ivareta kroppens selvhelbredende evne,  for ingen lege har til dags dato forstått hva selvhelbredelse er, alt vi forstår er hva som fremmer det og hva som hemmer det. Hvordan trillioner av celler samarbeider som et symfonisk hele for å regenerere skadet og sykt vev og i prinsippet kan helbrede enhver lidelse er fortsatt et uløst mysterium.

Nerver + hormoner regulerer energiproduksjon.

Kosmonauter bruker energimedisin!

Men for at dette skal være mulig må det tas en reservasjon: Kroppens nervesystem og kjertler må ikke være fysisk-skadet slik at de ikke selv kan regenerere. Skjer det mister kroppens sin viktigste selvregulerende mekanisme; nemlig nervesignaler og hormoner. Derfor må mennesker med eksempelvis skadet tyreoidkjertel ha tilskudd av thyroidhormoner: men behovet avhenger av hele kroppens sunnhet og arbeider med alle andre faktorer for helse vil behovet for thyroidhormon-tilskudd bare bli en brøkdel av hva de trenger som ikke ivaretar cellenes levedyktighet ved andre forhold.

Får for mange hormoner eller …?

Debatten om hvor mange som trenger thyroidhormoner og mye thyroidhormon man trenger  er således ikke en enkel debatt. Mange som burde ha hatt hormoner får det ikke, noen som får hormoner kunne med bedre cellehelse sluttet med hormoner! Det finnes gode beviser for dette.

De som til sist vil måtte ha  thyroidhormoner; blir  de som har operert ut hele eller deler av tyreoidkjertelen

VedaPulse helseindeks

på grunn av kreft eller ubehandlet betennelse i kjertelen som har ødelagt den. Dernest er det de som er født med underutviklet kjertel som vil måtte ha hormon hele livet. Og endelig er det de hvis kjertel er uhelbredelig fordi den er ødelagt av kjemiske stoffer fra miljøet, radioaktivitet eller røntgenstråling eller et lite fåtall kjemikalier som brukes i behandling av alvorlige kreft-sykdommer der hensynet til kreften må veie tyngst.

Om eldre bør ta thyroid hormoner fordi deres celler og kjertler eldes er et interessant problem som hører inn under anti-aldrings medisin. Da jeg foreleste ved Anti-Aldrings Konferansen i USA i 2015 var bruk av hormoner et stort tema og det var forbløffende å se eldre mennesker som åpenbart var aldersreversert ved kosthold, trening og bruk av hormoner eller hormonliknende plantestoffer.

Yogi Lokenath 1730-1890 ! Bevis for det mulige.

Blant rike og opplyste mennesker i den amerikanske overklasse er dette et stort tema. Mange av disse var filmstjerner, idrettsfolk, leger , forskere og forretningsfolk som ville ha god helse og en problemfri alderdom.. I  MY Health Club  på dette nettstedet skal vi fremlegge noen av energimedisin forskningen slik at alle kan lese oppskriftene idrettsfolk*, de rike og romfarere bruker, men ikke snakker høyt om. Mye av det kan du selv iverksette for en moderat sum penger allerede i dag.

*)Vi har ingen holdepunkter for at norske idrettsutøvere bruker energimedisin, selv om det ikke er regnet som doping!!

NB! Denne opplysningen henvender seg ikke til syke for at de skal erstatte medisinsk terapi med energimedisin! Syke skal forholde seg til legers råd..Men alle syke og friske kan ha nytte av informasjonen for å forstå bedre hva man kan gjøre av egen innsats for forbedre helse: mentalt, fysisk og sjelelig.

Copyrigth Bjørn J Øverbye 2017

Disclaimer.

 

Forskning: Yoga og energi-terapi som forlenger liv.

 I et studie av langtlevende, sykdomsfrie individer har leger stort sett fokusert på kosthold og gener, men for virkelig å trenge i dybden av problemet bør vi også vite noe om  fenomenet GMF (Geo-magteiske felter) og PEM( Pulserende Elektro -Magnetisme).

 Yogi Lokenath 1730-1890 ! Noen bedre i vår tid??

Yogi Lokenath 1730-1890 ! Noen bedre i vår tid??

I professor Aleksander Dubrov’s store verk Det Geomagnetiske Feltet og livet (på jorda) , fremlegger Dubrov over 1000 vitenskaplig arbeider som klart og entydig viser at  sunnhet,vekst og arvematerialet til planter, insekter og dyr av alle slag (Husk mennesket er også en dyreart om enn avansert) påvirkes av jordens GMF (Geomagnetiske Felt ).

Erkjennelsen av at jorda har et stabilt Magnetisk Felt har vært kjent i Asia i over 1000 år . Oppdagelsen av at jorda også har et PEM har vært kjent  siden 1800 tallet. Registrering av jordens GMF har pågått ved målestasjoner verden over i over 150 år og kunnskapen om dette er viktig for forståelse av ulike forhold som hvordan nordlyset dannes, hvordan planter vokser og utvikles, navigerings-systemer, forståelse av meteorologiske fenomener, dyrs fruktbarhet, deres fysiske, psykiske og emosjonelle helse og livslengde.

Din magnet-terapi maskin nr 1. Gratis.

Din magnet-terapi maskin nr 1. Gratis.

Årsaken til at du ikke kjenner til denne vitenskapen er at den ikke er en del av utdannelsen av ekspertisen innen landbruk, human- medisin, veterinær-medisin eller sosialvitenskap. Det betyr ikke at andre land lider av samme mangel på utdannelse! I mange land forskes det nettopp på slike forhold. I Asia, Russland og innen amerikansk romfartsmedisin er studier av GMF,  PEM og liv en aktiv og levende vitenskap.

Hvorfor er da norsk utdannelsessystem  innen de nevnte fagfelt i mangel på slik viten ? Det mangler jo ikke på fysikere, geofysikere, solforskere og astronomer som kan mer enn nok om dette. De ville med glede undervise leger, veterinærer og landbrukere…..Spørsmålet lar vi stå åpent.

La oss imidlertid  glemme dette spørsmålet helt og fullt. Det tjener ingen  hensikt å bruke tid på det, simpelthen fordi det bare oppholder vår tid med noe som er viktigere: Søken etter  kildene til Yogienes fantastiske evner til å forlenge sine  liv til 2- 4 ganger den normale livslengde og vedlikeholde god helse !!

Min interesse ble fanget av livet til Guru Lokenath Brahmacharya som var dokumentert å ha levd 160 år

Kroppens energier, kunstnerisk illustrert

Kroppens energier, kunstnerisk illustrert

(1730-1890). Lokenath etterlot seg ingen personlig oppskrift, men han etterlot en del informasjon kunne tolkes av de som var informert/innviet i den hemmelige delen av Yogavitenskapen . Her er noen viktige stikkord.

  • Sparsomt med vegetabilsk føde. Hele sitt liv levde han underkalorisk og var kjent som usedvanlig mager. Han spiste aldri kjøtt eller egg, men holdt en streng Yogisk diett som betyr: Grønnsaker, røtter, bær, ris, upasteurisert melk og oppvarmet smør av upasteurisert melk (Ghee). I tillegg mye rent vann fra oppkomme og elver fra mineralrike områder. I Lokenaths tid var alle bær, frukter og grønnsaker selvsagt dyrket økologisk.
  • Daglig middels tung fysisk trening (Yoga Asanas)
  • Daglig meditasjon for å vinne kontroll over alle kroppens funksjoner, nervesystemet, kroppens energi-strømninger, kjertel-funksjonen og deres ulike hormoner !
  • Full kontroll over fordøyelsessystemet og evnen til å regulere stoffskifte slik at de med viljens makt kunne skape lavt stoffskifte dvs senke forbrenningen til et minimum og likevel ha superhelse.
  • Klimatisk trening: eksponering av kroppen for sterk varme og sterk kulde og lære seg til overleve under ekstreme forhold. Spesielt ettertraktet var trening i naken tilstand i stor høyde i Himalaya hele året, ofte når temperaturen sank under 30 grader Celius! Lokenath forteller hvordan han og hans nære Yogi-venner mediterte nakne i snøen i ukevis i stor høyde og deretter vandret nakne i hele Asia og opp til polar-regioner !!
  • De oppsøkte og bodde i spesielle områder i Himalaya der de sa at det var sterk jordenergi. Undersøkelser av de samme områdene med geomagnetiske målinger i moderne tid viser at disse regionene hadde fjellområder med mye mineraler og sterk GMF!! Melder du deg inn i helseklubben forteller vi deg om forskningen på GMF /PEM og imitasjonen av jordas helbredende, livgivende energifelt med moderne teknisk utstyr laget av vitenskapsfolk fra mange land.

Tviler du på disse opplysningene.Vi sier ikke at dette er noe vi har funnet på. Vi har som alltid bare brakt deg kunnskap som forties i samtiden for at du selv skal kunne ta en beslutning om hva du ønsker å gjøre med det korte livet du har. For ytterligere å poengtere fakta les som alltid vår disclaimer.

Copyright Bjørn J Øverbye 2016

Forskning : Veien til et langt og sykdomsfritt liv.

I Himalayas bortgjemte daler og høyfjell lever en håndfull menn og kvinner som praktiserer en særskilt form for Yoga og bruker planter fra naturen for å nå en ekstrem sykdomsfri livslengde. Her er et utdrag fra foredraget som Dr. Øverbye holdt på Anti Aldrings kongressen i Las Vegas 2015 om disse unike menneskenes natur-forståelse, kosthold og trening.

 

Del 1: Noen forbløffende fakta om verdens lengst levende yogier!

 Yogi Lokenath 1730-1890 !

Yogi Lokenath 1730-1890 !

Hvem er verdens lengstlevende mennesker ? I årevis har jeg jaktet på deres hemmeligheter. Mesteparten av det som er skrevet er nok myter,  men det finnes «virkelig vare » ! I visse deler av Russland, Andesfjellene og deler av Himalaya finnes det noen få grupper individer som når ekstrem høy alder. Jeg har studert historien til en av disse menneskene og spesielt interessert meg for livet til  Acharya Lokenath Brahmacharya født 1730 og døde 1890. Ved å følge hans fotspor via bøker skrevet om han, opplysninger om hvor han bodde og analyser av kosthold og planter som var kjent på hans tid har jeg oppdaget visse prinsipper for et langt liv som enhver kan bruke selv i dag –  120 år etter hans død.

Lokenath var kanskje Indias fremste fullkomne Yogi over noen hundre år. Han uttalte : «100 år har jeg vandret over fjell og daler og har ervervet nok åndelige evner!» Han refererte da til til sine 100 år med fysisk, mental og åndelig trening i Himalaya og omliggende regioner. Denne mannen som må sies å være henimot enestående i  Yogaens historie og som resulterte i et usedvanlig langt, sykdomsfritt liv på hele 160 år!! Hans lærer Guru Bhagwan Ganguly ble 150 år, det var heller ingen beskjeden alder.

Hva var det Lokenath lærte av Guru Bhagwan som frembrakte en så unik person? Først og fremst et bestemt levesett som omfattet vegetabilsk kosthold,  ikke inntak av noen form for giftstoffer, alkohol, tobakk eller nytelsesmidler. Dernest mange timer fysisk trening og pusteøvelser hver dag. I tillegg til dette: mental trening (meditasjon) av ulike typer og moral.  Lokenath var meget sparsom i omtale av sin fortid, men det er kjent at han praktiserte Hatha Yoga mange timer hver dag  i 35 år.

Siden i livet, etter at han fylte 100 år begav han seg på vandring rundt om i verden : India, Himalaya,, Russland, Europa og de Arabiske landene. Underveis møtte han mange mennesker, men sa: «Jeg har bare funnet tre ekte Brahminer (kjennere av universet alle nivåer): Abdul Gaffar, Trailanga Swami og jeg selv! « Trailanga Swami oppnådde den meget respektable alder av 280 år ! Om Abdul Gaffar finnes ingen biografiske data.

Hemmligheten: Trening, trening og trening – av det rette slaget.

Fysiks Yoga Trening

Fysiks Yoga Trening

Hvordan ble så disse unike menneskene unike? Ved  daglig, langvarig trening av det rette slaget! Enhver som følger deres program kan lære å mestre sinnet (tankene) og kroppens  energier og funksjoner. På denne måten kan Yogiene og de som trener slik styre de indre organer og nervesystemet med de tilhørende 7 nervesentrene og de tilhørende kjertlene. Kjertel-sentrene er  i India kalt Chakra-systemet . Den som lærer å mestre  energi-strømmen i disse sentrene  kan senke forbrenningen og leve i en tilstand der kroppen nesten ikke forbruker energi selv om de fører et rimelig aktivt liv.

Ved ytterligere trening kan en fullkommen Yogi endre energiene i nervesystemet og igangsette en energistrøm langs ryggraden (Kundalini-energien ) som vitaliserer alle organer og gradvis gjør Yogien i stand til å kontrollere kroppens temperatur og regenerere cellene i enhver del av kroppen. Energien påvirker også hjernefunksjonen og gir tilgang på særskilte psykiske og fysiske evner (mer om dette i Helse-klubbens medlems-artikler der vi forteller mer om selve metodene).

Resultater? Bevisene ligger på det fysiske planet.

Kroppens energier, kunstnerisk illustrert

Kroppens energier, kunstnerisk illustrert

Mange skeptiske mennesker tviler på disse opplysningene, mest fordi de ikke orker tanken på et liv med trening og selvinspeksjon for å avdekke indre svakheter. Skeptikere av denne typen foretrekker å sitte bekvemmelig i sin stue, på sitt kontor og lese om usedvanlige bedrifter og så påstå at det er umulig med referanse til sine egne liv bygget på velstand og en god porsjon latskap. Men dersom man velger å tro på betydningen av trening starter man i dag og vier noe tid  hver dag til sinnet og kroppens foredling og noterer resultatene i sin dagbok og dømmer ut fra egen erfaringer. Da trenger du ikke spørre «gud og hvermann» hva du skal tro på. Resultatene vil fortelle deg hva du skal tro.

Ett av de mange forbløffende resultater av Yoga-trening er evnen til å utholde ekstrem kulde som ellers ville forårsaket vanlige mennesker snarlige død. Lokenath  forteller at han og hans medstudenter kunne sitte naken i snøen i Himalayas høyfjell der temperaturen ofte synker under -30 grader Clecius. Ved å praktisere en egen metode kalt Kundalini Yoga kunne de sitte nakne, ute i snø og vind, uten mat i dagevis uten å ta noen skade på kropp eller sinn!

Moderne Yogi prøver å kopierer de gamle mestre

Moderne Yogi prøver å kopierer de gamle mestre

I våre dager finnes det vestlige utøvere av slike metoder som kan gjøre noe av det samme! En av disse moderne Yogier er Wim Hof fra Amsterdam. Hof har latt seg begrave i is i 2 timer og har klatret i kortbukse opp til 7.700 meter i Mount Everest uten surstoff. Men det er enda et stykke igjen til å meditere naken i dagevis i snøen i flere tusen meters høyde for så å vandre naken over Himalaya og gjennom Russland opp til polisen slik Loknath gjorde. Hvem vet? Kanskje vil Wim Hof også klare dette? For i Yogienes vitenskap og all annen foredling av kropp, sinn og sjel er det kun en ting som teller: trening og atter trening av det rette slaget.

Respekt for alt liv!

Joda; ditt paradis !

Joda; ditt paradis !

Mange moderne helsebevisste mennesker når gode resultater, men overser i adferd, skrift og tale å hedre naturen for sine bedrifter. Mennesket er barn av universet og jorda er vårt hjem. Alt det du oppnår på jorden kan du takke jorda for. En fundamental del av Loknath liv var hans kjærlighet til naturen. Ingenting av det han gjorde ville vært mulig uten sameksistens med uberørt natur, tilgang på ren luft, rent vann, ren økologisk planteføde og bruk av helbredende  planter.

Neste gang om Himalaya Yogienes utnyttelse av en spesielle energiformer i naturen som er tilgjengelig for alle som bare vet å forstå de. Disse  energiene gjør det mulig å aktivere alle de indre organer, hjertet, nerver og kjertler, regenererer de og helbrede sykdommer.

Invitasjon til Kurs i Oslo 29 august!

Den 29 august holder Dr. Øverbye et kurs i Oslo sammen med Harald Reiso fra Maharishi Ajura Veda . Dr. Øvebye skal da fortelle om Indisk medisin: Yoga og et spesielt samarbeidsprosjekt mellom Russiske forskere og ekspertutøvere av indisk Ajura Vedisk medisin. Apparatet og datasystemet forskerne har  utviklet kalles VedaPulse.

VedaPulse er det første elektriske måle og diagnosesystem i verden som gjør det mulig å måle alle de vesentlige delene av kroppens energisystem og vise hvordan energisystemet fungerer. Det gir råd til alle som jobber seriøst med kosthold, planteføde, Yoga, meditasjon, akupunktur og indiske medisinplanter. VedaPulse er nøkkelen til det 21 århundres gjenoppdagelse av de gamle Yogienes vitenskap . Program og opplysning om kurssted og tid, send en email til:  post@veiviserenforlag.no 

Kurset er primært for leger og terapeuter som driver med akupunktur, kostholdsveiledning og soneterapi samt de som underviser i ulike typer Yoga,  psykoterapi , plantemedisin og selvsagt AjuraVedisk medisin. Noen få plasser er satt av for ikke-terapeuter. Begrenset antall plasser. Ingen kursavgift!

Copyright Bjørn J Øverbye 2016

 Disclaimer