Bør effekten av konvensjonell kreftbehandling økes ved bedre kosthold ?

Share
Print Friendly, PDF & Email

Forskere verden over ble sjokkert at australske eksperter hevdet å ha sikre bevis for cellegift-terapi bare økte overlevelsen med magre 2% i forhold til annen kreftbehandling. Reaksjoner lot ikke vente på seg. Tilhengere av cellegift ble i harnisk! Samtidig som dette skjedde, kunne en gruppe forskere i USA opplyse at mer frukt og grønt i daglig kosthold kunne bedre sjansene for overlevelse av brystkreft med opptil 48%. På tide å forene det beste fra to leire og øke effekten av cellegift med tilskudd av krefthemmende stoffer som finnes i maten vår?

Australia ikke som alle andre land.

HOSLEGENAustralia er på mange måter et annerledeslandDet er ”Down Under” eller på andre siden av kloden sett fra England.  Australsk presse er adskillig mer mangfoldig enn Europeisk og langt mer uensartet enn den norske presse. Det kan derfor lønne seg å lese hva australske forskere, journalister og forfattere bedriver.

En av de virkelig anbefalelsesverdige tidsdriftene Down Under er Australian Prescriber som betyr noe slikt som ”reseptforeskriving i Australia ”, eller ennå klarere ”hva leger foreskriver av legemidler i Australia”. Tidsskriftet ble startet av eksperter i det Australske Helsedepartementet i 1975 for å spre uavhengig legemiddelkunnskap til leger og publikum.

Publikum ønsker mer uavhengig legeforskning.

senderogmottagerRedaksjonen gjør et viktig poeng av at de ikke mottar penger fra legemiddelindustrien i form av reklame eller andre frynsegoder. Dette er en status vi ønsker mer av, spesielt siden en del tidsskrifter i Skandinavia som er premissgivere til norsk helsedebatt mottar reklamepenger fra medisinindustrien. Til deres fordel skal sies at norske leger som skriver for Legetidsskriftet ikke lenger kan skjule sine forbindelser til industrien. Men en del nettpublikasjoner er langt fra åpne og artikler kan være reklame.

Dette betyr ikke at legemiddelindustri ikke leverer mange goder vi knapt kan være foruten, men den samme industrien har en slem tendens til ikke å ville drøfte alternative løsninger som er medisinfrie fordi de holder fokus på produkter til syke, mer enn å hindre utvikling av kreft.  Forfatter Ed Griffin hevder i boka En Verden Uten Kreft: det som forebygger kan endog helbrede eller i det minste bedre sjansene for bedre liv med kreft.

Utrolig påstand: bare  2,3% bedre sjanser med cellegift hevdet professor!

Bare 2% bedre sjanse?

Bare 2% bedre sjanse?

Så hva har Australian Prescriber å si om cellegift? I tidsskriftets utgave 29-2-3 /2006 kan man lese en artikkel av lege Eva Segelov, som er ansatt som medisinsk onkolog ved St Vincent’s Clinical School i Sydney, der skriver hun ” Keiserens Nye klær, kan Kjemoterapi overleve?” Hun referer til et radioprogram på ABC National Radio den 18 april 2005 der doktor Norman Swan intervjuer spesialist i stråleterapi professor Graeme Norman. Normann hadde da sammen med medarbeidere gått gjennom 5 års overlevelse for 22 ulike kreftformer. Morgan hevdet med referanse til harde fakta at cellegift kun hadde økt overlevelsene med under 3 % i forhold til andre konvensjonelle kreft-terapier.


Krig på radio: Lyver kreftleger?

Doktor Swan spør professor Graeme Norman på radio: ” En australsk undersøkelse indikerer at fordelene av STATISTICSkjemoterapi (mot kreft) er blitt overdrevet (”oversold”)  – Hvorfor har dens betydning blitt overdrevet? Mener du å si at medisinske onkologer i Australia er markedsorienterte og korrupte (”shyster”) eller hva mener du ?

Dette var selvsagt høyst provokativt og satte en støkk i de som hørte på programmet. Men hva var det professor Morgan egentlig sa? Ved å analysere data for 22 ulike kreftformer og bruk av enhver tenkelig terapi skolemedisinen i dag anbefaler i Australia og USA, var sjansene for å leve 5 år etter påbegynt behandling i snitt 63%. Dersom man så på kjemoterapiens bidrag høynet denne overlevelsen med 2.3% i Australia og 2,1% i USA ! Forskerne som stod bak rapporten oppfordret sine kolleger til å begynne en kritisk vurdering av hva de fikk tilbake for hver investert krone i kreftbehandling!

Kreftlege anklager kolleger for å underslå fakta.

Det gikk ikke lang tid før tilhengere av kjemoterapi gikk på barrikadene. Professor Michael Boyer, sjef for kreftbehandling ved Royal Prince Alfred Hospital i Sydney uttalte at studien hadde mange mangler, den utelukket fremskrittene i behandling av leukemi hos barn og den tok ikke for seg fremskritt gjort etter 1998. Boyer hevdet også at kjemoterapi og hormoner gav kreftsyke bedre livskvalitet. Han sa også at dersom man tar med flere data kan det være at fordelen av kjemoterapi faktisk kan være så mye som 6%. Dette kan bety enten at 6% flere syke overlever de første 5 årene enn professor Norman og hans forskerteam hevdet.

Vel 6% er bedre enn 2%, men fortsatt ikke det store fremskrittet alle krefteksperter venter på. Tidsskriftets skribent doktor Segelov etterlyser bedre tider som slik hun ser det er billigere kjemoterapi og at effekten av produktene må bli bedre.

Kan 5 om dagen bedre effekter av cellegift?

Venn eller fiende?

Venn eller fiende?

Det er også andre tanker man bør gjøre seg. Finnes det billigere metoder som kan bedre situasjonen vi allerede har? I en artikkel av helsejournalist Stephen Daniells kunne man 22 november 2007 lese referat av en lenger artikkel sakset fra Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention ,( 2007 ,Vol 16, November 11, side 2285-92). Tidsskriftet hadde undersøkt skjebnen til 1210 kvinner med brystkreft. Forskerteamet ledet av doktor B N Fink fant att kvinner med høyt inntak av flavinoider og iso –flavinoider i kostholdet hadde 37-48% bedre overlevelse enn medsøstre som hadde lavt inntak av disse fruktbaserte naturstoffene… Kilder for flavinoider er primært frukt, grønnsaker og soyabønner. Forskeren konkluderte med at dersom kvinner hadde høyt inntak av frukt og grønt ville dødelighet av kreft-former som er vanlige etter overgangsalder reduseres betydelig!

Oppmerksomheten rundt flavinoider i USA har skapt et fantastisk marked for landbruksindustrien. Omsetning er på over 800 millioner Dollar i året og stigende for hver år. Dette er jo også en industri!


Copyright Bjørn J Øverbye 2015


Disclaimer: Dette er helsejournalistiskk og reflekterer ikke nødvendigvis hva artikkel-forfatteren mener eller selv gjør. Lesere bes gjøre seg opp egne meninger om innholdet. Kreftsyke skal alltid forholde seg til sine fastleger/sykehus. Dr. Øverbye behandler ikke kreftpasienter i sin legepraksis.

 

Share
Posted in Kreft and tagged , , , , , .

One Comment

  1. G. Edward Griffins film «A world without cancer» finnes på Youtube. En annen interessant film er «Run From the Cure – the Rick Simpson story». Også den finnes på Youtube.

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.