Bedre hjertehelse og mindre smerte med indisk Yoga?

Share
Print Friendly, PDF & Email

Stresset og lei? Er tiden inne for å «kule ned » og bytte blodtrykksmedisiner og smertestillende med urgammel asiatisk treningssystem kjent som Yoga? Moderne forskere har funnet ut at det er en god mulighet for å redusere behovet for slike kjemikalier. Interessert?  Les dette. (Del 1)

 Yoga 2500 år gammelt treningssystem, noe for deg?

2500 år siden

2500 år siden

En av verdens best bevarte treningssystemer er uten tvil Yoga. Yoga[i] oppstod i Asia noen tusen år før vår tidsregning og den første håndboken om yoga : Yoga Sutra, ble nedskrevet av Patanjali ca 500 f.Kr. Patanjali var i følge tradisjonen en Naga; en gruppe  som ble kalt ”slangefolket” og som hadde kobra som sitt symbol.

Patanjali system for mental og fysisk trening bestod av mange ulike komponenter, her er en måte å inndele systemet på. Systemet har vært utviklet og forandret og eksperimentert på i årtusner, men den rene varen for de som liker det gammeldagse og «klassiske» er omtrentlig slik. (For interessens skyld har vi notert noen vestlige metoder som likner på Yoga eller som er lånt direkte fra Yoga)

  • Asanas: fysiske strekk og styrkeøvelser. Vestlig varianter: Pilatestrening. Yogilates, Callanetics og lignende.
  • Pranayama: pusteteknikker. Vestlig variant: pusteøvelser for sangere, musikere, dykkere.
  • Bandas: Statiske øvelser. Vestlig variant eksempel: isometrisk trening,callastenisk trening, Pilates
  • Moral: 10 råd om hva en bør og ikke bør gjøre. Likner på kristendommens råd om god moral og nestekjærlighet og pasifisme til sine utøvere.
  • Meditasjon i tre ulike varianter : Vestlig variant: autogen trening, biofeedback, visualiseringsmetoder med mer.

Yoga i stedet for Paralgin forte?

Yoga 2500 senere i USA

Yoga 2500 senere i USA

I følge erfarne Yogier alt hva man trener kan man oppnå. Du blir slik du trener og jo mer du trener jo mer oppnår du av det du trener. Det de selv hevder er: bedre helse, mindre stress, dypere innsikt i eget sinn, kontroll over kroppen, kan utholde smerter, tåle sterk varme og sitte naken i snøen og meditere uten å få frostskader. Holde pusten; de mest erfarne inntil 30 minutter. De meste ekstreme har latt seg låse inne i en kiste av stål og senket ned i vann i 24 timer

Spesielt har Yogiers evne til å tåle smerte forbløffet mange, og ny forskning gir de rett i dette. I følge mars nummeret av tidsskriftet Modern Mechanix fra 1932[ii] hevdet flere forskere den gang at smerte er en illusjon. I følge den italienske legen Dr. Lorenzo Gualiano hadde flere kriminelle han undersøkte evnen til ikke å føle smerter når han stakk nåler inn i kroppen deres. Bladet hevder også at smertefølsomhet kan reduseres under opphisselse og er genetisk betinget. Det hevder videre at det i Asia finnes grupper av mennesker med meget høy smerteterskel. Det kan godt være at dette er rett: Hvem skal tvile på observasjon utført av ærlige forskere? Det spesielle med Yoga er at enhver som trener lenge nok har god sjanse til å oppnå slike resultater selv om de er smertefølsomme i utgangspunktet!

Bedre hjertehelse med Yoga.

Yoga + Hjerteforskning= sant!

Yoga + Hjerteforskning= sant!

Her er noen dokumenterte bedrifter en hardt trenende Yoga-utøver, uansett land og rase, kan trene seg opp til med en god lærer og nok treningsiver ( 2- 18 timer per dag). I følge en artikkel skrevet for American Heart Association av psykolog Mala Cunningham [iii],leder av Cardiac Yoga, kan daglig yoga øvelser bedre din hjertehelse, senke blodtrykk, redusere kolesterol og hjelpe deg til å gjenvinne helsen etter hjerteattakk. I følge Cunningham er Yoga spesielt gunstig for å redusere stress.

I en annen undersøkelse gjengitt på nettstedet Yoga Health Foundation[iv] har forsøk med pasienter med hjerte kar sykdom vist at regelmessig Yogatrening reduserer skader på blodårene. Yogautøvere hadde 20% tilbakegang av åreskader mot 2% hos de som ikke bedrev Yoga. Daglig Yoga reduserte utvikling av allerede bestående skader med 37% mer skader hos de som ikke bedrev Yoga mot bare 5% hos de som bedrev Yoga.

Mindre hjertestress med Yoga.

Børsmeglere finner fred med Yoga

Børsmeglere finner fred med Yoga

I en randomisert kontrollert studie utført av doktor Bandi Krishna[v] og medarbeidere i India på 130 hjertesviktsyke, ble 65 satt på 12 ukers Yogakurs og 65 skulle leve som vanlig. I løpet av bare 3 måneders trening skjedde dette: Hos de som drev med Yoga sank stressnivåene betydelig og pasientene hadde mindre målt stressnivåer i kroppen registrert ved HRV-EKG. HRV-EKG er et spesielt EKG apparat der hjerteslagenes rytme blir analysert av et meget avansert statistikkprogram i en tilkoplet datamaskin. Ut fra denne analysen får legen vite hvor aktivt stressnervene (Sympatikus) jobber og hvor aktivt de nerver jobber som tar hånd om avspenning (Parasympatikus). Vi har de siste 5 årene selv foretatt over 1500 slike målinger og kan absolutt bekrefte at de av våre klienter som oppsøker oss driver med bevisst kostholdstiltak, yoga-asenas, pusteteknikk og meditasjon/autogen trening definitivt har en langt bedre evne til å påvirke hjertet i positiv retning og får bedre blodsirkulasjon enn de som ikke bedriver minst ett av slike tiltak.

Prestisjetungt universitet støtter Yogienes påstander.

Meditasjon ?Paradis  bak lukkede øyne.

Meditasjon ?Paradis bak lukkede øyne.

I følge doktor Satish Sivasankaran[vi] ved Yale Universitet i USA, en av landets mest prestisjetunge forskningsmiljøer innen helse fikk utøvere av Yoga-asanas og meditasjon en 70% bedring av blodårenes indre kledning (endotelet) etter bare 6 ukers trening!! I følge forskningen som ble utført var en hovedårsak at hjernen skrudde av stressnervene. Programmet utøverne brukte bestod av 40 minutters fysisk asanas, 20 minutter avspenning, 15 minutter pusteteknikk og 15 minutters meditasjon. 33% av de som deltok i studien hadde manifest hjertesykdom.

Ved begynnelsen av studien var gjennomsnitts blodtrykk 130/79, etter 6 uker var det nede på 125/74, uten at det ble brukt noen ekstra legemidler. Bedring skyldtes mindre stress og bedring av årenes funksjon(mer åpne årer).

Viktig: Bruker du blodtrykksmedisiner eller smertestillende kontakt din fastlege før du gjør noen endringer. Ønsker du å trene så oppsøk en kyndig instruktør som kan samarbeide med din fastlege dersom det er nødvendig. HRV –EKG som omtales i artikkelen: kontakt dr. Øverbye


Disclaimer: Artiklene er helsejournalistikk og er ikke nødvendigvis uttrykk for hva Dr.Øverbye selv mener eller gjør.  Lesere må selv ta ansvar for å bedømme verdien av innholdet.


Kilder – Litteratur:

[ii] http://blog.modernmechanix.com/secrets-of-east-indian-magic-exposed/

[iii] http://www.heart.org/HEARTORG/GettingHealthy/PhysicalActivity/Yoga-and-Heart-Health_UCM_434966_Article.jsp

[iv] http://www.yogahealthfoundation.org/health_benefits_of_yoga_explained

[v] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3939525/

[vi] http://www.webmd.com/heart-disease/news/20041108/yoga-gets-hearts-healthy?page=2

Share
Posted in Kosthold, Trening and tagged , , , , , , , , , .

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.