Autisme: ny teori påstås å gi håp om et bedre liv.

Share
Print Friendly, PDF & Email

Del II. Ved undersøkelser av hjernen  hos autister oppdaget forsker Brett Cohen skader som han satte i sammenheng med forhøyede mengder av GABA (gamma–amino-smørsyre) ammonium (NH3) i plasma hos pasientene. Cohen fant også genforandringen som ledet til problemet…

Brett Cohen fremsatte da en teori om at de høye mengdene GABA fremkalte de fleste symptomene som opptrer ved autisme. Han mente også at den høye mengden av ammonium hemmet enzymet GABA-T som skal nedbryte GABA i lever. Derved oppstår det både høye verdier av GABA og ammonium. Den biokjemiske defekten resulterte også i at GABA ble ufullstendig nedbrudt og at dette ledet til økning av stoffet propionsyre og meta-malon syre (MMA).

Kirurgen  Andrew Wakefield påviste ved objektive målinger høyere verdier av MMA  hos autister enn hos friske. MMA er interessant fordi det også øker når man har for lite vitamin B12 i blodet, kan da B12 være enda en faktor i dette pusle-spillet spurte WakefieldWakefield fremsatte senere en teori om at økningen av MMA var fremkalt av defekt opptak av B12 i barnas tarm.

Cohen`s  forklaring på MMA har derimot ingen ting med Andrew Wakefields B12- mangel teori å gjøre fordi han linker høy MMA med økt GABA, mens Cohen krediteter Wakefield for hans målinger. I 2004 lyktes det Cohen å identifisere gendefekter hos autister som kunne forklare defekten i GABA omvandlingen og derved økt MMA uten å trekke inn vaksiner i det hele tatt!

CorpusCallosum3dGABA er en hemmende nevrotransmittor. Høye verdier leder til skader på Corpus callosum i hjernen, ett av sentrene for kognitive evner, tale og intelligens. Ifølge Cohen kan disse skadene i hjernen forklare visse av de typiske kjennetegnene ved autisme.  GABA teorien ser ikke ut til å forklare alle sider ved  autisme. Det kreves mer forskning, men det gir i det minste håp om at ikke alle sider ved gendefekter er upåvirkelige. Siden norske biokjemikere og genforskere er i verdenstoppen burde dette være et område der myndighetene kan gi mere penger for å hjelpe våre eminente forskere til å øke vår forståelse og i neste omgang hjelpe personer med autisme. Mer forskningsstoff i del III.

Copyright Bjørn J Øverbye 2015

Dsiclaimer

Share
Posted in autisme, Infeksjoner, Vaksiner, Vitaminer and tagged , , , , .

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.