Hypothyreose: hva syke forteller

En historie om lavt stoffskifte, illustrert ved en pasienthistorie. Om nødvendighet av å tro på pasienten og ikke la blodprøver alene være sannheten om sykes hverdag. En leges hverdag handler om forskningsbasert erfaring omsatt i praksis slik at den sammenfaller med den enkeltes bakgrunn. Jeg liker en god samtale og å høre sykehistorien på pasientens […]

Les mere

Fra historien om Borrelia-mikroben

Ulike former av Borrelia-spiroketen Borrelia er en uvanlig mikrobe som stadig skifter form og med en usedvanlig evne til å tilpasse seg verten. Dette kan studeres ved bruk av spesielle mikroskoper som kan filme  Borrelia-mikrobens formendringer. Kunnskapen om dette har vært kjent i over 100 år. Mange sier vi har en Borrelia-epidemi; sannheten er at […]

Les mere

Babels Hus: sykehusdrift som industriforetak!

Hvorfor nedlegges lokale sykehus ? Hvorfor bryr ikke statens seg om lokalsamfunnenes helsetjenester? Hvorfor blir det flere syke tross mer penger til sykehusdrift? Hvorfor sier stadig leger privat at de er redde for å snakke sant om krisen i sykehusvesenet? Farbror Primus Svenssons inferno. I følge den bibelske legende om menneskene ; skapte kongen av […]

Les mere

Om Galskap og Forbytelse !

Agenda Breivik er ikke lenger interessant. Å gi en massemorder nettopp den oppmerksomhet han har sagt han ønsker, er å utøve dårlig skjønn. Media burde holde seg for god til det, men noen tjener på situasjonen og det er ikke ofrene. Media skaper også sekundære ofre: ved at mannens påståtte medisinske diagnoser gir inntrykk av […]

Les mere

Sosial hacking leksjon 1

Å SÅ GOD DU ER!  Grunnleggende NLP er at alle liker de som likner på en selv. Sosiale hackere studerer derfor sine ofre og imiterer de.Snakker du om politikk; klart de er enige i det du sier. Tror du på Gud ja så tror de også. Ler du av en vits, ler de også. Forskjellen mellom […]

Les mere

Sosial hacking leksjon 2

 Å TRENGER DU HJELP DU?  Vi mennesker er pattedyr i bunnen Våre biologiske, genetiske adferdsmønster er knyttet til å lage avkom, oppdra barn, ta vare på eldre og svake i stammen og bevare familien og stammens integritet. En nøkkel er vilje til samarbeid på bekostning av egeninteresse,  kjærlighet/omsorg og grunnleggende adferd vedrørende barn/foreldre. Sentralt i […]

Les mere

Lær deg et nytt ord: SOSIAL HACKING

En hacker er en som lærer seg hvordan datamaskiners operativsystem (eks MS Dos, Windows, OSX osv) fungerer slik at vedkommende kan ta kontroll over din PC mot din vilje. Sosial hacking er personer som studerer andres adferd og imiterer deres talemåte og væremåte og gir inntrykk av at de likner deg, men har til hensikt […]

Les mere