Årsaksbehandling av Autisme med Imipramin; en vei å gå?

Share
Print Friendly, PDF & Email

I den tredje delen skal vi se på de praktiske konsekvensens av Brett Cohens autismeforskning.

Autisme  hjerneskadeI forrige artikkel lærte du at  Brett Cohen hadde påvist endringer i gener som forklarer svekkelse i enzymet GABA-T som skal nedbryte nevrotransmittoren GABA (gamma- amino – smørsyre).Opphopingen av GABA i hjernen leder så tilskader i deler av hjernen som styrer barnets intelligens og taleferdigheter og skadene .Videre vil høye GABA verdier i seg selv lede til hyperaktivitet, impulsivitet, tågangen, overfølsomhet for lys og berøring . Cohen mener at gen-skadene stammer fra radioaktivt nedfall etter atombombeprøver og bruken av atombomber i krigen mot Japan.

Cohens teori ledet til at det var rasjonelt å bruke en GABA-T aktivator. Cohen foreslå derfor at man skulle bruke et godt og velprøvd GABA-T aktivator: Imipramin. Autister som fikk Imipramin fikk etter noen måneder en reduksjon av GABA og en bedring i taleferdigheter, bedre sosialisering, reduksjon i ritualistisk og stereotyp adferd og selvstimulering.

Dersom man vil lese Cohens forskning må man enten kjøpe hans artikler på medisinske nettsteder for en dyr penge.Artikkelene har et høyt akademisk nivå.Men Cohen selv har laget en enklere versjon av forskningen  for  det aletrantive tidsskriftet Nexusmagazin Vol 22,nr 6, 2015 som kan kjøpes på Narvesen for 99 kroner. Den enklere utgaven er sterkt å anbefale.

I artikkelen forklarer Cohen sin forskning slik at alle bør kunne forstå den.At magsinet også har sterkt alternative artikler og er anti-establishment  får man leve med. Magansinet er nemlig også  en kanal for noen av verdens fremste forskere som ønsker å nå et bredere publikum med enklere versjoner av sin forskning.

. I Del IV som bare er å finne på My Health Club skal vi ta for oss også andre biokjemiske behandlinger av Autisme.

Copyright Bjørn J Øverbye 2015

Disclaimer

Share
Posted in autisme and tagged , .

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.