Angst: når naturens alarmklokke blir til et problem!

Share
Print Friendly, PDF & Email

 Begynn 2015 med å kvitte deg med angst. Mange tror at angst er en sykdom. Men moderne forskning forteller oss at i utgangspunktet er frykt og angst en av våre sunne, gode varslere som forteller oss hva vi skal unngå. Først når det ikke er hjelp som varselsignal blir det en alarmklokke som ringer forgjeves og forstyrrer dine tanker, følelser og fysiske helse. Da og først da, har du et problem vitenskapen om mennesker allerede vet svar for. (Del II om angst)

 

Erkjenn din sanne natur!

Frykt varsler fare!

Frykt varsler fare!

Den greske filosof og moralske kritiker Sokrates, dødsdømt for sin kritikk av den greske overklasse, oppsøkte oraklet i Delphi og ba om råd. Mediet svarte da i følge hans pytagoreiske elev Platon[i]: ”Erkjenn hvem/hva du er ”. Dette er tema for dagens leksjon fra vitenskapen om angst. Angst/frykt er ikke uønsket sykdom som skal medisineres, det er en del av den skolesekken naturen har utstyrt alle vesener med i kampen for å overleve på rovdyrplaneten jorda. Angst og frykt er ikke noe du lærer gjennom erfaring; det er en normal reaksjon som trigges av situasjoner/mennesker og hendelser som truer din overlevelse. Den amerikanske, verdenskjente psykologen Richard Brandler[ii], en av grunnleggerne av NLP –psykologien sier at mennesker burde ha et enveis-kjørings skilt som sier: ikke fortsett på denne måten!

I klartekst merk deg dette: Ikke all adferd, matvarer, språkbruk, piller, terapier, religioner, mennesker og natur er bra for deg. Ikke alt er godt, ikke alt er likeverdig. Selv om det er en politisk, postmoderne teori at det er likeverdig alt du gjør og sier så er det ikke biologisk rett.

Det er farer du absolutt skal lære å unngå. Varslingssystemet (når det fungerer etter planen) heter : frykt/angst! Når nervesystemet sier i fra til hele kroppen, betyr det at dette må du ikke gjøre eller utsette deg for. Da er det ofte lurt å tenke etter ! Lytt til kroppen; den inneholder alt du trenger for å overleve.

Sunn Frykt/Angst : reaksjon til din fordel.

Overse ikke faresignalene

Overse ikke faresignalene

Den sveitsiske psykologen Thierry Steimer [iii]har skrevet en fantastisk flott oversiktsartikkel om temaet: biologisk angst. Steimer påpeker at vitenskapen i dag vet at alle dyr har noenlunde ens adferd overfor noe som truer ens eksistens. Er det avstand i tid og rom til det som truer henfaller dyr og mennesker til å holde seg i ro selv om de føler frykt! Dette er fordi man da vurderer faren og ikke vil signalisere kamp! Når farene kommer nærmere trigges enten frykt eller kamp. Hva som velges varierer med dyreart. En hest som er et typisk fluktdyr vil rømme. En tiger som er en predator (rovdyr) vil velge å slåss for sitt territorium! Det samme gjelder deg.

Er du en aggressiv, sterk, veltrent type vil du slåss mot det som truer deg for å overvinne den som vil skade. Er du svak/svekket, syk, underdanig, for liten eller for gammel til å kunne vinne vil du velge å flykte. Hvilken strategi velger du? Erkjenn deg selv! Vit hva du er god for ! Og vurder om alle saker er verd å blø for! Hvem kan si hva som er rett og galt å gjøre: slåss eller flykte: Dine verdier du vil forsvare og din styrke.

Sykelig angst/frykt, ruinerer din sjel og kropp.

Nytteløs faresignal blir sykdomsfremkallende

Nytteløs faresignal blir sykdomsfremkallende

Når blir et biologisk reaksjonsmønster[iv] til din ulempe? Det enkleste svaret er selvsagt når et faresignal ikke fører til handlinger som resulterer i at du får det bedre! Dersom du er i en vanskelig situasjon, blir truet, blir redd, men ikke kommer ut av knipen er det et bevis for deg at du ikke duger. Dette underminerer din tro på deg selv og du begynner å tvile på din egen-verdi og du begynner i etterkant av hendelsen å tenke på hva som var din svakhet. Som regel får du ingen svar, fordi din svakhet der og da var at du ikke hadde svarene i form av styrke eller ferdigheter. Du må da søke kontakt med noen som har løst problemet selv og begynne å trene/øve deg slik at du kan imitere tenkemåte og handlingsmønstre og vinne styrken som er likeverdig med den som mestrer slike situasjoner der du var svak. Dette kalles pedagogikk og er uttrykk for smartness og overlevelsesevne.

Om du derimot søker råd hos de som ikke har løst slike situasjoner blir du offer for feil informasjon og du forsterker negativ/ destruktiv adferd. Den som gir rådet kan tro at det er hva du trenger ut fra teorier/religion/filosofi /akademisk utdannelse eller spekulative betraktninger og mene alt godt. Men dersom rådet ikke er tuftet på erfaring som fungerer vil du ved neste test havne i en ubehagelig opplevelse.

Når råd fører deg fra ondt til verre.

Unngå verdiløse råd!

Unngå verdiløse råd!

I tiltro til det du tror var en klok person, en med mye ”faglig kompetanse”, en smart venn, en læremester omsetter du nå vedkommendes dårlige råd i praksis og ser at det ikke fungerer. Da kan to ting skje. Du kan våkne opp og innse at mangt et råd fra en du trodde godt om eller råd fra en autoritet er lite verdt. Det betyr ikke at vedkommende var ubrukelig, men for deg i dette spørsmålet var hans/hennes råd uten verdi. Å erkjenne dette er positiv læring: Kvitt deg med dårlige om enn velmenende rådgivere.

Det verste er at du fortsatt tror på din rådgiver og ikke innser at rådet var ubrukelig selv etter at det var prøvd ut i praksis og viste seg nytteløst. Dersom du nå holder fast ved det fordi du tror det er verdifullt fordi det kom fra en du antar var klok og så legger skylden på deg selv. Da lærer du deg selv at et varselsignal som er godt ment fra naturens side, plutselig blir forstått som et signal om at du er svak, udugelig og lite verdt og plutselig blir det en frykt/angst beskjed til deg selv om at ting går galt. Da har du et problem!

Enkelt råd på veien: Strev etter å mestre deg selv og ditt liv ved kunnskap bygget på erfaring, ikke teorier!

Notat.

Frykt: en biologisk reaksjon som forteller deg at du er i fare for å bli skadet sosialt, fysisk, psykisk eller sjelelig.

Angst: vedvarende frykt, ansees av mange vitenskapsmenn som en naturlig biologisk reaksjon som skal anspore til planlegging og prestasjonsforbedring.


Disclaimer: Artiklene er helsejournalistikk og er ikke nødvendigvis uttrykk for hva Dr.Øverbye selv mener eller gjør.  Lesere må selv ta ansvar for å bedømme verdien av innholdet.


Kilder – Litteratur:

[i] http://bmcr.brynmawr.edu/2014/2014-05-18.html

[ii] Brandler Richard: Make Your Life Great, Haper Collins, NY, 2008

[iii] Dialogues in Clinical Neuroscience – Vol 4 No. 3,2002, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3181681/pdf/DialoguesClinNeurosci-4-231.pdf

[iv] Selye H. The Stress of Life,. 2nd revised paperback ed. New York, NY:McGraw Hill; 1984

 

Share
Posted in Angst, Personlig utvikling, Skolemedisin and tagged , , , , , , , , .

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.