Analyse: Medisinfri terapi av psykiske lidelser?

Share
Print Friendly, PDF & Email

 

I 1966 kom suksessboka  Valley of The Dolls av Jaqueline Susann ut i USA. Boka tar opp misbruk av «nerve-piller» blant amerikanske kvinner. I Norge sa vi den gang: Slik blir det ikke her. Nå «knasker» 14-15% av alle nordmenn «nerve-piller». Hva er årsaken til at vi kopierer USA der vi burde funnet andre løsninger?

Ønsker seg mer kompetente leger.

young professorLegene Sverre Lundevall og Bente Aschim hevder at de fleste vanlige psykiske  problemer  kan løses uten legemidler som endrer nervesystemets funksjon. Tiltakene for medisinfrie løsninger er underveis, men det er et langt stykke å gå: Kanskje er noe av grunnen at professorene som planlegger legestudiet ikke prioriterer utdanning i psykologi og årsaks- orienterte, medisinfrie løsninger. Dette avspeiles ved at Legestudiet i Norge kun strekker seg over 12 uker (MEDSEM8R)med følgende formål:” Studentene skal gjennom semesteret erverve nødvendige kunnskaper om det biologiske, psykologiske og sosiale grunnlaget for utvikling av psykiske lidelser, rusmiddelmisbruk og avvikende adferd”. Etter dette har leger en kort innføring i akutt-psykiatri i 11 og 12 semester og siden en del timer i faget spesialist i allmennmedisin. I forhold til etterspørsel blant publikum kan utdannelsen synes mager.

Mestring istedet for misbruk.

Du er dum du !!Legeforeningen skriver i en kronikk at det er ingen  grundig obligatorisk kursing i psykiatri for å være allmennlege som kan påstås å heve legen opp på det nivå samfunnet trenger ! For å bøte på dette  tilbyr «entusiaster» blant leger et kurs i KAT (Kognitiv Adferds Terapi). Kurset omfatter 66 timers varighet av 50 timers forelesninger. I kursets intensjoner heter det oppmuntrende at 80% av alle pasienter med mild til moderat depresjon i dag behandles av fastleger og at legemidler ikke skal være løsningen .

For de som virkelig ønsker å bli flinkere tilbyr Norsk Forening for Kognitiv Terapi et 242 timers kurs over 3 år, rettet mot leger og psykologer.Per dato har ikke vårt nettsted noen oversikt over hvor mange allmennleger som har deltatt.

Dette er  private initiativer som absolutt må og skal berømmes, men pr. 2016 har hele initiativet for å bedre legers kunnskaper kun resultert i et obligatorisk kurs på 15 timer over 2 dager!

Det er derfor et langt stykke vei fra fornuftige legers ønske om en mer medisinfri hverdag for pasienter med psykologiske problemer og psykiatriske lidelser frem til at alle leger lærer det initiativtagerne mener bør være minstemålet.

På søken etter enkle løsninger?

kommunikasjonI en slik situasjon blir derfor kjemisk atferdsendring ”løsningen” fremfor kognitiv atferdsendring (Kognitiv= jobbe med tanker). På nettstedet Webpsykologen.no tas dette emnet opp og det gis ingen løsninger: På den ene siden innser fagfolkene Sondre og Janne Risholm Liverød som drifter nettstedet at legemidler ikke løser problemet fra bunnen, på den annen side tror man at det i fremtiden blir løst ved mer målrettet bruk av et fåtall legemidler. Hva velger allmennlegene når de ikke behersker psykologi? De fleste vil da velge ut fra hva man har å tilby og da blir kjemi det foretrukne valget!

Og når  problemer ikke løses blir resultatet at legemidlet erstatter problemløsningen og legemiddelet går over fra å være kurerende til å bli et vedvarende behov, dvs vanedannende ifølge verdenskjent psykiater Peter Breggin

«Nervemedisiner» –   fortsatt god butikk.

Hvor mye som selges er imidlertid noe av en oppgave i seg selv å finne ut. I Folkehelseinstituttets publikasjon  Legemiddelforbruket i Norge 2011-2015 kan man under gruppen N05-N06 ved hjelp av kalkulator etter hvert regne seg frem til at salget av psykofarmaka i 2015 lå på 1634,5 Millioner kroner. Salget har vært jevnt stigende fra 1990 frem til 2008 der det har flatet ut, trolig fordi man har nådd et metningspunkt for salg av legale midler.

Utflatningen kan trolig  forklares ved at det er en økning i selvmedisinering blant befolkningen ved at flere mennesker nå bruker alkohol, narkotika og illegalt omsatte nervemedisiner i stedet for å gå til legen for å få hjelp..

Hver 7. nordmann på legale nervemedisiner!

Det legale salget tilsvarer at ca. 14-15% av hele den norske befolkningen til enhver tid bruker psykofarmaka. Siden en slik statistikk ikke tar hensyn til aldersgrupper og vi vet at i alle fall barn i mindre grad medisineres betyr det at den andel av befolkningen som medisineres må bruke mer. Mer om legemidler/misbruk  og medisinfrie løsninger i neste artikkel.

NB_ Pasienter som bruker nervemedisiner må ikke slutte med disse uten å ha kontaktet fastlege eller annet fagpersonell.Brå nedtrapping på egen hand kan medføre betydlig  helsefare i følge eksperter.

Copyright Bjørn J Øverbye 2016

Disclaimer

 

Share
Posted in Angst, Psykiatri and tagged , , , , , , .

Legg inn en kommentar