Abonner på Draugen Rapporten: Om helse, penger og overlevelse de neste 10 år.

Share
Print Friendly, PDF & Email

Draugen-Rapporten har et tydelig budskap: Helse er et produkt av samfunnet du lever i og egen innsats. Uansett hvor bra leger og naturterapeuter er og uansett hvor idealistiske de er, ingen kan rømme fra effekten av de sosiale kår. Vi prøver å gi deg verktøy for å forstå og overleve ! Husk de smarteste vil vinne…..

 

Sosial og økonomisk mørketid kommer.

kollwitz kindDraugen -Rapporten fordeler ingen skyld til noe politisk parti eller religiøs gruppe. Vi anklager ingen. Vi tror ikke på konspirasjoner av noe slag. Vi prøver å beskrive en virkelighet avisene fornekter for at du skal overleve i årene som kommer. Bli med å løs problemene i stedet for å gråte over de og skjelve av angst og fanges av bitterhet og hat.

Nå som Norges sosiale kår forfaller så raskt at ingen politiker lokalt eller nasjonalt lenger har styring, så vil dette ramme deg og din familie. De mange løsninger som ble lagd i oppgangstider da lommebøkene var fylte av penger og du kunne låne deg til velstand er nå over. Tankene om samhold rakner også. Det er stadig flere å dele godene med som ikke har arbeid og som ønsker å ha velstand uten å ha bidratt til velferdsstaten i fortid. Også disse skal ha goder de ikke har innbetalt til via skatt eller folketrygd i fortid. Disse pengene må tas fra din lommebok. Hvem de er, hvor de kommer fra, hvilken religion de har er helt uten betydning. Den debatten er dødfødt og akterutseil. Det som fremtiden vil dreie seg om er at disse nye bosettere skal ha hus, mat og sosiale goder,  det vil dreie seg om penger. Hvem skal betale og hvilken levestandard skal de ha? Den samme som oss ? Eller vil vi godta at det skapes en ny underklasse ?

Når oljekranene stenges av.

Draugen-rapporten del II

Draugen-rapporten del II

Når oljekranene skrus av regner økonomer med at hver arbeidende person må ut med ca 52.000 kroner ekstra i skatt for å dekke inn, ikke velferdsstaten, men en stat med enorme driftskostnader. Mer enn 850.000 er i dag ansatt i staten, de fleste er ikke i produktivt arbeid. De administrerer. En adminstrasjon bygget i tider med overflod av oljepenger. Hva nå ?

I tillegg kommer legetime-forpliktelse til pensjonister som har betalt penger til folkepensjonen. Disse pengene tilhørte deg men staten har alt brukt de, og de lovte at de skal tilbakebetales. Det løftet er for lengst brutt. Du som betaler til folketrygden: vit at de pengene stort sett nå er å betrakte som en skatt og ikke en sparing.

Foruten dette skal de betales til NAV for personer som enten ikke kan jobbe eller som av annen grunn får trygd fordi de har mistet jobb eller har ankommet fra andre land uten at det samtidig er jobb til de. Utgiftspostene er mange…..

Hva med deg ??

Bli en vinner,ikke en taper

Bli en vinner,ikke en taper

Når du betaler mer er det mindre til deg og din familie, mindre til sunn mat og mindre til å betale for helsefremmende tiltak. Redusert sysselsetting og usikre tider skaper depresjoner, angst og fortvilelse….. Du skal snart merke at helse og økonomi henger sammen og at psykologer, psykiatere og lykkepiller ikke er løsningen  – for årsaken er sosialt…

Bli istedet med å skape løsninger for å overleve! Send oss innlegg så vil redaksjonen ta de opp og publisere de. Bli med oss å skape det nye fellesskapet.. av tenkende mennesker.

Copyright Bjørn J Øverbye,2015

Disclaimer

Share
Posted in økonomi, sosialmedisin and tagged , , , , .

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.